pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio esit­tää: Yk­si­tyis­tei­den hoi­dos­sa ensi talvi vanhoin sään­nöin

Rovaniemen uusi kaupunginhallitus saa päätettäväkseen maanantaina ensimmäisessä kokouksessaan viime vuosien ikuisuusaiheen: yksityisteiden hoidon avustukset.

Kaupunginjohtajan sijaisena toiminut henkilöstöjohtaja Antti Määttä käytti otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 2. heinäkuuta tekemään päätökseen yksityistieavustusten myöntämisperusteista. Kujalan mukaan lautakunta oli ylittänyt toimivaltansa eikä päätöksen taloudelliset vaikutukset olleet tiedossa. Tämän vuoksi asia tuli  kaupunginhallituksen käsittelyyn.