PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio esit­tää: Yk­si­tyis­tei­den hoi­dos­sa ensi talvi vanhoin sään­nöin

Rovaniemen uusi kaupunginhallitus saa päätettäväkseen maanantaina ensimmäisessä kokouksessaan viime vuosien ikuisuusaiheen: yksityisteiden hoidon avustukset.

Kaupunginjohtajan sijaisena toiminut henkilöstöjohtaja Antti Määttä käytti otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 2. heinäkuuta tekemään päätökseen yksityistieavustusten myöntämisperusteista. Kujalan mukaan lautakunta oli ylittänyt toimivaltansa eikä päätöksen taloudelliset vaikutukset olleet tiedossa. Tämän vuoksi asia tuli  kaupunginhallituksen käsittelyyn.