Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Joukko au­toi­lun am­mat­ti­lai­sia ha­luai­si kun­nos­taa so­ra­tien itse Ko­la­ris­sa – ely-kes­kus ei anna lupaa tur­val­li­suu­den ja vastuun vuoksi

Joukko autoilun ammattilaisia haluaisi kunnostaa kolarilaisen soratien itse. Ely-keskukselta ei heru lupaa turvallisuuden ja vastuun vuoksi.

Kolarilainen taksipalveluyrittäjä Keijo Komulainen on sitä mieltä että ennen oli paremmin: ainakin soratiet olivat paremmassa kunnossa.

Komulaiselle tuottaa harmia erityisesti matka Sieppijärveltä Venettiin, Vaattojärvelle ja Venejärvelle. Kylien välissä on soratieosuuksia kaikkiaan noin 30 kilometriä ja Komulaisen mielestä surkeassa kunnossa.