Marjanpoimijat: Yk­si­kään thai­maa­lai­nen ei jät­tä­nyt vii­su­mi­ano­mus­ta mar­jan­poi­min­taa varten

Pääkirjoitus: Hidas lu­pa­pro­ses­si voi olla ul­ko­mais­ten jät­ti-in­ves­toin­tien suurin este

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin tiet
Joukko autoilun ammattilaisia haluaisi kunnostaa soratien itse Kolarissa – ely-keskus ei anna lupaa turvallisuuden ja vastuun vuoksi

Joukko au­toi­lun am­mat­ti­lai­sia ha­luai­si kun­nos­taa so­ra­tien itse Ko­la­ris­sa – ely-kes­kus ei anna lupaa tur­val­li­suu­den ja vastuun vuoksi

13.05.2022 07:00 18
Tilaajille
Huonokuntoinen tie huolettaa Ounasjoen varren asukkaita Kittilässä: ”Soraa on kannettu jo Levitunturin verran”

Huo­no­kun­toi­nen tie huo­let­taa Ou­nas­joen varren asuk­kai­ta Kit­ti­läs­sä: ”Soraa on kan­net­tu jo Le­vi­tun­tu­rin verran”

05.11.2021 18:51 20
Tilaajille
Osalle Lapin teistä povataan vaikeaa kelirikkoa –painorajoituksia voi tulla lähes 1200 kilometrin matkalle

Osalle Lapin teistä po­va­taan vaikeaa ke­li­rik­koa –pai­no­ra­joi­tuk­sia voi tulla lähes 1200 ki­lo­met­rin mat­kal­le

19.03.2021 10:14 2
Tilaajille
Lapin teiden varsilta raivataan ja harvennetaan puustoa kilometritolkulla – Näkyvyys paranee muun muassa valtatie 21:llä

Lapin teiden var­sil­ta rai­va­taan ja har­ven­ne­taan puustoa ki­lo­met­ri­tol­kul­la – Nä­ky­vyys paranee muun muassa val­ta­tie 21:llä

29.07.2020 22:04 5
Tilaajille
Lapin teiden korjausvelka kasvaa kymmenettä vuotta – lappilaisia teiden kunto huolestuttaa

Lapin teiden kor­jaus­vel­ka kasvaa kym­me­net­tä vuotta – lap­pi­lai­sia teiden kunto huo­les­tut­taa

16.06.2020 07:00 2
Tilaajille
Tulva voi katkaista Lapissa useita teitä

Tulva voi kat­kais­ta Lapissa useita teitä

28.05.2020 17:56
Tilaajille
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38
Tilaajille
Vanhan ajan kiertävät kauppiaat ovat nykyisin harvassa – Yksi heistä on Anssi Kokko, joka rentoutuu Lapin teillä, vaikka peltipoliiseista onkin vähän haittaa

Vanhan ajan kier­tä­vät kaup­piaat ovat ny­kyi­sin har­vas­sa – Yksi heistä on Anssi Kokko, joka ren­tou­tuu Lapin teillä, vaikka pel­ti­po­lii­seis­ta onkin vähän haittaa

01.03.2020 06:00
Tilaajille
Ely lupaa hoitaa osaa Lapin teistä paremmin talvella – muutokset maksavat lähes puoli miljoonaa euroa

Ely lupaa hoitaa osaa Lapin teistä pa­rem­min tal­vel­la – muu­tok­set mak­sa­vat lähes puoli mil­joo­naa euroa

06.11.2019 13:37
Tilaajille