Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nopeusrajoitukset
Talvinopeusrajoitukset otetaan käyttöön Lapissa ensi viikon torstaina

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set otetaan käyt­töön Lapissa ensi viikon tors­tai­na

19.10.2023 09:44
Tilaajille
Ely-keskus alensi Nelostien nopeusrajoitusta liikennemelun takia Rovaniemellä – melulle altistuu nyt aiempaa vähemmän asukkaita

Ely-kes­kus alensi Ne­los­tien no­peus­ra­joi­tus­ta lii­ken­ne­me­lun takia Ro­va­nie­mel­lä – melulle al­tis­tuu nyt aiempaa vä­hem­män asuk­kai­ta

28.04.2023 12:02 24
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirrytään pääsiäisen jälkeen portaittain

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään pää­siäi­sen jälkeen por­tait­tain

05.04.2023 13:52 1
Tilaajille
Kemin keskustassa ajetaan jatkossa 30 kilometrin tuntinopeudella – syy nopeusrajoituksen alentamiseen on liikenneturvallisuudessa

Kemin kes­kus­tas­sa ajetaan jat­kos­sa 30 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la – syy no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­seen on lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­sa

09.08.2022 13:14 6
Tilaajille
Liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden mukaan autojen nopeutta voisi rajoittaa

Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den asian­tun­ti­joi­den mukaan autojen no­peut­ta voisi ra­joit­taa

06.08.2022 14:21 5
Analyysi: Moni hidastelee liikenteessä leikatakseen bensakuluja – pitäisikö hallituksen laskea nopeusrajoituksia energiakriisin selättämiseksi?

Ana­lyy­si: Moni hi­das­te­lee lii­ken­tees­sä lei­ka­tak­seen ben­sa­ku­lu­ja – pi­täi­si­kö hal­li­tuk­sen laskea no­peus­ra­joi­tuk­sia ener­gia­krii­sin se­lät­tä­mi­sek­si?

24.07.2022 18:30 23
Tilaajille
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poistaminen aloitettiin Lapissa tällä viikolla

Talvi- ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen aloi­tet­tiin Lapissa tällä vii­kol­la

13.04.2022 08:07
Kesänopeuksiin voi törmätä tiistaista lähtien – koko maassa on määrä palata kesäkauden nopeusrajoituksiin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä

Ke­sä­no­peuk­siin voi törmätä tiis­tais­ta lähtien – koko maassa on määrä palata ke­sä­kau­den no­peus­ra­joi­tuk­siin vii­meis­tään huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä

11.04.2022 06:00
Tilaajille
Poliisi suorittaa nopeusvalvontamaratonin – nopeuksia seurataan huomenna tehostetusti 24 tunnin ajan

Poliisi suo­rit­taa no­peus­val­von­ta­ma­ra­to­nin – no­peuk­sia seu­ra­taan huo­men­na te­hos­te­tus­ti 24 tunnin ajan

23.03.2022 14:28 1
Kemin keskustaan kaavailtu kolmen kympin nopeusrajoitus ei mennyt läpi – ympäristölautakunta haluaa kuulla kokemuksia muun muassa Torniosta ja Rovaniemeltä

Kemin kes­kus­taan kaa­vail­tu kolmen kympin no­peus­ra­joi­tus ei mennyt läpi – ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta haluaa kuulla ko­ke­muk­sia muun muassa Tor­nios­ta ja Ro­va­nie­mel­tä

16.11.2021 13:11 17
Tilaajille
Talvinopeusrajoitukset tulevat käyttöön Lapissa torstaina – Karsikon eritasoliittymän valmistuttua Nelostiellä pysyy satasen rajoitus

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set tulevat käyt­töön Lapissa tors­tai­na – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män val­mis­tut­tua Ne­los­tiel­lä pysyy satasen ra­joi­tus

20.10.2021 12:43 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi näyttää esi­merk­kiä

22.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Lapin Ely-keskus alentaa nopeusrajoituksia valtatiellä 21 Enontekiöllä tien huonon kunnon vuoksi

Lapin Ely-kes­kus alentaa no­peus­ra­joi­tuk­sia val­ta­tiel­lä 21 Enon­te­kiöl­lä tien huonon kunnon vuoksi

22.06.2021 12:34
Tilaajille
Nopeusrajoituksia alennetaan tänään tilapäisesti eri puolilla Suomea järjestelmäpäivityksen takia – koskee Lapissa valtatie 21:stä välillä Muonio–Kilpisjärvi

No­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan tänään ti­la­päi­ses­ti eri puo­lil­la Suomea jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen takia – koskee Lapissa val­ta­tie 21:stä välillä Muo­nio–­Kil­pis­jär­vi

27.04.2021 08:49
Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan kesämoodiin – kesänopeudet heti voimaan, kun merkki vaihdettu

No­peus­ra­joi­tus­mer­kit vaih­de­taan ke­sä­moo­diin – ke­sä­no­peu­det heti voi­maan, kun merkki vaih­det­tu

31.03.2021 09:41
Kesänopeuksiin siirtyminen aloitetaan Lapin teillä keskiviikkona

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen aloi­te­taan Lapin teillä kes­ki­viik­ko­na

29.03.2021 11:27 2
Kantatien talvinopeus Posiolla 80:sta 100:ksi? – "Nopeusrajoituksen nostamiset ovat harvinaisia aloitteita"

Kan­ta­tien tal­vi­no­peus Po­siol­la 80:sta 100:k­si? – "No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­set ovat har­vi­nai­sia aloit­tei­ta"

03.03.2021 20:13 2
Tilaajille
Talvinopeudet otetaan käyttöön Lapissa tällä viikolla – nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan torstain ja perjantain aikana

Tal­vi­no­peu­det otetaan käyt­töön Lapissa tällä vii­kol­la – no­peus­ra­joi­tus­mer­kit vaih­de­taan tors­tain ja per­jan­tain aikana

21.10.2020 11:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jär­jet­tö­miä no­peus­ra­joi­tuk­sia

24.09.2020 05:45
Tilaajille
Autoilija kaahasi rajua ylinopeutta poliisin tutkaan Muoniossa

Au­toi­li­ja kaahasi rajua yli­no­peut­ta po­lii­sin tutkaan Muo­nios­sa

21.04.2020 12:05
Tilaajille