Nopeusrajoitukset
Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan kesämoodiin – kesänopeudet heti voimaan, kun merkki vaihdettu

No­peus­ra­joi­tus­mer­kit vaih­de­taan ke­sä­moo­diin – ke­sä­no­peu­det heti voi­maan, kun merkki vaih­det­tu

31.03.2021 09:41
Kesänopeuksiin siirtyminen aloitetaan Lapin teillä keskiviikkona

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen aloi­te­taan Lapin teillä kes­ki­viik­ko­na

29.03.2021 11:27 2
Kantatien talvinopeus Posiolla 80:sta 100:ksi? – "Nopeusrajoituksen nostamiset ovat harvinaisia aloitteita"

Kan­ta­tien tal­vi­no­peus Po­siol­la 80:sta 100:k­si? – "No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­set ovat har­vi­nai­sia aloit­tei­ta"

03.03.2021 20:13 2
Tilaajille
Talvinopeudet otetaan käyttöön Lapissa tällä viikolla – nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan torstain ja perjantain aikana

Tal­vi­no­peu­det otetaan käyt­töön Lapissa tällä vii­kol­la – no­peus­ra­joi­tus­mer­kit vaih­de­taan tors­tain ja per­jan­tain aikana

21.10.2020 11:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Jär­jet­tö­miä no­peus­ra­joi­tuk­sia

24.09.2020 05:45
Tilaajille
Autoilija kaahasi rajua ylinopeutta poliisin tutkaan Muoniossa

Au­toi­li­ja kaahasi rajua yli­no­peut­ta po­lii­sin tutkaan Muo­nios­sa

21.04.2020 12:05
Tilaajille
Lapissa siirrytään kesänopeuksiin vaiheittain pääsiäisviikosta alkaen

Lapissa siir­ry­tään ke­sä­no­peuk­siin vai­heit­tain pää­siäis­vii­kos­ta alkaen

30.03.2020 09:49
Tilaajille
Tornion ja Pellon välille asennetut uudet nopeusvalvontakamerat käyttöön vasta kesällä – uudet kamerat mittaavat jopa 32 autoa molemmilta kaistoilta

Tornion ja Pellon välille asen­ne­tut uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat käyt­töön vasta kesällä – uudet kamerat mit­taa­vat jopa 32 autoa mo­lem­mil­ta kais­toil­ta

19.02.2020 18:44
Tilaajille
Nopeusrajoituksia lasketaan Rovaniemen ydinkeskustan alueella 30 kilometriin tunnissa: "Toivottavasti myös suojatiekäyttäytyminen paranisi"

No­peus­ra­joi­tuk­sia las­ke­taan Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tan alueel­la 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti myös suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen pa­ra­ni­si"

21.01.2020 15:13
Tilaajille
Poliisihallitus tyrmää järjestöjen kritiikin kameratolppien sijoittelusta, Ruotsin malli on täällä jo – "Miksi kameroista pitäisi varoittaa erikseen?"

Po­lii­si­hal­li­tus tyrmää jär­jes­tö­jen kri­tii­kin ka­me­ra­tolp­pien si­joit­te­lus­ta, Ruotsin malli on täällä jo – "Miksi ka­me­rois­ta pitäisi va­roit­taa erik­seen?"

19.12.2019 06:00
Tilaajille
Talvinopeusrajoitukset tulevat voimaan Lapin teillä tiistaina

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan Lapin teillä tiis­tai­na

28.10.2019 08:59
Tilaajille