Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Siltatyömaa
Kemissä pääsee pian ajamaan moottoritietä sujuvasti, kun Jarkon alikulkusilta valmistuu ja Rautiolan alikulkusillan kunnostaminen menee talvitauolle

Kemissä pääsee pian ajamaan moot­to­ri­tie­tä su­ju­vas­ti, kun Jarkon ali­kul­kusil­ta val­mis­tuu ja Rau­tio­lan ali­kul­kusil­lan kun­nos­ta­mi­nen menee tal­vi­tauol­le

03.10.2023 05:00 1
Tilaajille
Peruskorjauksessa olevan Tervolan sillan molemmat kaistat ovat ensi viikolla jälleen käytössä – työt jatkuvat sen jälkeen sillan alla

Pe­rus­kor­jauk­ses­sa olevan Ter­vo­lan sillan mo­lem­mat kaistat ovat ensi vii­kol­la jälleen käy­tös­sä – työt jat­ku­vat sen jälkeen sillan alla

30.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Siltatyö puurouttaa liikenteen Simossa heti, kun nelostien iso remontti valmistuu – "Haittoja tulee"

Sil­ta­työ puu­rout­taa lii­ken­teen Simossa heti, kun ne­los­tien iso re­mont­ti val­mis­tuu – "Hait­to­ja tulee"

23.08.2023 16:30
Tilaajille
Siltatyöt hidastavat moottoritiellä ajamista Kemissä syksyyn asti – väylävirasto peruskorjaa sillat, joita pitkin junat ylittävät tien

Sil­ta­työt hi­das­ta­vat moot­to­ri­tiel­lä aja­mis­ta Kemissä syksyyn asti – väy­lä­vi­ras­to pe­rus­kor­jaa sillat, joita pitkin junat ylit­tä­vät tien

18.04.2023 16:03 3
Tilaajille

Kolarin Kie­na­joen silta pois käy­tös­tä kor­jaus­ten takia

09.09.2022 09:11
Tilaajille
Puutavarapula ratkesi: Jeesiön siltatyömaa Sodankylässä sai parrut läheltä – työmaalla urakoiva 72-vuotias Pekka Torvinen on sahannut puuta 16-vuotiaasta lähtien

Puu­ta­va­ra­pu­la rat­ke­si: Jeesiön sil­ta­työ­maa So­dan­ky­läs­sä sai parrut läheltä – työ­maal­la ura­koi­va 72-vuo­tias Pekka Tor­vi­nen on sa­han­nut puuta 16-vuo­tiaas­ta lähtien

06.07.2022 18:01 6
Tilaajille

Simossa otet­tiin käyt­töön sil­to­jen kier­to­tiet

22.06.2022 10:10
Kiiminkijoen pinnalle notkahtanut väliaikainen silta käytössä parin viikon päästä – varsinaisen sillan valutyöt päätökseen tiistaina

Kii­min­ki­joen pin­nal­le not­kah­ta­nut vä­li­ai­kai­nen silta käy­tös­sä parin viikon päästä – var­si­nai­sen sillan va­lu­työt pää­tök­seen tiis­tai­na

21.10.2020 10:13
Tilaajille
Nelostien kiertotiejärjestelyt Kiiminkijoen sillan vuoksi jatkuvat ainakin ensi viikon ajan

Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt Kii­min­ki­joen sillan vuoksi jat­ku­vat ainakin ensi viikon ajan

22.09.2020 16:40
Tilaajille
Tulvaveden notkahduttama väliaikainen silta makaa yhä Kiiminkijoen pinnan päällä – "Ainakin pari viikkoa tässä vielä menee"

Tul­va­ve­den not­kah­dut­ta­ma vä­li­ai­kai­nen silta makaa yhä Kii­min­ki­joen pinnan päällä – "Ai­na­kin pari viikkoa tässä vielä menee"

21.09.2020 11:04
Tilaajille
Nuorttijoen uuden sillan kiinnityspohjia valetaan – Uusi silta pitäisi valmistua lokakuun lopulla, mutta sääolot ja talventulo määräävät lopullisen aikataulun

Nuort­ti­joen uuden sillan kiin­ni­tys­poh­jia va­le­taan – Uusi silta pitäisi val­mis­tua lo­ka­kuun lo­pul­la, mutta sääolot ja tal­ven­tu­lo mää­rää­vät lo­pul­li­sen ai­ka­tau­lun

23.08.2020 19:33 2
Tilaajille