pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Simossa otet­tiin käyt­töön sil­to­jen kier­to­tiet

Väyläviraston urakoissa Simossa on otettu käyttöön ajoneuvoliikenteen kiertotiet kahden rakennettavan alikulkusillan kohdalla maanantaina 20.6. Kiertotiet ovat käytössä, kunnes siltatyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Vt 4 Etappitie-Simojoen silta -urakassa rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkusilta, jonka rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan siltapaikan ohi Pohjoispuolentien ja nykyisen liittymän kautta. Nelostien alittavat jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Simonkyläntien nykyisen risteyssillan jalankulun ja pyöräilyn väylän kautta.

Vt 4 Ranuantien eritasoliittymän urakassa rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkusilta Onkalontien kohdalle.