Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Simossa otet­tiin käyt­töön sil­to­jen kier­to­tiet

Väyläviraston urakoissa Simossa on otettu käyttöön ajoneuvoliikenteen kiertotiet kahden rakennettavan alikulkusillan kohdalla maanantaina 20.6. Kiertotiet ovat käytössä, kunnes siltatyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Vt 4 Etappitie-Simojoen silta -urakassa rakennetaan uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulkusilta, jonka rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan siltapaikan ohi Pohjoispuolentien ja nykyisen liittymän kautta. Nelostien alittavat jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan Simonkyläntien nykyisen risteyssillan jalankulun ja pyöräilyn väylän kautta.