Simo

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkaa Simossa syys­kuun aikana

08.09.2020 13:07 0
Tilaajille
Muurauslasta ja sivellin sopivat simolaisen Mauri Matalan käteen

Muu­raus­las­ta ja si­vel­lin sopivat si­mo­lai­sen Mauri Matalan käteen

26.08.2020 16:35 0
Henkilöauto ajautui kaiteeseen Simossa

Hen­ki­lö­au­to ajautui kai­tee­seen Simossa

28.07.2020 19:33 0
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat Simossa 20 miljoonan euron potilla – Karsikon eritasoliittymä rakennetaan ensin –katso havainnevideot jo työn alla olevista ohituskaistoista ja liittymistä

Tietyöt jat­ku­vat Simossa 20 mil­joo­nan euron potilla – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­mä ra­ken­ne­taan ensin –katso ha­vain­ne­vi­deot jo työn alla ole­vis­ta ohi­tus­kais­tois­ta ja liit­ty­mis­tä

28.07.2020 11:45 3
Tilaajille
Rokote puree punkkialueilla – Länsi-Pohjassa yksi puutiaisaivokuumetapaus tänä vuonna

Rokote puree punk­ki­alueil­la – Län­si-Poh­jas­sa yksi puu­tiais­ai­vo­kuu­me­ta­paus tänä vuonna

22.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Simossa varastetut arvokkaat laitteet saattoivat lähteä varkaiden mukana ulkomaille – Poliisi pyytää havaintoja Liettuan kilvissä olleesta Renaultista

Simossa va­ras­te­tut ar­vok­kaat lait­teet saat­toi­vat lähteä var­kai­den mukana ul­ko­mail­le – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Liet­tuan kil­vis­sä ol­lees­ta Re­naul­tis­ta

07.07.2020 13:29 1
Tuulivoimaloiden siipien kierrätystä kehitetään– Tuuliwatti uusii Simon Leipiössä neljän voimalan siivet nykyaikaisempiin

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kier­rä­tys­tä ke­hi­te­tään– Tuu­li­wat­ti uusii Simon Lei­piös­sä neljän voi­ma­lan siivet ny­ky­ai­kai­sem­piin

06.07.2020 07:00 0
Tilaajille

Lä­hi­mat­kai­lua ja his­to­riaa Me­ri-La­pis­sa

01.07.2020 10:36 0
Erikoiskuljetus Kemin ja Simon välillä – muun muassa Nelostien liikenne pysäytetään ajoittain

Eri­kois­kul­je­tus Kemin ja Simon välillä – muun muassa Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­te­tään ajoit­tain

24.06.2020 19:20 0
Laavuja palanut juhannusviikolla

Laavuja palanut ju­han­nus­vii­kol­la

24.06.2020 16:56 0
Simossa kulotetaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvaa metsää metsäpalovaroituksesta huolimatta

Simossa ku­lo­te­taan van­ho­jen metsien suo­je­lu­oh­jel­maan kuu­lu­vaa metsää met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

24.06.2020 15:15 0
Tilaajille
Henkilöauto kolaroi Simossa kaiteeseen, Rovaniemellä valopylvääseen

Hen­ki­lö­au­to kolaroi Simossa kai­tee­seen, Ro­va­nie­mel­lä va­lo­pyl­vää­seen

23.06.2020 22:08 0
Tilaajille
Erikoiskuljetus Kemin ja Simon välillä – liikenne pysäytetään ajoittain

Eri­kois­kul­je­tus Kemin ja Simon välillä – lii­ken­ne py­säy­te­tään ajoit­tain

23.06.2020 19:14 0
Vivi Marttila jatkaa Simon kunnanjohtajana seuraavat kuusi vuotta

Vivi Mart­ti­la jatkaa Simon kun­nan­joh­ta­ja­na seu­raa­vat kuusi vuotta

16.06.2020 10:42 0
Tilaajille
Ulosajo Nelostiellä Simon liittymässä – ei henkilövahinkoja

Ulosajo Ne­los­tiel­lä Simon liit­ty­mäs­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.06.2020 16:51 0
Auto syttyi palamaan Nelostiellä Simossa - tie jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti aamuyöstä

Auto syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Simossa - tie jou­dut­tiin sul­ke­maan vä­li­ai­kai­ses­ti aa­mu­yös­tä

03.06.2020 06:38 0
Kahden henkilöauton nokkakolari Simossa Etappitien risteyksessä, voi vaikuttaa liikenteeseen

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Simossa Etap­pi­tien ris­teyk­ses­sä, voi vai­kut­taa lii­ken­tee­seen

25.05.2020 15:20 0
Simo ei irtisano eikä lomauta

Simo ei ir­ti­sa­no eikä lomauta

22.05.2020 19:57 0
Tilaajille
Vivi Marttilalla on vahva kannatus jatkokaudelle Simon kunnan johdossa– kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan kuuden vuoden jatkokaudesta kesäkuussa

Vivi Mart­ti­lal­la on vahva kan­na­tus jat­ko­kau­del­le Simon kunnan joh­dos­sa– kun­nan­val­tuus­to päättää kun­nan­joh­ta­jan kuuden vuoden jat­ko­kau­des­ta ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 17:19 0
Tilaajille
Henkilöauto ja rekka kolaroivat Simon ja Kuivaniemen välillä - yksi henkilö vietiin sairaalaan

Hen­ki­lö­au­to ja rekka ko­la­roi­vat Simon ja Kui­va­nie­men välillä - yksi henkilö vietiin sai­raa­laan

15.05.2020 14:03 0