Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Simo
Kuukausi
Kaivurit möyrivät Simon Kurkiojan uuteen uskoon taimenten lisääntymispuroksi

Kai­vu­rit möy­ri­vät Simon Kur­ki­ojan uuteen uskoon tai­men­ten li­sään­ty­mis­pu­rok­si

25.09.2023 05:00 3
Tilaajille
18 uutta muovinkeräyspistettä Lappiin, ahkerimmin muovipakkauksia kierrätetään Kolarissa

18 uutta muo­vin­ke­räys­pis­tet­tä Lap­piin, ah­ke­rim­min muo­vi­pak­kauk­sia kier­rä­te­tään Ko­la­ris­sa

18.09.2023 09:56 1
Tilaajille
Purkukuntoinen mökki tuhoutui tulipalossa Simon Karsikossa – palon havaitsi kymmenen kilometrin päässä ollut luotsi

Pur­ku­kun­toi­nen mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Simon Kar­si­kos­sa – palon ha­vait­si kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä ollut luotsi

17.09.2023 11:32
Tilaajille
Simolaiset saavat rahakkaan läksiäislahjan purettavasta Oulunkaaresta

Si­mo­lai­set saavat ra­hak­kaan läk­siäis­lah­jan pu­ret­ta­vas­ta Ou­lun­kaa­res­ta

13.09.2023 16:19
Tilaajille
Niko Tiuraniemi aikoo mullistaa työelämän Tiktokia ja Instagramia muistuttavalla sovelluksella

Niko Tiu­ra­nie­mi aikoo mul­lis­taa työ­elä­män Tik­to­kia ja Ins­ta­gra­mia muis­tut­ta­val­la so­vel­luk­sel­la

05.09.2023 17:02
Tilaajille
Vanhemmat
Ykköspesispaikkansa vaivoin säilyttänyt Simon Kiri nuorentaa joukkuetta ja vaihtaa valmennusjohtoa ensi kaudeksi – naisten joukkueen osalta seura taistelee suomensarjapaikan puolesta kabinetin puolella

Yk­kös­pe­sis­paik­kan­sa vaivoin säi­lyt­tä­nyt Simon Kiri nuo­ren­taa jouk­kuet­ta ja vaihtaa val­men­nus­joh­toa ensi kau­dek­si – naisten jouk­kueen osalta seura tais­te­lee suo­men­sar­ja­pai­kan puo­les­ta ka­bi­ne­tin puo­lel­la

30.08.2023 19:30
Tilaajille
Tornionjoen ja Simojoen kesän lohimäärät olivat pettymyksiä – Tornionjoella heikoin lohennousu kolmeentoista vuoteen

Tor­nion­joen ja Si­mo­joen kesän lo­hi­mää­rät olivat pet­ty­myk­siä – Tor­nion­joel­la heikoin lo­hen­nou­su kol­meen­tois­ta vuoteen

30.08.2023 16:33 4
Tilaajille
Simon Kuuttien uudelleen virinnyt partiotoiminta saa hienot puitteet Simojokivarresta kosken äärestä – uusi kämppä valmistuu talkoilla viiimeistään vuonna 2025

Simon Kuut­tien uu­del­leen vi­rin­nyt par­tio­toi­min­ta saa hienot puit­teet Si­mo­jo­ki­var­res­ta kosken äärestä – uusi kämppä val­mis­tuu tal­koil­la viii­meis­tään vuonna 2025

28.08.2023 07:51 1
Tilaajille
Simon vanha kaatopaikka on pian peitelty – sekajätekasasta ei pitäisi nyt olla vaaraa ympäristölle

Simon vanha kaa­to­paik­ka on pian pei­tel­ty – se­ka­jä­te­ka­sas­ta ei pitäisi nyt olla vaaraa ym­pä­ris­töl­le

24.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Siltatyö puurouttaa liikenteen Simossa heti, kun nelostien iso remontti valmistuu – "Haittoja tulee"

Sil­ta­työ puu­rout­taa lii­ken­teen Simossa heti, kun ne­los­tien iso re­mont­ti val­mis­tuu – "Hait­to­ja tulee"

23.08.2023 16:30
Tilaajille
Simon kunnanhallitusta johtaa politiikan konkari – keskusta halusi tehtävään Tapani Kuuselan valtuuston ulkopuolelta

Simon kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa po­li­tii­kan konkari – kes­kus­ta halusi teh­tä­vään Tapani Kuu­se­lan val­tuus­ton ul­ko­puo­lel­ta

21.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Alavus voitti – Simon Kiri jatkaa Ykköspesiksen putoamiskarsintaa

Alavus voitti – Simon Kiri jatkaa Yk­kös­pe­sik­sen pu­toa­mis­kar­sin­taa

20.08.2023 20:02
Tilaajille
Saariston minkkien ja supikoirien vieraspetopyynnit ovat käynnissä Meri-Lapissa

Saa­ris­ton mink­kien ja su­pi­koi­rien vie­ras­pe­to­pyyn­nit ovat käyn­nis­sä Me­ri-La­pis­sa

18.08.2023 11:33 1
Tilaajille
Luonto, malmi, vai molemmat? – Kingsrose haluaa kairauskoneet Etelä-Lapin suojeltuun retkeilyparatiisiin

Luonto, malmi, vai mo­lem­mat? – Kings­ro­se haluaa kai­raus­ko­neet Ete­lä-La­pin suo­jel­tuun ret­kei­ly­pa­ra­tii­siin

18.08.2023 05:00 12
Tilaajille
Simon yhtenäiskoulun rakentajaksi on ehdolla kolme yritystä – joulukuussa selviää mikä niistä aloittaa rakentamisen ensi vuonna

Simon yh­te­näis­kou­lun ra­ken­ta­jak­si on ehdolla kolme yri­tys­tä – jou­lu­kuus­sa selviää mikä niistä aloit­taa ra­ken­ta­mi­sen ensi vuonna

16.08.2023 18:00
Tilaajille
Perjantai-iltana eksynyt marjastaja löytyi Simossa – kadonnut paikallistettiin 112-sovelluksen koordinaattien avulla

Per­jan­tai-il­ta­na eksynyt mar­jas­ta­ja löytyi Simossa – ka­don­nut pai­kal­lis­tet­tiin 112-so­vel­luk­sen koor­di­naat­tien avulla

12.08.2023 11:05 1
Tilaajille
Simon Leuannokan tonteista on viisi varattu – uudelle asuinalueelle on rakennettu kunnallistekniikka kesän aikana

Simon Leuan­no­kan ton­teis­ta on viisi varattu – uudelle asuin­alueel­le on ra­ken­net­tu kun­nal­lis­tek­niik­ka kesän aikana

09.08.2023 13:47 1
Tilaajille
Simolaiset rippikoululaiset eivät istu luokassa – nuoret käyvät Norjassa ja tekevät jälkiruokabuffetin kutsuvieraille

Si­mo­lai­set rip­pi­kou­lu­lai­set eivät istu luo­kas­sa – ­nuo­ret käyvät Nor­jas­sa ja tekevät jäl­ki­ruo­ka­buf­fe­tin kut­su­vie­rail­le

01.08.2023 19:30
Tilaajille
Uudet valtatie 4:n väylät avataan liikenteelle Simossa – monelle tutuksi tulleet kiertotiet poistuvat käytöstä

Uudet val­ta­tie 4:n väylät avataan lii­ken­teel­le Simossa – monelle tutuksi tulleet kier­to­tiet pois­tu­vat käy­tös­tä

31.07.2023 14:28
Tilaajille
5G-verkon rakentaminen alkaa Torniossa, Keminmaassa ja Simossa

5G-ver­kon ra­ken­ta­mi­nen alkaa Tor­nios­sa, Ke­min­maas­sa ja Simossa

18.07.2023 12:43
Tilaajille