kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Simo
Viimeisin 24 tuntia
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8,9 miljoonaa Simon aurinkosähköinvestoinnille – Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu vastaavan kokoista aurinkosähkölaitosta

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö myönsi 8,9 mil­joo­naa Simon au­rin­ko­säh­kö­in­ves­toin­nil­le – Suomeen ei ole tähän men­nes­sä ra­ken­net­tu vas­taa­van ko­kois­ta au­rin­ko­säh­kö­lai­tos­ta

04.10.2022 16:09
Tilaajille
Kuukausi
Simon pullopostin lähettänyt Pikku-Olivia löytyi Ruotsista somen voimalla

Simon pul­lo­pos­tin lä­het­tä­nyt Pik­ku-Oli­via löytyi Ruot­sis­ta somen voi­mal­la

28.09.2022 17:00
Tilaajille
Simosta löytyi vanhalta näyttävä pulloposti, mutta löytyisikö sen lähettänyt pikku-Olivia?

Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

27.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Haikarat eivät lentäneetkään Simon ohi – päiväkodit ovat täynnä ja vauvamäärä ylittää ennusteet

Hai­ka­rat eivät len­tä­neet­kään Simon ohi – päi­vä­ko­dit ovat täynnä ja vau­va­mää­rä ylittää en­nus­teet

22.09.2022 06:30
Tilaajille
”Politiikka ei vaikeuta päätöksentekoa” – Simon yrittäjille ja -kunnalle tuhti paketti menestyksen saloista

”Po­li­tiik­ka ei vai­keu­ta pää­tök­sen­te­koa” – Simon yrit­tä­jil­le ja -kun­nal­le tuhti paketti me­nes­tyk­sen sa­lois­ta

15.09.2022 09:50
Simolaiset pesäpalloilijat saavat uuden tekonurmen – uusi pinta ehtii painua sopivasti talven aikana ennen seuraavaa pesäpallokautta

Si­mo­lai­set pe­sä­pal­loi­li­jat saavat uuden te­ko­nur­men – uusi pinta ehtii painua so­pi­vas­ti talven aikana ennen seu­raa­vaa pe­sä­pal­lo­kaut­ta

15.09.2022 07:00
Tilaajille
Lapin ely-keskus vaatii, että Simon Malinin kaatopaikalta pitää viedä jätettä pois vuoden loppuun mennessä

Lapin ely-kes­kus vaatii, että Simon Malinin kaa­to­pai­kal­ta pitää viedä jätettä pois vuoden loppuun men­nes­sä

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Kärähtänyt kuivausrumpu aiheutti tulipalon simolaisessa omakotitalossa

Kä­räh­tä­nyt kui­vaus­rum­pu ai­heut­ti tu­li­pa­lon si­mo­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa

13.09.2022 18:18
Tilaajille
Perheelle 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vauvarahakokeilusta tuli "positiivista vipinää" ja käytäntö jää pysyväksi

Per­heel­le 5 000 euroa, jos vauva syntyy Simossa – vau­va­ra­ha­ko­kei­lus­ta tuli "po­si­tii­vis­ta vi­pi­nää" ja käy­tän­tö jää py­sy­väk­si

13.09.2022 17:41 4
Tilaajille

Vau­va­ra­has­ta pysyvä käy­tän­tö Simoon

13.09.2022 16:58
Betonikaiteen lasit kohtasivat ilkivaltaa Simon Karsikossa – tihutöiden hintalappu on jopa 40 000 euroa: "Toivottavasti ainakaan aikuiset eivät ole saaneet tällaista päähänsä"

Be­to­ni­kai­teen lasit koh­ta­si­vat il­ki­val­taa Simon Kar­si­kos­sa – ti­hu­töi­den hin­ta­lap­pu on jopa 40 000 euroa: "Toi­vot­ta­vas­ti ai­na­kaan ai­kui­set eivät ole saaneet täl­lais­ta pää­hän­sä"

06.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Rattijuopot mellastivat Simossa: Toinen aiheutti kolarin lauantain vastaisena yönä, toinen kaahasi poliiseja karkuun keskellä vilkasta perjantai-iltapäivää

Rat­ti­juo­pot mel­las­ti­vat Si­mos­sa: Toinen ai­heut­ti kolarin lauan­tain vas­tai­se­na yönä, toinen kaahasi po­lii­se­ja karkuun kes­kel­lä vil­kas­ta per­jan­tai-il­ta­päi­vää

03.09.2022 11:48
Tilaajille
Pokemonjahti toi Villa Fridaan – torniolainen Heidi Kunnari ihastui täyden remontin tarpeessa olleeseen 170-vuotiaaseen hirsitaloon, joka sai uuden nimensä entisen asukkaansa mukaan

Po­ke­mon­jah­ti toi Villa Fridaan – ­tor­nio­lai­nen Heidi Kunnari ihastui täyden re­mon­tin tar­pees­sa ol­lee­seen 170-vuo­tiaa­seen hir­si­ta­loon, joka sai uuden nimensä entisen asuk­kaan­sa mukaan

03.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Pysäytimme Kemissä paikkatietopalvelu Heren kuvausauton ja tapasimme espanjalaismiehen, joka pitää karttamme ajan tasalla – Toni Roca on ollut tien päällä viisi kuukautta putkeen

Py­säy­tim­me Kemissä paik­ka­tie­to­pal­ve­lu Heren ku­vaus­au­ton ja ta­pa­sim­me es­pan­ja­lais­mie­hen, joka pitää kart­tam­me ajan tasalla – Toni Roca on ollut tien päällä viisi kuu­kaut­ta putkeen

28.08.2022 12:25
Tilaajille
Veittikoskien suku pelaa pesäpalloa jo kolmannessa polvessa – näin pienestä Simon kunnasta tuli kansallislajin mekka

Veit­ti­kos­kien suku pelaa pe­sä­pal­loa jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa – näin pie­nes­tä Simon kun­nas­ta tuli kan­sal­lis­la­jin mekka

01.08.2022 15:52
Tilaajille
Viikonlopun väkivaltaisuudet jatkuivat Meri-Lapissa muun muassa tapon yrityksellä – sekava mies jätti 4-vuotiaan lapsen autoon useiksi tunneiksi ilman ruokaa ja juomaa

Vii­kon­lo­pun vä­ki­val­tai­suu­det jat­kui­vat Me­ri-La­pis­sa muun muassa tapon yri­tyk­sel­lä – sekava mies jätti 4-vuo­tiaan lapsen autoon useiksi tun­neik­si ilman ruokaa ja juomaa

24.07.2022 11:39 2
Tilaajille
Lukkari Juuso Nousiainen tähyää kiireettömästi Simosta kohti Superpesistä – sitä ennen hän aikoo tuuletella sydämestään Kirin onnistumisia

Lukkari Juuso Nou­siai­nen tähyää kii­reet­tö­mäs­ti Simosta kohti Su­per­pe­sis­tä – sitä ennen hän aikoo tuu­le­tel­la sy­dä­mes­tään Kirin on­nis­tu­mi­sia

14.07.2022 19:30
Tilaajille
Auto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Simossa, kaksi loukkaantui

Auto suistui tieltä ja törmäsi puuhun Si­mos­sa, kaksi louk­kaan­tui

13.07.2022 23:25
Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla ei enää sinilevää – rantojen tilannetta tarkkaillaan uimakauden loppuun saakka

Kemin Man­sik­ka­no­kan ja Simon Yks­kuu­sen ui­ma­ran­noil­la ei enää si­ni­le­vää – ran­to­jen ti­lan­net­ta tark­kail­laan ui­ma­kau­den loppuun saakka

04.07.2022 13:18
Tilaajille

Simossa Kar­si­kon koh­dal­la kier­to­tie käyt­töön kah­dek­si yöksi

30.06.2022 14:53