Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

tuulivoima
Kuukausi
Selvitys paljastaa: Rovaniemellä on runsaasti tuulivoimalle soveltuvia paikkoja

Sel­vi­tys pal­jas­taa: Ro­va­nie­mel­lä on run­saas­ti tuu­li­voi­mal­le so­vel­tu­via paik­ko­ja

12.10.2021 06:30 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­hys­te­riaa on ha­vait­ta­vis­sa

04.10.2021 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­ha­ku­va hal­vas­ta tuu­li­ener­gias­ta

02.10.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma tuottaa se­kun­da­säh­köä

25.09.2021 04:15 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­lat voi­si­vat olla yksi rat­kai­su Kemin ja Tornion ve­ro­tu­lo­jen kasvuun

30.06.2021 10:01 2
Posiolle suunnitellaan uutta tuulivoima-aluetta

Po­siol­le suun­ni­tel­laan uutta tuu­li­voi­ma-aluet­ta

10.05.2021 18:14 4
Tilaajille
Kaatuvatko Lapin lukuisat tuulivoimahankkeet poroihin ja matkailuun, koska Riisitunturillakin kävi niin?

Kaa­tu­vat­ko Lapin lu­kui­sat tuu­li­voi­ma­hank­keet po­roi­hin ja mat­kai­luun, koska Rii­si­tun­tu­ril­la­kin kävi niin?

30.04.2021 07:00 17
Tilaajille
Salaperäinen Myrsky aikoo rakentaa miljardilla tuulivoimaa Pohjois-Suomeen, mutta ketä on yhtiön takana?

Sa­la­pe­räi­nen Myrsky aikoo ra­ken­taa mil­jar­dil­la tuu­li­voi­maa Poh­jois-Suo­meen, mutta ketä on yhtiön takana?

21.03.2021 06:30 15
Tilaajille
Tervolan valtuusto hyväksyi tuulivoimakaavoituksen käynnistämisen – Valkiavaaraan suunnitteilla 41 voimalaa

Ter­vo­lan val­tuus­to hy­väk­syi tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­sen – Val­kia­vaa­raan suun­nit­teil­la 41 voi­ma­laa

18.02.2021 20:19 7
Tilaajille
Lapin kunnat keräsivät yhteensä 2,6 miljoonaa euroa kiinteistöveroa tuulivoimaloista

Lapin kunnat ke­rä­si­vät yh­teen­sä 2,6 mil­joo­naa euroa kiin­teis­tö­ve­roa tuu­li­voi­ma­lois­ta

10.02.2021 10:28
Tilaajille
Mahtuuko Euroopan laajimpaan kaupunkiin tuulivoimaa? – Rovaniemi sai valtiolta rahat selvitykseen

Mah­tuu­ko Eu­roo­pan laa­jim­paan kau­pun­kiin tuu­li­voi­maa? – Ro­va­nie­mi sai val­tiol­ta rahat sel­vi­tyk­seen

19.01.2021 14:05
Tilaajille

Simon Lei­li­suol­le suun­nit­tel­la 13 uutta tuu­li­voi­ma­laa

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Tuulisähköä rakentava St1 haluaisi tehdä Kemissä synteettisiä polttoaineita sellutehtaan päästöistä

Tuu­li­säh­köä ra­ken­ta­va St1 ha­luai­si tehdä Kemissä syn­teet­ti­siä polt­to­ai­nei­ta sel­lu­teh­taan pääs­töis­tä

18.10.2020 19:30 4
Tilaajille
Metsähallitus suunnittelee Simon pohjoisosaan suurta 40 voimalan tuulipuistoa

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee Simon poh­jois­osaan suurta 40 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

14.10.2020 07:00 3
Tilaajille
Rovaniemi pohtii tuulivoimaa – Valtuutetut suhtautuvat puistoihin periaatteessa myönteisesti, mutta niistä ei saisi olla harmia kenellekään

Ro­va­nie­mi pohtii tuu­li­voi­maa – Val­tuu­te­tut suh­tau­tu­vat puis­toi­hin pe­ri­aat­tees­sa myön­tei­ses­ti, mutta niistä ei saisi olla harmia ke­nel­le­kään

30.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko tuu­li­voi­ma pääs­tö­tön­tä?

21.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Tuulimyllyistä syntyy ongelmajätettä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­myl­lyis­tä syntyy on­gel­ma­jä­tet­tä

27.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nio myön­tei­nen tuu­li­voi­mal­le

01.07.2020 12:58
Tilaajille
Metsähallituksen Pelloon suunnittelema tuulipuisto huolettaa alueen porotaloutta

Met­sä­hal­li­tuk­sen Pelloon suun­nit­te­le­ma tuu­li­puis­to huo­let­taa alueen po­ro­ta­lout­ta

04.05.2020 18:27
Tilaajille
Metsähallitus haluaa Pelloon tuulivoimaa – suunnitelmista keskustellaan kaikille avoimessa tilaisuudessa ensi viikolla

Met­sä­hal­li­tus haluaa Pelloon tuu­li­voi­maa – suun­ni­tel­mis­ta kes­kus­tel­laan kai­kil­le avoi­mes­sa ti­lai­suu­des­sa ensi vii­kol­la

27.04.2020 14:32
Tilaajille