tuulivoima
Lukijalta: Tuulimyllyistä syntyy ongelmajätettä
Lukijalta Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­myl­lyis­tä syntyy on­gel­ma­jä­tet­tä

27.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nio myön­tei­nen tuu­li­voi­mal­le

01.07.2020 12:58 0
Tilaajille
Metsähallituksen Pelloon suunnittelema tuulipuisto huolettaa alueen porotaloutta

Met­sä­hal­li­tuk­sen Pelloon suun­nit­te­le­ma tuu­li­puis­to huo­let­taa alueen po­ro­ta­lout­ta

04.05.2020 18:27 0
Tilaajille
Metsähallitus haluaa Pelloon tuulivoimaa – suunnitelmista keskustellaan kaikille avoimessa tilaisuudessa ensi viikolla

Met­sä­hal­li­tus haluaa Pelloon tuu­li­voi­maa – suun­ni­tel­mis­ta kes­kus­tel­laan kai­kil­le avoi­mes­sa ti­lai­suu­des­sa ensi vii­kol­la

27.04.2020 14:32 0
Tilaajille
Sodankylässä halutaan erottaa kunnanhallitus – tilapäisen valiokunnan perustaminen käsitellään ensi viikolla

So­dan­ky­läs­sä ha­lu­taan erottaa kun­nan­hal­li­tus – ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan pe­rus­ta­mi­nen kä­si­tel­lään ensi vii­kol­la

12.03.2020 16:15 0
Tilaajille
Tornionlaakson Sähkö alentanee hinnoitteluaan, mikä parantaa tuulivoiman näkymiä Länsi-Lapissa

Tor­nion­laak­son Sähkö alen­ta­nee hin­noit­te­luaan, mikä pa­ran­taa tuu­li­voi­man näkymiä Län­si-La­pis­sa

22.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Keminmaa on tuulivoimakartalla tyhjä läntti – kunnassa pohditaan nyt periaatelinjaa voimaloihin

Ke­min­maa on tuu­li­voi­ma­kar­tal­la tyhjä läntti – kun­nas­sa poh­di­taan nyt pe­ri­aa­te­lin­jaa voi­ma­loi­hin

23.01.2020 14:41 0
Tilaajille
Mikä on projekti Idefix ja miksi metsän keskelle Simoon tehdään Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa?

Mikä on pro­jek­ti Idefix ja miksi metsän kes­kel­le Simoon tehdään Poh­jois­mai­den suu­rin­ta säh­kö­va­ras­toa?

08.11.2019 18:30 0
Tilaajille
Ilmatieteenlaitos: Tuulivoimaa kannattaisi rakentaa Pohjois-Lappiin tuotantovarmuuden parantamiseksi

Il­ma­tie­teen­lai­tos: Tuu­li­voi­maa kan­nat­tai­si ra­ken­taa Poh­jois-Lap­piin tuo­tan­to­var­muu­den pa­ran­ta­mi­sek­si

10.10.2019 14:56 0
Tilaajille
Maailman suurimpaan tuulipuistoon Perämeren länsirannikolle julkistettiin 0,5–1 miljardin investointi

Maail­man suu­rim­paan tuu­li­puis­toon Pe­rä­me­ren län­si­ran­ni­kol­le jul­kis­tet­tiin 0,5–1 mil­jar­din in­ves­toin­ti

09.10.2019 16:29 0
Tilaajille
NRK: Suuri osa norjalaiskunnista vastustaa tuulivoimaa – selvityksen 56:sta kunnasta vain neljä suhtautuu tuulipuistoihin myönteisesti

NRK: Suuri osa nor­ja­lais­kun­nis­ta vas­tus­taa tuu­li­voi­maa – sel­vi­tyk­sen 56:sta kun­nas­ta vain neljä suh­tau­tuu tuu­li­puis­toi­hin myön­tei­ses­ti

02.10.2019 16:10 0
Tilaajille