KUNNIAMERKIT: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Pääkirjoitus
Kuukausi
Joulukauppa alkoi Black Fridaysta
Pääkirjoitus

Jou­lu­kaup­pa alkoi Black Fri­days­ta

01.12.2021 16:45
Elämää tehdas-työmaan varjossa
Pääkirjoitus

Elämää teh­das-työ­maan var­jos­sa

25.11.2021 10:09 1
Keskusta uhkaa kaataa taas hallituksen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pelkästä uhkauksesta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta uhkaa kaataa taas hal­li­tuk­sen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pel­käs­tä uh­kauk­ses­ta

22.11.2021 21:34 20
Tilaajille
Isäntä saa itse  päättää, mitä ruokaa tarjoaa vierailleen – Helsingissä tarjotaan kalaa ja kasviksia
Pääkirjoitus

Isäntä saa itse päät­tää, mitä ruokaa tarjoaa vie­rail­leen – Hel­sin­gis­sä tar­jo­taan kalaa ja kas­vik­sia

17.11.2021 21:12 4
Simon väestökato pysähtyi – kunta hamuaa elinvoimaa vauvarahalla ja rantarakentamisella
Pääkirjoitus

Simon väes­tö­ka­to py­säh­tyi – kunta hamuaa elin­voi­maa vau­va­ra­hal­la ja ran­ta­ra­ken­ta­mi­sel­la

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Uutta kaivoslakia tarvitaan jyrkenneiden kaivosasenteiden loiventamiseen
Pääkirjoitus

Uutta kai­vos­la­kia tar­vi­taan jyr­ken­nei­den kai­vos­asen­tei­den loi­ven­ta­mi­seen

05.11.2021 05:00 3
Tilaajille
Ajokortti on, vai ajokortiton
Pääkirjoitus

Ajo­kort­ti on, vai ajo­kor­ti­ton

03.11.2021 14:03 4
Vanhemmat
Harrastaminen kannattaa aina
Pääkirjoitus

Har­ras­ta­mi­nen kan­nat­taa aina

13.10.2021 13:30
Huoltohommia ei kannata jättää väliin
Pääkirjoitus

Huol­to­hom­mia ei kannata jättää väliin

29.09.2021 12:09
Korona ei unohdu pitkäkestoisesta muistista
Pääkirjoitus

Korona ei unohdu pit­kä­kes­toi­ses­ta muis­tis­ta

16.09.2021 14:13
Veneitä näkyy yhä enemmän Perämerellä
Pääkirjoitus

Veneitä näkyy yhä enemmän Pe­rä­me­rel­lä

26.08.2021 14:33
Tutkimus voi auttaa Suomen taloutta elpymään, mutta hallituksen teatteriesityksellä ei ole asian kanssa tekemistä
Pääkirjoitus

Tut­ki­mus voi auttaa Suomen ta­lout­ta el­py­mään, mutta hal­li­tuk­sen teat­te­ri­esi­tyk­sel­lä ei ole asian kanssa te­ke­mis­tä

24.08.2021 21:00 2
Tilaajille
Kiinnostus Lapin metsiä kohtaan kasvaa edelleen. Moni metsämaan ostaja arvostaa puun myynnistä saatavaa tasaista tuottoa.
Pääkirjoitus

Kiin­nos­tus Lapin metsiä kohtaan kasvaa edel­leen. Moni met­sä­maan ostaja ar­vos­taa puun myyn­nis­tä saa­ta­vaa ta­sais­ta tuot­toa.

23.08.2021 20:20
Tilaajille
Lapsia ei pidä rankaista aikuisten ajanvietosta
Pääkirjoitus

Lapsia ei pidä ran­kais­ta ai­kuis­ten ajan­vie­tos­ta

05.08.2021 06:00
Tilaajille
Hae etkojuomat ja puikko nenääsi - pitääkö koronatesti sisällyttää festilipun hintaan?
Pääkirjoitus

Hae et­ko­juo­mat ja puikko nenääsi - pitääkö ko­ro­na­tes­ti si­säl­lyt­tää fes­ti­li­pun hin­taan?

04.08.2021 13:33
“On sitä ennenkin” ei ole hyvä perustelu
Pääkirjoitus

“On sitä en­nen­kin” ei ole hyvä pe­rus­te­lu

29.07.2021 10:28
Hybridimallissa on omat haasteensa, mutta etätyöstä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei etenkään pitkien etäisyyksien Lapissa
Pääkirjoitus

Hyb­ri­di­mal­lis­sa on omat haas­teen­sa, mutta etä­työs­tä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei eten­kään pitkien etäi­syyk­sien Lapissa

28.07.2021 16:36
Tilaajille
Retkietiketti säästää luontoa ja retkeilijöiden hermoja
Pääkirjoitus

Ret­ki­eti­ket­ti säästää luontoa ja ret­kei­li­jöi­den hermoja

23.07.2021 16:49 3
Tilaajille
Sote-soppa alkaa valmistua
Pääkirjoitus

So­te-sop­pa alkaa val­mis­tua

30.06.2021 15:57 1
Oppivelvollisuusiän nostokustannuksia ei saa sysätä kuntien maksettaviksi
Pääkirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nos­to­kus­tan­nuk­sia ei saa sysätä kuntien mak­set­ta­vik­si

28.06.2021 08:22 2
Tilaajille