Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Pääkirjoitus
Viimeisin 4 tuntia
Pääkirjoitus

“On sitä en­nen­kin” ei ole hyvä pe­rus­te­lu

10:28
Viimeisin 24 tuntia
Pääkirjoitus

Hyb­ri­di­mal­lis­sa on omat haas­teen­sa, mutta etä­työs­tä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei eten­kään pitkien etäi­syyk­sien Lapissa

28.07.2021 16:36
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Ret­ki­eti­ket­ti säästää luontoa ja ret­kei­li­jöi­den hermoja

23.07.2021 16:49 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

So­te-sop­pa alkaa val­mis­tua

30.06.2021 15:57 1
Pääkirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nos­to­kus­tan­nuk­sia ei saa sysätä kuntien mak­set­ta­vik­si

28.06.2021 08:22 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­leis­sa oli useita me­nes­ty­jiä

16.06.2021 11:25 1
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan alamäki jatkuu La­pis­sa, pe­rus­suo­ma­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat vaa­li­voit­toon

14.06.2021 15:24 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ur­hei­lu­fa­neil­la on alkanut kova kesä

09.06.2021 14:07 1
Pääkirjoitus

Pöy­liö­vaa­ran sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla ajan­koh­tai­nen hanke – Uusi silta rat­kai­si­si monta Ro­va­nie­men on­gel­maa

06.06.2021 16:28 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Onko vaa­leis­sa nuk­ku­mi­nen lais­kuut­ta ja velt­toi­lua?

04.06.2021 16:05
Pääkirjoitus

So­meys­tä­väl­li­nen Kojamo ihas­tut­taa - milloin vii­mek­si ihas­te­lit jul­kis­ta tai­de­teos­ta?

03.06.2021 14:22 1
Pääkirjoitus

Nyt saa ja kan­nat­taa ää­nes­tää

26.05.2021 09:36
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vi­rus pysyy pu­heen­ai­nee­na

12.05.2021 15:50
Pääkirjoitus

Toi­mi­tuk­ses­ta: Pilistä ja pus­sai­lua Val­ta­ka­dul­la

05.05.2021 10:14
Pääkirjoitus

Matto ve­det­tiin jal­ko­jen alta

28.04.2021 13:12
Pääkirjoitus

Ulkona liik­ku­mi­nen tuo hyvää mieltä

14.04.2021 16:18

Ro­va­nie­mi ja Ke­mi-Tor­nio saavat tois­tu­vas­ti kehnon ar­vo­sa­nan yri­tys­ver­tai­luis­sa. Viesti kan­nat­taa ottaa to­sis­saan

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Kolumni

Hiihto kiin­nos­taa yhä suurta yleisöä

17.03.2021 11:05 1
Pääkirjoitus

Ny­ky­me­no ei tyydytä nuo­ri­soa

03.03.2021 05:02
Pääkirjoitus

Paistaa se päivä ri­su­ka­saan Me­ri-La­pis­sa­kin

17.02.2021 10:08 1