Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

matkailu
Kuukausi
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 23
Tilaajille
Inarin valtuusto torppasi toistamiseen luksushotellin rakentamisen Inarijärven rantaan – äänestys Miesniemen kaavasta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan – ää­nes­tys Mies­nie­men kaa­vas­ta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

21.09.2023 17:46 15
Tilaajille
Jos Jasper Pääkkönen sai Inarin rannalta paikan luksusmatkailuun, saako myös Veikko Lesonen?
Kolumni

Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

21.09.2023 05:00 13
Lappilaisilla yrityksillä on yllättävän positiiviset näkymät – vain rakentamisalalla näyttää synkältä tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan

Lap­pi­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on yl­lät­tä­vän po­si­tii­vi­set näkymät – vain ra­ken­ta­mis­alal­la näyttää syn­käl­tä tuoreen pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mukaan

14.09.2023 16:48
Tilaajille
Vanhemmat
Tero Kokko, 46, reissaa kolmilapsisen perheensä kanssa asuntovaunulla kesät ja talvet – Tässä hänen 5 vinkkiään aloittelijalle

Tero Kokko, 46, reissaa kol­mi­lap­si­sen per­heen­sä kanssa asun­to­vau­nul­la kesät ja talvet – Tässä hänen 5 vink­kiään aloit­te­li­jal­le

04.09.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 05:00 10
Tilaajille
Toimittajalta: Kotimajoitus muuttui miljoonabisnekseksi – Rovaniemen matkailu kasvaa osin Airbnb:n varassa, mutta sääntöjä se kaipaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ti­ma­joi­tus muuttui mil­joo­na­bis­nek­sek­si – Ro­va­nie­men mat­kai­lu kasvaa osin Airbnb:n va­ras­sa, mutta sään­tö­jä se kaipaa

30.08.2023 15:40 5
Ympäristöhuolien kantaminen tarvitsee rinnalleen toivoa ja iloa
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­huo­lien kan­ta­mi­nen tar­vit­see rin­nal­leen toivoa ja iloa

16.08.2023 05:00 3
Rovaniemen vanhaan postitaloon avataan marraskuussa hotelli – yrittäjän tarkoitus erottua massasta jopa 40 neliön huoneilla ja yksilöllisellä palvelulla

Ro­va­nie­men vanhaan pos­ti­ta­loon avataan mar­ras­kuus­sa hotelli – yrit­tä­jän tar­koi­tus erottua mas­sas­ta jopa 40 neliön huo­neil­la ja yk­si­löl­li­sel­lä pal­ve­lul­la

08.08.2023 14:41 28
Tilaajille
Rovaniemelle tulossa kaikkien aikojen matkailutalvi – "Voi tarkoittaa jopa 5 000 turistin saapumista huippuviikkoina"

Ro­va­nie­mel­le tulossa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­tal­vi – "Voi tar­koit­taa jopa 5 000 tu­ris­tin saa­pu­mis­ta huip­pu­viik­koi­na"

28.07.2023 16:30 27
Tilaajille
Kommentti: Valtionyhtiö Finnair lennättää ihmisiä palavalle Rodokselle – eivätkö hälytyskellot soi?

Kom­ment­ti: Val­tion­yh­tiö Finnair len­nät­tää ihmisiä pa­la­val­le Ro­dok­sel­le – eivätkö hä­ly­tys­kel­lot soi?

27.07.2023 16:46 6
Tilaajille
Rovaniemen matkailukesästä odotetaan menestystä – sotaharjoitukset toivat hurjaa kasvua kesäkuussa

Ro­va­nie­men mat­kai­lu­ke­säs­tä odo­te­taan me­nes­tys­tä – so­ta­har­joi­tuk­set toivat hurjaa kasvua ke­sä­kuus­sa

27.07.2023 15:01 2
Tilaajille
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00 1
Bidenin vierailu palautti rajatarkastukset Lappiin – matkailijoiden on syytä varautua jonoihin Ruotsin ja Norjan rajoilla keskellä kuuminta lomasesonkia

Bidenin vie­rai­lu pa­laut­ti ra­ja­tar­kas­tuk­set Lappiin – mat­kai­li­joi­den on syytä va­rau­tua jo­noi­hin Ruotsin ja Norjan ra­joil­la kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 15:43
Tilaajille
Monen kesämatka suuntautuu Norjaan, mutta rajalla pitää olla tarkkana: esimerkiksi omenaa tai marjoja ei saa kuljettaa Suomeen

Monen ke­sä­mat­ka suun­tau­tuu Nor­jaan, mutta rajalla pitää olla tark­ka­na: esi­mer­kik­si omenaa tai marjoja ei saa kul­jet­taa Suomeen

07.07.2023 13:54 1
Rajavalvonta tiukentuu lauantaista alkaen viikoksi – vaikutuksia myös Ruotsin ja Norjan matkailuun

Ra­ja­val­von­ta tiu­ken­tuu lauan­tais­ta alkaen vii­kok­si – vai­ku­tuk­sia myös Ruotsin ja Norjan mat­kai­luun

06.07.2023 14:47 2
Tilaajille
Tenolla alkoi erikoisoperaatio lohen suojelemiseksi – 26 palkattua porttivahtia seuloo kaloja kolmessa vuorossa

Tenolla alkoi eri­kois­ope­raa­tio lohen suo­je­le­mi­sek­si – 26 pal­kat­tua port­ti­vah­tia seuloo kaloja kol­mes­sa vuo­ros­sa

27.06.2023 13:20 6
Tilaajille
Matkailuala tyrmistyi hallitusohjelmasta – "Hallitus suoraan kannustaa suomalaisia ulkomaan matkailuun, se on hulluutta"

Mat­kai­lu­ala tyr­mis­tyi hal­li­tus­oh­jel­mas­ta – "Hal­li­tus suoraan kan­nus­taa suo­ma­lai­sia ul­ko­maan mat­kai­luun, se on hul­luut­ta"

21.06.2023 19:30 27
Tilaajille
VR luopuu lähivuosien aikana suurimmasta osasta asemarakennuksistaan – listalla myös Kemijärvi ja Kolari

VR luopuu lä­hi­vuo­sien aikana suu­rim­mas­ta osasta ase­ma­ra­ken­nuk­sis­taan – lis­tal­la myös Ke­mi­jär­vi ja Kolari

10.05.2023 10:39 3
Tilaajille
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 05:00 2
Tilaajille