Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

matkailu
Kuukausi
Matkailussa paukkuvat ennätykset, mutta voiko tavoitteena olla pelkkä kasvu?
Pääkirjoitus

Mat­kai­lus­sa pauk­ku­vat en­nä­tyk­set, mutta voiko ta­voit­tee­na olla pelkkä kasvu?

22.02.2024 17:00 20
Tilaajille
Turistikelkkoihin nopeusrajoittimet ja safariyrityksille yhteiset pelisäännöt
Pääkirjoitus

Tu­ris­ti­kelk­koi­hin no­peus­ra­joit­ti­met ja sa­fa­ri­yri­tyk­sil­le yh­tei­set pe­li­sään­nöt

18.02.2024 17:00 5
Tilaajille
Rovaniemeläiset Isojärvet kokivat järkytyksen viime jouluna, kun heidän kotiovelleen alkoi ilmestyä turisteja – pariskunta tajusi joutuneensa osalliseksi huijaukseen

Ro­va­nie­me­läi­set Iso­jär­vet kokivat jär­ky­tyk­sen viime jou­lu­na, kun heidän ko­ti­ovel­leen alkoi il­mes­tyä tu­ris­te­ja – pa­ris­kun­ta tajusi jou­tu­neen­sa osal­li­sek­si hui­jauk­seen

16.02.2024 05:00 17
Tilaajille
Lomajätti TUI nimesi yhden koneistaan Ivaloksi  – Inarin kunnassa luja usko matkailun kasvattamisesta myös lumettoman ajan ulkopuolelle

Lo­ma­jät­ti TUI nimesi yhden ko­neis­taan Iva­lok­si  – Inarin kun­nas­sa luja usko mat­kai­lun kas­vat­ta­mi­ses­ta myös lu­met­to­man ajan ul­ko­puo­lel­le

14.02.2024 21:27 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Asun­to­ky­sy­myk­ses­tä ei saa muo­dos­tua kasvun pul­lon­kau­laa

14.02.2024 17:00
Sodankylään haaveillaan kansainvälistä tiede- ja matkailukeskusta – kirkonkylälle halutaan matkailijat pysäyttävä kokonaisuus

So­dan­ky­lään haa­veil­laan kan­sain­vä­lis­tä tiede- ja mat­kai­lu­kes­kus­ta – kir­kon­ky­läl­le ha­lu­taan mat­kai­li­jat py­säyt­tä­vä ko­ko­nai­suus

08.02.2024 05:00 4
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 19:51 1
Tilaajille
Kaupunginhallituksella historiallinen kokous Rovaniemellä: kokousta voi seurata suorana

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la his­to­rial­li­nen kokous Ro­va­nie­mel­lä: ko­kous­ta voi seurata suorana

31.01.2024 18:56 1
Tilaajille
Vanhemmat
Jaana Välimäki loihtii tonttupukuja lappilaisille matkailuyrityksille – "Jos saisin valita, tekisin pelkästään näitä"

Jaana Vä­li­mä­ki loihtii tont­tu­pu­ku­ja lap­pi­lai­sil­le mat­kai­lu­yri­tyk­sil­le – "Jos saisin valita, tekisin pel­käs­tään näitä"

22.12.2023 09:29
Tilaajille
Kiinteistösijoittajat ostivat Kemin Tullimakasiinin ja vuokraavat sen Sisäsatamasta kiinnostuneille yrityksille

Kiin­teis­tö­si­joit­ta­jat ostivat Kemin Tul­li­ma­ka­sii­nin ja vuok­raa­vat sen Si­sä­sa­ta­mas­ta kiin­nos­tu­neil­le yri­tyk­sil­le

07.12.2023 16:30
Tilaajille
Uber laajentaa toimintaansa Rovaniemelle

Uber laa­jen­taa toi­min­taan­sa Ro­va­nie­mel­le

22.11.2023 09:42 10
Tilaajille
Lapin matkailun kasvu näkyy myös viranomaisten tehtävien määrässä – "Henkilöstöresurssimme ei ole siitä huolimatta parantanut"

Lapin mat­kai­lun kasvu näkyy myös vi­ran­omais­ten teh­tä­vien mää­räs­sä – "Hen­ki­lös­tö­re­surs­sim­me ei ole siitä huo­li­mat­ta pa­ran­ta­nut"

10.11.2023 10:09 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­puk­ki ei sovi Na­to-ken­täl­le

20.10.2023 05:00 2
Lappilaiset matkailuyritykset ovat hyvässä tai erinomaisessa kunnossa – Lapin Kansa kävi läpi keskeisten lappilaisten matkailuyritysten tilinpäätöksiä

Lap­pi­lai­set mat­kai­lu­yri­tyk­set ovat hyvässä tai erin­omai­ses­sa kun­nos­sa – Lapin Kansa kävi läpi kes­keis­ten lap­pi­lais­ten mat­kai­lu­yri­tys­ten ti­lin­pää­tök­siä

19.10.2023 05:00 25
Tilaajille
Levin maailmancupin vapaaehtoisilta vaaditaan rohkeutta rinteeseen
Mainos World Cup Levi

Levin maail­man­cu­pin va­paa­eh­toisil­ta vaa­di­taan roh­keut­ta rin­tee­seen

16.10.2023 08:28
Kun pyöräilijä kaahailee rumasti, kärsimään joutuu lopulta toinen pyöräilijä
Kolumni

Kun pyö­räi­li­jä kaa­hai­lee ru­mas­ti, kär­si­mään joutuu lopulta toinen pyö­räi­li­jä

10.10.2023 06:00 2
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 23
Tilaajille
Inarin valtuusto torppasi toistamiseen luksushotellin rakentamisen Inarijärven rantaan – äänestys Miesniemen kaavasta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan – ää­nes­tys Mies­nie­men kaa­vas­ta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

21.09.2023 17:46 15
Tilaajille
Jos Jasper Pääkkönen sai Inarin rannalta paikan luksusmatkailuun, saako myös Veikko Lesonen?
Kolumni

Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

21.09.2023 05:00 13
Lappilaisilla yrityksillä on yllättävän positiiviset näkymät – vain rakentamisalalla näyttää synkältä tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan

Lap­pi­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on yl­lät­tä­vän po­si­tii­vi­set näkymät – vain ra­ken­ta­mis­alal­la näyttää syn­käl­tä tuoreen pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mukaan

14.09.2023 16:48
Tilaajille