kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemin Matkailu Oy
Jäänmurtaja Sampo takaisin risteilykuntoon tammikuun puolivälissä – väliaikaisesti matkailijoita käyttää merellä M/S Kökar

Jään­mur­ta­ja Sampo ta­kai­sin ris­tei­ly­kun­toon tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä – vä­li­ai­kai­ses­ti mat­kai­li­joi­ta käyttää merellä M/S Kökar

04.01.2023 20:30 1
Tilaajille
Kemikin täyttyy turisteista, koska Rovaniemi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

Kemikin täyttyy tu­ris­teis­ta, koska Ro­va­nie­mi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

22.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Koronan kolhima Kemin matkailuyhtiö pyytää kaupungilta miljoonan euron rahoitusta

Koronan kolhima Kemin mat­kai­lu­yh­tiö pyytää kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

28.11.2022 20:44 5
Tilaajille
Yhteistyö yrittäjien kanssa on matkailun elinehto, sanoo Kemin Matkailun uusi toimitusjohtaja – jäänmurtaja Sammon tilauskirja täyttyy jo hyvää vauhtia, mutta perinteistä lumilinnaa ei tänä talvena rakenneta

Yh­teis­työ yrit­tä­jien kanssa on mat­kai­lun eli­neh­to, sanoo Kemin Mat­kai­lun uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – jään­mur­ta­ja Sammon ti­laus­kir­ja täyttyy jo hyvää vauh­tia, mutta pe­rin­teis­tä lu­mi­lin­naa ei tänä talvena ra­ken­ne­ta

07.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Kemin Matkailu oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Jaakko Löppönen

Kemin Mat­kai­lu oy:n uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Jaakko Löp­pö­nen

29.06.2022 16:18
Tilaajille
Kemin Matkailu oy ei halua teatteria Lumilinnaan – "Matkailuyhtiöllä on omia suunnitelmia"

Kemin Mat­kai­lu oy ei halua teat­te­ria Lu­mi­lin­naan – "Mat­kai­luyh­tiöl­lä on omia suun­ni­tel­mia"

18.05.2022 18:00 10
Tilaajille
Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esittävät pelastetun teatterin sijoittamista Lumilinnaan

Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esit­tä­vät pe­las­te­tun teat­te­rin si­joit­ta­mis­ta Lu­mi­lin­naan

17.05.2022 19:30 16
Tilaajille

Susanna Kou­to­nen jätti Kemin mat­kai­lu oy:n

04.05.2022 20:22 1
Kemin Matkailun toimitusjohtajan paikalta lähtenyt Susanna Koutonen arvostelee yhtiön hallitusta – uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy välittömästi

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta läh­te­nyt Susanna Kou­to­nen ar­vos­te­lee yhtiön hal­li­tus­ta – uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku käyn­nis­tyy vä­lit­tö­mäs­ti

03.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Kemin Matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen on irtisanoutunut tehtävästään – "Luottamukseni hallituksen kykyyn noudattaa hyvää hallintotapaa ja johtaa yhtiötä on harmikseni laskenut tasolle, joka ei mahdollista jatkamista tehtävässäni"

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Susanna Kou­to­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään – "Luot­ta­muk­se­ni hal­li­tuk­sen kykyyn nou­dat­taa hyvää hal­lin­to­ta­paa ja johtaa yhtiötä on har­mik­se­ni las­ke­nut ta­sol­le, joka ei mah­dol­lis­ta jat­ka­mis­ta teh­tä­väs­sä­ni"

02.05.2022 12:27 9
Tilaajille
Kemin lumilinnassa on esillä tänä talvena suomalainen onni – onni voi olla esimerkiksi ammeessa saunassa istumista

Kemin lu­mi­lin­nas­sa on esillä tänä talvena suo­ma­lai­nen onni – onni voi olla esi­mer­kik­si am­mees­sa sau­nas­sa is­tu­mis­ta

18.01.2022 18:50
Tilaajille
Kemiin nousee tänä talvena luminen lumilinna – jäänmurtaja Sampo lähtee jälleen liikkeelle yhden kauden tauon jälkeen

Kemiin nousee tänä talvena luminen lu­mi­lin­na – jään­mur­ta­ja Sampo lähtee jälleen liik­keel­le yhden kauden tauon jälkeen

30.11.2021 19:31 3
Tilaajille
Kemi neuvottelee hotellista Lumilinnan kylkeen – "Suunnitellaan 150–180 huonetta"

Kemi neu­vot­te­lee ho­tel­lis­ta Lu­mi­lin­nan kylkeen – "Suun­ni­tel­laan 150–180 huo­net­ta"

27.10.2021 06:30 7
Tilaajille
Kemi säästää siirtämällä Jalokivigallerian Kulttuurikeskukseen – sisäsataman jugend-rakennus jää odottamaan vuokralaisia tai ostajaa

Kemi säästää siir­tä­mäl­lä Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian Kult­tuu­ri­kes­kuk­seen – si­sä­sa­ta­man ju­gend-ra­ken­nus jää odot­ta­maan vuok­ra­lai­sia tai ostajaa

07.10.2021 08:36 4
Tilaajille
Matkailumurtaja Sampo määrättiin kalliiseen huoltoon, vaikka se ei ole risteillyt koronan jälkeen metriäkään – liki 400 000 euron telakkakäyntiä ei voinut lykätä

Mat­kai­lu­mur­ta­ja Sampo mää­rät­tiin kal­lii­seen huol­toon, vaikka se ei ole ris­teil­lyt koronan jälkeen met­riä­kään – liki 400 000 euron te­lak­ka­käyn­tiä ei voinut lykätä

29.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Kemissä odotetaan kotimaan matkaajia - koronan takia vaikeuksiin joutuneessa Kemin Matkailussa toivotaan alkaneesta kesästä viime vuotta parempaa

Kemissä odo­te­taan ko­ti­maan mat­kaa­jia - koronan takia vai­keuk­siin jou­tu­nees­sa Kemin Mat­kai­lus­sa toi­vo­taan al­ka­nees­ta kesästä viime vuotta pa­rem­paa

30.06.2021 12:33
Kemi haluaa pysytellä kulttuurikaupunkina Lumilinnan kylkeen rakennettavan esiintymissalin avulla

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille
Kemin Matkailu suunnitelee jäänmurtaja Sampon siirtämistä Veitsiluodon satamaan – satamanjohtaja uskoo laivan sinne mahtuvan

Kemin Mat­kai­lu suun­ni­te­lee jään­mur­ta­ja Sampon siir­tä­mis­tä Veit­si­luo­don sa­ta­maan – sa­ta­man­joh­ta­ja uskoo laivan sinne mah­tu­van

05.02.2021 16:10 8
Tilaajille
Jäiset merien asukkaat rantautuivat Kemiin – veistäjät tekivät ympärivuotisen lumilinnan elämystilaan  merenalaisen maailman

Jäiset merien asuk­kaat ran­tau­tui­vat Kemiin – veis­tä­jät tekivät ym­pä­ri­vuo­ti­sen lu­mi­lin­nan elä­mys­ti­laan me­ren­alai­sen maail­man

28.01.2021 19:30
Tilaajille
Akvaarion näköinen jäinen merenalainen maailma Kemiin – lumilinnan elämystilaan valmistuvat uudet veistokset

Ak­vaa­rion nä­köi­nen jäinen me­ren­alai­nen maailma Kemiin – lu­mi­lin­nan elä­mys­ti­laan val­mis­tu­vat uudet veis­tok­set

18.01.2021 18:30 2
Tilaajille