Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemin Lumilinna
Kemin Matkailu panostaa tapahtumiin lumilinnan alueella – musiikilla ja ruualla olennainen rooli

Kemin Mat­kai­lu pa­nos­taa ta­pah­tu­miin lu­mi­lin­nan alueel­la – mu­sii­kil­la ja ruualla olen­nai­nen rooli

13.03.2023 19:33 5
Tilaajille
Pakkasukko löysi tiensä Kemin Lumilinnalle – "Bileet ovat kahdessa kerroksessa"

Pak­kas­uk­ko löysi tiensä Kemin Lu­mi­lin­nal­le – "Bileet ovat kah­des­sa ker­rok­ses­sa"

02.02.2023 14:00
Yhteistyö yrittäjien kanssa on matkailun elinehto, sanoo Kemin Matkailun uusi toimitusjohtaja – jäänmurtaja Sammon tilauskirja täyttyy jo hyvää vauhtia, mutta perinteistä lumilinnaa ei tänä talvena rakenneta

Yh­teis­työ yrit­tä­jien kanssa on mat­kai­lun eli­neh­to, sanoo Kemin Mat­kai­lun uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – jään­mur­ta­ja Sammon ti­laus­kir­ja täyttyy jo hyvää vauh­tia, mutta pe­rin­teis­tä lu­mi­lin­naa ei tänä talvena ra­ken­ne­ta

07.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Yrittäjyyden tulevaisuus ja matkailu pääteemoina – Meri-Lapin yritystreffit pidetään tänä vuonna Kemin lumilinnassa

Yrit­tä­jyy­den tu­le­vai­suus ja mat­kai­lu pää­tee­moi­na – Me­ri-La­pin yri­tys­tref­fit pi­de­tään tänä vuonna Kemin lu­mi­lin­nas­sa

19.10.2022 21:36
Kemin kaupunginteatteri ei muuta Lumilinnaan

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri ei muuta Lu­mi­lin­naan

22.08.2022 18:27 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­ri lu­mi­lin­naan­ko?

01.06.2022 09:56
Kunnallinen vai yksityinen yhtiö?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­nen vai yk­si­tyi­nen yhtiö?

21.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Kemin Matkailu oy ei halua teatteria Lumilinnaan – "Matkailuyhtiöllä on omia suunnitelmia"

Kemin Mat­kai­lu oy ei halua teat­te­ria Lu­mi­lin­naan – "Mat­kai­luyh­tiöl­lä on omia suun­ni­tel­mia"

18.05.2022 18:00 10
Tilaajille
Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esittävät pelastetun teatterin sijoittamista Lumilinnaan

Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esit­tä­vät pe­las­te­tun teat­te­rin si­joit­ta­mis­ta Lu­mi­lin­naan

17.05.2022 19:30 16
Tilaajille
Jäänmurtaja Sampo kuljettaa tänä talvena noin kolmasosaa normaalista turistimäärästä – koronasta toipuminen oli hyvällä mallilla, mutta Ukrainan sota hiljensi loppukauden

Jään­mur­ta­ja Sampo kul­jet­taa tänä talvena noin kol­mas­osaa nor­maa­lis­ta tu­ris­ti­mää­räs­tä – ko­ro­nas­ta toi­pu­mi­nen oli hyvällä mal­lil­la, mutta Uk­rai­nan sota hil­jen­si lop­pu­kau­den

18.03.2022 17:50
Tilaajille
Riikka Eklund on kokenut tsunamin, tuhkapilven ja koronan vaikutukset alaansa -  matkailuammattilainen palasi vanhaan kotikaupunkiinsa markkinoimaan Kemiä

Riikka Eklund on kokenut tsu­na­min, tuh­ka­pil­ven ja koronan vai­ku­tuk­set alaansa - mat­kai­lu­am­mat­ti­lai­nen palasi vanhaan ko­ti­kau­pun­kiin­sa mark­ki­noi­maan Kemiä

26.01.2022 09:55
Kemin lumilinnassa on esillä tänä talvena suomalainen onni – onni voi olla esimerkiksi ammeessa saunassa istumista

Kemin lu­mi­lin­nas­sa on esillä tänä talvena suo­ma­lai­nen onni – onni voi olla esi­mer­kik­si am­mees­sa sau­nas­sa is­tu­mis­ta

18.01.2022 18:50
Tilaajille
Kemi neuvottelee hotellista Lumilinnan kylkeen – "Suunnitellaan 150–180 huonetta"

Kemi neu­vot­te­lee ho­tel­lis­ta Lu­mi­lin­nan kylkeen – "Suun­ni­tel­laan 150–180 huo­net­ta"

27.10.2021 06:30 7
Tilaajille
Kemissä odotetaan kotimaan matkaajia - koronan takia vaikeuksiin joutuneessa Kemin Matkailussa toivotaan alkaneesta kesästä viime vuotta parempaa

Kemissä odo­te­taan ko­ti­maan mat­kaa­jia - koronan takia vai­keuk­siin jou­tu­nees­sa Kemin Mat­kai­lus­sa toi­vo­taan al­ka­nees­ta kesästä viime vuotta pa­rem­paa

30.06.2021 12:33
Jäiset merien asukkaat rantautuivat Kemiin – veistäjät tekivät ympärivuotisen lumilinnan elämystilaan  merenalaisen maailman

Jäiset merien asuk­kaat ran­tau­tui­vat Kemiin – veis­tä­jät tekivät ym­pä­ri­vuo­ti­sen lu­mi­lin­nan elä­mys­ti­laan me­ren­alai­sen maail­man

28.01.2021 19:30
Tilaajille
Akvaarion näköinen jäinen merenalainen maailma Kemiin – lumilinnan elämystilaan valmistuvat uudet veistokset

Ak­vaa­rion nä­köi­nen jäinen me­ren­alai­nen maailma Kemiin – lu­mi­lin­nan elä­mys­ti­laan val­mis­tu­vat uudet veis­tok­set

18.01.2021 18:30 2
Tilaajille
Historian pienin lumilinna Kemiin tänä talvena – jokainen voi tehdä myös oman miniatyyrilinnan ja viedä sen näytille

His­to­rian pienin lu­mi­lin­na Kemiin tänä talvena – jo­kai­nen voi tehdä myös oman mi­nia­tyy­ri­lin­nan ja viedä sen näy­til­le

22.12.2020 19:54 1
Tilaajille
Kemin Matkailun tuleva turistitalvi on iso arvoitus –turistivirta meni maaliskuussa kerralla poikki

Kemin Mat­kai­lun tuleva tu­ris­ti­tal­vi on iso ar­voi­tus –tu­ris­ti­vir­ta meni maa­lis­kuus­sa ker­ral­la poikki

16.09.2020 12:22
Lumipula ajoi matkailijoiden suosiman lumilinnan tekijät historiansa kovimpaan paikkaan: "Oli vain tehtävä raskaita päätöksiä"

Lu­mi­pu­la ajoi mat­kai­li­joi­den suo­si­man lu­mi­lin­nan tekijät his­to­rian­sa ko­vim­paan paik­kaan: "Oli vain tehtävä ras­kai­ta pää­tök­siä"

05.02.2020 07:00
Tilaajille
Näyttävä Lumilinna aikoo vetää jopa tuhat vierasta päivässä –"Hotellihuoneiden suhteen jouduimme nostamaan kädet pystyyn, kymmenen sijaan valmistui viisi"

Näyt­tä­vä Lu­mi­lin­na aikoo vetää jopa tuhat vie­ras­ta päi­väs­sä –"­Ho­tel­li­huo­nei­den suhteen jou­duim­me nos­ta­maan kädet pys­tyyn, kym­me­nen sijaan val­mis­tui viisi"

21.01.2020 08:31
Tilaajille