Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Lumilinna
Kemin lumilinnassa on esillä tänä talvena suomalainen onni – onni voi olla esimerkiksi ammeessa saunassa istumista

Kemin lu­mi­lin­nas­sa on esillä tänä talvena suo­ma­lai­nen onni – onni voi olla esi­mer­kik­si am­mees­sa sau­nas­sa is­tu­mis­ta

18.01.2022 18:50
Tilaajille
Enemmän tilaa lumiveistoksille ja vähemmän hotellihuoneille – kotimaiset lapsiperheet ovat tänä vuonna Lainion lumikylän tärkein asiakasryhmä

Enemmän tilaa lu­mi­veis­tok­sil­le ja vä­hem­män ho­tel­li­huo­neil­le – ko­ti­mai­set lap­si­per­heet ovat tänä vuonna Lainion lu­mi­ky­län tärkein asia­kas­ryh­mä

23.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Historian pienin lumilinna Kemiin tänä talvena – jokainen voi tehdä myös oman miniatyyrilinnan ja viedä sen näytille

His­to­rian pienin lu­mi­lin­na Kemiin tänä talvena – jo­kai­nen voi tehdä myös oman mi­nia­tyy­ri­lin­nan ja viedä sen näy­til­le

22.12.2020 19:54 1
Tilaajille
Lumilinnastaan tunnettu Kemin Matkailu Oy suhteuttaa toimintaansa koronan aiheuttamaan tilanteeseen sopivaksi – yhtiön myynti on ollut jo puoli vuotta pysähdyksissä

Lu­mi­lin­nas­taan tun­net­tu Kemin Mat­kai­lu Oy suh­teut­taa toi­min­taan­sa koronan ai­heut­ta­maan ti­lan­tee­seen so­pi­vak­si – yhtiön myynti on ollut jo puoli vuotta py­säh­dyk­sis­sä

11.09.2020 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kemin ke­sä­mat­kai­lu huo­let­taa

25.07.2020 05:50
Tilaajille
Viraalissa lumihotellissa saa yöpyä vain yhden yön – Lainion SnowVillage luopui hittisarjasta ja haastaa uudella näyttelyllä ihmismieltä

Vi­raa­lis­sa lu­mi­ho­tel­lis­sa saa yöpyä vain yhden yön – Lainion Snow­Vil­la­ge luopui hit­ti­sar­jas­ta ja haastaa uudella näyt­te­lyl­lä ih­mis­miel­tä

01.01.2020 08:30
Tilaajille
Sallatunturiin nousee kolmas lumilinna –Teemana on puhdas vesi, mikä puhuttelee erityisesti kansainvälisiä asiakkaita

Sal­la­tun­tu­riin nousee kolmas lu­mi­lin­na –Tee­ma­na on puhdas vesi, mikä pu­hut­te­lee eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­siä asiak­kai­ta

30.11.2019 11:10
Tilaajille