Salla
Rajavyöhykemerkintää selkeytettiin Sallassa ja Savukoskella – alueelle asennettu puomeja

Ra­ja­vyö­hy­ke­mer­kin­tää sel­key­tet­tiin Sal­las­sa ja Sa­vu­kos­kel­la – alueel­le asen­net­tu puomeja

07.09.2020 17:26 0
Tilaajille
Puutarhuriksi ei opi koskaan, tietää sallalainen Jorma Korhonen – Edes konkurssi ei lannistanut pitkän linjan puutarhuria

Puu­tar­hu­rik­si ei opi kos­kaan, tietää sal­la­lai­nen Jorma Kor­ho­nen – Edes kon­kurs­si ei lan­nis­ta­nut pitkän linjan puu­tar­hu­ria

18.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Keski-Lapin lettosoilla tehdään valtakunnallista pilotointia – mielenkiintoisten soidemme tietojenkeruu tapahtuu jalkatyönä

Kes­ki-La­pin let­to­soil­la tehdään val­ta­kun­nal­lis­ta pi­lo­toin­tia – mie­len­kiin­tois­ten soi­dem­me tie­to­jen­ke­ruu ta­pah­tuu jal­ka­työ­nä

14.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Iäkäs marjametsään lähtenyt henkilö eksyi Sallassa torstai-iltana – löydettiin kolmen tunnin etsintöjen jälkeen dronen avulla

Iäkäs mar­ja­met­sään läh­te­nyt henkilö eksyi Sal­las­sa tors­tai-il­ta­na – löy­det­tiin kolmen tunnin et­sin­tö­jen jälkeen dronen avulla

07.08.2020 13:53 3
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi pyöräilijään Sallassa – pyöräilijä loukkasi jalkansa onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to törmäsi pyö­räi­li­jään Sal­las­sa – pyö­räi­li­jä louk­ka­si jal­kan­sa on­net­to­muu­des­sa

21.07.2020 22:08
Salla-päivä levittäytyi ympäri kylää ja onnistui houkuttelemaan tuhat kävijää – Kunnan monipuoliset palvelut saavat kehuja mökkiläisiltä

Sal­la-päi­vä le­vit­täy­tyi ympäri kylää ja on­nis­tui hou­kut­te­le­maan tuhat kävijää – Kunnan mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut saavat kehuja mök­ki­läi­sil­tä

19.07.2020 18:42 0
Tilaajille
Sallalaiset suvut tapaavat Salla-päivän aikaan – Kuolajärven metsäsaamelais- ja uudisasukassukuja tutkinut Pekka Lassila kirjoitti kirjan Vanhan Sallan Vuorikylästä

Sal­la­lai­set suvut ta­paa­vat Sal­la-päi­vän aikaan – Kuo­la­jär­ven met­sä­saa­me­lais- ja uu­dis­asu­kas­su­ku­ja tut­ki­nut Pekka Lassila kir­joit­ti kirjan Vanhan Sallan Vuo­ri­ky­läs­tä

16.07.2020 08:44 0
Tilaajille
Martin baari Sallassa sulki ovensa, eikä Martti Jokelainen haikaile enää baaritiskin taakse – "En voinut kuvitella aiemmin, että itse saan valita koska lopetan"

Martin baari Sal­las­sa sulki ovensa, eikä Martti Jo­ke­lai­nen hai­kai­le enää baa­ri­tis­kin taakse – "En voinut ku­vi­tel­la aiem­min, että itse saan valita koska lo­pe­tan"

07.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Ensin salamoi ankarasti, sitten metsät paloivat soihtuina ja maa alkoi järistä – Suomen historian suurin metsäpalo iski Pohjois-Sallaan sellaisella raivolla, että herkimmät epäilivät maailmanlopun tulleen

Ensin salamoi an­ka­ras­ti, sitten metsät pa­loi­vat soih­tui­na ja maa alkoi järistä – Suomen his­to­rian suurin met­sä­pa­lo iski Poh­jois-Sal­laan sel­lai­sel­la rai­vol­la, että her­kim­mät epäi­li­vät maail­man­lo­pun tulleen

04.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Sallan revotulimatkailukaava hyväksyttin – San Parksin läheisyyteen suunnitteilla yksitoista pientä rakennusta

Sallan re­vo­tu­li­mat­kai­lu­kaa­va hy­väk­syt­tin – San Parksin lä­hei­syy­teen suun­nit­teil­la yk­si­tois­ta pientä ra­ken­nus­ta

29.06.2020 21:19 0
Tilaajille
Helle voi muuttua rajuiksi ukkosmyräköiksi osassa Lappia vielä tänään

Helle voi muuttua ra­juik­si uk­kos­my­rä­köik­si osassa Lappia vielä tänään

24.06.2020 17:51 0
Tilaajille
Virtuaalitodellisuudesta lisäarvoa matkailulle ja kulttuurille - Vanhan Sallan historialliselle hautausmaalle pääsee pian virtuaalivierailulle

Vir­tuaa­li­to­del­li­suu­des­ta li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le ja kult­tuu­ril­le - Vanhan Sallan his­to­rial­li­sel­le hau­taus­maal­le pääsee pian vir­tuaa­li­vie­rai­lul­le

21.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Sallan Niemelän kylässä jäi saarroksiin kuusi rakennusta asukkaineen – Lapin pelastuslaitos varautuu suurtulviin

Sallan Nie­me­län kylässä jäi saar­rok­siin kuusi ra­ken­nus­ta asuk­kai­neen – Lapin pe­las­tus­lai­tos va­rau­tuu suur­tul­viin

30.05.2020 17:47 0
Tilaajille
Tulvavesi nousee nyt autoteille Lapissa, Kuusamontie jäi veden alle

Tul­va­ve­si nousee nyt au­to­teil­le La­pis­sa, Kuu­sa­mon­tie jäi veden alle

30.05.2020 10:33 1
Tilaajille
Oikorata Kainuusta Sallaan ja kopterilla rajan yli Venäjälle – Lapin raide- ja lentoyhteydet mietitään nyt miljoonahankkeessa

Oi­ko­ra­ta Kai­nuus­ta Sallaan ja kop­te­ril­la rajan yli Ve­nä­jäl­le – Lapin raide- ja len­to­yh­tey­det mie­ti­tään nyt mil­joo­na­hank­kees­sa

20.05.2020 21:52 1
Tilaajille
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Salmivaaran kauppa korjataan kylätaloksi

Sal­mi­vaa­ran kauppa kor­ja­taan ky­lä­ta­lok­si

14.05.2020 18:07 0
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt tutkii Posiolla ja Sallassa kallioperän kykyä johtaa ja varata sähköä

La­ti­tu­de 66 Cobalt tutkii Po­siol­la ja Sal­las­sa kal­lio­pe­rän kykyä johtaa ja varata sähköä

04.05.2020 12:56 0
Tilaajille
Rivitaloasunnossa syttyi tulipalo Sallassa lauantaina – savusukeltajat pelastivat asunnosta vakavasti loukkaantuneen henkilön

Ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Sal­las­sa lauan­tai­na – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat asun­nos­ta va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen hen­ki­lön

28.03.2020 22:34 0
Tilaajille
Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen aukioloaikoja rajoitetaan

Sallan ja Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja ra­joi­te­taan

22.03.2020 18:50 0
Tilaajille