Salla
Viimeisin 12 tuntia

La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa laa­jen­taa ko­bol­tin et­sin­tää – Laajat va­raus­il­moi­tuk­set Kolarin ym­pä­ris­töön, Po­siol­le, Sallaan ja So­dan­ky­län Lokkaan

12:25 7
Tilaajille

Sallan rajalla avautuu uusi elin­tar­vik­kei­den vien­ti­väy­lä Ve­nä­jäl­le, kunhan pa­kot­teet pois­tu­vat

11:00
Tilaajille
Kuukausi

Ak­ku­käyt­töi­nen lat­tian­pe­su­ko­ne savutti päi­vä­ko­dis­sa Sal­las­sa – Pai­kal­la 80 lasta, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

06.05.2021 10:35
Tilaajille

Sal­las­sa voi varata nyt ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin säh­köi­ses­ti

03.05.2021 11:03 1
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Korona opetti löy­tä­mään maail­man­luo­kan mat­kai­lu­koh­tei­ta läheltä kotia – Lä­hi­lo­mis­sa on kui­ten­kin yksi huono puoli

28.04.2021 07:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hin­ku-pro­jek­ti tuu­li­voi­man bul­vaa­ni­na – "päät­tä­jät py­ri­tään ma­ni­pu­loi­maan tuu­li­voi­ma­teol­li­suu­del­le myö­tä­mie­li­sik­si"

18.04.2021 12:38 2
Tilaajille

Lapissa on käsillä talven vii­mei­nen re­von­tu­li­huip­pu ennen va­loi­sia ke­sä­öi­tä – Lukijan kuvat: Näin loimusi Sallan taivas vii­kon­lop­pu­yö­nä

17.04.2021 18:58
Tilaajille

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­siin voi il­moit­tau­tua Sal­las­sa – Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat heti, kun kunta saa lisää ro­kot­tei­ta

16.04.2021 16:52
Vanhemmat

Sallan ra­ja-ase­mal­le val­mis­tel­laan Venäjän puo­lel­le elin­tar­vik­kei­den tar­kas­tus­pis­tet­tä – Vas­taa­va tar­vi­taan nyt vielä Suomen puo­lel­le

06.04.2021 22:13
Tilaajille

Sallan vä­ki­lu­ku kasvoi – Ti­lin­pää­tös 1,1 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

03.04.2021 12:48
Tilaajille

Sallan kunta ra­ken­taa tiloja tulevan kan­sal­lis­puis­ton väelle

25.03.2021 22:29
Tilaajille

Rin­ta­ma­mies­ta­lo paloi Sal­las­sa tiis­tai­na – Ky­sees­sä on sama talo, jossa syttyi tu­li­pa­lo viime vii­kon­lop­pu­na

16.03.2021 21:30
Tilaajille

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa paloi Sal­las­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

14.03.2021 18:30
Tilaajille

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:21
Tilaajille

Kotiin kerran vuo­des­sa – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat erot­ta­neet Sal­las­sa opis­ke­le­vat ve­nä­läis­lu­kio­lai­set per­heis­tään

14.02.2021 18:31 1
Tilaajille

Itä­ra­jan yli kulkee lähinnä puu­ha­ket­ta – Sal­las­sa korona lopetti myös halvan polt­to­ai­neen ha­ku­reis­sut Ve­nä­jäl­le

11.02.2021 06:31 1
Tilaajille

Kor­ti­ton ja päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja py­säy­tet­tiin Sal­las­sa

10.02.2021 12:13
Tilaajille

Poliisi ta­voit­ti Sal­las­sa rat­ti­juo­pon – ajo­kort­ti oli jo hyl­lyl­lä en­nes­tään

09.02.2021 19:58
Tilaajille

Salla siirtää ko­ro­na­ro­ko­tus­ten te­hos­te­an­nos­ten pis­tä­mis­tä – Kunta soittaa jo­kai­sel­le ikä­ih­mi­sel­le

05.02.2021 13:42
Tilaajille

Ra­ja­var­tios­to tutkii törkeää met­säs­tys­ri­kos­ta Sal­las­sa – Susia met­säs­tet­tiin lait­to­mas­ti ja eläi­mil­le ai­heu­tet­tiin suurta kär­si­mys­tä

05.02.2021 10:47 4
Tilaajille