Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Salla
Kuukausi
Sallassa avantouimarit etsivät uutta paikkaa toiminnalleen – toiveissa saunapaikan löytyminen Ruuhijärven uimarannalta

Sal­las­sa avan­to­ui­ma­rit etsivät uutta paikkaa toi­min­nal­leen – toi­veis­sa sau­na­pai­kan löy­ty­mi­nen Ruu­hi­jär­ven ui­ma­ran­nal­ta

14.01.2023 11:18 2
Tilaajille
Sallan tuolihissihankinta viivästynee valituksen vuoksi

Sallan tuo­li­his­si­han­kin­ta vii­väs­ty­nee va­li­tuk­sen vuoksi

11.01.2023 12:15 5
Tilaajille
Posion ja Sallan kirjastojen työntekijät vaihtoivat työpaikkojaan yhden päivän ajaksi – tempaus antoi vertaistukea ja testasi järjestelmien yhteneväisyyden

Posion ja Sallan kir­jas­to­jen työn­te­ki­jät vaih­toi­vat työ­paik­ko­jaan yhden päivän ajaksi – tempaus antoi ver­tais­tu­kea ja testasi jär­jes­tel­mien yh­te­ne­väi­syy­den

10.01.2023 10:04 1
Tilaajille
Sallalainen jousenrakentaja Armin Seebass keksi korvaajan eebenpuulle ja norsunluulle – "On huono tunne käyttää sellaista, mikä on vaarassa"

Sal­la­lai­nen jou­sen­ra­ken­ta­ja Armin Seebass keksi kor­vaa­jan ee­ben­puul­le ja nor­sun­luul­le – "On huono tunne käyttää sel­lais­ta, mikä on vaa­ras­sa"

09.01.2023 17:30 3
Tilaajille
Retkeily ohjataan Sallatunturien ympäristöön uudessa kansallispuistossa – Suunnitelmassa yli puolet puistosta olisi syrjävyöhykettä, jonne ei tehdä uusia reittejä

Ret­kei­ly oh­ja­taan Sal­la­tun­tu­rien ym­pä­ris­töön uudessa kan­sal­lis­puis­tos­sa – Suun­ni­tel­mas­sa yli puolet puis­tos­ta olisi syr­jä­vyö­hy­ket­tä, jonne ei tehdä uusia reit­te­jä

09.01.2023 17:20
Tilaajille
Sallan uusi kirkkoherra Kimmo Kieksi asetetaan virkaan piispan sanoilla

Sallan uusi kirk­ko­her­ra Kimmo Kieksi ase­te­taan virkaan piispan sa­noil­la

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Pitää olla pää kainalossa, että pääsee lääkäriin" – Lapin Kansan kyselyyn vastanneet ovat turhautuneet siihen, ettei terveyskeskukseen saa yhteyttä

"Pitää olla pää kai­na­los­sa, että pääsee lää­kä­riin" – Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet ovat tur­hau­tu­neet siihen, ettei ter­veys­kes­kuk­seen saa yh­teyt­tä

23.12.2022 05:00 17
Tilaajille
Sallalainen käsityöperinne kaipaa elvytystä – Raisa Korpela tekee itse, kokeilee ja opettaa

Sal­la­lai­nen kä­si­työ­pe­rin­ne kaipaa el­vy­tys­tä – Raisa Korpela tekee itse, ko­kei­lee ja opettaa

14.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Sallatunturiin hankitaan 2,2 miljoonan euron tuolihissi – "Tämä on iso askel, jota vaaditaan mikäli halutaan lisätä myös majoitusta"

Sal­la­tun­tu­riin han­ki­taan 2,2 mil­joo­nan euron tuo­li­his­si – "Tämä on iso askel, jota vaa­di­taan mikäli ha­lu­taan lisätä myös ma­joi­tus­ta"

07.12.2022 20:57 2
Tilaajille
Sallan hirviporukoilla on aie saada vielä muutama kaato, vaikka hirviä on maastossa varsin vähän – "Jos koko kiintiö ammuttaisiin, ei metsään jäisi suvunjatkajaa"

Sallan hir­vi­po­ru­koil­la on aie saada vielä muutama kaato, vaikka hirviä on maas­tos­sa varsin vähän – "Jos koko kiintiö am­mut­tai­siin, ei metsään jäisi su­vun­jat­ka­jaa"

07.12.2022 13:47 8
Tilaajille
Sallatunturin vetovoima kasvanut kansallispuiston myötä – kunnassa on pulaa vakituisista asunnoista

Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­ma kas­va­nut kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nas­sa on pulaa va­ki­tui­sis­ta asun­nois­ta

26.11.2022 11:40
Tilaajille
Salla sai Taiteen edistämiskeskukselta 90 000 euron avustuksen ikäihmisten kulttuurihyvinvointihankkeeseen

Salla sai Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sel­ta 90 000 euron avus­tuk­sen ikä­ih­mis­ten kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­hank­kee­seen

25.11.2022 10:02
Tilaajille
Poropuiston laajennus ja peruskorjaus venyy ensi vuoden puolelle Sallassa – työkustannukset ja materiaalien hinnat ovat nousseet nopeasti

Po­ro­puis­ton laa­jen­nus ja pe­rus­kor­jaus venyy ensi vuoden puo­lel­le Sal­las­sa – työ­kus­tan­nuk­set ja ma­te­riaa­lien hinnat ovat nous­seet no­peas­ti

22.11.2022 14:08
Tilaajille
Konkurssipesä etsii ratkaisuja Sallan Kauppakeskuksen ongelmiin – "toiminnot pyritään turvaamaan toistaiseksi"

Kon­kurs­si­pe­sä etsii rat­kai­su­ja Sallan Kaup­pa­kes­kuk­sen on­gel­miin – "toi­min­not py­ri­tään tur­vaa­maan tois­tai­sek­si"

18.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Sallassa nostetaan evakkoajat näyttämölle – harrastajateatteriryhmää ehdittiin odottaa jo pitkään

Sal­las­sa nos­te­taan evak­ko­ajat näyt­tä­möl­le – har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mää eh­dit­tiin odottaa jo pitkään

17.11.2022 08:00
Tilaajille
Apteekkari iloitsee matkailun kasvusta – Jukka Hujaselle Sallan yrittäjäpalkinto

Ap­teek­ka­ri iloit­see mat­kai­lun kas­vus­ta – Jukka Hu­ja­sel­le Sallan yrit­tä­jä­pal­kin­to

12.11.2022 22:00
Tilaajille
Sallassa varaudutaan tuolihissihankintaan – rinneyhtiön tavoitteena toteuttaa 2,2 miljoonan euron investointi ensi vuonna

Sal­las­sa va­rau­du­taan tuo­li­his­si­han­kin­taan – rin­ne­yh­tiön ta­voit­tee­na to­teut­taa 2,2 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti ensi vuonna

07.11.2022 20:05 3
Tilaajille
Sallaan jälleen vakituinen kirkkoherra – Kimmo Kieksi aloittaa joulukuun alussa

Sallaan jälleen va­ki­tui­nen kirk­ko­her­ra – Kimmo Kieksi aloit­taa jou­lu­kuun alussa

17.10.2022 10:26
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 18
Tilaajille
Sallatunturi kaipaa lisää majoitusta ja tuolihissiä – "Odotukset ensi kaudelle ovat hyvät, mutta kasvua ei kannata odottaa"

Sal­la­tun­tu­ri kaipaa lisää ma­joi­tus­ta ja tuo­li­his­siä – "O­do­tuk­set ensi kau­del­le ovat hyvät, mutta kasvua ei kannata odot­taa"

11.10.2022 06:30
Tilaajille