Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Salla
Viimeisin 24 tuntia
Maatalous vaihtui sisustamiseen – Sallan rautakauppayrittäjä Tauno Luukinen on tunnettu myös urheilu- ja musiikkimiehenä

Maa­ta­lous vaihtui si­sus­ta­mi­seen – Sallan rau­ta­kaup­pa­yrit­tä­jä Tauno Luu­ki­nen on tun­net­tu myös ur­hei­lu- ja mu­siik­ki­mie­he­nä

20.10.2021 17:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Sallassa useisiin susiin kohdistuneen törkeän metsästysrikoksen tutkinta on yhä kesken  – vihjeitä tarkistettu, epäiltyjä ei ole

Sal­las­sa usei­siin susiin koh­dis­tu­neen törkeän met­säs­tys­ri­kok­sen tut­kin­ta on yhä kesken – vih­jei­tä tar­kis­tet­tu, epäil­ty­jä ei ole

04.10.2021 15:10
Tilaajille
Levillä lasketellaan jo viikon kuluttua, Saariselkä odottaa luonnonlunta – Lapin hiihtokeskuksissa odotetaan talvikautta varovaisen toiveikkaina

Levillä las­ke­tel­laan jo viikon ku­lut­tua, Saa­ri­sel­kä odottaa luon­non­lun­ta – Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa odo­te­taan tal­vi­kaut­ta va­ro­vai­sen toi­veik­kai­na

03.10.2021 12:41 4
Tilaajille
Iso hakekasa syttyi palamaan Sallan Kuoppasojankankaalla – palosta ei leviämisvaaraa

Iso ha­ke­ka­sa syttyi pa­la­maan Sallan Kuop­pa­so­jan­kan­kaal­la – palosta ei le­viä­mis­vaa­raa

02.10.2021 15:53 1
Tilaajille
Sallasta vuoden hiihtokeskus 2021

Sal­las­ta vuoden hiih­to­kes­kus 2021

24.09.2021 16:24
Tilaajille
Salla aloittaa kolmannen koronarokotuksen antamisen

Salla aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen an­ta­mi­sen

22.09.2021 08:18
Vanhemmat
Revontulikausi alkoi komeilla loimuilla Lapin taivaan yllä – Ennusteet lupaavat hyviä mahdollisuuksia bongareille tulevillekin öille

Re­von­tu­li­kau­si alkoi ko­meil­la loi­muil­la Lapin taivaan yllä – En­nus­teet lu­paa­vat hyviä mah­dol­li­suuk­sia bon­ga­reil­le tu­le­vil­le­kin öille

28.08.2021 11:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Onni on tais­te­lus­sa, kurjuus alis­tu­mi­ses­sa”

28.08.2021 05:00 4
Tilaajille
Suuret männyt kiedottiin neulehuiveihin Sallan Poropuistossa – Halipuumetsässä puita saa halata luvan kanssa

Suuret männyt kie­dot­tiin neu­le­hui­vei­hin Sallan Po­ro­puis­tos­sa – Ha­li­puu­met­säs­sä puita saa halata luvan kanssa

24.08.2021 10:01
Tilaajille
Sallan valtuuston ensimmäinen kokous oli ripeä – elinvoimajaostoon valittiin elinkeinojen edustajia

Sallan val­tuus­ton en­sim­mäi­nen kokous oli ripeä – elin­voi­ma­jaos­toon va­lit­tiin elin­kei­no­jen edus­ta­jia

23.08.2021 21:42
Tilaajille
Matti Jylhä etsi ensin Sallasta kesämökkiä, mutta päätyikin matkailuyrittäjäksi Tuntsalle

Matti Jylhä etsi ensin Sal­las­ta ke­sä­mök­kiä, mutta pää­tyi­kin mat­kai­lu­yrit­tä­jäk­si Tunt­sal­le

23.08.2021 19:52 1
Tilaajille
Erkki Parkkinen palasi 30 vuoden jälkeen kotiseudulleen kunnanjohtajaksi – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saataisiin maailmankartalle, ja lopulta onnistui

Erkki Park­ki­nen palasi 30 vuoden jälkeen ko­ti­seu­dul­leen kun­nan­joh­ta­jak­si – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saa­tai­siin maail­man­kar­tal­le, ja lopulta on­nis­tui

23.08.2021 09:38 7
Tilaajille
Pienestä asti metsällä kulkenut sallalainen Irene Schroderus lähtee karhujahtiin – Tehtävässä vaaditaan mielen malttia, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti

Pie­nes­tä asti met­säl­lä kul­ke­nut sal­la­lai­nen Irene Schro­de­rus lähtee kar­hu­jah­tiin – Teh­tä­väs­sä vaa­di­taan mielen malt­tia, sillä ti­lan­teet muut­tu­vat no­peas­ti

20.08.2021 07:00
Tilaajille
Sallassa laajennetaan vuokraamoa ja haetaan työntekijöitä ensi kaudeksi – Kesän ajan myynti kolminkertaistui

Sal­las­sa laa­jen­ne­taan vuok­raa­moa ja haetaan työn­te­ki­jöi­tä ensi kau­dek­si – Kesän ajan myynti kol­min­ker­tais­tui

16.08.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li vallan jaon on­gel­ma­na Sal­las­sa

07.08.2021 06:00
Tilaajille
Sallassa päällystetty maantie muutetaan soratieksi

Sal­las­sa pääl­lys­tet­ty maantie muu­te­taan so­ra­tiek­si

06.08.2021 14:47 2
Tilaajille
Kuntouttavalla hoivatyöllä parannuksia työilmapiiriin – Sallan Attendo-kodeissa pyritään antamaan asiakkaille onnistumisen kokemuksia

Kun­tout­ta­val­la hoi­va­työl­lä pa­ran­nuk­sia työ­il­ma­pii­riin – ­Sal­lan At­ten­do-ko­deis­sa py­ri­tään an­ta­maan asiak­kail­le on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia

02.08.2021 16:03
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Koronavirusta vapaasti liikkeellä Länsi-Pohjassa, Lapin sairaanhoitopiirissä kahdeksan tartuntaa, toista koronarokotusta aikaistetaan

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ro­na­vi­rus­ta va­paas­ti liik­keel­lä Län­si-Poh­jas­sa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kah­dek­san tar­tun­taa, toista ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ai­kais­te­taan

21.07.2021 17:55 3
Itäautojen harrastajat palasivat Sallaan – Tavoitteena tehdä itäautojen kokoontumisajoista perinne

Itä­au­to­jen har­ras­ta­jat pa­la­si­vat Sallaan – Ta­voit­tee­na tehdä itä­au­to­jen ko­koon­tu­mis­ajois­ta perinne

18.07.2021 17:30 3
Tilaajille
Sallassa saa koronarokotteen ilman ajanvarausta maanantaina

Sal­las­sa saa ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta maa­nan­tai­na

16.07.2021 11:01