Salla
Viimeisin tunti
Salla tavoittelee oppisopimustuella kymmentä uutta työpaikkaa

Salla ta­voit­te­lee op­pi­so­pi­mus­tuel­la kym­men­tä uutta työ­paik­kaa

19:01
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Sallatunturin kansallispuiston perustamisesta voi nyt sanoa mielipiteensä – lausuntoaikaa on muutama viikko

Sal­la­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta voi nyt sanoa mie­li­pi­teen­sä – lau­sun­to­ai­kaa on muutama viikko

15:34 1
Tilaajille
Kuukausi
Sallan rajalla on pilotoitu maahantulijoiden koronatestausta – kolmasosa testiin ohjatuista kävi testattavana

Sallan rajalla on pi­lo­toi­tu maa­han­tu­li­joi­den ko­ro­na­tes­taus­ta – kol­mas­osa testiin oh­ja­tuis­ta kävi tes­tat­ta­va­na

14.01.2021 15:02
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus: Greenpeace inventoi nyt yhteismetsiä – Sallan Värriössä hakkuut pysähtyivät

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Green­pea­ce in­ven­toi nyt yh­teis­met­siä – Sallan Vär­riös­sä hakkuut py­säh­tyi­vät

08.01.2021 17:49 13
Tilaajille
Koronarokotukset aloitettiin Sallassa – ensimmäisessä erässä 36 annosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Sal­las­sa – en­sim­mäi­ses­sä erässä 36 annosta

07.01.2021 08:55
Tilaajille
Sallassa todettiin tiistaina koronavirustartunta jo karanteenissa olleella ulkopaikkakuntalaisella

Sal­las­sa to­det­tiin tiis­tai­na ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la

30.12.2020 07:55
Tilaajille
Sallan rakennuspalo on nyt sammutettu – Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli kytöpalo talon rakenteissa

Sallan ra­ken­nus­pa­lo on nyt sam­mu­tet­tu – Pe­las­tus­lai­tok­sen mukaan ky­sees­sä oli ky­tö­pa­lo talon ra­ken­teis­sa

27.12.2020 16:05
Tilaajille
Rattijuoppoja Lapin eri kolkissa – Kolarissa mieskuski ajoi neljän promillen kännissä

Rat­ti­juop­po­ja Lapin eri kol­kis­sa – Ko­la­ris­sa mies­kus­ki ajoi neljän pro­mil­len kän­nis­sä

25.12.2020 17:38 7
Kuolajärvi oli kauneinta Sallaa, mutta sen Suomi joutui luovuttamaan sodan jälkeen Neuvostoliitolle

Kuo­la­jär­vi oli kau­nein­ta Sallaa, mutta sen Suomi joutui luo­vut­ta­maan sodan jälkeen Neu­vos­to­lii­tol­le

25.12.2020 07:00 3
Tilaajille
Vuoden jutut: Ensin salamoi ankarasti, sitten metsät paloivat soihtuina ja maa alkoi järistä – Suomen historian suurin metsäpalo iski raivolla Pohjois-Sallaan 60 vuotta sitten

Vuoden jutut: Ensin salamoi an­ka­ras­ti, sitten metsät pa­loi­vat soih­tui­na ja maa alkoi järistä – Suomen his­to­rian suurin met­sä­pa­lo iski rai­vol­la Poh­jois-Sal­laan 60 vuotta sitten

24.12.2020 06:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Jumalanpalveluksessa on voinut altistua koronalle Sallassa

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Sal­las­sa

08.12.2020 17:11
Tilaajille
Entinen pikkulotta Maija Hänninen on jättänyt kotinsa kolmeen kertaan – "Tämä kolmas lähtö oli kaikkein raskain"

Entinen pik­ku­lot­ta Maija Hän­ni­nen on jät­tä­nyt kotinsa kolmeen kertaan – "Tämä kolmas lähtö oli kaik­kein ras­kain"

04.12.2020 17:16 1
Tilaajille
Salla otti käyttöön koronaviruksen pikatestit – kuntaan on tehty koronaturvallisen matkailun suunnitelma

Salla otti käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tit – kuntaan on tehty ko­ro­na­tur­val­li­sen mat­kai­lun suun­ni­tel­ma

27.11.2020 10:25
Tilaajille
Seppo Kairala kehittää matkailua Sallan kylillä – Kairalan Kievari Oy:n yrittäjä saa Vuoden yrittäjä -palkinnon.

Seppo Kairala ke­hit­tää mat­kai­lua Sallan kylillä – Kai­ra­lan Kievari Oy:n yrit­tä­jä saa Vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­non.

20.11.2020 19:00
Tilaajille
"Suhtautuminen kansallispuistoon muuttui, kun metsästysoikeus turvattiin" – Sallalaiset uskovat puiston tuovan kuntaan työtä ja elinvoimaa

"Suh­tau­tu­mi­nen kan­sal­lis­puis­toon muut­tui, kun met­säs­tys­oi­keus tur­vat­tiin" – Sal­la­lai­set uskovat puiston tuovan kuntaan työtä ja elin­voi­maa

19.11.2020 19:30 2
Tilaajille
Posion kunta ei aio vielä luovuttaa, vaikka sen ehdottama Korouoman kansallispuistohanke ei mennytkään läpi – Kunnanhallituksen puheenjohtaja: ”Yksi vaihtoehto on laajentaa aluetta Rovaniemen Auttikönkäälle”

Posion kunta ei aio vielä luo­vut­taa, vaikka sen eh­dot­ta­ma Ko­rouo­man kan­sal­lis­puis­to­han­ke ei men­nyt­kään läpi – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: ”Yksi vaih­to­eh­to on laa­jen­taa aluetta Ro­va­nie­men Aut­ti­kön­kääl­le”

17.11.2020 16:25 3
Tilaajille
"Tämä on meille ilon päivä" – Paikallisten metsästysoikeudet säilyisivät uudessa Sallan kansallispuistossa, hankkeen eteneminen antaa kunnanjohtajan mukaan uskoa tulevaisuuteen

"Tämä on meille ilon päivä" – Pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keu­det säi­lyi­si­vät uudessa Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa, hank­keen ete­ne­mi­nen antaa kun­nan­joh­ta­jan mukaan uskoa tu­le­vai­suu­teen

17.11.2020 14:49
Tilaajille
"Paljon on vielä tehtävää", sanoo Sallan kunnanhallituksen puheenjohtaja – Kunnassa toivotaan uuden kansallispuiston kasvattavan Sallatunturin alueen vetovoimaa

"Paljon on vielä teh­tä­vää", sanoo Sallan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja – Kun­nas­sa toi­vo­taan uuden kan­sal­lis­puis­ton kas­vat­ta­van Sal­la­tun­tu­rin alueen ve­to­voi­maa

17.11.2020 13:38 2
Tilaajille
Salla saa kansallispuiston, Korouoman rotkolaakso Posiolta tippui jatkosta

Salla saa kan­sal­lis­puis­ton, Ko­rouo­man rot­ko­laak­so Po­siol­ta tippui jat­kos­ta

17.11.2020 12:07 1
Tilaajille

Salla pitää verot en­nal­laan – kunnan tulos tois­tai­sek­si yli­jää­mäi­nen

16.11.2020 20:12
Tilaajille