Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Salla
Kuukausi
"Kotona odotetaan minua, mutta en voi lähteä" – Sallan lukiossa opiskelevat venäläisnuoret eivät todennäköisesti pääse matkustamaan kotiin Venäjälle joululomalla

"Kotona odo­te­taan minua, mutta en voi lähteä" – Sallan lu­kios­sa opis­ke­le­vat ve­nä­läis­nuo­ret eivät to­den­nä­köi­ses­ti pääse mat­kus­ta­maan kotiin Ve­nä­jäl­le jou­lu­lo­mal­la

30.11.2023 05:00 23
Tilaajille
Talven pakkasennätys meni rikki – Savukoskella mitattiin maanantaina −34,5 astetta

Talven pak­kas­en­nä­tys meni rikki – Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin maa­nan­tai­na −34,5 astetta

27.11.2023 18:01
Tilaajille
Yö sujui itärajalla rauhallisesti, kertovat rajavartiostot

Yö sujui itä­ra­jal­la rau­hal­li­ses­ti, ker­to­vat ra­ja­var­tios­tot

24.11.2023 08:59 1
Selvitimme, millainen on Raja-Joosepin ylityspaikka, ja miksi maarajan ylittäminen raja-asemien ulkopuolella on talvella vaikeaa tai jopa mahdotonta

Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­paik­ka, ja miksi maa­ra­jan ylit­tä­mi­nen ra­ja-ase­mien ul­ko­puo­lel­la on tal­vel­la vaikeaa tai jopa mah­do­ton­ta

23.11.2023 14:54 3
Tilaajille
Sallan rajanylityspaikalle saapui keskiviikkona yhteensä 51 turvapaikanhakijaa – yhdelle maahantulijalle jouduttiin tilaamaan ambulanssi

Sallan ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui kes­ki­viik­ko­na yh­teen­sä 51 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa – yhdelle maa­han­tu­li­jal­le jou­dut­tiin ti­laa­maan am­bu­lans­si

22.11.2023 15:24 7
Sallan raja-asema meni normaalisti kiinni tältä päivältä – liikennettä säännösteltiin aiemmin tiistaina

Sallan ra­ja-ase­ma meni nor­maa­lis­ti kiinni tältä päi­väl­tä – lii­ken­net­tä sään­nös­tel­tiin aiemmin tiis­tai­na

21.11.2023 13:34 3
Tilaajille
HS: Turvapaikanhakijoita kerääntynyt Kantalahden kaupunkiin, yksi hotelli varattu siirtolaisille – hotellivirkailijan mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu kuljettaa ihmiset itärajalle

HS: Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ke­rään­ty­nyt Kan­ta­lah­den kau­pun­kiin, yksi hotelli varattu siir­to­lai­sil­le – ho­tel­li­vir­kai­li­jan mukaan Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lu kul­jet­taa ihmiset itä­ra­jal­le

21.11.2023 09:31 9
Tilaajille
Sallan rajalle saapui maanantaina 35 turvapaikanhakijaa polkupyörineen Venäjältä – Petteri Orpo: hallitus valmistelee lisätoimia

Sallan rajalle saapui maa­nan­tai­na 35 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa pol­ku­pyö­ri­neen Ve­nä­jäl­tä – Petteri Orpo: hal­li­tus val­mis­te­lee li­sä­toi­mia

20.11.2023 18:07 25
Tilaajille
Sallan raja-asemalla hiljaista lauantaina – paikalle tuotu muun muassa lämmitettäviä telttoja ja mellakka-aitoja

Sallan ra­ja-ase­mal­la hil­jais­ta lauan­tai­na – pai­kal­le tuotu muun muassa läm­mi­tet­tä­viä telt­to­ja ja mel­lak­ka-ai­to­ja

18.11.2023 15:14 8
Tilaajille
Sallaan ei tullut pakolaisia perjantaina – rajanylityksen estäminen etelässä pidentää Kemijärvellä asuvan inkerinsuomalaisen Susanna Parkkisen pakollisia matkoja Pietarin seudulle

Sallaan ei tullut pa­ko­lai­sia per­jan­tai­na – ra­jan­yli­tyk­sen es­tä­mi­nen ete­läs­sä pi­den­tää Ke­mi­jär­vel­lä asuvan in­ke­rin­suo­ma­lai­sen Susanna Park­ki­sen pa­kol­li­sia matkoja Pie­ta­rin seu­dul­le

17.11.2023 16:30 9
Tilaajille
" Toimet suunnitellaan aina sen mukaan, miten paljon ihmisiä saapuu" – Rajavartiolaitos varautuu turvapaikanhakijoiden tuloon Sallassa

" ­Toi­met suun­ni­tel­laan aina sen mukaan, miten paljon ihmisiä saapuu" – Ra­ja­var­tio­lai­tos va­rau­tuu tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tuloon Sal­las­sa

17.11.2023 14:04 2
Tilaajille
Sallan raja-asemalle ei ole toistaiseksi tullut turvapaikanhakijoita

Sallan ra­ja-ase­mal­le ei ole tois­tai­sek­si tullut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

17.11.2023 12:57
Tilaajille
Sallan Taideseuralle Tehemä pois -järjestöpalkinto

Sallan Tai­de­seu­ral­le Tehemä pois -jär­jes­tö­pal­kin­to

17.11.2023 12:00
Tilaajille
"Jos pienyrittäjät täältä lähtevät niin silloin tyhjenevät ne mummonmökitkin" – Sallan kunnan harvoja palveluita kiitellään Paloperällä

"Jos pien­yrit­tä­jät täältä läh­te­vät niin silloin tyh­je­ne­vät ne mum­mon­mö­kit­kin" – Sallan kunnan harvoja pal­ve­lui­ta kii­tel­lään Pa­lo­pe­räl­lä

16.11.2023 20:30
Tilaajille
Lapin itärajalla on rauhallista samaan aikaan, kun Kaakkois-Suomeen saapuu poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita: "Kyse on alueellisesta ilmiöstä"

Lapin itä­ra­jal­la on rau­hal­lis­ta samaan aikaan, kun Kaak­kois-Suo­meen saapuu poik­keuk­sel­li­sen paljon tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta: "Kyse on alueel­li­ses­ta il­miös­tä"

12.11.2023 16:53 6
Tilaajille
Sallan talveen mahtuisi uusia toimijoita – Suomi koetaan Euroopassa turvalliseksi maaksi matkailla, vaikka Venäjän läheisyys vaikuttaakin osan päätöksiin

Sallan talveen mah­tui­si uusia toi­mi­joi­ta – Suomi koetaan Eu­roo­pas­sa tur­val­li­sek­si maaksi mat­kail­la, vaikka Venäjän lä­hei­syys vai­kut­taa­kin osan pää­tök­siin

12.11.2023 05:00 7
Tilaajille
Satu Laiho valittiin Sallan uudeksi matkailupäälliköksi

Satu Laiho va­lit­tiin Sallan uudeksi mat­kai­lu­pääl­li­kök­si

07.11.2023 19:12 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vi voisi liittyä Sallaan

06.11.2023 22:00
Kuski melkein ajoi kävelijän päältä ja pinkoi poliisia pakoon Rovaniemellä – useita autoilijoita jäi kiinni rattijuopumuksesta ympäri Lappia viikonloppuna

Kuski melkein ajoi kä­ve­li­jän päältä ja pinkoi po­lii­sia pakoon Ro­va­nie­mel­lä – useita au­toi­li­joi­ta jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ympäri Lappia vii­kon­lop­pu­na

05.11.2023 13:01 4
Tilaajille
Vanhemmat
Sallan Vuoden yrittäjää monipuolinen konetyö työllistää ympäri vuoden – "Omista metsistä aloitin ja sitten naapurit rupesivat kyselemään, että ehtisinkö heillekin töihin"

Sallan Vuoden yrit­tä­jää mo­ni­puo­li­nen konetyö työl­lis­tää ympäri vuoden – "O­mis­ta met­sis­tä aloitin ja sitten naa­pu­rit ru­pe­si­vat ky­se­le­mään, että eh­ti­sin­kö heil­le­kin töihin"

29.10.2023 06:00
Tilaajille