Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Salla
Viimeisin 4 tuntia
Sallan humoristinen kesäkisahakemus palkittiin jälleen mainosalan kilpailussa – ilmastonmuutoksen vastainen kampanja on pokannut runsaasti palkintoja

Sallan hu­mo­ris­ti­nen ke­sä­ki­sa­ha­ke­mus pal­kit­tiin jälleen mai­nos­alan kil­pai­lus­sa – il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen kam­pan­ja on po­kan­nut run­saas­ti pal­kin­to­ja

10:17
Tilaajille
Kuukausi
Hehku-tapahtuma keräsi yrittäjyydestä kiinnostuneita Sallaan – "Nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävä startup-yrityskulttuuri on Lapissa uutta"

Heh­ku-ta­pah­tu­ma keräsi yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­nei­ta Sallaan – "No­peaan kan­sain­vä­li­seen kasvuun täh­tää­vä star­tup-yri­tys­kult­tuu­ri on Lapissa uutta"

23.05.2022 08:14
Tilaajille
Lukiolaisille halutaan selkeämpiä polkuja yrittäjyyteen ja korkeakouluihin - "Koulussa tietoa yrittämisestä ei juuri saa", sanovat Kemijärven lukiolaiset

Lu­kio­lai­sil­le ha­lu­taan sel­keäm­piä polkuja yrit­tä­jyy­teen ja kor­kea­kou­lui­hin - "Kou­lus­sa tietoa yrit­tä­mi­ses­tä ei juuri saa", sanovat Ke­mi­jär­ven lu­kio­lai­set

22.05.2022 10:23 1
Tilaajille
Kuiva maasto palaa nyt herkästi Lapissa – Sallassa ja Rovaniemellä avotulesta karanneita maastopaloja torstai-iltapäivänä

Kuiva maasto palaa nyt her­käs­ti Lapissa – Sal­las­sa ja Ro­va­nie­mel­lä avo­tu­les­ta ka­ran­nei­ta maas­to­pa­lo­ja tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

19.05.2022 14:59
Tilaajille
Tyhjä rintamamiestalo paloi Sallassa yöllä

Tyhjä rin­ta­ma­mies­ta­lo paloi Sal­las­sa yöllä

16.05.2022 23:25
Sallan kunnan ja Piste Kollektiiviin hankeyhteistyössä halutaan tarjota taidekokemuksia ikäihmisille

Sallan kunnan ja Piste Kol­lek­tii­viin han­ke­yh­teis­työs­sä ha­lu­taan tarjota tai­de­ko­ke­muk­sia ikä­ih­mi­sil­le

04.05.2022 17:43
Tilaajille
Salla laajentaa luontokeskusta omana työnä – yhtään tarjousta rakennustöistä ei saatu

Salla laa­jen­taa luon­to­kes­kus­ta omana työnä – yhtään tar­jous­ta ra­ken­nus­töis­tä ei saatu

26.04.2022 08:34 3
Tilaajille
Vanhemmat
Raja-asemat kuin nukkuneen rukous –  Ukrainan sotakin vaikuttaa, mutta pääsyy hiljaisuuteen on korona

Ra­ja-ase­mat kuin nuk­ku­neen rukous –  Uk­rai­nan sotakin vai­kut­taa, mutta pääsyy hil­jai­suu­teen on korona

22.04.2022 19:30 2
Tilaajille
Sallassa hyvä tulos ja uskoa kansallispuistoon

Sal­las­sa hyvä tulos ja uskoa kan­sal­lis­puis­toon

04.04.2022 19:40 3
Tilaajille
Kittilä, Muonio, Salla ja Sodankylä aloittavat neljänsien koronarokotteiden antamisen 80 vuotta täyttäneille

Kit­ti­lä, Muonio, Salla ja So­dan­ky­lä aloit­ta­vat nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen 80 vuotta täyt­tä­neil­le

27.03.2022 19:30
Tilaajille
"Itäraja pitää pystyä valvomaan hyvin" – Savukosken ensimmäinen tuulivoimahanke odottaa yhä Puolustusvoimien lupaa

"I­tä­ra­ja pitää pystyä val­vo­maan hyvin" – Sa­vu­kos­ken en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­han­ke odottaa yhä Puo­lus­tus­voi­mien lupaa

25.03.2022 10:13 4
Tilaajille
Kun koti piti jättää sodan uhatessa – Sallan museon kodin merkitystä pohtiva uusi näyttely on hyvin ajankohtainen

Kun koti piti jättää sodan uha­tes­sa – Sallan museon kodin mer­ki­tys­tä pohtiva uusi näyt­te­ly on hyvin ajan­koh­tai­nen

23.03.2022 17:04
Tilaajille
Hakelastissa ollut raskas ajoneuvo suistui tieltä Sallassa Joutsijärventiellä

Ha­ke­las­tis­sa ollut raskas ajo­neu­vo suistui tieltä Sal­las­sa Jout­si­jär­ven­tiel­lä

10.03.2022 21:24
Tilaajille
Ukrainan sota huolettaa itärajalla, mutta ei vie yöunia

Uk­rai­nan sota huo­let­taa itä­ra­jal­la, mutta ei vie yöunia

05.03.2022 07:00 7
Tilaajille
Jos haluat nähdä kauniita tykkypuita ja välttää Riisitunturin ruuhkat, nouse Sallan Ruuhitunturille

Jos haluat nähdä kau­nii­ta tyk­ky­pui­ta ja välttää Rii­si­tun­tu­rin ruuh­kat, nouse Sallan Ruu­hi­tun­tu­ril­le

04.03.2022 17:00 3
Tilaajille
Ukrainan sota ei karkottanut matkailijoita Suomen itärajalta: Sallan matkailussa eletään ennätyskautta – muualla Lapissa peruutuksia on tullut jonkin verran

Uk­rai­nan sota ei kar­kot­ta­nut mat­kai­li­joi­ta Suomen itä­ra­jal­ta: Sallan mat­kai­lus­sa eletään en­nä­tys­kaut­ta – muualla Lapissa pe­ruu­tuk­sia on tullut jonkin verran

03.03.2022 18:21 2
Tilaajille
Italialaislaskijat jatkoivat voittovauhdissa nopeuslaskun maailmancupissa Sallassa

Ita­lia­lais­las­ki­jat jat­koi­vat voit­to­vauh­dis­sa no­peus­las­kun maail­man­cu­pis­sa Sal­las­sa

12.02.2022 20:39
Tilaajille
Italialaislaskijat parhaassa vauhdissa nopeuslaskun maailmancupin avauksessa Sallassa

Ita­lia­lais­las­ki­jat par­haas­sa vauh­dis­sa no­peus­las­kun maail­man­cu­pin avauk­ses­sa Sal­las­sa

11.02.2022 22:26
Tilaajille
Päiväkirja: Elämä Lappi-kuplan poksahduksen jälkeen – kansallispuisto ja muuttovoitto tuskin riittävät suunnan muuttajiksi Sallassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Elämä Lap­pi-kup­lan pok­sah­duk­sen jälkeen – kan­sal­lis­puis­to ja muut­to­voit­to tuskin riit­tä­vät suunnan muut­ta­jik­si Sal­las­sa

07.02.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Arkistoteemana Pako Neuvostoliitosta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ar­kis­to­tee­ma­na Pako Neu­vos­to­lii­tos­ta

22.01.2022 14:59
Tilaajille