Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Räjähteet
Ruotsissa epäillään, että Haaparannan iso räjähdetakavarikko voi liittyä nuoren naisen murhaan

Ruot­sis­sa epäil­lään, että Haa­pa­ran­nan iso rä­jäh­de­ta­ka­va­rik­ko voi liittyä nuoren naisen murhaan

02.02.2024 17:01
Tilaajille
Haaparannalta löytyi peräti yhdeksän tonnia luvattomasti säilytettyjä räjähdysaineita

Haa­pa­ran­nal­ta löytyi peräti yh­dek­sän tonnia lu­vat­to­mas­ti säi­ly­tet­ty­jä rä­jäh­dys­ai­nei­ta

21.11.2023 10:47
Tilaajille
Turvallisuustutkinta kuolemaan johtaneesta Rovajärven räjähdeonnettomuudesta valmistui: varomääräysten noudattamisessa puutteita, onnettomuus usean tekijän summa

Tur­val­li­suus­tut­kin­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta Ro­va­jär­ven rä­jäh­de­on­net­to­muu­des­ta val­mis­tui: va­ro­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa puut­tei­ta, on­net­to­muus usean tekijän summa

21.04.2023 10:15 2
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Lapissa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Lapissa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 12:29
Tilaajille
Kittilän Hukkakerossa räjäytellään taas elokuussa – räjäyttely aiheuttaa vaaraa lähiympäristöön

Kit­ti­län Huk­ka­ke­ros­sa rä­jäy­tel­lään taas elo­kuus­sa – rä­jäyt­te­ly ai­heut­taa vaaraa lä­hi­ym­pä­ris­töön

27.07.2021 10:29 2
Poliisi otti kiinni neljä henkilöä Tornion räjähdykseen liittyen – tapahtumapaikalla nähty auto löydettiin ennen pidätyksiä, teon motiivia ei vielä tiedetä

Poliisi otti kiinni neljä hen­ki­löä Tornion rä­jäh­dyk­seen liit­tyen – ta­pah­tu­ma­pai­kal­la nähty auto löy­det­tiin ennen pi­dä­tyk­siä, teon mo­tii­via ei vielä tiedetä

14.08.2020 14:06
Tilaajille
Keskusrikospoliisi ei ole tavoittanut henkilöitä, jotka nähtiin alueella Tornion pommin räjähtäessä – tutkinta alussa

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si ei ole ta­voit­ta­nut hen­ki­löi­tä, jotka nähtiin alueel­la Tornion pommin rä­jäh­täes­sä – tut­kin­ta alussa

10.08.2020 14:39
Tilaajille
Keskusrikospoliisi Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä: "Tut­kin­ta tulee olemaan pit­kä­kes­toi­nen"

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä: "Tut­kin­ta tulee olemaan pit­kä­kes­toi­nen"

06.08.2020 15:13
Tilaajille
Metsä Group Kemin sellutehtaan alueelta löytyi sodanaikainen räjähde keskiviikkoiltana – Löydöksellä ei vaikutusta henkilöstön turvallisuuteen

Metsä Group Kemin sel­lu­teh­taan alueel­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde kes­ki­viik­ko­il­ta­na – Löy­dök­sel­lä ei vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­tön tur­val­li­suu­teen

06.08.2020 10:52
Tilaajille
Poliisi pyytää useaa Tornion räjähdyksen lähistöllä liikkunutta henkilöä ilmoittautumaan lisätietojen antamista varten

Poliisi pyytää useaa Tornion rä­jäh­dyk­sen lä­his­töl­lä liik­ku­nut­ta hen­ki­löä il­moit­tau­tu­maan li­sä­tie­to­jen an­ta­mis­ta varten

04.08.2020 21:41
Pommi räjähti Rajavartioston käytössä olleen auton alla Torniossa  – "Nousin nukkumasta, kun kauhea pamaus kuului"

Pommi räjähti Ra­ja­var­tios­ton käy­tös­sä olleen auton alla Tor­nios­sa – "Nousin nuk­ku­mas­ta, kun kauhea pamaus kuului"

04.08.2020 15:06 1
Tilaajille
Puolustusvoimien massaräjäytysleiri Kittilässä –  Käytöstä poistettuja räjähteitä räjäytetään elokuussa

Puo­lus­tus­voi­mien mas­sa­rä­jäy­tys­lei­ri Kit­ti­läs­sä – Käy­tös­tä pois­tet­tu­ja rä­jäh­tei­tä rä­jäy­te­tään elo­kuus­sa

23.07.2020 09:03
Tilaajille
Oulun Kontti-myymälästä löytyi käsikranaatti – Puolustusvoimat haki kranaatin pois ja totesi sen vaarattomaksi

Oulun Kont­ti-myy­mä­läs­tä löytyi kä­si­kra­naat­ti – Puo­lus­tus­voi­mat haki kra­naa­tin pois ja totesi sen vaa­rat­to­mak­si

04.07.2020 20:09
Kemijärveltä löytyi käsikranaatti – Puolustusvoimista muistutetaan, että maastosta löytyviin räjähteisiin ei saa koskea

Ke­mi­jär­vel­tä löytyi kä­si­kra­naat­ti – Puo­lus­tus­voi­mis­ta muis­tu­te­taan, että maas­tos­ta löy­ty­viin rä­jäh­tei­siin ei saa koskea

03.06.2020 14:47
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken koulun ra­ken­nus­työ­maal­ta löytyi so­dan­ai­kai­sia heit­ti­men am­muk­sia, kou­lu­kes­kus on sul­jet­tu­na tiis­tai­na

19.11.2019 13:52
Tilaajille