Metsästys
Viimeisin 4 tuntia
Maa- ja metsätalousministeriö esittää metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö esittää metson ja teeren tal­vi­met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta Lapissa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16:01 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Inarin kairoihin rynnätään hirvien perässä – Hirvenpyynti Lapissa alkaa syyskuun alussa

Inarin kai­roi­hin ryn­nä­tään hirvien perässä – Hir­ven­pyyn­ti Lapissa alkaa syys­kuun alussa

13.08.2020 19:43 0
Tilaajille
Kuukausi
Päiväkirja: Tarina jäniksestä ja tappamisen halusta
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Tarina jä­nik­ses­tä ja tap­pa­mi­sen halusta

13.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Metsästyksellä on iso taloudellinen merkitys, vaikka kukaan ei enää elä pelkästään metsästämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Met­säs­tyk­sel­lä on iso ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys, vaikka kukaan ei enää elä pel­käs­tään met­säs­tä­mäl­lä

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Hirvilupia ropisi Lappiin ja Kainuuseen – Oulun seudulla lupien määrä putosi yli 600:lla

Hir­vi­lu­pia ropisi Lappiin ja Kai­nuu­seen – Oulun seu­dul­la lupien määrä putosi yli 600:lla

06.08.2020 10:10 0
Metsästyskausi alkaa ensi maanantaina kyyhkyjen ja peltohanhien jahdilla – merihanhen metsästykseen rajoituksia

Met­säs­tys­kau­si alkaa ensi maa­nan­tai­na kyyh­ky­jen ja pel­to­han­hien jah­dil­la – me­ri­han­hen met­säs­tyk­seen ra­joi­tuk­sia

05.08.2020 10:20 0
Vapaana juoksevat koirat raatelevat joka vuosi kymmeniä poroja ja myös kotieläimiä. Metsästyskoira kannattaa opettaa toimimaan poronhoitoalueella.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vapaana juok­se­vat koirat raa­te­le­vat joka vuosi kym­me­niä poroja ja myös ko­tie­läi­miä. Met­säs­tys­koi­ra kan­nat­taa opettaa toi­mi­maan po­ron­hoi­toa­lueel­la.

04.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Metsäkanalintujen saalismäärä kasvoi 20 prosenttia  viime vuonna – varsinkin teeriä tuli metsästysreissuilla

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen saa­lis­mää­rä kasvoi 20 pro­sent­tia viime vuonna – var­sin­kin teeriä tuli met­säs­tys­reis­suil­la

30.07.2020 09:49 1
Tilaajille
Metsästysammunnan harrastajamäärä kasvaa Kemijärvellä – lapsia ja naisia houkuteltu mukaan

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä – lapsia ja naisia hou­ku­tel­tu mukaan

27.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Metsästysammunnan harrastajamäärä kasvaa Kemijärvellä– Metsästäjien syksy käynnistyy laskennoilla ja ampumakokeilla

Met­säs­tys­am­mun­nan har­ras­ta­ja­mää­rä kasvaa Ke­mi­jär­vel­lä– Met­säs­tä­jien syksy käyn­nis­tyy las­ken­noil­la ja am­pu­ma­ko­keil­la

26.07.2020 15:29 0
Tilaajille
Hirven metsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 11 041 pyyntilupaa – Katso kuntakohtaiset lupamäärät

Hirven met­säs­tyk­seen myön­net­tiin Lapin alueel­le 11 041 pyyn­ti­lu­paa – Katso kun­ta­koh­tai­set lu­pa­mää­rät

24.07.2020 12:43 5
Tilaajille
Vanhemmat
Karhunpennun Kuusamossa ampuneen miehen tuomio pysyi hovioikeudessa – syyllistyi törkeään metsästysrikokseen

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa – syyl­lis­tyi tör­keään met­säs­tys­ri­kok­seen

09.07.2020 14:07 0
Tilaajille
Päätön hirvenvasa heitettiin molokkiin Vian kylässä Rovaniemellä – "Ennenkuulumaton yksittäistapaus"

Päätön hir­ven­va­sa hei­tet­tiin mo­lok­kiin Vian kylässä Ro­va­nie­mel­lä – "En­nen­kuu­lu­ma­ton yk­sit­täis­ta­paus"

08.07.2020 14:53 0
Tilaajille
Lapin lokakuinen hirvenmetsästys voi aikaistua viikolla– aikainen talvi ja vaikeat lumiolosuhteet ovat haitanneet viime vuosina jahtia

Lapin lo­ka­kui­nen hir­ven­met­säs­tys voi ai­kais­tua vii­kol­la– ai­kai­nen talvi ja vaikeat lu­mi­olo­suh­teet ovat hai­tan­neet viime vuosina jahtia

07.07.2020 13:10 2
Tilaajille
Kuuden vuoden rauhoitus päättyy: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia – merihanhelle saaliskiintiö

Kuuden vuoden rau­hoi­tus päät­tyy: Met­sä­han­hen met­säs­tys sal­li­taan osassa Lappia – me­ri­han­hel­le saa­lis­kiin­tiö

25.06.2020 17:55 0
Tilaajille
Hirven ja karhun pyyntiin lupamuutoksia – Inarissa pyritään järjestämään ennen syksyn jahtikautta mahdollisuus suorittaa metsästystutkinto

Hirven ja karhun pyyn­tiin lu­pa­muu­tok­sia – Ina­ris­sa py­ri­tään jär­jes­tä­mään ennen syksyn jah­ti­kaut­ta mah­dol­li­suus suo­rit­taa met­säs­tys­tut­kin­to

09.06.2020 09:55 0
Tilaajille
Metsähanhen metsästyksen sallimista esitetään osaan Lapin kunnista

Met­sä­han­hen met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta esi­te­tään osaan Lapin kun­nis­ta

02.06.2020 20:05 0
Tilaajille
Hylkeenpyyntiä Perämerellä

Hyl­keen­pyyn­tiä Pe­rä­me­rel­lä

29.05.2020 18:00 0
Ennätysmäärä metsästäjiä haki kausilupaa, vuorokausiluvat myyntiin kesällä

En­nä­tys­mää­rä met­säs­tä­jiä haki kau­si­lu­paa, vuo­ro­kau­si­lu­vat myyn­tiin kesällä

07.05.2020 10:11 0
Tilaajille
Surkea jäätalvi voi ajaa norppalaumat taas Perämeren rantaan – niitä on havaittu jo paljon kiintojään reunassa

Surkea jää­tal­vi voi ajaa norp­pa­lau­mat taas Pe­rä­me­ren rantaan – niitä on ha­vait­tu jo paljon kiin­to­jään reu­nas­sa

27.04.2020 20:44 0
Tilaajille