Sudet
Suomi, Ruotsi ja Norja syventävät yhteistyötä susiasioissa – Tavoitteena on rajat ylittävä kannanhoito

Suomi, Ruotsi ja Norja sy­ven­tä­vät yh­teis­työ­tä su­si­asiois­sa – Ta­voit­tee­na on rajat ylit­tä­vä kan­nan­hoi­to

20.10.2020 17:09 1
Tilaajille
Sudet tappaneet viikossa neljä metsästyskoiraa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – riittävätkö perusteet vahinkoperusteiselle luvalle?

Sudet tap­pa­neet vii­kos­sa neljä met­säs­tys­koi­raa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – riit­tä­vät­kö pe­rus­teet va­hin­ko­pe­rus­tei­sel­le lu­val­le?

12.10.2020 12:21 1
Tilaajille
Metsästäjä ampui koiransa kimppuun hyökänneen suden Kuhmossa, koiraa raadelleessa laumassa 6–8 sutta

Met­säs­tä­jä ampui koi­ran­sa kimp­puun hyö­kän­neen suden Kuh­mos­sa, koiraa raa­del­lees­sa lau­mas­sa 6–8 sutta

10.10.2020 18:52 1
Metsästäjä ampui koiransa kimpussa ollutta pantasutta, joka löytyi myöhemmin kuolleena – poliisi tutkii oliko kyseessä pakkotila vai ei

Met­säs­tä­jä ampui koi­ran­sa kim­pus­sa ollutta pan­ta­sut­ta, joka löytyi myö­hem­min kuol­lee­na – poliisi tutkii oliko ky­sees­sä pak­ko­ti­la vai ei

08.09.2020 20:54 5
Sudet uivat joen yli Ruukissa

Sudet uivat joen yli Ruu­kis­sa

23.06.2020 10:41 0
Ranuan eläinpuistoon syntyi koronakevään aikana neljä sudenpentua – pennut ovat suuri ilonaihe ja yllätys, sillä onnistumisesta ei ollut takuuta

Ranuan eläin­puis­toon syntyi ko­ro­na­ke­vään aikana neljä su­den­pen­tua – pennut ovat suuri ilon­ai­he ja yl­lä­tys, sillä on­nis­tu­mi­ses­ta ei ollut takuuta

12.06.2020 12:56 1
Tilaajille
Metsähallituksen erävalvojilla riittää työtä pohjoisessa: Ahmoja ja susia ajetaan takaa kelkoilla

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­vo­jil­la riittää työtä poh­joi­ses­sa: Ahmoja ja susia ajetaan takaa kel­koil­la

30.03.2020 13:55 0
Tilaajille
KHO: Sudenmetsästystä koskeva Riistakeskuksen päätös oli monelta osin lainvastainen –  kyseessä on erittäin merkittävä ennakkotapaus

KHO: Su­den­met­säs­tys­tä koskeva Riis­ta­kes­kuk­sen päätös oli monelta osin lain­vas­tai­nen – ky­sees­sä on erit­täin mer­kit­tä­vä en­nak­ko­ta­paus

19.03.2020 09:53 0
Kuljimme kettutytön kanssa suden jäljillä – Mia Takula on viettänyt pitkälti toistasataa yötä susireviireillä näkemättä kertaakaan puolustettavaansa: "Susi on Suomen vihatuin eläin"

Kul­jim­me ket­tu­ty­tön kanssa suden jäl­jil­lä – Mia Takula on viet­tä­nyt pit­käl­ti tois­ta­sa­taa yötä su­si­re­vii­reil­lä nä­ke­mät­tä ker­taa­kaan puo­lus­tet­ta­vaan­sa: "Susi on Suomen vi­ha­tuin eläin"

25.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Metsästyskoira kuoli myrkkyyn, mutta kohteena oli todennäköisesti susi – Rajavartiolaitos tutkii metsästysrikoksia Kuhmossa

Met­säs­tys­koi­ra kuoli myrk­kyyn, mutta koh­tee­na oli to­den­nä­köi­ses­ti susi – Ra­ja­var­tio­lai­tos tutkii met­säs­tys­ri­kok­sia Kuh­mos­sa

20.11.2019 11:13 0
Suomi ja Ruotsi lisäävät susiyhteistyötä, ja esillä ovat jopa susien siirrot Ruotsiin – Kannanhoitosuunnitelma ehdottaa poronhoitoalueelle luonnonarvokauppaa

Suomi ja Ruotsi li­sää­vät su­siyh­teis­työ­tä, ja esillä ovat jopa susien siirrot Ruot­siin – Kan­nan­hoi­to­suun­ni­tel­ma eh­dot­taa po­ron­hoi­to­alueel­le luon­non­ar­vo­kaup­paa

05.11.2019 10:16 0
Susivihapuhe kärjistyy: kohteina Luke, Riistakeskus, ministeriö ja nyt myös Metsästäjäliitto – "Aiotteko lähteä täältä elävänä?"

Su­si­vi­ha­pu­he kär­jis­tyy: koh­tei­na Luke, Riis­ta­kes­kus, mi­nis­te­riö ja nyt myös Met­säs­tä­jä­liit­to – "Aiot­te­ko lähteä täältä elä­vä­nä?"

05.11.2019 06:30 0
Tilaajille
Asuintalojen pihoilla liikkunut susi ammuttiin Joensuussa

Asuin­ta­lo­jen pi­hoil­la liik­ku­nut susi am­mut­tiin Joen­suus­sa

02.11.2019 17:46 0
Näin syntyi susihysteria somessa – Huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: "Joutasivat hirtheen"

Näin syntyi su­si­hys­te­ria somessa – Huhuttu siir­to­is­tu­tus olikin sie­ni­tut­ki­mus­ta: "Jou­ta­si­vat hirt­heen"

25.10.2019 16:45 0
Limingan susille annettiin kar­ko­tus­mää­räys – alueella liikkuu arviolta kolmen suden lauma, jonka ihmisarkuus halutaan palauttaa

Li­min­gan susille an­net­tiin kar­ko­tus­mää­räys – alueel­la liikkuu ar­viol­ta kolmen suden lauma, jonka ih­mis­ar­kuus ha­lu­taan pa­laut­taa

13.10.2019 20:14 0
Tilaajille
Olivatko Turun seudulla lapsia surmanneet pedot susia vai koirasusia? Dna-tutkimus toi lisävaloa 1880-luvun karmiviin tapahtumiin

Oli­vat­ko Turun seu­dul­la lapsia sur­man­neet pedot susia vai koi­ra­su­sia? Dna-tut­ki­mus toi li­sä­va­loa 1880-lu­vun kar­mi­viin ta­pah­tu­miin

12.10.2019 18:30 0
Tilaajille
Susi raateli laitumella olleen vasikan Pyhäjärvellä – omistaja löysi osittain syödyn eläimen aamulla

Susi raateli lai­tu­mel­la olleen vasikan Py­hä­jär­vel­lä – omis­ta­ja löysi osit­tain syödyn eläimen aamulla

06.10.2019 19:45 0
Susi on paremmassa turvassa kylän liepeillä kuin korvessa – Poliisin resurssit ovat edelleen pahin pullonkaula laittoman metsästyksen kitkennässä

Susi on pa­rem­mas­sa tur­vas­sa kylän lie­peil­lä kuin kor­ves­sa – Po­lii­sin re­surs­sit ovat edel­leen pahin pul­lon­kau­la lait­to­man met­säs­tyk­sen kit­ken­näs­sä

17.09.2019 14:50 0
Tilaajille