Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sodanaikaiset räjähteet
Rovaniemen Pasinatieltä löytyi sodan aikaisia räjähteitä saneeraustöiden yhteydessä – Puolustusvoimat raivasi räjähteet

Ro­va­nie­men Pa­si­na­tiel­tä löytyi sodan ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä sa­nee­raus­töi­den yh­tey­des­sä – Puo­lus­tus­voi­mat raivasi rä­jäh­teet

24.08.2022 14:08
Tilaajille
Keminmaan Kallinjärvessä ei uusia merkkejä räjähteistä – uimarannalta kesällä löytynyt kranaatti oli tuskin ollut vedessä sotavuosista asti

Ke­min­maan Kal­lin­jär­ves­sä ei uusia merk­ke­jä rä­jäh­teis­tä – ui­ma­ran­nal­ta kesällä löy­ty­nyt kra­naat­ti oli tuskin ollut vedessä so­ta­vuo­sis­ta asti

04.10.2021 16:19
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Lapissa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Lapissa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 12:29
Tilaajille
Rovaniemen keskustasta löytyi sodanaikainen räjähde

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde

17.08.2021 12:43
Tilaajille
Jääkäriprikaati jatkaa sodanaikaisten räjähteiden raivaamista Misissä

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti jatkaa so­dan­ai­kais­ten rä­jäh­tei­den rai­vaa­mis­ta Misissä

16.08.2021 10:15
Tilaajille
Sodanaikainen kranaatti osui kaivurin kauhaan Rovaniemen Koskenkyläntiellä  – poliisi ja puolustusvoimat eristivät alueen

So­dan­ai­kai­nen kra­naat­ti osui kai­vu­rin kauhaan Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­län­tiel­lä – ­po­lii­si ja puo­lus­tus­voi­mat eris­ti­vät alueen

29.07.2021 13:03 1
Tilaajille
Puolustusvoimat tarkastaa Keminmaan Kallijärven, koska lapset löysivät uimarannalta sirpalekranaatin – toimi näin, jos epäilet löytäneesi sodanaikaisen räjähteen

Puo­lus­tus­voi­mat tar­kas­taa Ke­min­maan Kal­li­jär­ven, koska lapset löy­si­vät ui­ma­ran­nal­ta sir­pa­le­kra­naa­tin – toimi näin, jos epäilet löy­tä­nee­si so­dan­ai­kai­sen rä­jäh­teen

21.07.2021 12:23
Tilaajille
Lapset löysivät sodanaikaisen sirpalekranaatin uimapaikalta Keminmaasta ja kantoivat sen repussa kotiinsa – "Kyllä alkoi sydän läpättää, kun pojat vetivät sen esiin repusta"

Lapset löy­si­vät so­dan­ai­kai­sen sir­pa­le­kra­naa­tin ui­ma­pai­kal­ta Ke­min­maas­ta ja kan­toi­vat sen repussa ko­tiin­sa – "­Kyl­lä alkoi sydän lä­pät­tää, kun pojat vetivät sen esiin re­pus­ta"

11.07.2021 13:31 8
Tilaajille
Jääkäriprikaati raivaa räjähteitä Tankavaaran alueella

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti raivaa rä­jäh­tei­tä Tan­ka­vaa­ran alueel­la

29.06.2021 15:32
Tilaajille
Kaukolämpötyöt saivat Pelkosenniemen räjähteiden omistajan ottamaan yhteyttä: pelkäsi tärytystä ja jyräystä – Raivaus on saatu päätökseen

Kau­ko­läm­pö­työt saivat Pel­ko­sen­nie­men rä­jäh­tei­den omis­ta­jan ot­ta­maan yh­teyt­tä: pelkäsi tä­ry­tys­tä ja jy­räys­tä – Raivaus on saatu pää­tök­seen

16.06.2021 12:47
Tilaajille
Asuintalosta on löytynyt sodanaikaisia räjähteitä Pelkosenniemellä

Asuin­ta­los­ta on löy­ty­nyt so­dan­ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Pel­ko­sen­nie­mel­lä

15.06.2021 16:06
Tilaajille
Jääkäriprikaati raivaa Rovaniemen Ylilammella mahdollisia räjähdevaarallisia alueita

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti raivaa Ro­va­nie­men Yli­lam­mel­la mah­dol­li­sia rä­jäh­de­vaa­ral­li­sia alueita

08.06.2021 17:26
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan työmaalta löytyi sodanaikainen räjähde – Alue eristettiin heti, poliisi tutkii

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde – Alue eris­tet­tiin heti, poliisi tutkii

03.06.2021 15:56
Tilaajille
Kaivinkoneen kauhaan osui räjähtämätön sodanaikainen lentopommi Tornion Kaakamossa: "Joen ruoppaus loppui siihen paikkaan"

Kai­vin­ko­neen kauhaan osui rä­jäh­tä­mä­tön so­dan­ai­kai­nen len­to­pom­mi Tornion Kaa­ka­mos­sa: "Joen ruop­paus loppui siihen paik­kaan"

05.04.2021 18:22
Tilaajille
Metsä Group Kemin sellutehtaan alueelta löytyi sodanaikainen räjähde keskiviikkoiltana – Löydöksellä ei vaikutusta henkilöstön turvallisuuteen

Metsä Group Kemin sel­lu­teh­taan alueel­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde kes­ki­viik­ko­il­ta­na – Löy­dök­sel­lä ei vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­tön tur­val­li­suu­teen

06.08.2020 10:52
Tilaajille
Ivalossa tehtiin huomattava ase- ja räjähdelöytö yksityisasunnosta – sotilaat ja poliisit tyhjensivät taloa koko päivän

Iva­los­sa tehtiin huo­mat­ta­va ase- ja rä­jäh­de­löy­tö yk­si­tyis­asun­nos­ta – so­ti­laat ja po­lii­sit tyh­jen­si­vät taloa koko päivän

22.07.2020 13:13 1
Tilaajille
Kemijärveltä löytyi käsikranaatti – Puolustusvoimista muistutetaan, että maastosta löytyviin räjähteisiin ei saa koskea

Ke­mi­jär­vel­tä löytyi kä­si­kra­naat­ti – Puo­lus­tus­voi­mis­ta muis­tu­te­taan, että maas­tos­ta löy­ty­viin rä­jäh­tei­siin ei saa koskea

03.06.2020 14:47
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken koulun ra­ken­nus­työ­maal­ta löytyi so­dan­ai­kai­sia heit­ti­men am­muk­sia, kou­lu­kes­kus on sul­jet­tu­na tiis­tai­na

19.11.2019 13:52
Tilaajille