Metsä Fibre
Kuukausi

Sataman kenttä tärisee jo val­ta­van rau­ta­mö­ti­kän alla – Metsä Fibren Kemin jät­ti­teh­taan vuoksi teh­tä­vät muu­tos­työt alkavat Ajoksen sa­ta­mas­sa ja sen väy­läl­lä to­den­teol­la kesällä

10.05.2021 06:30 1
Tilaajille

Metsä Grou­pil­la pyyhki al­ku­vuon­na hyvin – Kemin kar­ton­ki käy hyvin kau­pak­si maail­mal­la

28.04.2021 13:51
Tilaajille

Tomi Sepästä Metsä Groupin Kemin uuden bio­tuo­te­teh­taan teh­taan­joh­ta­ja

28.04.2021 11:17
Tilaajille

Metsä Fibre ja Rau­mas­ter sol­mi­vat lai­tes­toi­mi­tus­so­pi­muk­sia Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

14.04.2021 09:32
Tilaajille

Metsä Fibre ja Eltel ovat al­le­kir­joit­ta­neet so­pi­muk­sen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­ses­ta Kemin uudelle teh­taal­le – Työt maas­tos­sa alkavat ke­vääl­lä 2021

13.04.2021 18:31 1
Tilaajille
Vanhemmat

Kemin uusi elin­kei­no­joh­ta­ja Mervi Ni­kan­der hyppäsi kes­kel­le toi­min­taa – hänen mu­kaan­sa Metsä Fibren uuden tehtaan vuoksi kau­pun­gis­sa on ta­pah­tu­nut todella nopea vi­riä­mi­nen

30.03.2021 07:00 2
Tilaajille

Kemin kau­pun­ki aloitti jät­ti­ura­kan tulevan tehtaan ym­pä­ris­tös­sä – Väyliin ja infraan pa­nos­te­taan pää­ura­kas­sa 12 mil­joo­naa euroa

24.03.2021 15:22 1
Tilaajille

Metsä Fibren Kemin uuden tehtaan ra­ken­ta­mis­pää­tös lisäsi paik­ka­kun­nan asun­to­jen ky­syn­tää sel­väs­ti, mikä näkyy myös niiden hin­nois­sa – eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja ovat kes­kus­tan osak­keet

04.03.2021 06:30
Tilaajille

Kemin suur­han­ke saa vahvaa tukea op­pi­lai­tok­sil­ta – Lapin am­ma­til­li­set op­pi­lai­tok­set ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ovat val­mis­tau­tu­neet jo pari vuotta jät­ti­hank­keen kou­lu­tus­tar­pee­seen vas­taa­mi­seen

01.03.2021 06:30 1
Tilaajille

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

27.02.2021 06:01 7
Tilaajille

Metsä Fibre ja Valmet sopivat avain­tek­no­lo­gian toi­mit­ta­mi­ses­ta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

19.02.2021 10:10
Tilaajille

Asun­to­kau­pal­le pi­ris­tys­ruis­ke, myös vuok­ra-asun­noil­le ky­syn­tää – kiin­teis­tö­vä­li­tyk­seen tulvi heti tors­tai­na yh­tey­den­ot­to­ja

17.02.2021 12:11

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­urak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

16.02.2021 20:16 4
Tilaajille

Metsä Fibre jär­jes­tää bio­tuo­te­teh­taas­ta ylei­sö­ti­lai­suu­den netissä per­jan­tai-il­ta­na

12.02.2021 10:31
Tilaajille

Met­sä­jät­ti lunasti lu­pauk­sen­sa ja teki jät­ti-in­ves­toin­nin Kemiin – yk­si­tyis­koh­dis­ta oli tih­ku­nut tietoa etu­kä­teen, mutta kar­ton­ki­teh­taan pa­ran­nuk­set tulivat yl­lä­tyk­se­nä

11.02.2021 21:11 1
Tilaajille

Tun­nel­mia Ke­mis­tä: "Tämä on enemmän kuin sata jä­nis­tä" – Teh­das­uu­ti­sen kun­niak­si juotiin ys­tä­vän­päi­vä­teet, Olavi kii­reh­ti pys­tyt­tä­mään asun­to­mai­nok­sia

11.02.2021 19:20 1
Tilaajille

Metsä Group yrittää löytää poh­joi­sen sa­hoil­ta ostajat mil­joo­nal­le tuk­ki­kuu­tiol­le

11.02.2021 14:46 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kemin uusin tehdas luo tu­le­vai­suus­us­koa Lappiin ja koko Suomeen

11.02.2021 14:40 4
Tilaajille

Näin suo­ma­lai­set päät­tä­jät kom­men­toi­vat Kemin teh­das­pää­tös­tä – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kuvaa pää­tös­tä odo­te­tuk­si

11.02.2021 17:17 1
Tilaajille

Kolme vuotta odo­tus­ta – Kemin jät­ti­teh­das­ta on myös moi­tit­tu ja lu­vas­ta­kin tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä

11.02.2021 11:41
Tilaajille