Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemin biotuotetehdas
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­na syytä kieltää

27.09.2023 04:00 3
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Katso vanhat kuvat: Biotuotehdas jatkaa Pajusaaren historiaa

Katso vanhat kuvat: Bio­tuo­teh­das jatkaa Pa­ju­saa­ren his­to­riaa

21.09.2023 09:43
Elokapinan mielenilmaus haittasi torstaina kuljetusten pääsyä Kemin biotuotetehtaalle, katso kuvat paikalta

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus hait­ta­si tors­tai­na kul­je­tus­ten pääsyä Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le, katso kuvat pai­kal­ta

21.09.2023 17:40 69
Tilaajille
Aalistunturin hakkuukiistan puinti alkoi oikeudessa Kemissä samalla, kun vieressä käynnistyi jättitehdas

Aa­lis­tun­tu­rin hak­kuu­kiis­tan puinti alkoi oi­keu­des­sa Kemissä sa­mal­la, kun vie­res­sä käyn­nis­tyi jät­ti­teh­das

20.09.2023 15:34 10
Tilaajille
Kemin jättiläinen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi biotuotetehdas toimii

Kemin jät­ti­läi­nen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi bio­tuo­te­teh­das toimii

20.09.2023 09:48
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Kemin bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyi suun­ni­tel­lus­ti ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 13:12 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Biotuotetehdas on kuin polkupyörä, jota on vaikea ajaa hiljaa – keskiviikkona käynnistyvä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mahdollisemman rivakkaa vauhtia

Bio­tuo­te­teh­das on kuin pol­ku­pyö­rä, jota on vaikea ajaa hiljaa – kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mah­dol­li­sem­man ri­vak­kaa vauhtia

18.09.2023 07:45 4
Tilaajille
Näin keskiviikkona käynnistyvä Kemin biotuotetehdas eteni – kokosimme yhteen hankkeen tärkeimmät vaiheet

Näin kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin bio­tuo­te­teh­das eteni – ko­ko­sim­me yhteen hank­keen tär­keim­mät vaiheet

18.09.2023 08:20
Tilaajille
Kemin uusi biotuotetehdas aloittaa toimintansa kahden viikon päästä

Kemin uusi bio­tuo­te­teh­das aloit­taa toi­min­tan­sa kahden viikon päästä

05.09.2023 10:18 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kemin biotuotetehdas nielee kaiken irtoavan puun molemmin puolin länsirajaa, arvioivat tutkijat

Kemin bio­tuo­te­teh­das nielee kaiken ir­toa­van puun mo­lem­min puolin län­si­ra­jaa, ar­vioi­vat tut­ki­jat

29.08.2023 19:00 2
Tilaajille
Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta Kemin maa-alueillaan muun muassa paikallisia kasveja istuttamalla – toimintamallit ovat myöhemmin esimerkkinä muille sen tehdaspaikkakunnille Euroopassa

Metsä Group vah­vis­taa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta Kemin maa-alueil­laan muun muassa pai­kal­li­sia kasveja is­tut­ta­mal­la – toi­min­ta­mal­lit ovat myö­hem­min esi­merk­ki­nä muille sen teh­das­paik­ka­kun­nil­le Eu­roo­pas­sa

29.08.2023 10:07
Tilaajille
Kun Kemin biotuotetehdas käy, katse kääntyy Metsä Groupin ympäristövastuuseen ja muihin lupauksiin
Pääkirjoitus

Kun Kemin bio­tuo­te­teh­das käy, katse kääntyy Metsä Groupin ym­pä­ris­tö­vas­tuu­seen ja muihin lu­pauk­siin

26.08.2023 05:00 3
Kemin biotuotetehtaan koekäytöstä meluhaittoja

Kemin bio­tuo­te­teh­taan koe­käy­tös­tä me­lu­hait­to­ja

13.06.2023 13:13 1
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­ta saattaa kuulua melua lä­hi­päi­vi­nä – soo­da­kat­ti­las­ta puh­dis­te­taan epä­puh­tauk­sia ää­nek­käil­lä höy­ry­pu­hal­luk­sil­la osana tehtaan koe­käyt­töä

30.05.2023 14:16
Tilaajille
Ensimmäinen raakapuujuna saapui Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle – noin kaksi kolmasosaa tarvittavasta puusta tulee rautateitse

En­sim­mäi­nen raa­ka­puu­ju­na saapui Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le – noin kaksi kol­mas­osaa tar­vit­ta­vas­ta puusta tulee rau­ta­teit­se

21.04.2023 13:57 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan puuralli alkaa muutaman rekan päivätahdilla – junakuljetukset käynnistyvät pian myös

Kemin bio­tuo­te­teh­taan puu­ral­li alkaa muu­ta­man rekan päi­vä­tah­dil­la – ju­na­kul­je­tuk­set käyn­nis­ty­vät pian myös

06.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Molemmat Metsä Fibren työmaalla kuolleet olivat Itä-Euroopasta – työmaalla tehtiin useita korjaavia toimenpiteitä kuolemantapausten jälkeen

Mo­lem­mat Metsä Fibren työ­maal­la kuol­leet olivat Itä-Eu­roo­pas­ta – työ­maal­la tehtiin useita kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä kuo­le­man­ta­paus­ten jälkeen

28.03.2023 20:02 5
Tilaajille
Metsä Group lupaa tehdä talousmetsistä monimuotoisempia – tavoitteena on pysäyttää luontokato

Metsä Group lupaa tehdä ta­lous­met­sis­tä mo­ni­muo­toi­sem­pia – ta­voit­tee­na on py­säyt­tää luon­to­ka­to

28.03.2023 19:36 7
Tilaajille