Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Metsä Group
Stora Enso myy osuutensa huolintayhtiö Kemi Shippingistä Metsä Groupille – torstaina alkavat yt-neuvottelut enintään 45 henkilötyövuoden vähentämiseksi

Stora Enso myy osuu­ten­sa huo­lin­ta­yh­tiö Kemi Ship­pin­gis­tä Metsä Grou­pil­le – tors­tai­na alkavat yt-neu­vot­te­lut enin­tään 45 hen­ki­lö­työ­vuo­den vä­hen­tä­mi­sek­si

17.11.2021 15:29 4
Tilaajille
Kustannusten nousu saa jo yrityksiä lykkäämään rakentamista – biotuotetehtaan hinta-arviokaan ei pidä

Kus­tan­nus­ten nousu saa jo yri­tyk­siä lyk­kää­mään ra­ken­ta­mis­ta – bio­tuo­te­teh­taan hin­ta-ar­vio­kaan ei pidä

03.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Metsä Group tahkosi yli neljännesmiljardin tulosta – suosittelee säästämään lehdot hakkuilta

Metsä Group tahkosi yli nel­jän­nes­mil­jar­din tulosta – suo­sit­te­lee sääs­tä­mään lehdot hak­kuil­ta

27.10.2021 14:48
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtaan vuosihuoltoseisokin jälkeen ilmennyt 30 koronavirustartuntaa – yli puolet tartunnoista ulkopuolisten palvelutoimittajien työntekijöillä

Metsä Groupin Kemin tehtaan vuo­si­huol­to­sei­so­kin jälkeen il­men­nyt 30 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yli puolet tar­tun­nois­ta ul­ko­puo­lis­ten pal­ve­lu­toi­mit­ta­jien työn­te­ki­jöil­lä

01.10.2021 16:58
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai peruskivensä – uusi tehdas työllistää valmistuttuaan 1 500 henkeä enemmän kuin nykyinen

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai pe­rus­ki­ven­sä – uusi tehdas työl­lis­tää val­mis­tut­tuaan 1 500 henkeä enemmän kuin ny­kyi­nen

13.09.2021 16:51 5
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtailla valmistaudutaan vuosihuoltoseisokkiin

Metsä Groupin Kemin teh­tail­la val­mis­tau­du­taan vuo­si­huol­to­sei­sok­kiin

09.09.2021 09:40
Tilaajille
Pellon ratapihalle neljän miljoonan investointi – Kaksi raidetta siirretään ja raakapuun kuormauskenttä uusitaan

Pellon ra­ta­pi­hal­le neljän mil­joo­nan in­ves­toin­ti – Kaksi rai­det­ta siir­re­tään ja raa­ka­puun kuor­maus­kent­tä uu­si­taan

19.08.2021 19:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi teh­das­ta käyt­töön

22.06.2021 21:46 1
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin sellutehtaalla kaasuvaarahälytys

Metsä Groupin Kemin sel­lu­teh­taal­la kaa­su­vaa­ra­hä­ly­tys

06.05.2021 13:29
Tilaajille
Metsä Groupilla pyyhki alkuvuonna hyvin – Kemin kartonki käy hyvin kaupaksi maailmalla

Metsä Grou­pil­la pyyhki al­ku­vuon­na hyvin – Kemin kar­ton­ki käy hyvin kau­pak­si maail­mal­la

28.04.2021 13:51
Tilaajille
Metsä Groupin voitot lähes triplaantuivat alkuvuonna

Metsä Groupin voitot lähes trip­laan­tui­vat al­ku­vuon­na

28.04.2021 12:42 1
Metsä Fibre ja Raumaster solmivat laitestoimitussopimuksia Kemin biotuotetehtaalle

Metsä Fibre ja Rau­mas­ter sol­mi­vat lai­tes­toi­mi­tus­so­pi­muk­sia Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

14.04.2021 09:32
Tilaajille
Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle tehtaalle – Työt maastossa alkavat keväällä 2021

Metsä Fibre ja Eltel ovat al­le­kir­joit­ta­neet so­pi­muk­sen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­ses­ta Kemin uudelle teh­taal­le – Työt maas­tos­sa alkavat ke­vääl­lä 2021

13.04.2021 18:31 1
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtaalla palon alku  – tehtaan henkilöstö ehti sammuttaa palon ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la palon alku – tehtaan hen­ki­lös­tö ehti sam­mut­taa palon ennen pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le saa­pu­mis­ta

19.03.2021 07:56
Tilaajille
Asuntokaupalle piristysruiske, myös vuokra-asunnoille kysyntää – kiinteistövälitykseen tulvi heti torstaina yhteydenottoja

Asun­to­kau­pal­le pi­ris­tys­ruis­ke, myös vuok­ra-asun­noil­le ky­syn­tää – kiin­teis­tö­vä­li­tyk­seen tulvi heti tors­tai­na yh­tey­den­ot­to­ja

17.02.2021 12:11
Paistaa se päivä risukasaan Meri-Lapissakin
Pääkirjoitus

Paistaa se päivä ri­su­ka­saan Me­ri-La­pis­sa­kin

17.02.2021 10:08 1
Biotuotetehtaan rakennusurakka laajeni heti purkutöillä – Kemi haluaa lisää valtion apua väylätöihin

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­urak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

16.02.2021 20:16 4
Tilaajille
Metsä Fibre järjestää biotuotetehtaasta yleisötilaisuuden netissä perjantai-iltana

Metsä Fibre jär­jes­tää bio­tuo­te­teh­taas­ta ylei­sö­ti­lai­suu­den netissä per­jan­tai-il­ta­na

12.02.2021 10:31
Tilaajille
Metsäjätti lunasti lupauksensa ja teki jätti-investoinnin Kemiin – yksityiskohdista oli tihkunut tietoa etukäteen, mutta kartonkitehtaan parannukset tulivat yllätyksenä

Met­sä­jät­ti lunasti lu­pauk­sen­sa ja teki jät­ti-in­ves­toin­nin Kemiin – yk­si­tyis­koh­dis­ta oli tih­ku­nut tietoa etu­kä­teen, mutta kar­ton­ki­teh­taan pa­ran­nuk­set tulivat yl­lä­tyk­se­nä

11.02.2021 21:11 1
Tilaajille
Pääluottamusmies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fiilikset" – investointipäätös antaa henkilöstölle uskoa tulevaisuuteen, uuden tehtaan työehdotkin on jo sovittu

Pää­luot­ta­mus­mies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fii­lik­set" – in­ves­toin­ti­pää­tös antaa hen­ki­lös­töl­le uskoa tu­le­vai­suu­teen, uuden tehtaan työ­eh­dot­kin on jo sovittu

11.02.2021 19:25 3
Tilaajille