Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsä Group
Metsä Board aloittaa muutosneuvottelut lomautuksista – mukana myös Kemin henkilöstö

Metsä Board aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mau­tuk­sis­ta – mukana myös Kemin hen­ki­lös­tö

26.10.2023 15:27
Tilaajille
Ympäristöjärjestöjen mielestä metsien hakkuut ovat nousseet kestämättömälle tasolle – Metsä Group: "Hankimme puuta vain ja ainoastaan talousmetsistä"

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen mie­les­tä metsien hakkuut ovat nous­seet kes­tä­mät­tö­mäl­le tasolle – Metsä Group: "Han­kim­me puuta vain ja ai­noas­taan ta­lous­met­sis­tä"

25.10.2023 16:31 9
Tilaajille
Mielenosoittajat pääsivät Kemin biotuotetehtaan puukentälle ja estivät liikenteen kulun – poliisi otti kiinni 29 aktivistia

Mie­len­osoit­ta­jat pää­si­vät Kemin bio­tuo­te­teh­taan puu­ken­täl­le ja estivät lii­ken­teen kulun – poliisi otti kiinni 29 ak­ti­vis­tia

25.10.2023 19:31 36
Tilaajille
Kemin vanhan sellutehtaan purkaminen vie toista vuotta

Kemin vanhan sel­lu­teh­taan pur­ka­mi­nen vie toista vuotta

18.10.2023 14:43 1
Tilaajille
Kemin jättiläinen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi biotuotetehdas toimii

Kemin jät­ti­läi­nen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi bio­tuo­te­teh­das toimii

20.09.2023 09:48
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Metsä Group lahjoitti Redu Edulle kaksi metsäkonetta koulutuskäyttöön vuodeksi – rahallinen yhteisarvo on satoja tuhansia euroja

Metsä Group lah­joit­ti Redu Edulle kaksi met­sä­ko­net­ta kou­lu­tus­käyt­töön vuo­dek­si – ra­hal­li­nen yh­teis­ar­vo on satoja tu­han­sia euroja

19.09.2023 17:23
Tilaajille
Biotuotetehdas on kuin polkupyörä, jota on vaikea ajaa hiljaa – keskiviikkona käynnistyvä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mahdollisemman rivakkaa vauhtia

Bio­tuo­te­teh­das on kuin pol­ku­pyö­rä, jota on vaikea ajaa hiljaa – kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin uusi tehdas täytyy ajaa ylös mah­dol­li­sem­man ri­vak­kaa vauhtia

18.09.2023 07:45 4
Tilaajille
Näin keskiviikkona käynnistyvä Kemin biotuotetehdas eteni – kokosimme yhteen hankkeen tärkeimmät vaiheet

Näin kes­ki­viik­ko­na käyn­nis­ty­vä Kemin bio­tuo­te­teh­das eteni – ko­ko­sim­me yhteen hank­keen tär­keim­mät vaiheet

18.09.2023 08:20
Tilaajille
Kemin uusi biotuotetehdas aloittaa toimintansa kahden viikon päästä

Kemin uusi bio­tuo­te­teh­das aloit­taa toi­min­tan­sa kahden viikon päästä

05.09.2023 10:18 3
Tilaajille
Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta Kemin maa-alueillaan muun muassa paikallisia kasveja istuttamalla – toimintamallit ovat myöhemmin esimerkkinä muille sen tehdaspaikkakunnille Euroopassa

Metsä Group vah­vis­taa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta Kemin maa-alueil­laan muun muassa pai­kal­li­sia kasveja is­tut­ta­mal­la – toi­min­ta­mal­lit ovat myö­hem­min esi­merk­ki­nä muille sen teh­das­paik­ka­kun­nil­le Eu­roo­pas­sa

29.08.2023 10:07
Tilaajille
Kun Kemin biotuotetehdas käy, katse kääntyy Metsä Groupin ympäristövastuuseen ja muihin lupauksiin
Pääkirjoitus

Kun Kemin bio­tuo­te­teh­das käy, katse kääntyy Metsä Groupin ym­pä­ris­tö­vas­tuu­seen ja muihin lu­pauk­siin

26.08.2023 05:00 3
Metsä Groupin pääjohtaja: Huhti-kesäkuun tulosta voi luonnehtia heikoksi

Metsä Groupin pää­joh­ta­ja: Huh­ti-ke­sä­kuun tulosta voi luon­neh­tia hei­kok­si

27.07.2023 12:59
Metsä Groupin tehtaalla Kemissä syttyi tulipalo sähkötöiden yhteydessä

Metsä Groupin teh­taal­la Kemissä syttyi tu­li­pa­lo säh­kö­töi­den yh­tey­des­sä

18.06.2023 15:01
Tilaajille
Biotuotetehtaan 2900 rakentajaa jäivät ilman sähköä ja Metsä Groupin tehtaat pysähtyivät

Bio­tuo­te­teh­taan 2900 ra­ken­ta­jaa jäivät ilman sähköä ja Metsä Groupin tehtaat py­säh­tyi­vät

19.05.2023 11:19 3
Tilaajille
Metsä Board aloittaa muutosneuvottelut jopa 90 päivän lomautuksista – mukana Kemin tehtaan henkilöstö

Metsä Board aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut jopa 90 päivän lo­mau­tuk­sis­ta – mukana Kemin tehtaan hen­ki­lös­tö

17.05.2023 14:01
Tilaajille
Yksityishenkilökin voi hakea rahoitusta omaan luonnon monimuotoisuutta tukevaan toimintaansa – tärkein kriteeri on, mitä aiotaan saavuttaa

Yk­si­tyis­hen­ki­lö­kin voi hakea ra­hoi­tus­ta omaan luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta tu­ke­vaan toi­min­taan­sa – tärkein kri­tee­ri on, mitä aiotaan saa­vut­taa

16.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Kemissä ihmetellään hurjia hiukkaslukemia hengitysilmassa Metsä Groupin tehtaiden lähellä

Kemissä ih­me­tel­lään hurjia hiuk­kas­lu­ke­mia hen­gi­tys­il­mas­sa Metsä Groupin teh­tai­den lähellä

11.04.2023 18:30 10
Tilaajille
Metsä Groupin varoittama puupula on Luken mukaan todellinen riski

Metsä Groupin va­roit­ta­ma puupula on Luken mukaan to­del­li­nen riski

29.03.2023 20:28 6
Tilaajille
Molemmat Metsä Fibren työmaalla kuolleet olivat Itä-Euroopasta – työmaalla tehtiin useita korjaavia toimenpiteitä kuolemantapausten jälkeen

Mo­lem­mat Metsä Fibren työ­maal­la kuol­leet olivat Itä-Eu­roo­pas­ta – työ­maal­la tehtiin useita kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä kuo­le­man­ta­paus­ten jälkeen

28.03.2023 20:02 5
Tilaajille