Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Teollisuus

New Paak­ko­la siirtyy uu­den­lai­seen pant­ti­käy­tän­töön – "Pel­kis­tet­ty­nä ver­tai­lu­koh­ta on pul­lo­pant­ti"

14.07.2021 13:32
Tilaajille

Kes­kel­le Ro­va­nie­men jänkiä nousee iso sy­lin­te­ri­teh­das – Tar­peek­si ison ja tar­peek­si kuivan ra­ken­nus­pai­kan haku vei pari vuotta

23.06.2021 18:12 7
Tilaajille

Pa­pe­ri­teh­taan muut­ta­mi­nen yri­tys­puis­tok­si liki tuplasi työ­pai­kat – voiko Ka­jaa­nin ihme ta­pah­tua Ke­mis­sä?

29.04.2021 06:30 4
Tilaajille

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan alasajo iskee pieniin yri­tyk­siin – isoilla ja van­hoil­la me­ri­lap­pi­lai­sil­la fir­moil­la on töitä laa­jal­la rin­ta­mal­la, mikä auttaa niitä tu­ka­las­sa pai­kas­sa

22.04.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jänistä ei saa juok­se­mal­la kiinni

03.03.2021 05:20 1
Tilaajille
Kolumni

Poh­jois-Ruot­sin teol­li­suu­teen kyl­ve­tään mil­jar­de­ja tuu­li­voi­man ja maa­han­muu­ton an­sios­ta

27.02.2021 05:00 7
Tilaajille

Teol­li­suu­den in­ves­toin­tien odo­te­taan pi­ris­ty­vän Suo­mes­sa mer­kit­tä­väs­ti – sen sijaan suu­rim­pien yri­tys­ten in­ves­toin­ti­ha­luk­kuus on hei­ken­ty­nyt

12.01.2021 12:06

Valoa tun­ne­lin päässä – teol­li­suu­den uudet ti­lauk­set kas­voi­vat mar­ras­kuus­sa 9,2 pro­sent­tia vuo­den­ta­kai­ses­ta

08.01.2021 11:09

Te­lak­ka-ala pelkää ve­ro­nu­me­ron kas­vat­ta­van kus­tan­nuk­sia – "Ul­ko­mai­sil­la kil­pai­li­joil­la ei ole vas­taa­vaa me­net­te­lyä"

05.01.2021 06:00
Kolumni

Hämäriä hy­vin­voin­ti­kaup­piai­ta liik­keel­lä

27.12.2020 17:30 9
Tilaajille

3D-tu­los­tus tekee tuloaan Lapissa – Lapin AMK pa­nos­taa nyt paljon kol­miu­loit­tei­sen tu­los­tuk­sen opet­ta­mi­seen

14.12.2020 06:30
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Norr­hyd­ro suun­nit­te­lee uutta isoa tuo­tan­to­lai­tos­ta ja kym­me­niä uusia työ­paik­ko­ja – si­joi­tus­pai­kak­si voi tulla muukin kuin Ro­va­nie­mi

07.12.2020 17:55 10
Tilaajille

Ruotsin pe­li­ta­pa tuo tulosta – naa­pu­ris­sa il­mas­ton­muu­tos kääntyy ak­ku­teh­taik­si ja pääs­töt­tö­mik­si kai­vok­sik­si

24.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pa­ha­mai­nei­nen Kuolan sulatto lu­va­taan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saas­tei­den sijasta enemmän il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen

16.11.2020 07:49
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­pu aloitti yt-neu­vot­te­lut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – val­tiol­ta voi pe­rus­tel­lus­ti odottaa Tor­nios­sa apua

07.11.2020 09:06
Tilaajille

Kemin Kier­to­ta­lous­kes­kuk­sel­le jatkoa– teol­lis­ten si­vu­vir­to­jen hyö­dyn­tä­mi­sen edis­tä­mi­nen var­mis­tui yli kah­dek­si vuo­dek­si

03.11.2020 18:30
Tilaajille
Kolumni

Utopia iki­vih­reäs­tä Suo­mes­ta

06.10.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Bio­ta­lous tuottaa puu­voi­maa - pai­no­pa­pe­ri tar­vit­si­si ydin­voi­maa

21.09.2020 05:00
Tilaajille

Neste suun­nit­te­lee Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mis­ta ja so­peut­ta­mis­toi­mia Por­voos­sa, vaa­ka­lau­dal­la 470 työ­paik­kaa – näin paljon ja­los­ta­moi­den kautta tuodaan öljyä Suomeen

14.09.2020 11:28

Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­le jät­ti­mäis­tä ak­ku­teh­das­ta ra­ken­ta­va North­volt sopi 1,5 mil­jar­din lai­nas­ta

30.07.2020 17:09 1
Tilaajille