Teollisuus
Ruotsin pelitapa tuo tulosta – naapurissa ilmastonmuutos kääntyy akkutehtaiksi ja päästöttömiksi kaivoksiksi

Ruotsin pe­li­ta­pa tuo tulosta – naa­pu­ris­sa il­mas­ton­muu­tos kääntyy ak­ku­teh­taik­si ja pääs­töt­tö­mik­si kai­vok­sik­si

24.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Pahamaineinen Kuolan sulatto luvataan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saasteiden sijasta enemmän ilmaston lämpeneminen
Pääkirjoitus

Pa­ha­mai­nei­nen Kuolan sulatto lu­va­taan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saas­tei­den sijasta enemmän il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen

16.11.2020 07:49
Tilaajille
Outokumpu aloitti yt-neuvottelut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – valtiolta voi perustellusti odottaa Torniossa apua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ou­to­kum­pu aloitti yt-neu­vot­te­lut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – val­tiol­ta voi pe­rus­tel­lus­ti odottaa Tor­nios­sa apua

06.11.2020 20:00
Tilaajille
Kemin Kiertotalouskeskukselle jatkoa– teollisten sivuvirtojen hyödyntämisen edistäminen varmistui yli kahdeksi vuodeksi

Kemin Kier­to­ta­lous­kes­kuk­sel­le jatkoa– teol­lis­ten si­vu­vir­to­jen hyö­dyn­tä­mi­sen edis­tä­mi­nen var­mis­tui yli kah­dek­si vuo­dek­si

03.11.2020 18:30
Tilaajille
Utopia ikivihreästä Suomesta
Kolumni Petteri Holma

Utopia iki­vih­reäs­tä Suo­mes­ta

06.10.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta: Biotalous tuottaa puuvoimaa - painopaperi tarvitsisi ydinvoimaa
Lukijalta Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Bio­ta­lous tuottaa puu­voi­maa - pai­no­pa­pe­ri tar­vit­si­si ydin­voi­maa

21.09.2020 05:00
Tilaajille
Neste suunnittelee Naantalin jalostamon sulkemista ja sopeuttamistoimia Porvoossa, vaakalaudalla 470 työpaikkaa – näin paljon jalostamoiden kautta tuodaan öljyä Suomeen

Neste suun­nit­te­lee Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mis­ta ja so­peut­ta­mis­toi­mia Por­voos­sa, vaa­ka­lau­dal­la 470 työ­paik­kaa – näin paljon ja­los­ta­moi­den kautta tuodaan öljyä Suomeen

14.09.2020 11:28
Perämeren länsirannalle jättimäistä akkutehdasta rakentava Northvolt sopi 1,5 miljardin lainasta

Pe­rä­me­ren län­si­ran­nal­le jät­ti­mäis­tä ak­ku­teh­das­ta ra­ken­ta­va North­volt sopi 1,5 mil­jar­din lai­nas­ta

30.07.2020 17:09 1
Tilaajille
EK:n Jyri Häkämies huolissaan kustannustukien oikeasta kohdistamisesta – "Suhdanne ja teollisuus toimivat eri rytmissä"

EK:n Jyri Hä­kä­mies huo­lis­saan kus­tan­nus­tu­kien oi­keas­ta koh­dis­ta­mi­ses­ta – "Suh­dan­ne ja teol­li­suus toi­mi­vat eri ryt­mis­sä"

27.07.2020 14:40
EK:n suhdannebarometri näyttää taloudessa jo toivoa paremmasta – teollisuudessa tilanne vasta kärjistymässä

EK:n suh­dan­ne­ba­ro­met­ri näyttää ta­lou­des­sa jo toivoa pa­rem­mas­ta – teol­li­suu­des­sa tilanne vasta kär­jis­ty­mäs­sä

27.07.2020 09:05
Neste suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden jätti-investointia Suomeen

Neste suun­nit­te­lee uu­siu­tu­vien polt­to­ai­nei­den jät­ti-in­ves­toin­tia Suomeen

13.05.2020 19:34
Suomessa on suunnitelmia yli kymmenen teollisen mittakaavan biojalostamon rakentamiseen, ja myös hiilen talteenottoa valmistellaan

Suo­mes­sa on suun­ni­tel­mia yli kym­me­nen teol­li­sen mit­ta­kaa­van bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­seen, ja myös hiilen tal­teen­ot­toa val­mis­tel­laan

05.05.2020 16:29
Koronapikatesteillä on isot markkinat maailmalla– oululaisen Jot Automationin valmistamille pikatestien kokoonpanolaitteille on hyvin kysyntää

Ko­ro­na­pi­ka­tes­teil­lä on isot mark­ki­nat maail­mal­la– ou­lu­lai­sen Jot Au­to­ma­tio­nin val­mis­ta­mil­le pi­ka­tes­tien ko­koon­pa­no­lait­teil­le on hyvin ky­syn­tää

02.05.2020 11:00
Tilaajille
Ympäristölupien ruuhka helpottaa pohjoisen isoissa hankkeissa – samanlaista suurhankkeiden sumaa ei ole näköpiirissä

Ym­pä­ris­tö­lu­pien ruuhka hel­pot­taa poh­joi­sen isoissa hank­keis­sa – sa­man­lais­ta suur­hank­kei­den sumaa ei ole nä­kö­pii­ris­sä

29.04.2020 06:00
Tilaajille
Nuorten kesätyöpaikoista pulaa: Tehtaissa kesätöitä tarjolla koronasta huolimatta, kunnissa niukempaa

Nuorten ke­sä­työ­pai­kois­ta pulaa: Teh­tais­sa ke­sä­töi­tä tar­jol­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, kun­nis­sa niu­kem­paa

24.04.2020 19:30
Tilaajille
Veitsiluodon suurlomautukset iskisivät Kemin talouteen miljoonaloven – Moody's alensi Outokummun luottoluokitusta

Veit­si­luo­don suur­lo­mau­tuk­set is­ki­si­vät Kemin ta­lou­teen mil­joo­na­lo­ven – Moody's alensi Ou­to­kum­mun luot­to­luo­ki­tus­ta

02.04.2020 12:31 0
Tilaajille
Meri-Lapin tehtaiden tuotantoon koronavirusepidemia ei ainakaan vielä ole vaikuttanut – etänä pystyy vetämään vaikka projekteja

Me­ri-La­pin teh­tai­den tuo­tan­toon ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia ei ai­na­kaan vielä ole vai­kut­ta­nut – etänä pystyy ve­tä­mään vaikka pro­jek­te­ja

20.03.2020 20:45
Tilaajille
Afry avaa toimiston Kemiin – suunnittelu- ja konsultointiyhtiö toimii nyt 23 paikkakunnalla Suomessa

Afry avaa toi­mis­ton Kemiin – suun­nit­te­lu- ja kon­sul­toin­ti­yh­tiö toimii nyt 23 paik­ka­kun­nal­la Suo­mes­sa

13.03.2020 11:43
Tilaajille
"Kymmenen vuotta sitten teollisuus olisi noussut takajaloilleen" – EU:n vihreää ohjelmaa puitiin Kemissä

"Kym­me­nen vuotta sitten teol­li­suus olisi noussut ta­ka­ja­loil­leen" – EU:n vihreää oh­jel­maa puitiin Kemissä

11.02.2020 16:20
Tilaajille
Marttiinin puukkojen valmistuksen siirto Vääksyyn olisi perinteisen ja vahvan lappilaisen brändin loppu
Pääkirjoitus

Mart­tii­nin puuk­ko­jen val­mis­tuk­sen siirto Vääk­syyn olisi pe­rin­tei­sen ja vahvan lap­pi­lai­sen brändin loppu

10.02.2020 11:42
Tilaajille