Teollisuus
EK:n Jyri Häkämies huolissaan kustannustukien oikeasta kohdistamisesta – "Suhdanne ja teollisuus toimivat eri rytmissä"

EK:n Jyri Hä­kä­mies huo­lis­saan kus­tan­nus­tu­kien oi­keas­ta koh­dis­ta­mi­ses­ta – "Suh­dan­ne ja teol­li­suus toi­mi­vat eri ryt­mis­sä"

27.07.2020 14:40 0
EK:n suhdannebarometri näyttää taloudessa jo toivoa paremmasta – teollisuudessa tilanne vasta kärjistymässä

EK:n suh­dan­ne­ba­ro­met­ri näyttää ta­lou­des­sa jo toivoa pa­rem­mas­ta – teol­li­suu­des­sa tilanne vasta kär­jis­ty­mäs­sä

27.07.2020 09:05 0
Neste suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden jätti-investointia Suomeen

Neste suun­nit­te­lee uu­siu­tu­vien polt­to­ai­nei­den jät­ti-in­ves­toin­tia Suomeen

13.05.2020 19:34 0
Suomessa on suunnitelmia yli kymmenen teollisen mittakaavan biojalostamon rakentamiseen, ja myös hiilen talteenottoa valmistellaan

Suo­mes­sa on suun­ni­tel­mia yli kym­me­nen teol­li­sen mit­ta­kaa­van bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­seen, ja myös hiilen tal­teen­ot­toa val­mis­tel­laan

05.05.2020 16:29 0
Koronapikatesteillä on isot markkinat maailmalla– oululaisen Jot Automationin valmistamille pikatestien kokoonpanolaitteille on hyvin kysyntää

Ko­ro­na­pi­ka­tes­teil­lä on isot mark­ki­nat maail­mal­la– ou­lu­lai­sen Jot Au­to­ma­tio­nin val­mis­ta­mil­le pi­ka­tes­tien ko­koon­pa­no­lait­teil­le on hyvin ky­syn­tää

02.05.2020 11:00 0
Tilaajille
Ympäristölupien ruuhka helpottaa pohjoisen isoissa hankkeissa – samanlaista suurhankkeiden sumaa ei ole näköpiirissä

Ym­pä­ris­tö­lu­pien ruuhka hel­pot­taa poh­joi­sen isoissa hank­keis­sa – sa­man­lais­ta suur­hank­kei­den sumaa ei ole nä­kö­pii­ris­sä

29.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Nuorten kesätyöpaikoista pulaa: Tehtaissa kesätöitä tarjolla koronasta huolimatta, kunnissa niukempaa

Nuorten ke­sä­työ­pai­kois­ta pulaa: Teh­tais­sa ke­sä­töi­tä tar­jol­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, kun­nis­sa niu­kem­paa

24.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Veitsiluodon suurlomautukset iskisivät Kemin talouteen miljoonaloven – Moody's alensi Outokummun luottoluokitusta

Veit­si­luo­don suur­lo­mau­tuk­set is­ki­si­vät Kemin ta­lou­teen mil­joo­na­lo­ven – Moody's alensi Ou­to­kum­mun luot­to­luo­ki­tus­ta

02.04.2020 12:31 0
Tilaajille
Meri-Lapin tehtaiden tuotantoon koronavirusepidemia ei ainakaan vielä ole vaikuttanut – etänä pystyy vetämään vaikka projekteja

Me­ri-La­pin teh­tai­den tuo­tan­toon ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia ei ai­na­kaan vielä ole vai­kut­ta­nut – etänä pystyy ve­tä­mään vaikka pro­jek­te­ja

20.03.2020 20:45 0
Tilaajille
Afry avaa toimiston Kemiin – suunnittelu- ja konsultointiyhtiö toimii nyt 23 paikkakunnalla Suomessa

Afry avaa toi­mis­ton Kemiin – suun­nit­te­lu- ja kon­sul­toin­ti­yh­tiö toimii nyt 23 paik­ka­kun­nal­la Suo­mes­sa

13.03.2020 11:43 0
Tilaajille
"Kymmenen vuotta sitten teollisuus olisi noussut takajaloilleen" – EU:n vihreää ohjelmaa puitiin Kemissä

"Kym­me­nen vuotta sitten teol­li­suus olisi noussut ta­ka­ja­loil­leen" – EU:n vihreää oh­jel­maa puitiin Kemissä

11.02.2020 16:20 0
Tilaajille
Marttiinin puukkojen valmistuksen siirto Vääksyyn olisi perinteisen ja vahvan lappilaisen brändin loppu
Pääkirjoitus

Mart­tii­nin puuk­ko­jen val­mis­tuk­sen siirto Vääk­syyn olisi pe­rin­tei­sen ja vahvan lap­pi­lai­sen brändin loppu

10.02.2020 11:42 0
Tilaajille
Koronavirus pysäytti Lappsetin ison Kiina-diilin: "Emme odota sieltä tällä hetkellä tilauksia"

Ko­ro­na­vi­rus py­säyt­ti Lapp­se­tin ison Kii­na-dii­lin: "Emme odota sieltä tällä het­kel­lä ti­lauk­sia"

03.02.2020 13:18 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sulatto ja sellutehdas palauttaisivat merilappilaisten uskon tulevaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sulatto ja sel­lu­teh­das pa­laut­tai­si­vat me­ri­lap­pi­lais­ten uskon tu­le­vaan

03.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Huipputeknologiaa on käytössä Lapissakin – monesta robotista muodostuvat solut yleistyvät eri toimialoilla Suomessa

Huip­pu­tek­no­lo­giaa on käy­tös­sä La­pis­sa­kin – monesta ro­bo­tis­ta muo­dos­tu­vat solut yleis­ty­vät eri toi­mi­aloil­la Suo­mes­sa

16.01.2020 18:47 0
Tilaajille
Maakaasun käyttö on vähentynyt teollisuudessa lähes puolella, mutta sitä ei silti nähdä katoavana energianlähteenä – Baltian putki haastaa nyt Venäjän tuonnin

Maa­kaa­sun käyttö on vä­hen­ty­nyt teol­li­suu­des­sa lähes puo­lel­la, mutta sitä ei silti nähdä ka­toa­va­na ener­gian­läh­tee­nä – Baltian putki haastaa nyt Venäjän tuonnin

07.01.2020 07:00 0
Viime vuosien suurimmat lakot käynnistyvät – Muita palkkaneuvotteluja linjaavassa päänavauksessa kiistana ovat enää palkankorotukset, mutta "näkemyserot ovat suuria"

Viime vuosien suu­rim­mat lakot käyn­nis­ty­vät – Muita palk­ka­neu­vot­te­lu­ja lin­jaa­vas­sa pään­avauk­ses­sa kiis­ta­na ovat enää pal­kan­ko­ro­tuk­set, mutta "nä­ke­my­se­rot ovat suuria"

08.12.2019 20:31 0
Tilaajille

Posion kunta hakee teol­li­suus­alueel­le uusia yri­tyk­siä

27.11.2019 10:12 0
Tilaajille
Outokummun uudesta kuonasulatosta tulisi järeä lisä Tornion tehtaille

Ou­to­kum­mun uudesta kuo­na­su­la­tos­ta tulisi järeä lisä Tornion teh­tail­le

18.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Kaidin tehtaan suunnittelu pysähtyi talousvaikeuksiin – yhtiön johtajalle vaaditaan ikuista porttikieltoa Kiinan arvopaperimarkkinoille

Kaidin tehtaan suun­nit­te­lu py­säh­tyi ta­lous­vai­keuk­siin – yhtiön joh­ta­jal­le vaa­di­taan ikuista port­ti­kiel­toa Kiinan ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­noil­le

16.11.2019 07:30 0
Tilaajille