Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

terästeollisuus
Pohjois-Ruotsin vihreä siirtymä laajenee – Bodenin terästehtaalle suunnitellaan jo sisarlaitosta

Poh­jois-Ruot­sin vihreä siir­ty­mä laa­je­nee – Bodenin te­räs­teh­taal­le suun­ni­tel­laan jo si­sar­lai­tos­ta

03.12.2021 11:32 1
Tilaajille
Bodenin päästötön terästehdas sai sijoittajilta lentävän lähdön – "Meihin kohdistuu suunnaton kiinnostus"

Bodenin pääs­tö­tön te­räs­teh­das sai si­joit­ta­jil­ta len­tä­vän lähdön – "Meihin koh­dis­tuu suun­na­ton kiin­nos­tus"

25.05.2021 10:14 2
Tilaajille
Outokumpu keräsi yllätysannilla 200 miljoonaa euroa rahaa velkojen vähentämiseen

Ou­to­kum­pu keräsi yl­lä­tys­an­nil­la 200 mil­joo­naa euroa rahaa vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­seen

11.05.2021 09:34 2
Tilaajille
Bodeniin aiotaan rakentaa uusi suuri terästehdas ja vetylaitos – miljardi-investointi tuo Norrbotteniin tuhansia työpaikkoja

Bo­de­niin aiotaan ra­ken­taa uusi suuri te­räs­teh­das ja ve­ty­lai­tos – mil­jar­di-in­ves­toin­ti tuo Norr­bot­te­niin tu­han­sia työ­paik­ko­ja

23.02.2021 15:45 5
Tilaajille
Outokummun kannattavuus paranee, mutta koronavuosi jäi tappiolle – henkilöstömäärä alitti 10 000

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus pa­ra­nee, mutta ko­ro­na­vuo­si jäi tap­piol­le – hen­ki­lös­tö­mää­rä alitti 10 000

04.02.2021 10:25 2
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtaja Outokummun irtisanomisista: "Suuruusluokka oli ikävä kyllä odotettu ja siihen on varauduttu"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­to­kum­mun ir­ti­sa­no­mi­sis­ta: "Suu­ruus­luok­ka oli ikävä kyllä odo­tet­tu ja siihen on va­rau­dut­tu"

22.12.2020 16:38
Tilaajille
Outokumpu vähentää Meri-Lapista 230 työntekijää – yt-neuvottelut päättyivät mustaan tiistaihin

Ou­to­kum­pu vä­hen­tää Me­ri-La­pis­ta 230 työn­te­ki­jää – yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät mustaan tiis­tai­hin

22.12.2020 14:37 2
Tilaajille
Kunnanjohtajat kutsuvat Meri-Lappiin pääministeri Marinin ja kolme muuta ministeriä Outokummun vähennysten takia

Kun­nan­joh­ta­jat kut­su­vat Me­ri-Lap­piin pää­mi­nis­te­ri Marinin ja kolme muuta mi­nis­te­riä Ou­to­kum­mun vä­hen­nys­ten takia

13.11.2020 13:56 3
Tilaajille
Seurasimme ulosmarssia 2000 työntekijän terästehtaalla – "Särkymävaraa ei ole, poissaoloja joudutaan paikkaamaan ylitöillä"

Seu­ra­sim­me ulos­mars­sia 2000 työn­te­ki­jän te­räs­teh­taal­la – "Sär­ky­mä­va­raa ei ole, pois­sa­olo­ja jou­du­taan paik­kaa­maan yli­töil­lä"

06.11.2020 15:35 2
Tilaajille
Outokumpu alkaa neuvotella Meri-Lapissa 250 työntekijän vähentämisestä – pääkonttorille 20 henkilön vähennystarve

Ou­to­kum­pu alkaa neu­vo­tel­la Me­ri-La­pis­sa 250 työn­te­ki­jän vä­hen­tä­mi­ses­tä – pää­kont­to­ril­le 20 hen­ki­lön vä­hen­nys­tar­ve

06.11.2020 10:35
Tilaajille
Tornion kaupunginjohtaja: "Määrää voi verrata Nokian irtisanomisiin Oulussa. On ryhdyttävä suunnittelemaan tukipakettia"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Määrää voi verrata Nokian ir­ti­sa­no­mi­siin Ou­lus­sa. On ryh­dyt­tä­vä suun­nit­te­le­maan tu­ki­pa­ket­tia"

05.11.2020 15:40 3
Tilaajille
Tornion terästehtaan pääluottamusmies "Tämä oli shokkiuutinen, ensi reaktio on järkytys"

Tornion te­räs­teh­taan pää­luot­ta­mus­mies "Tämä oli shok­kiuu­ti­nen, ensi reaktio on jär­ky­tys"

05.11.2020 15:28 1
Tilaajille
Terästehtaan johtaja: "Kulurakennetta on kyetty alentamaan erittäin paljon, mutta se on edelleen liian raskas"

Te­räs­teh­taan joh­ta­ja: "Ku­lu­ra­ken­net­ta on kyetty alen­ta­maan erit­täin paljon, mutta se on edel­leen liian raskas"

05.11.2020 15:22 3
Tilaajille
Outokumpu aikoo vähentää 270 työntekijää Suomesta – raju säästökuuri osuu pahasti Meri-Lappiin

Ou­to­kum­pu aikoo vä­hen­tää 270 työn­te­ki­jää Suo­mes­ta – raju sääs­tö­kuu­ri osuu pahasti Me­ri-Lap­piin

05.11.2020 15:32
Tilaajille
Komissio rätkäisi kiinalaisteräkselle polkumyyntitullin – Outokummun ahdingon pitäisi helpottaa

Ko­mis­sio rät­käi­si kii­na­lais­te­räk­sel­le pol­ku­myyn­ti­tul­lin – Ou­to­kum­mun ah­din­gon pitäisi hel­pot­taa

08.04.2020 20:00
Tilaajille
Outokumpu ilmoitti aikovansa hiilineutraaliksi – peruutti yhtiökokouksen pandemian vuoksi

Ou­to­kum­pu il­moit­ti ai­ko­van­sa hii­li­neut­raa­lik­si – pe­ruut­ti yh­tiö­ko­kouk­sen pan­de­mian vuoksi

18.03.2020 18:47
Tilaajille
Tapojärven matka on vienyt Muonion koulukyydeistä kaivosten ja teollisuuden luottopelaajaksi

Ta­po­jär­ven matka on vienyt Muonion kou­lu­kyy­deis­tä kai­vos­ten ja teol­li­suu­den luot­to­pe­laa­jak­si

20.10.2019 09:00
Tilaajille
Tapojärvi Oy sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Ta­po­jär­vi Oy sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.10.2019 22:15
Tilaajille