Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

terästeollisuus
Outokumpu rajoittaa Torniossa ferrokromin tuotantoa tilapäisesti – lomautukset ovat mahdollisia

Ou­to­kum­pu ra­joit­taa Tor­nios­sa fer­ro­kro­min tuo­tan­toa ti­la­päi­ses­ti – lo­mau­tuk­set ovat mah­dol­li­sia

02.01.2024 10:33 3
Tilaajille
Outokummun tulos vajosi – Euroopan huono tilanne heijastui etenkin Tornion teräsliiketoimintaan

Ou­to­kum­mun tulos vajosi – Eu­roo­pan huono tilanne hei­jas­tui etenkin Tornion te­räs­lii­ke­toi­min­taan

03.08.2023 09:39 2
Tilaajille
Outokumpu teki hyvän tuloksen hiipuvilla teräsmarkkinoilla – henkilöstörahastoon taas miljoonia

Ou­to­kum­pu teki hyvän tu­lok­sen hii­pu­vil­la te­räs­mark­ki­noil­la – hen­ki­lös­tö­ra­has­toon taas mil­joo­nia

09.05.2023 15:21
Tilaajille
Historiallinen miljarditulos – "Outokumpu on nyt taloudellisesti vahvempi kuin koskaan"

His­to­rial­li­nen mil­jar­di­tu­los – "Ou­to­kum­pu on nyt ta­lou­del­li­ses­ti vah­vem­pi kuin kos­kaan"

09.02.2023 09:57 3
Tilaajille
Outokumpu käynnistää ferrokromiuunin etuajassa – "Työntekijät pääsevät palaamaan ferrokromitehtaalle"

Ou­to­kum­pu käyn­nis­tää fer­ro­kro­mi­uu­nin etu­ajas­sa – "Työn­te­ki­jät pää­se­vät pa­laa­maan fer­rok­ro­mi­teh­taal­le"

19.01.2023 10:50
Tilaajille
SSAB kommentoi norjalaisen kilpailijan terästehdas-hanketta Taloussanomille: "Ei terästehdasta noin vain nollasta tehdä"

SSAB kom­men­toi nor­ja­lai­sen kil­pai­li­jan te­räs­teh­das-han­ket­ta Ta­lous­sa­no­mil­le: "Ei te­räs­teh­das­ta noin vain nol­las­ta tehdä"

04.01.2023 20:21 1
Outokumpu alkaa kertoa tuotekohtaisen, reaaliaikaisen hiilijalanjäljen – "Kyseessä on massiivinen datanlouhintaharjoitus"

Ou­to­kum­pu alkaa kertoa tuo­te­koh­tai­sen, reaa­li­ai­kai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen – "Ky­sees­sä on mas­sii­vi­nen da­tan­lou­hin­ta­har­joi­tus"

15.11.2022 14:09
Tilaajille
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 20:30 8
Tilaajille
Outokummun huippuvuosi antaa hyvät eväät siirtymässä päästöttömään teräkseen – "Se on otettu erittäin hyvin vastaan"

Ou­to­kum­mun huip­pu­vuo­si antaa hyvät eväät siir­ty­mäs­sä pääs­töt­tö­mään te­räk­seen – "Se on otettu erit­täin hyvin vas­taan"

03.11.2022 15:32 1
Tilaajille
Outokumpu yrittää löytää uusia tehtäviä 52:lle työntekijälle kalliin sähkön takia

Ou­to­kum­pu yrittää löytää uusia teh­tä­viä 52:lle työn­te­ki­jäl­le kalliin sähkön takia

27.10.2022 16:02 2
Tilaajille
Bodenin vihreä terästehdas sai rahoittajilta miljardien eurojen lupaukset

Bodenin vihreä te­räs­teh­das sai ra­hoit­ta­jil­ta mil­jar­dien eurojen lu­pauk­set

26.10.2022 15:46
Tilaajille
Bodenin vihreän terästehtaan toinen rahoituskierros onnistui: uutta pääomaa 260 miljoonaa euroa

Bodenin vihreän te­räs­teh­taan toinen ra­hoi­tus­kier­ros on­nis­tui: uutta pääomaa 260 mil­joo­naa euroa

20.10.2022 16:19 1
Tilaajille
Outokumpu hakee tukea isolle biokoksilaitokselle Tornioon – loisi kymmeniä työpaikkoja

Ou­to­kum­pu hakee tukea isolle bio­kok­si­lai­tok­sel­le Tor­nioon – loisi kym­me­niä työ­paik­ko­ja

30.09.2022 08:03 1
Tilaajille
Outokumpu lykkää ferrokromiuunin käynnistämistä kalliin sähkön vuoksi tänään alkavan huollon jälkeen

Ou­to­kum­pu lykkää fer­ro­kro­mi­uu­nin käyn­nis­tä­mis­tä kalliin sähkön vuoksi tänään alkavan huollon jälkeen

07.09.2022 11:37
Tilaajille
Outokumpu palkitsee myös henkilöstöään huippuvuodesta – "Suomen osalta puhutaan yli yhdeksästä miljoonasta eurosta"

Ou­to­kum­pu pal­kit­see myös hen­ki­lös­töään huip­pu­vuo­des­ta – "Suomen osalta pu­hu­taan yli yh­dek­säs­tä mil­joo­nas­ta eu­ros­ta"

09.02.2022 08:30 3
Tilaajille
Outokumpu takoi vahvan tuloksen ja palaa osingonmaksajaksi – "Tehtaamme ovat käyneet täydellä kapasiteetilla"

Ou­to­kum­pu takoi vahvan tu­lok­sen ja palaa osin­gon­mak­sa­jak­si – "Teh­taam­me ovat käyneet täy­del­lä ka­pa­si­tee­til­la"

08.02.2022 09:55
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin vihreä siirtymä laajenee – Bodenin terästehtaalle suunnitellaan jo sisarlaitosta

Poh­jois-Ruot­sin vihreä siir­ty­mä laa­je­nee – Bodenin te­räs­teh­taal­le suun­ni­tel­laan jo si­sar­lai­tos­ta

03.12.2021 11:32 1
Tilaajille
Bodenin päästötön terästehdas sai sijoittajilta lentävän lähdön – "Meihin kohdistuu suunnaton kiinnostus"

Bodenin pääs­tö­tön te­räs­teh­das sai si­joit­ta­jil­ta len­tä­vän lähdön – "Meihin koh­dis­tuu suun­na­ton kiin­nos­tus"

25.05.2021 10:14 2
Tilaajille
Outokumpu keräsi yllätysannilla 200 miljoonaa euroa rahaa velkojen vähentämiseen

Ou­to­kum­pu keräsi yl­lä­tys­an­nil­la 200 mil­joo­naa euroa rahaa vel­ko­jen vä­hen­tä­mi­seen

11.05.2021 09:34 2
Tilaajille
Bodeniin aiotaan rakentaa uusi suuri terästehdas ja vetylaitos – miljardi-investointi tuo Norrbotteniin tuhansia työpaikkoja

Bo­de­niin aiotaan ra­ken­taa uusi suuri te­räs­teh­das ja ve­ty­lai­tos – mil­jar­di-in­ves­toin­ti tuo Norr­bot­te­niin tu­han­sia työ­paik­ko­ja

23.02.2021 15:45 5
Tilaajille