Räjähdykset
Uutta tietoa Tornion autoräjähdyksestä – Pääepäilty tiesi vahingoittavansa Rajavartioston autoa

Uutta tietoa Tornion au­to­rä­jäh­dyk­ses­tä – Pää­epäil­ty tiesi va­hin­goit­ta­van­sa Ra­ja­var­tios­ton autoa

31.08.2020 13:39 0
Tilaajille
Tornion räjähdyksestä esitetään vangittavaksi kahta ihmistä – toinen vangittava 20-vuotias

Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä esi­te­tään van­git­ta­vak­si kahta ihmistä – toinen van­git­ta­va 20-vuo­tias

17.08.2020 10:55 0
Keskusrikospoliisi Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä: "Tut­kin­ta tulee olemaan pit­kä­kes­toi­nen"

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä: "Tut­kin­ta tulee olemaan pit­kä­kes­toi­nen"

06.08.2020 15:13 0
Tilaajille
Beirutin satamaräjähdyksen uhriluku jatkaa kasvuaan – ainakin 135 on kuollut ja yli 5 000 loukkaantunut

Bei­ru­tin sa­ta­ma­rä­jäh­dyk­sen uh­ri­lu­ku jatkaa kas­vuaan – ainakin 135 on kuollut ja yli 5 000 louk­kaan­tu­nut

06.08.2020 08:51 0
Räjähdyksen repimään Beirutiin julistettiin kahden viikon poikkeustila

Rä­jäh­dyk­sen re­pi­mään Bei­ru­tiin ju­lis­tet­tiin kahden viikon poik­keus­ti­la

05.08.2020 20:30 0
Kun Typpi räjähti, koko Oulu heräsi – oululaisten mieleen syöpyneen Typpi Oy:n räjähdyksen aiheutti sama ammoniumnitraatti kuin Beirutin räjähdyksen

Kun Typpi rä­jäh­ti, koko Oulu heräsi – ou­lu­lais­ten mieleen syö­py­neen Typpi Oy:n rä­jäh­dyk­sen ai­heut­ti sama am­mo­nium­nit­raat­ti kuin Bei­ru­tin rä­jäh­dyk­sen

05.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Beirutissa räjähtänyttä ainetta valvotaan Suomessa tiukasti – "En näe, että Suomessa voisi tapahtua"

Bei­ru­tis­sa rä­jäh­tä­nyt­tä ainetta val­vo­taan Suo­mes­sa tiu­kas­ti – "En näe, että Suo­mes­sa voisi ta­pah­tua"

05.08.2020 16:48 0
Beirutia vavisuttaneen räjähdyksen kokenut suomalainen: "Jospa tämä olisi lopultakin se pohja"

Bei­ru­tia va­vi­sut­ta­neen rä­jäh­dyk­sen kokenut suo­ma­lai­nen: "Jospa tämä olisi lo­pul­ta­kin se pohja"

05.08.2020 14:53 0
Poliisi: Ei terrorismiepäilyä, eikä henkilövahinkoja Tornion räjähdyksessä – Tutkinta edelleen alkuvaiheessa

Po­lii­si: Ei ter­ro­ris­mie­päi­lyä, eikä hen­ki­lö­va­hin­ko­ja Tornion rä­jäh­dyk­ses­sä – Tut­kin­ta edel­leen al­ku­vai­hees­sa

05.08.2020 13:09 0
Beirutissa räjähti todennäköisesti ammoniumnitraatti, yhden suomalaisen tiedetään loukkaantuneen – mikään ei toistaiseksi viittaa tahalliseen iskuun

Bei­ru­tis­sa räjähti to­den­nä­köi­ses­ti am­mo­nium­nit­raat­ti, yhden suo­ma­lai­sen tie­de­tään louk­kaan­tu­neen – mikään ei tois­tai­sek­si viittaa ta­hal­li­seen iskuun

05.08.2020 08:16 0
UM on tavoittanut 18 suomalaista Beirutin räjähdysten jälkeen – yksi suomalainen on loukkaantunut lievästi

UM on ta­voit­ta­nut 18 suo­ma­lais­ta Bei­ru­tin rä­jäh­dys­ten jälkeen – yksi suo­ma­lai­nen on louk­kaan­tu­nut lie­väs­ti

05.08.2020 08:03 0
Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja 2 750 loukkaantunut räjähdyksissä Beirutissa Libanonissa – Suomen edustuston tilat Beirutissa ovat tuhoutuneet, sisällä ei ollut työntekijöitä

Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja 2 750 louk­kaan­tu­nut rä­jäh­dyk­sis­sä Bei­ru­tis­sa Li­ba­no­nis­sa – Suomen edus­tus­ton tilat Bei­ru­tis­sa ovat tu­hou­tu­neet, sisällä ei ollut työn­te­ki­jöi­tä

04.08.2020 20:07 0
Poliisi: kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Po­lii­si: kau­pun­gin­teat­te­rin rä­jäh­dys­on­net­to­muus oli työ­ta­pa­tur­ma

29.06.2020 17:33 0