kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Ruotsi
Viimeisin tunti
Tummaa vai vaaleaa kahvia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tummaa vai vaaleaa kahvia?

05:30
Tilaajille
Kuukausi
Ruotsin rannikkovartioston mukaan kaasuvuoto Itämerellä jatkuu entiseen tahtiin – EU:n von der Leyen: vuodot johtuivat sabotaasista

Ruotsin ran­nik­ko­var­tios­ton mukaan kaa­su­vuo­to Itä­me­rel­lä jatkuu en­ti­seen tahtiin – EU:n von der Leyen: vuodot joh­tui­vat sa­bo­taa­sis­ta

28.09.2022 12:11 3
Övertorneålla syttyi palamaan useita piharakennuksia – sammutustöihin pelastuslaitoksen yksiköitä myös Suomesta

Över­tor­neål­la syttyi pa­la­maan useita pi­ha­ra­ken­nuk­sia – sam­mu­tus­töi­hin pe­las­tus­lai­tok­sen yk­si­köi­tä myös Suo­mes­ta

28.09.2022 09:22
Tilaajille
Nord Stream-putkien oudot kaasuvuodot satuttavat Eurooppaa ainakin kolmella tavalla – "Sopii tähän yleiseen kiusantekoon, mitä Venäjältä on nähty"

Nord Stream-put­kien oudot kaa­su­vuo­dot sa­tut­ta­vat Eu­roop­paa ainakin kol­mel­la tavalla – "Sopii tähän ylei­seen kiu­san­te­koon, mitä Ve­nä­jäl­tä on nähty"

27.09.2022 17:04 2
Tilaajille
Timo Nurmoksen ravureille kaksoisvoitto Trav-Oaksissa – tienestit 4,2 miljoonaa kruunua

Timo Nur­mok­sen ra­vu­reil­le kak­sois­voit­to Trav-Oak­sis­sa – tie­nes­tit 4,2 mil­joo­naa kruunua

24.09.2022 21:34
Ruotsalainen matkatoimisto Detur tiedottanut peruvansa loppuvuoden chartermatkat, kertoo SVT – Suomessa KKV pyytänyt yhtiöltä välitöntä selvitystä

Ruot­sa­lai­nen mat­ka­toi­mis­to Detur tie­dot­ta­nut pe­ru­van­sa lop­pu­vuo­den char­ter­mat­kat, kertoo SVT – Suo­mes­sa KKV pyy­tä­nyt yh­tiöl­tä vä­li­tön­tä sel­vi­tys­tä

23.09.2022 09:47 2
Ruotsissa Andersson eroaa pääministerin paikalta – alustavan vaalituloksen mukaan oikeistoblokki on voittamassa vaalit

Ruot­sis­sa An­ders­son eroaa pää­mi­nis­te­rin pai­kal­ta – alus­ta­van vaa­li­tu­lok­sen mukaan oi­keis­to­blok­ki on voit­ta­mas­sa vaalit

14.09.2022 21:17 1
Ruotsin hallitusblokkien ero on vajaat 50 000 ääntä, ratkaisu siirtyy keskiviikkoon

Ruotsin hal­li­tus­blok­kien ero on vajaat 50 000 ääntä, rat­kai­su siirtyy kes­ki­viik­koon

12.09.2022 12:04 3
Porvariblokki johtaa niukasti Ruotsin vaaleissa, lopulliset tulokset aikaisintaan keskiviikkona

Por­va­ri­blok­ki johtaa niu­kas­ti Ruotsin vaa­leis­sa, lo­pul­li­set tu­lok­set ai­kai­sin­taan kes­ki­viik­ko­na

12.09.2022 07:37
"Aika nöyryyttävää" – Helmarit sai oppitunnin maailman huipulta

"Aika nöy­ryyt­tä­vää" – Hel­ma­rit sai op­pi­tun­nin maail­man hui­pul­ta

06.09.2022 21:41
Helmarit päätti MM-karsintaurakkansa murskatappioon Ruotsille

Hel­ma­rit päätti MM-kar­sin­ta­urak­kan­sa murs­ka­tap­pioon Ruot­sil­le

06.09.2022 21:22
Vanhemmat
Analyysi: Rikollisuus nousi Ruotsin vaalien pääteemaksi – Ruotsidemokraattien kakkospaikka ja pääsy osaksi hallituspalapeliä koventavat kampanjaa loppusuoralla

Ana­lyy­si: Ri­kol­li­suus nousi Ruotsin vaalien pää­tee­mak­si – Ruot­si­de­mo­kraat­tien kak­kos­paik­ka ja pääsy osaksi hal­li­tus­pa­la­pe­liä ko­ven­ta­vat kam­pan­jaa lop­pu­suo­ral­la

03.09.2022 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämää yli rajojen Tor­nio-Haa­pa­ran­nan seu­dul­la

30.08.2022 07:00
Tilaajille
Se oli sekunneista kiinni – Erkki Keskitalo pelasti 86-vuotiaan serkkupoikansa, jonka talo paloi maan tasalle Pajalan Keräntöjärvellä

Se oli se­kun­neis­ta kiinni – Erkki Kes­ki­ta­lo pelasti 86-vuo­tiaan serk­ku­poi­kan­sa, jonka talo paloi maan tasalle Pajalan Ke­rän­tö­jär­vel­lä

29.08.2022 12:10 5
Tilaajille
Pohjoinen kytkee Suomen länteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen kytkee Suomen länteen

26.08.2022 05:30
Tilaajille
Rovaniemeläiset jalkapallojuniorit sairastuivat Ruotsissa pelatussa turnauksessa – ruokamyrkytyksen syy on nyt selvitetty

Ro­va­nie­me­läi­set jal­ka­pal­lo­ju­nio­rit sai­ras­tui­vat Ruot­sis­sa pe­la­tus­sa tur­nauk­ses­sa – ruo­ka­myr­ky­tyk­sen syy on nyt sel­vi­tet­ty

24.08.2022 10:24 2
Tilaajille
15 kilometriä Suomen rajasta sijaitsee kansallispuisto, josta harva on edes kuullut – Hiekkadyynit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan savannit

15 ki­lo­met­riä Suomen rajasta si­jait­see kan­sal­lis­puis­to, josta harva on edes kuullut – Hiek­ka­dyy­nit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan sa­van­nit

13.08.2022 19:30
Tilaajille
Kävimme katsomassa, miten yli 20 000 asukkaan kaupungin siirtäminen sujuu – Kiirunan keskustan jättimäinen muutto on nyt kriittisessä vaiheessa

Kävimme kat­so­mas­sa, miten yli 20 000 asuk­kaan kau­pun­gin siir­tä­mi­nen sujuu – Kii­ru­nan kes­kus­tan jät­ti­mäi­nen muutto on nyt kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa

13.08.2022 08:00 4
Tilaajille
Haaparannalla etsitään kesäkuun alussa kadonnutta iäkästä naista

Haa­pa­ran­nal­la et­si­tään ke­sä­kuun alussa ka­don­nut­ta iäkästä naista

05.08.2022 17:08 3
SVT: Ruotsin Norbottenissa pulaa perinneherkku hapansilakasta eli surströmingistä – raaka-ainetta jouduttu ostamaan Suomesta

SVT: Ruotsin Nor­bot­te­nis­sa pulaa pe­rin­ne­herk­ku ha­pan­si­la­kas­ta eli surst­rö­min­gis­tä – raa­ka-ai­net­ta jou­dut­tu os­ta­maan Suo­mes­ta

05.08.2022 15:53
Tilaajille