Ruotsi
Kuukausi
"Maailman rakkain paikka on Suomessa" – Ympäristöpuolueen johtoon pyrkivä Annika Hirvonen voi olla ensimmäinen suomenkielinen puoluejohtaja Ruotsissa

"Maail­man rakkain paikka on Suo­mes­sa" – Ym­pä­ris­tö­puo­lueen johtoon pyrkivä Annika Hir­vo­nen voi olla en­sim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen puo­lue­joh­ta­ja Ruot­sis­sa

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Stora Enso aikoo sulkea sanomalehtipaperikoneen Ruotsissa – ei henkilöstövaikutuksia Suomeen

Stora Enso aikoo sulkea sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri­ko­neen Ruot­sis­sa – ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia Suomeen

16.09.2020 12:35 0
Greenpeace-aktivisti Sini Saarela vapautui viiden protestoijan kanssa pidätyksestä Ruotsissa

Green­pea­ce-ak­ti­vis­ti Sini Saarela va­pau­tui viiden pro­tes­toi­jan kanssa pi­dä­tyk­ses­tä Ruot­sis­sa

15.09.2020 13:27 0
Ruotsissa alkoi tuulla navakasti oikealta – pääministeri Löfven pyörsi maahanmuuttokantansa

Ruot­sis­sa alkoi tuulla na­va­kas­ti oi­keal­ta – pää­mi­nis­te­ri Löfven pyörsi maa­han­muut­to­kan­tan­sa

11.09.2020 19:51 0
Tilaajille
Analyysi: Ruotsi on koronatoimissaan ketterä kuin valtamerilaiva – alussa vitkuttelu vaati turhia uhreja, pandemian tässä vaiheessa se voi olla hyvästä

Ana­lyy­si: Ruotsi on ko­ro­na­toi­mis­saan ketterä kuin val­ta­me­ri­lai­va – alussa vit­kut­te­lu vaati turhia uhreja, pan­de­mian tässä vai­hees­sa se voi olla hyvästä

10.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Lapin kauppakamari kritisoi hallituksen rajapäätöksiä Norjan ja Suomen rajalla sekä rajayhteisön määrittelyä

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kri­ti­soi hal­li­tuk­sen ra­ja­pää­tök­siä Norjan ja Suomen rajalla sekä ra­ja­yh­tei­sön mää­rit­te­lyä

01.09.2020 18:03 1
Tilaajille
Länsirajan liikenne vilkastui viime viikolla, kun rajayhteisöjen ylitykset sallittiin

Län­si­ra­jan lii­ken­ne vil­kas­tui viime vii­kol­la, kun ra­ja­yh­tei­sö­jen yli­tyk­set sal­lit­tiin

31.08.2020 17:31 0
Tilaajille
Somessa levinnyt video lietsoi mellakoita Ruotsin Malmössä – "Tarkoituksena on kylvää vihaa yhteiskuntaan, ivata ja provosoida"

Somessa le­vin­nyt video lietsoi mel­la­koi­ta Ruotsin Mal­mös­sä – "Tar­koi­tuk­se­na on kylvää vihaa yh­teis­kun­taan, ivata ja pro­vo­soi­da"

29.08.2020 16:26 2
Sadat mellakoitsijat heittelivät poliiseja kivillä ja sytyttivät useita tulipaloja Ruotsin Malmössä

Sadat mel­la­koit­si­jat heit­te­li­vät po­lii­se­ja kivillä ja sy­tyt­ti­vät useita tu­li­pa­lo­ja Ruotsin Mal­mös­sä

29.08.2020 09:43 0
Sisärajavalvonta palautetaan maanantaina Suomen ja Norjan väliselle rajalle – Matkustajan pitää pystyä osoittamaan asiakirjalla kuuluvansa paikalliseen rajayhteisöön

Si­sä­ra­ja­val­von­ta pa­lau­te­taan maa­nan­tai­na Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle – Mat­kus­ta­jan pitää pystyä osoit­ta­maan asia­kir­jal­la kuu­lu­van­sa pai­kal­li­seen ra­ja­yh­tei­söön

23.08.2020 16:07 3
Tilaajille
Vanhemmat
"Tämä ei kerro kaunista kuvaa kansankodin kyvystä pitää perheenjäsenistään huolta" – Ruotsi muuttanee koronalinjaansa toisen aallon myötä

"Tämä ei kerro kau­nis­ta kuvaa kan­san­ko­din kyvystä pitää per­heen­jä­se­nis­tään huolta" – Ruotsi muut­ta­nee ko­ro­na­lin­jaan­sa toisen aallon myötä

19.08.2020 18:00 1
Rajayhteisöön kuuluva saa pian ylittää rajan ilman karanteenia – helpotus on osa hallituksen uusia linjauksia

Ra­ja­yh­tei­söön kuuluva saa pian ylittää rajan ilman ka­ran­tee­nia – hel­po­tus on osa hal­li­tuk­sen uusia lin­jauk­sia

19.08.2020 17:10 0
Tilaajille
Rajavartijat odottavat hallitukselta tarkempia linjauksia siitä, kuka saa jatkossa kulkea rajan yli – Sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen ja Norjan väliselle rajalle haastaa Lapin rajavartioston

Ra­ja­var­ti­jat odot­ta­vat hal­li­tuk­sel­ta tar­kem­pia lin­jauk­sia siitä, kuka saa jat­kos­sa kulkea rajan yli – Si­sä­ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­nen Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle haastaa Lapin ra­ja­var­tios­ton

19.08.2020 13:31 0
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin väliseen rajaliikenteeseen helpotusta, sisärajanvalvonta palautetaan Norjaan – Sisäministeri Ohisalo: rajayhteisöjen arkiliikenne sallitaan

Suomen ja Ruotsin vä­li­seen ra­ja­lii­ken­tee­seen hel­po­tus­ta, si­sä­ra­jan­val­von­ta pa­lau­te­taan Norjaan – Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: ra­ja­yh­tei­sö­jen ar­ki­lii­ken­ne sal­li­taan

19.08.2020 08:18 0
Tilaajille
Saaristolaisidyllissä taas säröjä – Murha Sandhamnissa -sarjan pääosassa on nyt tuttu mies norjalaissarjasta

Saa­ris­to­lais­idyl­lis­sä taas säröjä – Murha Sand­ham­nis­sa -sarjan pää­osas­sa on nyt tuttu mies nor­ja­lais­sar­jas­ta

03.08.2020 07:00 0
Aftonbladetissa ei voi olla otsikkoa, jossa ihastellaan Jenni Haukion säteilleen ruotsalaisessa mekossa
Kolumni Ilari Tapio

Af­tonb­la­de­tis­sa ei voi olla ot­sik­koa, jossa ihas­tel­laan Jenni Haukion sä­teil­leen ruot­sa­lai­ses­sa mekossa

01.08.2020 06:00 0
Tilaajille

IFK Gö­te­borg juhli Ruotsin cupin voit­toa, Malmö taipui jat­ko­ajal­la

30.07.2020 21:50 0
Tilaajille

Tak­si­kus­ki ajoi vä­ki­jouk­koon Bor­län­ges­sä Ruot­sis­sa, neljä louk­kaan­tui – kul­jet­ta­ja pi­dä­tet­tiin

25.07.2020 09:54 0

Haa­pa­ran­nas­sa saa­res­ta löy­ty­neen ruumiin yh­tey­des­sä ei epäillä rikosta

22.07.2020 16:59 0
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan saa­ris­tos­ta löytyi huk­ku­nut

21.07.2020 20:15 0
Tilaajille