Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ruotsi
Viimeisin 4 tuntia
Ruotsi jatkoi voittokulkuaan MM-jääkiekossa

Ruotsi jatkoi voit­to­kul­kuaan MM-jää­kie­kos­sa

23:03
Viikko
Suomen, Ruotsin ja Norjan kuuluminen puolustusliittoon vahvistaa myös pohjoisen turvallisuutta – toimiva suhde Venäjään on yhä mahdollinen
Pääkirjoitus

Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

16.05.2022 20:30 5
Tilaajille
Asetelma selkiytyy Pohjolassa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suunnitella puolustustaan

Ase­tel­ma sel­kiy­tyy Poh­jo­las­sa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suun­ni­tel­la puo­lus­tus­taan

16.05.2022 06:30
Tilaajille
Ruotsin sosiaalidemokraatit näyttivät vihreää valoa Nato-jäsenyydelle, mutta eivät halua ydinaseita tai tukikohtia

Ruotsin so­siaa­li­de­mo­kraa­tit näyt­ti­vät vihreää valoa Na­to-jä­se­nyy­del­le, mutta eivät halua ydin­asei­ta tai tu­ki­koh­tia

15.05.2022 21:11
Analyysi: Suomen päätöshetki lähenee – Historiallisia Nato-askeleita otettiin Ruotsissa: Demarit tekevät oman ratkaisunsa Nato-myönteisen selonteon pohjalta

Ana­lyy­si: Suomen pää­tös­het­ki lähenee – His­to­rial­li­sia Na­to-as­ke­lei­ta otet­tiin Ruot­sis­sa: Demarit tekevät oman rat­kai­sun­sa Na­to-myön­tei­sen se­lon­teon poh­jal­ta

13.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Erdogan: Turkki ei suhtaudu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen positiivisesti

Er­do­gan: Turkki ei suh­tau­du Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­teen po­si­tii­vi­ses­ti

13.05.2022 16:49 6
Ruotsi julkisti Nato-myönteisyyttä huokuvan analyysin, mutta ei ota vielä kantaa jäsenyyteen

Ruotsi jul­kis­ti Na­to-myön­tei­syyt­tä huo­ku­van ana­lyy­sin, mutta ei ota vielä kantaa jä­se­nyy­teen

13.05.2022 13:18
Vanhanen: Ruotsin aikataulu ei vaikuta Suomen eduskuntaan – "Edustajille ei saa syntyä sellaista tunnetta, että heidän puheoikeuttaan jotenkin rajoitettaisiin"

Van­ha­nen: Ruotsin ai­ka­tau­lu ei vaikuta Suomen edus­kun­taan – "E­dus­ta­jil­le ei saa syntyä sel­lais­ta tun­net­ta, että heidän pu­he­oi­keut­taan jo­ten­kin ra­joi­tet­tai­siin"

12.05.2022 15:39 2
Näkökulma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – näin historiallinen Nato-ratkaisu eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suomelle joukkojaan

Nä­kö­kul­ma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – näin his­to­rial­li­nen Na­to-rat­kai­su eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suo­mel­le jouk­ko­jaan

11.05.2022 17:31 1
Tilaajille
Kuukausi
Suuri osa Ruotsin ensimmäisistä muslimeista puhui suomea, paljastaa tuore kirja – haaparantalaislähtöinen poliisi auttoi yhteisöä seurakunnan perustamisessa

Suuri osa Ruotsin en­sim­mäi­sis­tä mus­li­meis­ta puhui suomea, pal­jas­taa tuore kirja – haa­pa­ran­ta­lais­läh­töi­nen poliisi auttoi yh­tei­söä seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­sa

09.05.2022 17:44
Tilaajille
Luulajan suomalaispelaajat pohjustivat Ruotsin mestaruuden katkolle

Luu­la­jan suo­ma­lais­pe­laa­jat poh­jus­ti­vat Ruotsin mes­ta­ruu­den kat­kol­le

07.05.2022 20:41
Tilaajille
Venäjän satuilu suomalaisesta ja ruotsalaisesta fasismista lisääntyy voitonpäivän alla – osansa ovat saaneet muun muassa jatkosota ja Astrid Lindgren

Venäjän satuilu suo­ma­lai­ses­ta ja ruot­sa­lai­ses­ta fa­sis­mis­ta li­sään­tyy voi­ton­päi­vän alla – osansa ovat saaneet muun muassa jat­ko­so­ta ja Astrid Lind­gren

07.05.2022 13:49 1
Britannia lähettää tutkijoita Ukrainaan keräämään todisteita sotarikoksista – tässä sodan käänteet kootusti perjantailta

Bri­tan­nia lä­het­tää tut­ki­joi­ta Uk­rai­naan ke­rää­mään to­dis­tei­ta so­ta­ri­kok­sis­ta – tässä sodan kään­teet koo­tus­ti per­jan­tail­ta

29.04.2022 21:19
Pohjoiseen kaavaillaan 1 000-kilometristä vetyverkostoa, joka vaatisi tuulivoimatuotannon moninkertaistamista – onko Lapissa siihen valmiutta?
Pääkirjoitus

Poh­joi­seen kaa­vail­laan 1 000-ki­lo­met­ris­tä ve­ty­ver­kos­toa, joka vaatisi tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non mo­nin­ker­tais­ta­mis­ta – onko Lapissa siihen val­miut­ta?

27.04.2022 20:00 7
Tilaajille
LM-kysely: Ruotsin porvaripuolueet ja ruotsidemokraatit valmiita Suomen Nato-tahtiin – Näin ruotsalaiset puoluejohtajat perustelevat kantojaan

LM-ky­se­ly: Ruotsin por­va­ri­puo­lueet ja ruot­si­de­mo­kraa­tit val­mii­ta Suomen Na­to-tah­tiin – Näin ruot­sa­lai­set puo­lue­joh­ta­jat pe­rus­te­le­vat kan­to­jaan

26.04.2022 18:30
Tilaajille
On aika laillistaa nuuska
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika lail­lis­taa nuuska

25.04.2022 19:11 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Natoon vai ei?

19.04.2022 05:00
Tilaajille
Malmössä mellakoitiin jälleen, koulun sytyttämistä epäillään törkeäksi tuhopoltoksi

Mal­mös­sä mel­la­koi­tiin jäl­leen, koulun sy­tyt­tä­mis­tä epäil­lään tör­keäk­si tu­ho­pol­tok­si

18.04.2022 12:23
Vanhemmat
Äärioikeistolaista tanskalaispoliitikkoa vastustaneet mielenosoitukset yltyivät väkivaltaisiksi mellakoiksi Ruotsissa jo neljättä päivää – kolme ihmistä haavoittui poliisin varoituslaukauksista

Ää­ri­oi­keis­to­lais­ta tans­ka­lais­po­lii­tik­koa vas­tus­ta­neet mie­len­osoi­tuk­set yl­tyi­vät vä­ki­val­tai­sik­si mel­la­koik­si Ruot­sis­sa jo nel­jät­tä päivää – kolme ihmistä haa­voit­tui po­lii­sin va­roi­tus­lau­kauk­sis­ta

17.04.2022 20:50 2
Väkivaltaisiksi äityneet vastamielenosoitukset ravistelevat Ruotsia – sunnuntaina luvassa uusia äärioikeistolaisen poliitikon mielenilmauksia

Vä­ki­val­tai­sik­si äi­ty­neet vas­ta­mie­len­osoi­tuk­set ra­vis­te­le­vat Ruotsia – sun­nun­tai­na luvassa uusia ää­ri­oi­keis­to­lai­sen po­lii­ti­kon mie­len­il­mauk­sia

17.04.2022 14:29 2