Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ruotsi
Viimeisin 24 tuntia
Pekka Haavistolta uutta Nato-tietoa: Suomi tarttui viipymättä Turkin presidentin lausuntoon, että Suomen jäsenyys olisi mahdollista hyväksyä ennen Ruotsia

Pekka Haa­vis­tol­ta uutta Na­to-tie­toa: Suomi tarttui vii­py­mät­tä Turkin pre­si­den­tin lau­sun­toon, että Suomen jä­se­nyys olisi mah­dol­lis­ta hy­väk­syä ennen Ruotsia

30.01.2023 14:48 2
Tilaajille
Kuukausi
Analyysi: Suomen liittyminen Natoon ennen Ruotsia pelastaisi sekä Naton että Erdoğanin kasvot – Porrasteinen liitos helpottaisi byrokratiaa ja tekisi välttämättömyydestä hyveen

Ana­lyy­si: Suomen liit­ty­mi­nen Natoon ennen Ruotsia pe­las­tai­si sekä Naton että Er­doğa­nin kasvot – Por­ras­tei­nen liitos hel­pot­tai­si by­ro­kra­tiaa ja tekisi vält­tä­mät­tö­myy­des­tä hyveen

27.01.2023 14:40 4
Tilaajille
Analyysi: Nato-tandem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turkkilaisaisantuntija: "Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys"

Ana­lyy­si: Na­to-tan­dem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turk­ki­lai­sai­san­tun­ti­ja: "Turkin olisi hel­pom­pi hy­väk­syä Suomen Na­to-jä­se­nyys"

24.01.2023 17:18 2
Tilaajille
Suomi ja Ruotsi ovat matkanneet kohti Natoa rinta rinnan, mutta jatkossa kaksikon tiet saattavat erota – itsekkyys on tässä tapauksessa viisautta
Pääkirjoitus

Suomi ja Ruotsi ovat mat­kan­neet kohti Natoa rinta rinnan, mutta jat­kos­sa kak­si­kon tiet saat­ta­vat erota – it­sek­kyys on tässä ta­pauk­ses­sa vii­saut­ta

24.01.2023 13:46 17
Tilaajille
Erdogan: Ruotsin ei pidä odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen Koraanin polttamisen jälkeen

Er­do­gan: Ruotsin ei pidä odottaa tukea Na­to-jä­se­nyy­del­leen Ko­raa­nin polt­ta­mi­sen jälkeen

23.01.2023 21:39 3
Turkki perui Ruotsin puolustusministerin vierailun Tukholmaan suunnitellun protestin vuoksi

Turkki perui Ruotsin puo­lus­tus­mi­nis­te­rin vie­rai­lun Tuk­hol­maan suun­ni­tel­lun pro­tes­tin vuoksi

21.01.2023 10:53 1
Ruotsi päätti tylysti nuorten Leijonien mestaruusjahdin - ratkaisumaali alivoimalla

Ruotsi päätti tylysti nuorten Lei­jo­nien mes­ta­ruus­jah­din - rat­kai­su­maa­li ali­voi­mal­la

02.01.2023 21:28 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan mallia Ruot­sis­ta

02.01.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
FC Santa Clausin juniorien ruokamyrkytykset kesäturnauksessa aiheuttivat jälkipyykin – kolmelle perheelle yli 4000 euron laskut yhdestä sairaalayöstä: "Olemme antaneet ohjeen olla maksamatta"

FC Santa Clausin ju­nio­rien ruo­ka­myr­ky­tyk­set ke­sä­tur­nauk­ses­sa ai­heut­ti­vat jäl­ki­pyy­kin – kol­mel­le per­heel­le yli 4000 euron laskut yhdestä sai­raa­layös­tä: "Olemme an­ta­neet ohjeen olla mak­sa­mat­ta"

12.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Suomessa paljon kritiikkiä saanut Pajalan rautakaivos sai laajennusluvan – "Olen surullinen Suomen viranomaisten suhtautumisesta meidän argumentteihimme"

Suo­mes­sa paljon kri­tiik­kiä saanut Pajalan rau­ta­kai­vos sai laa­jen­nus­lu­van – "Olen su­rul­li­nen Suomen vi­ran­omais­ten suh­tau­tu­mi­ses­ta meidän ar­gu­ment­tei­him­me"

01.12.2022 18:56 4
Tilaajille
Nina Waara valittiin Haaparannan uudeksi kunnanneuvokseksi

Nina Waara va­lit­tiin Haa­pa­ran­nan uudeksi kun­nan­neu­vok­sek­si

28.11.2022 15:43
Tilaajille

Poliisi tuo­mit­tiin kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta Ruot­sis­sa – painoi kiinni otetun maahan pol­vel­la, tämä tu­keh­tui ja sydän py­säh­tyi

28.11.2022 13:59
Kaarle XII kuoli vihollisen luotiin – vuosisatoja spekuloitu ruotsalaisten tekemä oman kuninkaan salamurha suljettiin pois uudella tutkimuksella

Kaarle XII kuoli vi­hol­li­sen luotiin – ­vuo­si­sa­to­ja spe­ku­loi­tu ruot­sa­lais­ten tekemä oman ku­nin­kaan sa­la­mur­ha sul­jet­tiin pois uudella tut­ki­muk­sel­la

25.11.2022 08:00
Tilaajille
Ruotsissa ulkomaiset poimijat ovat työsuhteessa – poimijat tarvitsevat myös työluvan, joita myönnettiin tänä vuonna ennätysmäärä

Ruot­sis­sa ul­ko­mai­set poi­mi­jat ovat työ­suh­tees­sa – ­poi­mi­jat tar­vit­se­vat myös työ­lu­van, joita myön­net­tiin tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä

18.11.2022 12:36 1
Tilaajille
Pohjois-Ruotsissa on menossa suurin investointibuumi vuosikymmeniin – hallituspohjan vaihtuminen saa kuitenkin pohjoisen pelkäämään katseen kääntymistä etelään
Kolumni

Poh­jois-Ruot­sis­sa on menossa suurin in­ves­toin­ti­buu­mi vuo­si­kym­me­niin – hal­li­tus­poh­jan vaih­tu­mi­nen saa kui­ten­kin poh­joi­sen pel­kää­mään katseen kään­ty­mis­tä etelään

14.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Meänkielen eestä porisija – kansallinen kielikeskus pyrkii nostamaan vähemmistökielen tunnettavuutta ja imagoa

Meän­kie­len eestä po­ri­si­ja – kan­sal­li­nen kie­li­kes­kus pyrkii nos­ta­maan vä­hem­mis­tö­kie­len tun­net­ta­vuut­ta ja imagoa

06.11.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teel­le Haa­pa­ran­nal­le

05.11.2022 05:00
Tilaajille
Ruotsi petti suomalaistyöläisensä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruotsi petti suo­ma­lais­työ­läi­sen­sä

04.11.2022 05:01 1
Tilaajille
Parivaljakko salakuljetti kumiveneellä huumeita Torniojoen yli kesällä – Tulli takavarikoi useita kiloja hasista ja amfetamiinia

Pa­ri­val­jak­ko sa­la­kul­jet­ti ku­mi­ve­neel­lä huu­mei­ta Tor­nio­joen yli kesällä – Tulli ta­ka­va­ri­koi useita kiloja hasista ja am­fe­ta­mii­nia

03.11.2022 10:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­puo­lueil­la on väliä

28.10.2022 05:00
Tilaajille