kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Moottorikelkkailu
Kakslauttasen yrittäjä Juhani Eiramo haluaa ajeluttaa matkailijoita moottorikelkoilla Utsjoen kylän kupeessa – kunta puoltaa ideaa, osa kyläläisistä haraa vastaan

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jä Juhani Eiramo haluaa aje­lut­taa mat­kai­li­joi­ta moot­to­ri­kel­koil­la Utsjoen kylän ku­pees­sa – kunta puoltaa ideaa, osa ky­lä­läi­sis­tä haraa vastaan

16.06.2022 06:30 20
Tilaajille
Savukosken retkeilyreittien varustusta parannetaan – Nivatunturiin rakennetaan päivätupa

Sa­vu­kos­ken ret­kei­ly­reit­tien va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – ­Ni­va­tun­tu­riin ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

03.06.2022 14:22 3
Tilaajille
Wintage-kelkkojen kisakausi huipentuu Leville - mukana 140 kilpailijaa

Win­ta­ge-kelk­ko­jen ki­sa­kau­si hui­pen­tuu Leville - mukana 140 kil­pai­li­jaa

26.04.2022 17:51
Tilaajille
Ikämies loukkaantui pahasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kolarissa

Ikämies louk­kaan­tui pahasti moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Ko­la­ris­sa

21.04.2022 09:19
Tilaajille
Kelkkaenduron pro-luokan mestaruus meni Savoon – Salla Race päätti kauden

Kelk­ka­en­du­ron pro-luo­kan mes­ta­ruus meni Savoon – Salla Race päätti kauden

02.04.2022 16:42
Tilaajille
Petter Nårsan vuoro voittaa superkelkkailussa – Aki Pihlaja maksoi Oulussa amerikanveroa, häviää vielä kelkan säädössä ruotsalaiselle

Petter Nårsan vuoro voittaa su­per­kelk­kai­lus­sa – Aki Pihlaja maksoi Oulussa ame­ri­kan­ve­roa, häviää vielä kelkan sää­dös­sä ruot­sa­lai­sel­le

20.03.2022 14:44
Tilaajille
Kisamatkaa jopa 1 097 kilometriä yhteen suuntaan bensan hinnan vain noustessa – Wintagecrossi hurmasi yleisön Ivalossa, katso kuvat

Ki­sa­mat­kaa jopa 1 097 ki­lo­met­riä yhteen suun­taan bensan hinnan vain nous­tes­sa – Win­ta­gec­ros­si hurmasi yleisön Iva­los­sa, katso kuvat

13.03.2022 11:14 7
Tilaajille
Wintaget mouruavat wanhaan malliin Ivalon kelkkaradalla lauantaina

Win­ta­get mou­rua­vat wanhaan malliin Ivalon kelk­ka­ra­dal­la lauan­tai­na

10.03.2022 13:22
Tilaajille
"Kelkan sarviin ei tule tarttua kylmiltään" – viranomaiset muistuttavat moottorikelkkailun monista riskitekijöistä

"Kelkan sarviin ei tule tarttua kyl­mil­tään" – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat moot­to­ri­kelk­kai­lun monista ris­ki­te­ki­jöis­tä

17.02.2022 14:08 5
Tilaajille
Maastossa kelkkailu kuriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­tos­sa kelk­kai­lu kuriin

11.02.2022 05:00 13
Tilaajille
Pihlaja avasi kelkkacrossin SM-kauden voitolla Parikkalassa – Keskiahon kiri jäi vajaaksi, mutta kesti Miika Lammin painostuksen

Pihlaja avasi kelk­kac­ros­sin SM-kau­den voi­tol­la Pa­rik­ka­las­sa – Kes­ki­ahon kiri jäi va­jaak­si, mutta kesti Miika Lammin pai­nos­tuk­sen

05.02.2022 20:21
Tilaajille
Kokemattomuus ja liian suuri tilannenopeus korostuvat kelkkaonnettomuuksien vahinkotilastoissa – Lapissa keskimääräinen korvaussumma yli 7 000 euroa

Ko­ke­mat­to­muus ja liian suuri ti­lan­ne­no­peus ko­ros­tu­vat kelk­ka­on­net­to­muuk­sien va­hin­ko­ti­las­tois­sa – ­La­pis­sa kes­ki­mää­räi­nen kor­vaus­sum­ma yli 7 000 euroa

04.02.2022 09:35 1
Tilaajille
Joonas Keskiaho kukisti Aki Pihlajan Pakkaskisan pro-luokassa: "Eipä päivä voisi juuri paremmin mennä"

Joonas Kes­ki­aho kukisti Aki Pih­la­jan Pak­kas­ki­san pro-luo­kas­sa: "Eipä päivä voisi juuri pa­rem­min mennä"

29.01.2022 20:32
Tilaajille
Taitamattomat tampparikuskit pilasivat USA:n snowcross-sarjan kakkoskierroksen

Tai­ta­mat­to­mat tamp­pa­ri­kus­kit pi­la­si­vat USA:n snowc­ross-sar­jan kak­kos­kier­rok­sen

18.01.2022 17:04
Tilaajille
Lajien parhaat urheilijat julki - Topi Postista vuoden moottorikelkkailija

Lajien parhaat ur­hei­li­jat julki - Topi Pos­tis­ta vuoden moot­to­ri­kelk­kai­li­ja

10.01.2022 10:52 3
Tilaajille
Liikennevakuutuskeskus muistuttaa moottorikelkkojen vakuutuksista – vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisen seuraukset voivat olla hintavat

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus muis­tut­taa moot­to­ri­kelk­ko­jen va­kuu­tuk­sis­ta – va­kuut­ta­mat­to­mal­la ajo­neu­vol­la aja­mi­sen seu­rauk­set voivat olla hin­ta­vat

03.11.2021 19:17 3
Tilaajille
Peltipailakka-podcast: Moottorikelkkailun turvallisuus ja turvattomuus – Suurin osa onnettomuuksista on suhteellisen lieviä

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Moot­to­ri­kelk­kai­lun tur­val­li­suus ja tur­vat­to­muus – Suurin osa on­net­to­muuk­sis­ta on suh­teel­li­sen lieviä

13.04.2021 09:02 1
"Ei pidä luottaa siihen, että no kestihän se jää eilenkin" – Kelkkaonnettomuudet sattuvat paikallisille ja kuolemaan johtavia kelkkaturmia tapahtuu eniten jäillä

"Ei pidä luottaa siihen, että no kes­ti­hän se jää ei­len­kin" – Kelk­ka­on­net­to­muu­det sat­tu­vat pai­kal­li­sil­le ja kuo­le­maan joh­ta­via kelk­ka­tur­mia ta­pah­tuu eniten jäillä

06.04.2021 19:05
Tilaajille
SVT: Poliisi epäilee kelkkailijan ajaneen tahallaan poron päälle Pajalassa

SVT: Poliisi epäilee kelk­kai­li­jan ajaneen ta­hal­laan poron päälle Pa­ja­las­sa

04.04.2021 12:29
Tilaajille
Moottorikelkan kuljettaja sai surmansa Kolarissa

Moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja sai sur­man­sa Ko­la­ris­sa

03.04.2021 19:31 11
Tilaajille