Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Moottorikelkkailu
Wintage-kelkkojen kisakausi huipentuu Leville - mukana 140 kilpailijaa

Win­ta­ge-kelk­ko­jen ki­sa­kau­si hui­pen­tuu Leville - mukana 140 kil­pai­li­jaa

26.04.2022 17:51
Tilaajille
Ikämies loukkaantui pahasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kolarissa

Ikämies louk­kaan­tui pahasti moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Ko­la­ris­sa

21.04.2022 09:19
Tilaajille
Kelkkaenduron pro-luokan mestaruus meni Savoon – Salla Race päätti kauden

Kelk­ka­en­du­ron pro-luo­kan mes­ta­ruus meni Savoon – Salla Race päätti kauden

02.04.2022 16:42
Tilaajille
Petter Nårsan vuoro voittaa superkelkkailussa – Aki Pihlaja maksoi Oulussa amerikanveroa, häviää vielä kelkan säädössä ruotsalaiselle

Petter Nårsan vuoro voittaa su­per­kelk­kai­lus­sa – Aki Pihlaja maksoi Oulussa ame­ri­kan­ve­roa, häviää vielä kelkan sää­dös­sä ruot­sa­lai­sel­le

20.03.2022 14:44
Tilaajille
Kisamatkaa jopa 1 097 kilometriä yhteen suuntaan bensan hinnan vain noustessa – Wintagecrossi hurmasi yleisön Ivalossa, katso kuvat

Ki­sa­mat­kaa jopa 1 097 ki­lo­met­riä yhteen suun­taan bensan hinnan vain nous­tes­sa – Win­ta­gec­ros­si hurmasi yleisön Iva­los­sa, katso kuvat

13.03.2022 11:14 7
Tilaajille
Wintaget mouruavat wanhaan malliin Ivalon kelkkaradalla lauantaina

Win­ta­get mou­rua­vat wanhaan malliin Ivalon kelk­ka­ra­dal­la lauan­tai­na

10.03.2022 13:22
Tilaajille
"Kelkan sarviin ei tule tarttua kylmiltään" – viranomaiset muistuttavat moottorikelkkailun monista riskitekijöistä

"Kelkan sarviin ei tule tarttua kyl­mil­tään" – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat moot­to­ri­kelk­kai­lun monista ris­ki­te­ki­jöis­tä

17.02.2022 14:08 5
Tilaajille
Maastossa kelkkailu kuriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­tos­sa kelk­kai­lu kuriin

11.02.2022 05:00 13
Tilaajille
Pihlaja avasi kelkkacrossin SM-kauden voitolla Parikkalassa – Keskiahon kiri jäi vajaaksi, mutta kesti Miika Lammin painostuksen

Pihlaja avasi kelk­kac­ros­sin SM-kau­den voi­tol­la Pa­rik­ka­las­sa – Kes­ki­ahon kiri jäi va­jaak­si, mutta kesti Miika Lammin pai­nos­tuk­sen

05.02.2022 20:21
Tilaajille
Kokemattomuus ja liian suuri tilannenopeus korostuvat kelkkaonnettomuuksien vahinkotilastoissa – Lapissa keskimääräinen korvaussumma yli 7 000 euroa

Ko­ke­mat­to­muus ja liian suuri ti­lan­ne­no­peus ko­ros­tu­vat kelk­ka­on­net­to­muuk­sien va­hin­ko­ti­las­tois­sa – ­La­pis­sa kes­ki­mää­räi­nen kor­vaus­sum­ma yli 7 000 euroa

04.02.2022 09:35 1
Tilaajille
Joonas Keskiaho kukisti Aki Pihlajan Pakkaskisan pro-luokassa: "Eipä päivä voisi juuri paremmin mennä"

Joonas Kes­ki­aho kukisti Aki Pih­la­jan Pak­kas­ki­san pro-luo­kas­sa: "Eipä päivä voisi juuri pa­rem­min mennä"

29.01.2022 20:32
Tilaajille
Taitamattomat tampparikuskit pilasivat USA:n snowcross-sarjan kakkoskierroksen

Tai­ta­mat­to­mat tamp­pa­ri­kus­kit pi­la­si­vat USA:n snowc­ross-sar­jan kak­kos­kier­rok­sen

18.01.2022 17:04
Tilaajille
Lajien parhaat urheilijat julki - Topi Postista vuoden moottorikelkkailija

Lajien parhaat ur­hei­li­jat julki - Topi Pos­tis­ta vuoden moot­to­ri­kelk­kai­li­ja

10.01.2022 10:52 3
Tilaajille
Liikennevakuutuskeskus muistuttaa moottorikelkkojen vakuutuksista – vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisen seuraukset voivat olla hintavat

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus muis­tut­taa moot­to­ri­kelk­ko­jen va­kuu­tuk­sis­ta – va­kuut­ta­mat­to­mal­la ajo­neu­vol­la aja­mi­sen seu­rauk­set voivat olla hin­ta­vat

03.11.2021 19:17 3
Tilaajille
Peltipailakka-podcast: Moottorikelkkailun turvallisuus ja turvattomuus – Suurin osa onnettomuuksista on suhteellisen lieviä

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Moot­to­ri­kelk­kai­lun tur­val­li­suus ja tur­vat­to­muus – Suurin osa on­net­to­muuk­sis­ta on suh­teel­li­sen lieviä

13.04.2021 09:02 1
"Ei pidä luottaa siihen, että no kestihän se jää eilenkin" – Kelkkaonnettomuudet sattuvat paikallisille ja kuolemaan johtavia kelkkaturmia tapahtuu eniten jäillä

"Ei pidä luottaa siihen, että no kes­ti­hän se jää ei­len­kin" – Kelk­ka­on­net­to­muu­det sat­tu­vat pai­kal­li­sil­le ja kuo­le­maan joh­ta­via kelk­ka­tur­mia ta­pah­tuu eniten jäillä

06.04.2021 19:05
Tilaajille
SVT: Poliisi epäilee kelkkailijan ajaneen tahallaan poron päälle Pajalassa

SVT: Poliisi epäilee kelk­kai­li­jan ajaneen ta­hal­laan poron päälle Pa­ja­las­sa

04.04.2021 12:29
Tilaajille
Moottorikelkan kuljettaja sai surmansa Kolarissa

Moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja sai sur­man­sa Ko­la­ris­sa

03.04.2021 19:31 11
Tilaajille
Peltipailakka-podcast: Maakuntamatkalla tapaamassa lappilaisia kulttuuripersoonia –  Reissussa vastaan tuli myös aito Lynx 250 GL

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Maa­kun­ta­mat­kal­la ta­paa­mas­sa lap­pi­lai­sia kult­tuu­ri­per­soo­nia – Reis­sus­sa vastaan tuli myös aito Lynx 250 GL

02.04.2021 10:00 1

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kaatui ja louk­ka­si päänsä Ro­va­nie­mel­lä

02.04.2021 08:18 1
Tilaajille