Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Moottorikelkkailu
Viimeisin 24 tuntia
Hirvonen ajoi hirmuista kyytiä nollakelin Pakkaskisassa – Snowcrossin junnuluokat täynnä tuoreita nousevia kisakuskeja, Mäntyvaaran radalla riitti surinaa ja pörinää

Hir­vo­nen ajoi hir­muis­ta kyytiä nol­la­ke­lin Pak­kas­ki­sas­sa – Snowc­ros­sin jun­nu­luo­kat täynnä tuo­rei­ta nou­se­via ki­sa­kus­ke­ja, Män­ty­vaa­ran radalla riitti surinaa ja pörinää

28.01.2023 19:05
Tilaajille
Kuukausi
Lapin moottorikelkkailijat sai uuden lastenkelkan varastetun tilalle – "Hienosti ovat ihmiset reagoineet tähän asiaan"

Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat sai uuden las­ten­kel­kan va­ras­te­tun tilalle – "Hie­nos­ti ovat ihmiset rea­goi­neet tähän asiaan"

24.01.2023 18:32 6
Tilaajille
Varkaat veivät lasten junioritoimintaan tarkoitetun moottorikelkan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lapsilta harrastusvehkeet?"

Varkaat veivät lasten ju­nio­ri­toi­min­taan tar­koi­te­tun moot­to­ri­kel­kan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lap­sil­ta har­ras­tus­veh­keet?"

18.01.2023 15:25 5
Tilaajille
Nilkkamurtuma päätti Aki Pihlajan noususuhdanteen Amerikan lumikentillä

Nilk­ka­mur­tu­ma päätti Aki Pih­la­jan nou­su­suh­dan­teen Ame­ri­kan lu­mi­ken­til­lä

16.01.2023 12:32
Tilaajille
Päihtynyt moottorikelkkailija pakeni poliisia Kuusamontiellä Rovaniemellä  – matka päättyi lumipenkkaan

Päih­ty­nyt moot­to­ri­kelk­kai­li­ja pakeni po­lii­sia Kuu­sa­mon­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – matka päättyi lu­mi­penk­kaan

06.01.2023 11:52 18
Tilaajille
Vanhemmat
Suomalaiskelkkailijoiden vauhti ei vielä riittänyt Amerikan finaaleissa – Aki Pihlaja: "Oli nihkeä alku, ajo sujui mutta voltteja tuli ja laitteita särkyi"

Suo­ma­lais­kelk­kai­li­joi­den vauhti ei vielä riit­tä­nyt Ame­ri­kan fi­naa­leis­sa – Aki Pih­la­ja: "Oli nihkeä alku, ajo sujui mutta volt­te­ja tuli ja lait­tei­ta särkyi"

20.12.2022 17:42
Tilaajille
Retrokilpurit herättävät muistoja – Usko ja Urho Sarre ajoivat aikoinaan kilpaa kelkoilla, nyt kunnostuspuuhat pitävät kipinää yllä

Ret­ro­kil­pu­rit he­rät­tä­vät muis­to­ja – Usko ja Urho Sarre ajoivat ai­koi­naan kilpaa kel­koil­la, nyt kun­nos­tus­puu­hat pitävät kipinää yllä

11.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Tenorallin alkutaipaleelta kaivataan muistoja – joulukuun tapahtumassa esillä myös legendaarisia ajokkeja

Te­no­ral­lin al­ku­tai­pa­leel­ta kai­va­taan muis­to­ja – jou­lu­kuun ta­pah­tu­mas­sa esillä myös le­gen­daa­ri­sia ajok­ke­ja

18.11.2022 15:13
Tilaajille
Kelekkamessuilla voi ihastella myös retrokelkkoja – Marko Parttimaan puurunkoinen Eliason 1940-luvulta kääntää päät: "En ole laskenut kuinka paljon rahaa tai aikaa tähän on mennyt"

Ke­lek­ka­mes­suil­la voi ihas­tel­la myös ret­ro­kelk­ko­ja – Marko Part­ti­maan puu­run­koi­nen Eliason 1940-lu­vul­ta kääntää päät: "En ole las­ke­nut kuinka paljon rahaa tai aikaa tähän on mennyt"

04.11.2022 19:52 1
Tilaajille
Kakslauttasen yrittäjä Juhani Eiramo haluaa ajeluttaa matkailijoita moottorikelkoilla Utsjoen kylän kupeessa – kunta puoltaa ideaa, osa kyläläisistä haraa vastaan

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jä Juhani Eiramo haluaa aje­lut­taa mat­kai­li­joi­ta moot­to­ri­kel­koil­la Utsjoen kylän ku­pees­sa – kunta puoltaa ideaa, osa ky­lä­läi­sis­tä haraa vastaan

16.06.2022 06:30 21
Tilaajille
Savukosken retkeilyreittien varustusta parannetaan – Nivatunturiin rakennetaan päivätupa

Sa­vu­kos­ken ret­kei­ly­reit­tien va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – ­Ni­va­tun­tu­riin ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

03.06.2022 14:22 3
Tilaajille
Wintage-kelkkojen kisakausi huipentuu Leville - mukana 140 kilpailijaa

Win­ta­ge-kelk­ko­jen ki­sa­kau­si hui­pen­tuu Leville - mukana 140 kil­pai­li­jaa

26.04.2022 17:51
Tilaajille
Ikämies loukkaantui pahasti moottorikelkkaonnettomuudessa Kolarissa

Ikämies louk­kaan­tui pahasti moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Ko­la­ris­sa

21.04.2022 09:19
Tilaajille
Kelkkaenduron pro-luokan mestaruus meni Savoon – Salla Race päätti kauden

Kelk­ka­en­du­ron pro-luo­kan mes­ta­ruus meni Savoon – Salla Race päätti kauden

02.04.2022 16:42
Tilaajille
Petter Nårsan vuoro voittaa superkelkkailussa – Aki Pihlaja maksoi Oulussa amerikanveroa, häviää vielä kelkan säädössä ruotsalaiselle

Petter Nårsan vuoro voittaa su­per­kelk­kai­lus­sa – Aki Pihlaja maksoi Oulussa ame­ri­kan­ve­roa, häviää vielä kelkan sää­dös­sä ruot­sa­lai­sel­le

20.03.2022 14:44
Tilaajille
Kisamatkaa jopa 1 097 kilometriä yhteen suuntaan bensan hinnan vain noustessa – Wintagecrossi hurmasi yleisön Ivalossa, katso kuvat

Ki­sa­mat­kaa jopa 1 097 ki­lo­met­riä yhteen suun­taan bensan hinnan vain nous­tes­sa – Win­ta­gec­ros­si hurmasi yleisön Iva­los­sa, katso kuvat

13.03.2022 11:14 7
Tilaajille
Wintaget mouruavat wanhaan malliin Ivalon kelkkaradalla lauantaina

Win­ta­get mou­rua­vat wanhaan malliin Ivalon kelk­ka­ra­dal­la lauan­tai­na

10.03.2022 13:22
Tilaajille
"Kelkan sarviin ei tule tarttua kylmiltään" – viranomaiset muistuttavat moottorikelkkailun monista riskitekijöistä

"Kelkan sarviin ei tule tarttua kyl­mil­tään" – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat moot­to­ri­kelk­kai­lun monista ris­ki­te­ki­jöis­tä

17.02.2022 14:08 5
Tilaajille
Maastossa kelkkailu kuriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­tos­sa kelk­kai­lu kuriin

11.02.2022 05:00 13
Tilaajille
Pihlaja avasi kelkkacrossin SM-kauden voitolla Parikkalassa – Keskiahon kiri jäi vajaaksi, mutta kesti Miika Lammin painostuksen

Pihlaja avasi kelk­kac­ros­sin SM-kau­den voi­tol­la Pa­rik­ka­las­sa – Kes­ki­ahon kiri jäi va­jaak­si, mutta kesti Miika Lammin pai­nos­tuk­sen

05.02.2022 20:21
Tilaajille