Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Moottorikelkkailu
Kelkkaleiri syntyi rovaniemeläisten nuorten omasta innosta – "Kun kuulimme että jatkoa ei ole tulossa, päätimme järjestää leirin itse"

Kelk­ka­lei­ri syntyi ro­va­nie­me­läis­ten nuorten omasta innosta – "Kun kuu­lim­me että jatkoa ei ole tu­los­sa, pää­tim­me jär­jes­tää leirin itse"

01.12.2023 14:44 4
Tilaajille
12-vuotias Peetu Joutsen tähtää moottorikelkkailun huipulle, malttia unohtamatta – rovaniemeläinen rämäpää on voittanut jo useita kisoja

12-vuo­tias Peetu Joutsen tähtää moot­to­ri­kelk­kai­lun hui­pul­le, malttia unoh­ta­mat­ta – ro­va­nie­me­läi­nen rämäpää on voit­ta­nut jo useita kisoja

18.05.2023 09:00
Tilaajille
Moottorikelkkailija kateissa Itä-Lapissa – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätäkeskukseen

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ka­teis­sa Itä-La­pis­sa – poliisi pyytää il­moit­ta­maan ha­vain­not hä­tä­kes­kuk­seen

25.04.2023 10:19 3
Tilaajille
Moottorikelkkaurien reittimerkkien poistaminen alkoi Inarissa – jäällä kelkkaillessa on nyt noudatettava suurta varovaisuutta

Moot­to­ri­kelk­ka­urien reit­ti­merk­kien pois­ta­mi­nen alkoi Ina­ris­sa – jäällä kelk­kail­les­sa on nyt nou­da­tet­ta­va suurta va­ro­vai­suut­ta

18.04.2023 12:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moot­to­ri­kelk­kai­lu on kiel­let­tyä yk­si­tyi­sel­lä maalla

18.04.2023 05:00 1
Luvaton maastoliikenne etenkin moottorikelkoilla häiritsee uhanalaisten petolintujen pesintää – jo lyhyt tauko haudonnassa voi kylmettää munat

Luvaton maas­to­lii­ken­ne etenkin moot­to­ri­kel­koil­la häi­rit­see uhan­alais­ten pe­to­lin­tu­jen pe­sin­tää – jo lyhyt tauko hau­don­nas­sa voi kyl­met­tää munat

13.04.2023 09:48 3
Tilaajille
Sähkökelkat tuotantoon syksyllä – safarifirmoille suunnitellulla menopelillä pääsee pisimmillään noin 50 kilometriä

Säh­kö­kel­kat tuo­tan­toon syk­syl­lä – sa­fa­ri­fir­moil­le suun­ni­tel­lul­la me­no­pe­lil­lä pääsee pi­sim­mil­lään noin 50 ki­lo­met­riä

06.04.2023 19:30 6
Tilaajille
Aki Pihlajalla tuli Atlantin takana Lynxiä ikävä

Aki Pih­la­jal­la tuli At­lan­tin takana Lynxiä ikävä

06.04.2023 08:24
Tilaajille
Kelkkailijalla on Lapissa nyt unelmatalvi – loistava lumitilanne ja yöpakkaset povaavat pitkää kelkkakautta aina toukokuulle saakka

Kelk­kai­li­jal­la on Lapissa nyt unel­ma­tal­vi – lois­ta­va lu­mi­ti­lan­ne ja yö­pak­ka­set po­vaa­vat pitkää kelk­ka­kaut­ta aina tou­ko­kuul­le saakka

01.04.2023 11:29 7
Tilaajille
Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Kolarin Hannukaisessa

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kuoli on­net­to­muu­des­sa Kolarin Han­nu­kai­ses­sa

27.03.2023 20:20
Tilaajille
Snowcrossin MM-kisa siirtyy Turkista Norjan Kirkkoniemeen – urheiluun ajateltuja varoja ohjataan maanjäristysten tuhojen korjaamiseen

Snowc­ros­sin MM-kisa siirtyy Tur­kis­ta Norjan Kirk­ko­nie­meen – ur­hei­luun aja­tel­tu­ja varoja oh­ja­taan maan­jä­ris­tys­ten tuhojen kor­jaa­mi­seen

07.03.2023 15:23
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin reitillä pysymisen puolesta – yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

07.03.2023 10:29 25
Tilaajille
Pihlaja ja Posti kärkivauhdissa Amerikassa – kumpikin lappilainen ensi kertaa ISOC-podiumilla tällä kaudella

Pihlaja ja Posti kär­ki­vauh­dis­sa Ame­ri­kas­sa – kum­pi­kin lap­pi­lai­nen ensi kertaa ISOC-po­diu­mil­la tällä kau­del­la

06.03.2023 12:18
Tilaajille
Rovaniemi merkitsi ensimmäisen kelkkauran Kemijoelle – turvallisuus on varmistettu mittaamalla jään vahvuutta kahden viikon ajan

Ro­va­nie­mi mer­kit­si en­sim­mäi­sen kelk­ka­uran Ke­mi­joel­le – ­tur­val­li­suus on var­mis­tet­tu mit­taa­mal­la jään vah­vuut­ta kahden viikon ajan

06.02.2023 14:03 4
Tilaajille
Viikon kuva: Moottorikelkalla auringonlaskuun
Kolumni

Viikon kuva: Moot­to­ri­kel­kal­la au­rin­gon­las­kuun

02.02.2023 06:00 7
Tilaajille
Lapin moottorikelkkailijat saivat lahjoituksena vielä yhden junnukelkan varastetun tilalle: "Tämä on kerholle pelastus, jolla ratkaistaan monta ongelmaa"

Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat lah­joi­tuk­se­na vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun ti­lal­le: "Tämä on ker­hol­le pe­las­tus, jolla rat­kais­taan monta on­gel­maa"

30.01.2023 11:20
Tilaajille
Hirvonen ajoi hirmuista kyytiä nollakelin Pakkaskisassa – Snowcrossin junnuluokat täynnä tuoreita nousevia kisakuskeja, Mäntyvaaran radalla riitti surinaa ja pörinää

Hir­vo­nen ajoi hir­muis­ta kyytiä nol­la­ke­lin Pak­kas­ki­sas­sa – Snowc­ros­sin jun­nu­luo­kat täynnä tuo­rei­ta nou­se­via ki­sa­kus­ke­ja, Män­ty­vaa­ran radalla riitti surinaa ja pörinää

28.01.2023 19:05
Tilaajille
Lapin moottorikelkkailijat sai uuden lastenkelkan varastetun tilalle – "Hienosti ovat ihmiset reagoineet tähän asiaan"

Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat sai uuden las­ten­kel­kan va­ras­te­tun tilalle – "Hie­nos­ti ovat ihmiset rea­goi­neet tähän asiaan"

24.01.2023 18:32 6
Tilaajille
Varkaat veivät lasten junioritoimintaan tarkoitetun moottorikelkan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lapsilta harrastusvehkeet?"

Varkaat veivät lasten ju­nio­ri­toi­min­taan tar­koi­te­tun moot­to­ri­kel­kan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lap­sil­ta har­ras­tus­veh­keet?"

18.01.2023 15:25 5
Tilaajille
Nilkkamurtuma päätti Aki Pihlajan noususuhdanteen Amerikan lumikentillä

Nilk­ka­mur­tu­ma päätti Aki Pih­la­jan nou­su­suh­dan­teen Ame­ri­kan lu­mi­ken­til­lä

16.01.2023 12:32
Tilaajille