Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Maastoliikenne
Metsähallitus sujuvoittaa moottorikelkkasafareita harjoittavien yritysten maastoliikenneluvitusta

Met­sä­hal­li­tus su­ju­voit­taa moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­rei­ta har­joit­ta­vien yri­tys­ten maas­to­lii­ken­ne­lu­vi­tus­ta

17.11.2022 20:31 5
Tilaajille
Metsähallitus muistutti hirvestäjiä maastoliikennesäännöistä Puljun erämaa-alueella – paikalliset epäilivät, että mönkijöitä on käytetty jahdissa

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­ti hir­ves­tä­jiä maas­to­lii­ken­ne­sään­nöis­tä Puljun erä­maa-alueel­la – pai­kal­li­set epäi­li­vät, että mön­ki­jöi­tä on käy­tet­ty jah­dis­sa

07.11.2022 16:58 12
Tilaajille
"Lähes 400 puhalluskoetta eikä yhtään rattijuoppoa" – Lapin poliisi jakoi viikonlopun maastoliikennevalvonnassa sakkoja ylinopeudesta ja virheellisistä henkilökuljetuksista

"Lähes 400 pu­hal­lus­koet­ta eikä yhtään rat­ti­juop­poa" – Lapin poliisi jakoi vii­kon­lo­pun maas­to­lii­ken­ne­val­von­nas­sa sakkoja yli­no­peu­des­ta ja vir­heel­li­sis­tä hen­ki­lö­kul­je­tuk­sis­ta

01.03.2022 11:42
Tilaajille
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

17.08.2021 22:14 1
Tilaajille
Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Saariselällä hurjastelleesta mönkijästä – Pyrki pakoon ja vaaransi liikenneturvallisuuden

Poliisi kaipaa sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja Saa­ri­se­läl­lä hur­jas­tel­lees­ta mön­ki­jäs­tä – Pyrki pakoon ja vaa­ran­si lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den

13.08.2021 09:31
Tilaajille
Moottorikelkan kuljettaja sai surmansa Kolarissa

Moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja sai sur­man­sa Ko­la­ris­sa

03.04.2021 19:31 11
Tilaajille
Poliisi valvoi moottorikelkkailua Levillä – Ilmi tuli muutamia kovia ylinopeuksia, mutta ei yhtään rattijuoppoa

Poliisi valvoi moot­to­ri­kelk­kai­lua Levillä – Ilmi tuli muu­ta­mia kovia yli­no­peuk­sia, mutta ei yhtään rat­ti­juop­poa

17.03.2021 21:27
Tilaajille

IS: Saa­me­lais­kä­rä­jät esittää kom­pen­saa­tioi­ta maas­to­ajo­neu­vo­jen hank­ki­mi­seen

22.02.2021 20:39 1
Tilaajille
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

03.04.2020 13:40
Tilaajille

Moot­to­ri­kel­kal­la päin puuta – ajaja louk­kaan­tui

03.04.2020 15:51
Tilaajille
Moottorikelkkauralupien myynti loppuu tältä keväältä Lapissa

Moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynti loppuu tältä ke­vääl­tä Lapissa

03.04.2020 10:27
Tilaajille