Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikennerikkomukset
Kaahaaminen Simossa toi nelikymppiselle miehelle yli 2 500 euron sakot

Kaa­haa­mi­nen Simossa toi ne­li­kymp­pi­sel­le mie­hel­le yli 2 500 euron sakot

23.08.2023 21:37
Tilaajille
Poliisi keskeytti vaarallisen kuljetuksen Kittilässä – 16 000 kilon betonielementtikuljetus oli vaarassa kaatua vastaantulevan liikenteen kaistalle

Poliisi kes­keyt­ti vaa­ral­li­sen kul­je­tuk­sen Kit­ti­läs­sä – 16 000 kilon be­to­ni­ele­ment­ti­kul­je­tus oli vaa­ras­sa kaatua vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen kais­tal­le

22.08.2023 18:04 14
Tilaajille
Alaikäinen rattijuoppo kaatui mopolla poliisin lähdettyä seuraamaan Rovaniemellä – kyydissä kypärätön matkustaja

Ala­ikäi­nen rat­ti­juop­po kaatui mopolla po­lii­sin läh­det­tyä seu­raa­maan Ro­va­nie­mel­lä – kyy­dis­sä ky­pä­rä­tön mat­kus­ta­ja

19.07.2023 15:50
Tilaajille
12-vuotias ajoi satasta vesijetillä Rovaniemellä – kolmasosa juhannuksena puhallutetuista veneili alkoholin vaikutuksen alaisena

12-vuo­tias ajoi satasta ve­si­je­til­lä Ro­va­nie­mel­lä – kol­mas­osa ju­han­nuk­se­na pu­hal­lu­te­tuis­ta veneili al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

26.06.2023 08:24 10
Tilaajille
Poliisi määräsi useita liikennevirhemaksuja ja sakkoja Rovaniemen keskustassa toteutetussa liikenteenvalvontaiskussa

Poliisi määräsi useita lii­ken­ne­vir­he­mak­su­ja ja sakkoja Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa to­teu­te­tus­sa lii­ken­teen­val­von­ta­is­kus­sa

20.06.2023 19:16 7
Tilaajille
Valvonta paljasti raskaassa liikenteessä paljon puutteita Kemi-Tornion alueella – maksullisia seuraamuksia yli puolelle kuljetuksista

Val­von­ta pal­jas­ti ras­kaas­sa lii­ken­tees­sä paljon puut­tei­ta Ke­mi-Tor­nion alueel­la – mak­sul­li­sia seu­raa­muk­sia yli puo­lel­le kul­je­tuk­sis­ta

12.05.2023 16:40 5
Tilaajille
Poliisi suoritti liikennevalvontaa Länsi-Lapissa ja Käsivarressa: 19 kuljettajaa menetti kortin, lähes 200 sai sakkoja

Poliisi suo­rit­ti lii­ken­ne­val­von­taa Län­si-La­pis­sa ja Kä­si­var­res­sa: 19 kul­jet­ta­jaa menetti kortin, lähes 200 sai sakkoja

15.08.2022 13:51 8
Tilaajille
Liikennetehtävät työllistivät poliisia lauantaina Meri-Lapissa – mies ajoi työkonetta päihtyneenä ja ilman ajo-oikeutta Torniossa

Lii­ken­ne­teh­tä­vät työl­lis­ti­vät po­lii­sia lauan­tai­na Me­ri-La­pis­sa – mies ajoi työ­ko­net­ta päih­ty­nee­nä ja ilman ajo-oi­keut­ta Tor­nios­sa

12.06.2022 14:35 1
Meri-Lapissa törkeitä liikennerikkomuksia

Me­ri-La­pis­sa tör­kei­tä lii­ken­ne­rik­ko­muk­sia

23.04.2022 09:50 1
Tilaajille

Rat­ti­juop­po kaahasi sa­taa­kol­mea­kymp­piä Ter­vo­las­sa, kunnes poliisi tuli vastaan

12.09.2021 11:47
Tilaajille
Poliisin liikennevalvontaisku Ylä-Lapissa tuotti tulosta: Neljän päivän aikana kirjattiin yhteensä yli 100 ylinopeussakkoa ja liikennevirhemaksua

Po­lii­sin lii­ken­ne­val­von­ta­is­ku Ylä-La­pis­sa tuotti tu­los­ta: Neljän päivän aikana kir­jat­tiin yh­teen­sä yli 100 yli­no­peus­sak­koa ja lii­ken­ne­vir­he­mak­sua

02.08.2021 10:35
Tilaajille
Poliisilla kiireinen viikonloppu Kemissä ja Torniossa – Pahoinpitelyjä ja liikenneturvallisuuden vaarantamista

Po­lii­sil­la kii­rei­nen vii­kon­lop­pu Kemissä ja Tor­nios­sa – Pa­hoin­pi­te­ly­jä ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mis­ta

04.07.2021 11:22
Tilaajille
Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia yhtä paljon vuonna 2020, lisääntynyt huumeiden määrä kumoaa vähentyneet alkoholijuopumukset

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

30.03.2021 09:55
Poliisi tavoitti rattijuoppoja Rovaniemen teiltä ja kaduilta

Poliisi ta­voit­ti rat­ti­juop­po­ja Ro­va­nie­men teiltä ja ka­duil­ta

10.01.2021 17:53
Tilaajille
Huumekuskit ja rattijuopot työllistivät poliisia Rovaniemellä – Partio joutui väistämään humalaista kuljettajaa Kairatien liikenneympyrässä

Huu­me­kus­kit ja rat­ti­juo­pot työl­lis­ti­vät po­lii­sia Ro­va­nie­mel­lä – Partio joutui väis­tä­mään hu­ma­lais­ta kul­jet­ta­jaa Kai­ra­tien lii­ken­ne­ym­py­räs­sä

20.12.2020 15:56 1
Tilaajille
Poliisilla riitti töitä Meri-Lapissa: Kemissä ja Torniossa kolme miestä ajoi autoa ilman ajo-oikeutta, molemmissa Ylitorniolla ja Keminmaassa tapahtui pahoinpitely

Po­lii­sil­la riitti töitä Me­ri-La­pis­sa: Kemissä ja Tor­nios­sa kolme miestä ajoi autoa ilman ajo-oi­keut­ta, mo­lem­mis­sa Yli­tor­niol­la ja Ke­min­maas­sa ta­pah­tui pa­hoin­pi­te­ly

07.11.2020 11:35 1
Tilaajille
Ajokieltoja, sakkoja ja kirjallisia huomautuksia jaettiin, kun Rovaniemellä, Pellossa, Sodankylässä ja Ylitorniolla tarkastettiin 111 raskasta ajoneuvoa tämän viikon aikana

Ajo­kiel­to­ja, sakkoja ja kir­jal­li­sia huo­mau­tuk­sia jaet­tiin, kun Ro­va­nie­mel­lä, Pel­los­sa, So­dan­ky­läs­sä ja Yli­tor­niol­la tar­kas­tet­tiin 111 ras­kas­ta ajo­neu­voa tämän viikon aikana

02.10.2020 20:15 2
Tilaajille
Kemin alueella viisi huumeista aiheutunutta rattijuopumustapausta perjantain ja lauantain aikana

Kemin alueel­la viisi huu­meis­ta ai­heu­tu­nut­ta rat­ti­juo­pu­mus­ta­paus­ta per­jan­tain ja lauan­tain aikana

26.09.2020 13:40
Tilaajille
Poliisi kirjoitti viikonloppuna yli sata sakkoa Länsi-Lapissa ja Käsivarren alueilla – Kolme kuljettajaa määrättiin ajokieltoon ylinopeuksien takia

Poliisi kir­joit­ti vii­kon­lop­pu­na yli sata sakkoa Län­si-La­pis­sa ja Kä­si­var­ren alueil­la – Kolme kul­jet­ta­jaa mää­rät­tiin ajo­kiel­toon yli­no­peuk­sien takia

20.07.2020 09:38 2
Tilaajille