Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Sanomalehdet
Noin puolet nuorista seuraa uutisia päivittäin, kertoo tutkimus – Lappilaisteinejä kiinnostavat oppivelvollisuuden piteneminen ja koulukiusatun murhaepäily

Noin puolet nuo­ris­ta seuraa uutisia päi­vit­täin, kertoo tut­ki­mus – Lap­pi­lais­tei­ne­jä kiin­nos­ta­vat op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­te­ne­mi­nen ja kou­lu­kiu­sa­tun mur­ha­epäi­ly

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Tilausmäärä kasvussa maakuntalehdissä – Kaleva Median lehdissä jo yli 20 000 digitilaajaa

Ti­laus­mää­rä kas­vus­sa maa­kun­ta­leh­dis­sä – Kaleva Median leh­dis­sä jo yli 20 000 di­gi­ti­laa­jaa

10.12.2020 09:46
Tilaajille
Päiväkirja: Kiitos ja näkemiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiitos ja nä­ke­miin

31.08.2020 07:30
Tilaajille
Auta itsellesi tärkeää yritystä selviämään yli vuoden 2020 suuren talouskriisin – osta vaikka varastoon tuotteita ja digitaalisia palveluita
Kolumni

Auta it­sel­le­si tärkeää yri­tys­tä sel­viä­mään yli vuoden 2020 suuren ta­lous­krii­sin – osta vaikka va­ras­toon tuot­tei­ta ja di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta

20.03.2020 06:30
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Alman ja Sanoman kaupan – Alman alueelliset sanomalehdet ja painopalvelut Sanomalle

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to hy­väk­syi Alman ja Sanoman kaupan – Alman alueel­li­set sa­no­ma­leh­det ja pai­no­pal­ve­lut Sa­no­mal­le

19.03.2020 16:09
Ilkka-Pohjalaisen uusi päätoimittaja Markku Mantila palaa tuttuun kaupunkiin uuteen maakuntalehteen luottaen

Ilk­ka-Poh­ja­lai­sen uusi pää­toi­mit­ta­ja Markku Mantila palaa tuttuun kau­pun­kiin uuteen maa­kun­ta­leh­teen luot­taen

23.11.2019 09:24