Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sanomalehdet
Traficom myönsi valtionavustukset sanomalehtien jakeluun – Lapin alueista ei tullut yhtään ehdot täyttävää hakemusta

Tra­fi­com myönsi val­tion­avus­tuk­set sa­no­ma­leh­tien ja­ke­luun – Lapin alueis­ta ei tullut yhtään ehdot täyt­tä­vää ha­ke­mus­ta

08.09.2023 14:55 1
Tilaajille
Sanomalehtiä pidetään edelleen luotettavimpana mediana, kertoo Uutismedian liiton tutkimus

Sa­no­ma­leh­tiä pi­de­tään edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na me­dia­na, kertoo Uu­tis­me­dian liiton tut­ki­mus

04.09.2023 09:10 9
Hilla Group irtisanoo 15 – Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat ilmestyvät jatkossa painettuna viitenä päivänä viikossa

Hilla Group ir­ti­sa­noo 15 – Kes­ki­poh­jan­maa ja Kainuun Sanomat il­mes­ty­vät jat­kos­sa pai­net­tu­na viitenä päivänä vii­kos­sa

27.03.2023 19:46

KP: Kes­ki­poh­jan­maa vaihtaa pää­toi­mit­ta­jaa kesken muu­tos­neu­vot­te­lui­den

31.01.2023 14:50
Päiväkirja: On keskiviikko, lokakuun 11. päivä 1922 – on sata vuotta sitten
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: On kes­ki­viik­ko, lo­ka­kuun 11. päivä 1922 – on sata vuotta sitten

11.10.2022 06:00
Tilaajille
Tutkimus: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kaikissa väestöryhmissä lukee sanomalehtiä

Tut­ki­mus: Yli­voi­mai­nen enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kai­kis­sa väes­tö­ryh­mis­sä lukee sa­no­ma­leh­tiä

23.09.2022 08:21
Sanomalehdet ovat suomalaisten mielestä luotettavin media

Sa­no­ma­leh­det ovat suo­ma­lais­ten mie­les­tä luo­tet­ta­vin media

01.09.2022 10:07
Tilaajille
Ilta-Sanomat irtisanoi pitkän linjan rikostoimittajan – toimittaja myöntää käyttäytyneensä epäasiallisesti työtovereita kohtaan

Il­ta-Sa­no­mat ir­ti­sa­noi pitkän linjan ri­kos­toi­mit­ta­jan – toi­mit­ta­ja myöntää käyt­täy­ty­neen­sä epä­asial­li­ses­ti työ­to­ve­rei­ta kohtaan

30.06.2022 19:22
Noin puolet nuorista seuraa uutisia päivittäin, kertoo tutkimus – Lappilaisteinejä kiinnostavat oppivelvollisuuden piteneminen ja koulukiusatun murhaepäily

Noin puolet nuo­ris­ta seuraa uutisia päi­vit­täin, kertoo tut­ki­mus – Lap­pi­lais­tei­ne­jä kiin­nos­ta­vat op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­te­ne­mi­nen ja kou­lu­kiu­sa­tun mur­ha­epäi­ly

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Tilausmäärä kasvussa maakuntalehdissä – Kaleva Median lehdissä jo yli 20 000 digitilaajaa

Ti­laus­mää­rä kas­vus­sa maa­kun­ta­leh­dis­sä – Kaleva Median leh­dis­sä jo yli 20 000 di­gi­ti­laa­jaa

10.12.2020 09:46
Tilaajille
Päiväkirja: Kiitos ja näkemiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiitos ja nä­ke­miin

31.08.2020 07:30
Tilaajille
Auta itsellesi tärkeää yritystä selviämään yli vuoden 2020 suuren talouskriisin – osta vaikka varastoon tuotteita ja digitaalisia palveluita
Kolumni

Auta it­sel­le­si tärkeää yri­tys­tä sel­viä­mään yli vuoden 2020 suuren ta­lous­krii­sin – osta vaikka va­ras­toon tuot­tei­ta ja di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta

20.03.2020 06:30
Tilaajille
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Alman ja Sanoman kaupan – Alman alueelliset sanomalehdet ja painopalvelut Sanomalle

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to hy­väk­syi Alman ja Sanoman kaupan – Alman alueel­li­set sa­no­ma­leh­det ja pai­no­pal­ve­lut Sa­no­mal­le

19.03.2020 16:09
Ilkka-Pohjalaisen uusi päätoimittaja Markku Mantila palaa tuttuun kaupunkiin uuteen maakuntalehteen luottaen

Ilk­ka-Poh­ja­lai­sen uusi pää­toi­mit­ta­ja Markku Mantila palaa tuttuun kau­pun­kiin uuteen maa­kun­ta­leh­teen luot­taen

23.11.2019 09:24