Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Jäänmurtaja Sampo
Livemusiikin parista keskelle jäätä

Li­ve­mu­sii­kin parista kes­kel­le jäätä

07.02.2024 15:40
Jäänmurtaja Sampon risteilykausi käynnistyi ennätysaikaisin – vara-alus Arktis saapui Sampon tueksi täksi talveksi

Jään­mur­ta­ja Sampon ris­tei­ly­kau­si käyn­nis­tyi en­nä­tys­ai­kai­sin – va­ra-alus Arktis saapui Sampon tueksi täksi tal­vek­si

20.12.2023 14:43
Tilaajille
Satelliittipaikannus ja tekoäly helpottavat laivojen kulkua jäässä ja pimeässä – jäänmurtaja Sampo mukana tutkimuksessa

Sa­tel­liit­ti­pai­kan­nus ja tekoäly hel­pot­ta­vat lai­vo­jen kulkua jäässä ja pi­meäs­sä – jään­mur­ta­ja Sampo mukana tut­ki­muk­ses­sa

03.10.2023 08:43
Tilaajille
Kemin matkailu hankkii toisen aluksen Sampon rinnalle

Kemin mat­kai­lu hankkii toisen aluksen Sampon rin­nal­le

14.06.2023 15:45
Sampo vie jälleen turisteja merelle 1–2 kertaa päivässä Ajoksen satamasta – kaikille avoin talvipuisto aukesi Kemin lumilinnan alueelle

Sampo vie jälleen tu­ris­te­ja merelle 1–2 kertaa päi­väs­sä Ajoksen sa­ta­mas­ta – kai­kil­le avoin tal­vi­puis­to aukesi Kemin lu­mi­lin­nan alueel­le

20.01.2023 19:22 2
Tilaajille
M/S Kökar tuuraa Sampoa – "Onhan tämä ihan pikkuinen Sampoon verrattuna, nimenomaan pikkuveli"

M/S Kökar tuuraa Sampoa – "On­han tämä ihan pik­kui­nen Sampoon ver­rat­tu­na, ni­men­omaan pik­ku­ve­li"

11.01.2023 15:25
Jäänmurtaja Sampo takaisin risteilykuntoon tammikuun puolivälissä – väliaikaisesti matkailijoita käyttää merellä M/S Kökar

Jään­mur­ta­ja Sampo ta­kai­sin ris­tei­ly­kun­toon tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä – vä­li­ai­kai­ses­ti mat­kai­li­joi­ta käyttää merellä M/S Kökar

04.01.2023 20:30 1
Tilaajille
Kemikin täyttyy turisteista, koska Rovaniemi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

Kemikin täyttyy tu­ris­teis­ta, koska Ro­va­nie­mi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

22.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Jäänmurtaja Sampo saadaan kuntoon 2–3 viikossa – tarvittavia varaosia saatiin sataman varastosta ja maailmalta, Wärtsilän henkilökuntaa tulee avuksi

Jään­mur­ta­ja Sampo saadaan kuntoon 2–3 vii­kos­sa – tar­vit­ta­via va­ra­osia saatiin sataman va­ras­tos­ta ja maail­mal­ta, Wärt­si­län hen­ki­lö­kun­taa tulee avuksi

22.12.2022 16:12 2
Tilaajille
Kemin matkailun vetonaulan jäänmurtaja Sammon ensimmäiset risteilyt on peruttu konevian vuoksi – tilalle tuleva vara-alus M/S Kökar aloittaa perjantaina risteilyt Kemin edustalla

Kemin mat­kai­lun ve­to­nau­lan jään­mur­ta­ja Sammon en­sim­mäi­set ris­tei­lyt on peruttu ko­ne­vian vuoksi – tilalle tuleva va­ra-alus M/S Kökar aloit­taa per­jan­tai­na ris­tei­lyt Kemin edus­tal­la

21.12.2022 16:44 5
Tilaajille
Jäänmurtajaristeilyt jatkuvat Kemissä – "elämystuote edellyttää kaikilta sitoutumista aluksen toimintakunnon ylläpitoon"

Jään­mur­ta­ja­ris­tei­lyt jat­ku­vat Kemissä – "e­lä­mys­tuo­te edel­lyt­tää kai­kil­ta si­tou­tu­mis­ta aluksen toi­min­ta­kun­non yl­lä­pi­toon"

12.11.2022 11:55
Jäänmurtaja Sampo kuljettaa tänä talvena noin kolmasosaa normaalista turistimäärästä – koronasta toipuminen oli hyvällä mallilla, mutta Ukrainan sota hiljensi loppukauden

Jään­mur­ta­ja Sampo kul­jet­taa tänä talvena noin kol­mas­osaa nor­maa­lis­ta tu­ris­ti­mää­räs­tä – ko­ro­nas­ta toi­pu­mi­nen oli hyvällä mal­lil­la, mutta Uk­rai­nan sota hil­jen­si lop­pu­kau­den

18.03.2022 17:50
Tilaajille
Matkailumurtaja Sampo määrättiin kalliiseen huoltoon, vaikka se ei ole risteillyt koronan jälkeen metriäkään – liki 400 000 euron telakkakäyntiä ei voinut lykätä

Mat­kai­lu­mur­ta­ja Sampo mää­rät­tiin kal­lii­seen huol­toon, vaikka se ei ole ris­teil­lyt koronan jälkeen met­riä­kään – liki 400 000 euron te­lak­ka­käyn­tiä ei voinut lykätä

29.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Kemin Matkailu suunnitelee jäänmurtaja Sampon siirtämistä Veitsiluodon satamaan – satamanjohtaja uskoo laivan sinne mahtuvan

Kemin Mat­kai­lu suun­ni­te­lee jään­mur­ta­ja Sampon siir­tä­mis­tä Veit­si­luo­don sa­ta­maan – sa­ta­man­joh­ta­ja uskoo laivan sinne mah­tu­van

05.02.2021 16:10 8
Tilaajille
Iso isku Kemin matkailuun:  Jäänmurtaja Sammon kaikki risteilyt peruttu ja lumilinna tehdään pienoiskoossa

Iso isku Kemin mat­kai­luun: Jään­mur­ta­ja Sammon kaikki ris­tei­lyt peruttu ja lu­mi­lin­na tehdään pie­nois­koos­sa

16.11.2020 13:12 1
Tilaajille
Matkailujäänmurtaja Sampo ei lähde joulukuussa liikkeelle ja koko sesonkikin on vaarassa

Mat­kai­lu­jään­mur­ta­ja Sampo ei lähde jou­lu­kuus­sa liik­keel­le ja koko se­son­ki­kin on vaa­ras­sa

18.09.2020 10:26
Tilaajille
Kauppasumma konserniyhtiöltä toiselle: Kemin Matkailu osti vajaalla miljoonalla eurolla jäänmurtaja Sammon

Kaup­pa­sum­ma kon­ser­ni­yh­tiöl­tä toi­sel­le: Kemin Mat­kai­lu osti va­jaal­la mil­joo­nal­la eurolla jään­mur­ta­ja Sammon

08.01.2020 11:01
Tilaajille
Jäänmurtaja Sampo myyty Kemin Matkailulle

Jään­mur­ta­ja Sampo myyty Kemin Mat­kai­lul­le

03.01.2020 10:30
Tilaajille