pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Kemin Mat­kai­lu suun­ni­te­lee jään­mur­ta­ja Sampon siir­tä­mis­tä Veit­si­luo­don sa­ta­maan – sa­ta­man­joh­ta­ja uskoo laivan sinne mah­tu­van

Jäänmurtaja Sammon risteilyillä on käynyt paljon ulkomaisia turisteja. Laivan pitää lähteä nykyisestä laituripaikastaan Ajoksesta, jos Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan kuljetuksia varten tehtävän uuden laiturin rakentaminen alkaa.
Jäänmurtaja Sammon risteilyillä on käynyt paljon ulkomaisia turisteja. Laivan pitää lähteä nykyisestä laituripaikastaan Ajoksesta, jos Metsä Fibren Kemiin suunnitteleman biotuotetehtaan kuljetuksia varten tehtävän uuden laiturin rakentaminen alkaa.
Kuva: Pekka Aho

Kemin Matkailu Oy suunnittelee siirtävänsä Ajoksen satamassa toimettomana tällä hetkellä seisovan jäänmurtaja Sammon Kemin Satama Oy:n ylläpitämään Veitsiluodon satamaan ensi kesänä.

Jäämurtaja täytyy siirtää pois Metsä Fibren Kemin tehdashankkeen vuoksi suunnitellun uuden laiturin mahdollisten rakennustöiden tieltä. Metsäyhtiön päätöstä uudesta biotuotetehtaasta odotellaan alkuvuonna, ehkä jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.