Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Kemin kaupunginteatteri
Kuukausi

Arvio : Kyllä kaverin kanssa pärjää

15.09.2021 11:07
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Aar­teen­met­säs­tyk­ses­sä riittää yl­lä­tyk­siä

10.09.2021 09:19
Tilaajille

Elling en­si-il­taan Kemin Tul­li­ma­ka­sii­nil­la

08.09.2021 14:23

Kuusi hen­ki­löä hakee Kemiin teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Sa­rian­ne Paa­so­sel­le va­li­taan jatkaja ano­nyy­min rek­ry­toin­nin avulla

30.08.2021 17:47 5
Tilaajille

Pitkä tie en­si-il­taan - alun­pe­rin Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin las­ten­näy­tel­män piti saada en­si-il­tan­sa jo vuoden 2020 huh­ti­kuus­sa

25.08.2021 10:32

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri su­pis­taa toi­min­taan­sa ja vetää syksyn esi­tyk­set pois pää­näyt­tä­möl­tään Pir­til­tä

23.08.2021 12:59 4
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja: Ma­ja­kan­var­ti­jan tois­tai­sek­si vii­mei­nen lo­ki­kir­ja

14.07.2021 10:32

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jan Matti Ruot­sa­lai­sen lau­sun­not kau­pun­gin­teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta ja ver­taa­mi­nen ar­vok­kaa­seen luo­mu­vil­la­pi­poon suu­tut­ti­vat kult­tuu­ri­vä­keä

09.06.2021 09:23 4
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri stree­maa las­ten­teat­te­ria tors­tai­sin – lä­he­tyk­sen ovat kaik­kien kat­sot­ta­vis­sa il­mai­sek­si

21.04.2021 11:40

Ar­vos­te­lu: Kemin kau­pun­gin sa­tust­rii­mis­sä kul­jet­tiin viik­sek­käi­den muu­ra­hais­ten mat­kas­sa

18.04.2021 15:04
Tilaajille

Näyt­te­li­jä Johanna Ahonen val­mis­tau­tuu Maa on syn­ti­nen laulu -näy­tel­män Martan rooliin - "aluksi säi­käh­din kirjan rajuja ta­pah­tu­mia"

27.01.2021 12:39

Lei­vok­sen kyl­kiäi­se­nä saa nyt teat­te­ri­esi­tyk­sen Kemissä – Teat­te­rin mukaan vas­taa­vaa kon­sep­tia ei ole missään muualla

20.01.2021 11:47
Tilaajille

Kemi siirtää ylä­kou­lun Ka­ri­haa­ras­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – val­tuus­to äänesti myös li­sä­ra­haa teat­te­ril­le

15.12.2020 10:59 2
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin Kah­lo-mo­no­lo­gi kil­pai­lee Oulussa

11.12.2020 19:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pyydän an­teek­si oh­jaa­vaa käy­tös­tä­ni

19.10.2020 05:30
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Kolme erää ih­mis­suh­de­shak­kia

18.10.2020 16:50
Tilaajille

Kun Kemin Woody Allen näy­tel­mää kuvasi

14.10.2020 17:00 1
Tilaajille
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tur­val­li­nen teat­te­ri­toi­min­ta alkaa Jä­nik­sen vuoden mer­keis­sä – ”Esitys tarjoaa kat­so­jil­le her­sy­vää huu­mo­ria, vauhtia ja maa­gis­ta rea­lis­mia”

16.09.2020 06:00

Kemin teat­te­ri avaa ovet ra­joi­te­tus­ti

27.08.2020 21:59
Tilaajille