Kemin kaupunginteatteri
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pyydän an­teek­si oh­jaa­vaa käy­tös­tä­ni

05:30 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Arvostelu: Kolme erää ihmissuhdeshakkia

Ar­vos­te­lu: Kolme erää ih­mis­suh­de­shak­kia

18.10.2020 16:50 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kun Kemin Woody Allen näytelmää kuvasi

Kun Kemin Woody Allen näy­tel­mää kuvasi

14.10.2020 17:00 1
Tilaajille
Turvallinen teatteritoiminta alkaa Jäniksen vuoden merkeissä – ”Esitys tarjoaa katsojille hersyvää huumoria, vauhtia ja maagista realismia”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tur­val­li­nen teat­te­ri­toi­min­ta alkaa Jä­nik­sen vuoden mer­keis­sä – ”Esitys tarjoaa kat­so­jil­le her­sy­vää huu­mo­ria, vauhtia ja maa­gis­ta rea­lis­mia”

16.09.2020 06:00
Kemin teatteri avaa ovet rajoitetusti

Kemin teat­te­ri avaa ovet ra­joi­te­tus­ti

27.08.2020 21:42 0
Tilaajille

Sa­rian­ne Paa­so­nen hakee Jy­väs­ky­län kau­pun­gin­teat­te­rin joh­ta­jak­si

07.07.2020 17:20 0
Tilaajille
Kemin kulttuurilaitoksille 103 000 euron avustus koronaviruskriisistä selviämiseen

Kemin kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le 103 000 euron avustus ko­ro­na­vi­rus­krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

18.06.2020 15:39 0
Tilaajille
Terveisiä karanteenista  - mahdollisen kotiarestin sattuessa on hyvää aikaa tukea yrittäjiä ja esittäviä taiteita käyttämällä nettikauppoja ja lunastamalla vaikka lahjakortteja tuleviin tapahtumiin
Kolumni Sarianne Paasonen

Ter­vei­siä ka­ran­tee­nis­ta - mah­dol­li­sen ko­ti­ares­tin sat­tues­sa on hyvää aikaa tukea yrit­tä­jiä ja esit­tä­viä tai­tei­ta käyt­tä­mäl­lä net­ti­kaup­po­ja ja lu­nas­ta­mal­la vaikka lah­ja­kort­te­ja tu­le­viin ta­pah­tu­miin

18.03.2020 13:56 0
Kemi aikoo purkaa kaksi miljoonarahastoa – kaupungin tilinpäätös jää silti hyytävän alijäämäiseksi

Kemi aikoo purkaa kaksi mil­joo­na­ra­has­toa – kau­pun­gin ti­lin­pää­tös jää silti hyy­tä­vän ali­jää­mäi­sek­si

10.03.2020 18:30 0
Tilaajille
Kemin uuden Kulttuuritalon teatterisali rakennetaan Imatran mallilla – "Kyseessä on kustannustehokkaasti ja nopeasti rakennettu, toimiva tila"

Kemin uuden Kult­tuu­ri­ta­lon teat­te­ri­sa­li ra­ken­ne­taan Imatran mal­lil­la – "Ky­sees­sä on kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja no­peas­ti ra­ken­net­tu, toimiva tila"

27.02.2020 10:15 0
Tilaajille
Kemin kaupunginteatterin tulkinta Arto Paasilinnan klassikosta on yhtaikaa hauska ja syvämietteinen

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin tul­kin­ta Arto Paa­si­lin­nan klas­si­kos­ta on yht­ai­kaa hauska ja sy­vä­miet­tei­nen

24.02.2020 12:40 0
Tilaajille
Jäniksen vuosi loikkii Kemin kaupunginteatterissa nykyaikaan

Jä­nik­sen vuosi loikkii Kemin kau­pun­gin­teat­te­ris­sa ny­ky­ai­kaan

18.02.2020 18:07 0
Tilaajille
Fridan elämä hirveiden kipujen kanssa – näyttelijä Sirpa Filppa haaveili vuosikymmenet Frida Kahlon tuomisesta teatterilavalle

Fridan elämä hir­vei­den kipujen kanssa – näyt­te­li­jä Sirpa Filppa haa­vei­li vuo­si­kym­me­net Frida Kahlon tuo­mi­ses­ta teat­te­ri­la­val­le

12.02.2020 10:05 0
Arvio: Värien taustalla on tuska – Aineen taidemuseo tarjoaa mainiot puitteet intensiiviselle taiteilijakuvaukselle.

Arvio: Värien taus­tal­la on tuska – Aineen tai­de­mu­seo tarjoaa mainiot puit­teet in­ten­sii­vi­sel­le tai­tei­li­ja­ku­vauk­sel­le.

09.02.2020 15:20 0
Tilaajille
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

17.01.2020 11:18 0
Kemin kaupunginteatteri onnistui nostamaan katsojalukuja evakkovuotenaan

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri on­nis­tui nos­ta­maan kat­so­ja­lu­ku­ja evak­ko­vuo­te­naan

02.01.2020 12:25 0
Tilaajille
Kemin Kulttuuritalosta on tulossa korkea, Pirttiin yhdistyvä rakennus maanalaisella parkkitilalla

Kemin Kult­tuu­ri­ta­los­ta on tulossa korkea, Pirt­tiin yh­dis­ty­vä ra­ken­nus maan­alai­sel­la park­ki­ti­lal­la

27.12.2019 17:11 0
Tilaajille
Arvio:  Arkisen satumaista joulua!

Arvio: Arkisen sa­tu­mais­ta joulua!

31.10.2019 22:06 0
Tilaajille
Kemin kaupunginteatterin väistötiloista tuli täydellinen koti Viirulle ja Pesoselle –teatteri ottaa jouluisella lastennäytelmällään kaiken irti historiaa henkivän Tullimakasiinin tiloista

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin väis­tö­ti­lois­ta tuli täy­del­li­nen koti Vii­rul­le ja Pe­so­sel­le –teat­te­ri ottaa jou­lui­sel­la las­ten­näy­tel­mäl­lään kaiken irti his­to­riaa hen­ki­vän Tul­li­ma­ka­sii­nin ti­lois­ta

23.10.2019 18:34 0
Tilaajille
Arvostelu: Kohti mustaa aukkoa — prosit!

Ar­vos­te­lu: Kohti mustaa aukkoa — prosit!

06.10.2019 13:55 0
Tilaajille