Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Näytelmät
Teatteriarvio: Mitäs tälle Lindgrenille tehdään? — Osallistava RomForum-esitys haastaa yleisön määrätietoisesti mutta lempeästi.

Teat­te­riar­vio: Mitäs tälle Lind­gre­nil­le teh­dään? — Osal­lis­ta­va Rom­Fo­rum-esi­tys haastaa yleisön mää­rä­tie­toi­ses­ti mutta lem­peäs­ti.

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Kaverin kanssa löytyy rohkeus — Miika Murasen jäähyväisteos on riemukkaan värikäs lastennäytelmä

Teat­te­riar­vio: Kaverin kanssa löytyy rohkeus — Miika Murasen jää­hy­väis­teos on rie­muk­kaan värikäs las­ten­näy­tel­mä

16.02.2023 15:00
Tilaajille
Kemi – muistio puista kisaa vuoden teatteriesityksen Thalia-palkinnosta, voittaja valitaan yleisöäänestyksessä

Kemi – muistio puista kisaa vuoden teat­te­ri­esi­tyk­sen Tha­lia-pal­kin­nos­ta, voit­ta­ja va­li­taan ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä

16.02.2023 13:02
Tilaajille
Teatteriarvio: Nuoruuden innolla ja suurella sydämellä – Lapin ylioppilasteatteri johdattaa katsojat syvälle pimeään metsään

Teat­te­riar­vio: Nuo­ruu­den innolla ja suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri joh­dat­taa kat­so­jat syvälle pimeään metsään

04.02.2023 10:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Kun elämä hapertuu ja kulissit kaatuvat – Kauppamatkustajan kuolemassa on menestyksen halun ja epäonnistumisen häpeän monikerroksinen kuvaus

Teat­te­riar­vio: Kun elämä ha­per­tuu ja ku­lis­sit kaa­tu­vat – Kaup­pa­mat­kus­ta­jan kuo­le­mas­sa on me­nes­tyk­sen halun ja epä­on­nis­tu­mi­sen häpeän mo­ni­ker­rok­si­nen kuvaus

14.12.2022 12:51
Tilaajille
Teatteriarvio: Elämän tilinpäätöksessä ei jää voitolle – Ola Tuomisen ohjauksessa Kauppamatkustajan kuoleman karu tarina pääsee paljaana esille Rovaniemen Teatterissa

Teat­te­riar­vio: Elämän ti­lin­pää­tök­ses­sä ei jää voi­tol­le – Ola Tuo­mi­sen oh­jauk­ses­sa Kaup­pa­mat­kus­ta­jan kuo­le­man karu tarina pääsee pal­jaa­na esille Ro­va­nie­men Teat­te­ris­sa

01.12.2022 17:30 1
Tilaajille
Sallassa nostetaan evakkoajat näyttämölle – harrastajateatteriryhmää ehdittiin odottaa jo pitkään

Sal­las­sa nos­te­taan evak­ko­ajat näyt­tä­möl­le – har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mää eh­dit­tiin odottaa jo pitkään

17.11.2022 08:00
Tilaajille
Arvio: Kirjailijan tie helvettiin ja takaisin – Kylli Köngäs maalaa vahvasta Everstinnasta värikkään kuvan

Arvio: Kir­jai­li­jan tie hel­vet­tiin ja ta­kai­sin – Kylli Köngäs maalaa vah­vas­ta Evers­tin­nas­ta vä­rik­kään kuvan

04.11.2022 13:55
Tilaajille
Arvio: Vintiltä putkahtavat koulumuistot – Esko Janhusen kirjoittamassa lastennäytelmässä arki on satua jännittävämpää

Arvio: Vin­til­tä put­kah­ta­vat kou­lu­muis­tot – Esko Jan­hu­sen kir­joit­ta­mas­sa las­ten­näy­tel­mäs­sä arki on satua jän­nit­tä­väm­pää

31.10.2022 14:45 1
Tilaajille
Vanhat lelut vievät takaisin lapsuuteen – Rovaniemen teatterin Mahapahan ensi-iltaa juhlitaan perjantaina

Vanhat lelut vievät ta­kai­sin lap­suu­teen – ­Ro­va­nie­men teat­te­rin Ma­ha­pa­han en­si-il­taa juh­li­taan per­jan­tai­na

27.10.2022 11:00
Arvio: Kuka kolmikosta kilahtaa? Kemin teatterin tiivis ja toimiva farssi syntyy tutuista aineksista

Arvio: Kuka kol­mi­kos­ta ki­lah­taa? Kemin teat­te­rin tiivis ja toimiva farssi syntyy tu­tuis­ta ai­nek­sis­ta

26.09.2022 07:00
Tilaajille
Kolmas kerta toden sanoo – Rösölänperän Ruppanat pääsevät viimein lavalle Savukoskella

Kolmas kerta toden sanoo – Rö­sö­län­pe­rän Rup­pa­nat pää­se­vät viimein lavalle Sa­vu­kos­kel­la

12.04.2022 17:07
Tilaajille
Teatteriarvio: Puut elävät pimeyden yli — Kemin teatterin ehkä viimeinen näytelmä on pamfletti ihmisyyden puolesta

Teat­te­riar­vio: Puut elävät pi­mey­den yli — Kemin teat­te­rin ehkä vii­mei­nen näy­tel­mä on pamf­let­ti ih­mi­syy­den puo­les­ta

10.04.2022 12:17 2
Tilaajille
Teatteriarvio: Huutolaisen harharetket – Kalle Päätalon veijaritarina on dramatisoitu näyttäväksi komediaksi

Teat­te­riar­vio: Huu­to­lai­sen har­ha­ret­ket – Kalle Pää­ta­lon vei­ja­ri­ta­ri­na on dra­ma­ti­soi­tu näyt­tä­väk­si ko­me­diak­si

28.03.2022 15:57 1
Tilaajille
"Ennemminkin antisankari" – Pirjo Leppänen, 72, palaa näyttämölle mystisenä Poronaisena Vikke Nilon elämäntarinassa

"En­nem­min­kin an­ti­san­ka­ri" – Pirjo Lep­pä­nen, 72, palaa näyt­tä­möl­le mys­ti­se­nä Po­ro­nai­se­na Vikke Nilon elä­män­ta­ri­nas­sa

22.02.2022 20:29
Tilaajille
Kaksi eri sukupolven äitiä Kemijärveltä

Kaksi eri su­ku­pol­ven äitiä Ke­mi­jär­vel­tä

07.12.2021 17:01 1
Tilaajille
Karpolla on meille yhä asiaa – Kristian Smeds ohjasi näytelmän, jossa Emma Kilpimaa Savukoskelta esittää Alma Pokkaa

Kar­pol­la on meille yhä asiaa – Kris­tian Smeds ohjasi näy­tel­män, jossa Emma Kil­pi­maa Sa­vu­kos­kel­ta esittää Alma Pokkaa

24.10.2021 18:00
Tilaajille
Annellisten tähtien karaokeshow – Rovaniemen Teatterin karaokekomediassa nuoruus on lahja, mutta vanheneminen todellista taidetta

An­nel­lis­ten tähtien ka­rao­ke­show – Ro­va­nie­men Teat­te­rin ka­rao­ke­ko­me­dias­sa nuoruus on lahja, mutta van­he­ne­mi­nen to­del­lis­ta tai­det­ta

03.10.2021 15:56
Tilaajille
Anu P. kertoo naisesta, joka valitsi sekä perheen että uran taiteilijana ja bisnespomona

Anu P. kertoo nai­ses­ta, joka valitsi sekä perheen että uran tai­tei­li­ja­na ja bis­nes­po­mo­na

06.09.2021 14:04
Tilaajille
Vasen poikki ja halaki – Anna-Maija Oka  pohtii monologissaan omaa suhdettaan poroihin, pohjoisen luontoon ja toimeentuloon

Vasen poikki ja halaki – An­na-Mai­ja Oka pohtii mo­no­lo­gis­saan omaa suh­det­taan po­roi­hin, poh­joi­sen luon­toon ja toi­meen­tu­loon

07.07.2021 16:19
Tilaajille