Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Harrastajateatteri
Arvio: Hupaillen lämmitetty Sammon ryöstö – Lapin ylioppilasteatterin Kalevala-tulkinta on kepoinen ja kirjava

Arvio: Hu­pail­len läm­mi­tet­ty Sammon ryöstö – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin Ka­le­va­la-tul­kin­ta on ke­poi­nen ja kirjava

30.10.2023 10:30 1
Tilaajille
Rösölänperän ruppanoissa kouluttaudutaan ja ryhdytään kokoamaan historiikkia

Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nois­sa kou­lut­tau­du­taan ja ryh­dy­tään ko­koa­maan his­to­riik­kia

05.07.2023 17:00
Tilaajille
Rovaniemeläisten harrastajateatterien lavoilla nähdään kolme kantaesitystä

Ro­va­nie­me­läis­ten har­ras­ta­ja­teat­te­rien la­voil­la nähdään kolme kan­ta­esi­tys­tä

17.05.2023 11:20
Tilaajille
Arvio: Tuhat runoa kaipuusta – Lapin ylioppilasteatterin kolme luonnosmaista monologia yhdistyvät tiiviiksi elämykseksi

Arvio: Tuhat runoa kai­puus­ta – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin kolme luon­nos­mais­ta mo­no­lo­gia yh­dis­ty­vät tii­viik­si elä­myk­sek­si

14.05.2023 11:45
Tilaajille
Teatteriarvio: Rennossa lennossa luovaa uskallusta – Lapin ylioppilasteatterin ensi-ilta sukeltaa tiivistii ohjaamiseen ja ohjattavana olemiseen

Teat­te­riar­vio: Ren­nos­sa len­nos­sa luovaa us­kal­lus­ta – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin en­si-il­ta su­kel­taa tii­vis­tii oh­jaa­mi­seen ja oh­jat­ta­va­na ole­mi­seen

09.05.2023 09:49
Tilaajille
Teatteriarvio: ”Tässä keskellä näytellään” — Ylioppilasteatterin dokumenttiteos on hauska ja tarkka tutkielma yhteisön dynamiikasta

Teat­te­riar­vio: ”Tässä kes­kel­lä näy­tel­lään” — Yli­op­pi­las­teat­te­rin do­ku­ment­ti­teos on hauska ja tarkka tut­kiel­ma yh­tei­sön dy­na­mii­kas­ta

28.04.2023 14:20
Tilaajille
Teatteriarvio: Kommelluksia kotona ja Kelekkamessuilla – Rösölänperän ruppanat tarjoaa tutun leppoisan komediavyyhdin.

Teat­te­riar­vio: Kom­mel­luk­sia kotona ja Ke­lek­ka­mes­suil­la – Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nat tarjoaa tutun lep­poi­san ko­me­dia­vyyh­din.

24.04.2023 15:30
Tilaajille
Rösölänperän ruppanat on kabareetunnelmissa pitkänäperjantaina – ensi-ilta saa konkarinkin jännittämään

Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nat on ka­ba­ree­tun­nel­mis­sa pit­kä­nä­per­jan­tai­na – en­si-il­ta saa kon­ka­rin­kin jän­nit­tä­mään

06.04.2023 15:36
Tilaajille
Sallassa nostetaan evakkoajat näyttämölle – harrastajateatteriryhmää ehdittiin odottaa jo pitkään

Sal­las­sa nos­te­taan evak­ko­ajat näyt­tä­möl­le – har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mää eh­dit­tiin odottaa jo pitkään

17.11.2022 08:00
Tilaajille
Lisman ministeri hymyilyttää jälleen – Sortinsakin näytelmässä naureskellaan hyväntahtoisesti lappilaisten hyväuskoisuudelle

Lisman mi­nis­te­ri hy­myi­lyt­tää jälleen – Sor­tin­sa­kin näy­tel­mäs­sä nau­res­kel­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti lap­pi­lais­ten hy­vä­us­koi­suu­del­le

23.08.2022 17:00 1
Tilaajille
"Jo pelkästään lavasteet naurattavat" – Meri-Lapin kesäteatterit luottavat huumorin voimaan

"Jo pel­käs­tään la­vas­teet nau­rat­ta­vat" – Me­ri-La­pin ke­sä­teat­te­rit luot­ta­vat huu­mo­rin voimaan

30.06.2022 09:42
Teatteriarvio: Ylioppilasteattereiden odotus palkittiin — festivaali tarjosi Rovaniemelle valikoiman uutta, tasokasta harrastajateatteria

Teat­te­riar­vio: Yli­op­pi­las­teat­te­rei­den odotus pal­kit­tiin — fes­ti­vaa­li tarjosi Ro­va­nie­mel­le va­li­koi­man uutta, ta­so­kas­ta har­ras­ta­ja­teat­te­ria

25.04.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Kun koulutie muuttui umpikujaksi

Arvio: Kun kou­lu­tie muuttui um­pi­ku­jak­si

05.12.2021 16:30
Tilaajille
Arvostelu: Viisi näkymää Macbethin maisemiin

Ar­vos­te­lu: Viisi näkymää Mac­bet­hin mai­se­miin

21.10.2021 21:05
Tilaajille
Harrastus: Iloinen kaamos kutsuu teatterin harrastajia

Har­ras­tus: Iloinen kaamos kutsuu teat­te­rin har­ras­ta­jia

20.10.2021 11:44
Arvostelu: Miksi kävellä, jos voi lentää?

Ar­vos­te­lu: Miksi kä­vel­lä, jos voi lentää?

01.02.2021 17:17
Tilaajille
Lapin ylioppilasteatteri aloittaa näytäntökauden musikaalilla

Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri aloit­taa näy­tän­tö­kau­den mu­si­kaa­lil­la

28.01.2021 20:26
Tilaajille
Vuoden lappilainen harrastajateatteri -palkinto menee tänä vuonna Ivaloon

Vuoden lap­pi­lai­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri -pal­kin­to menee tänä vuonna Ivaloon

28.11.2020 17:27
Tilaajille
"Päällimmäiseksi teemaksi muotoutui rakastamisen vaikeus" – Teatteriharrastus kasvatti rohkeutta ja toi ystäviä, kertovat Kittilän teatteriryhmäläiset

"Pääl­lim­mäi­sek­si tee­mak­si muo­tou­tui ra­kas­ta­mi­sen vai­keus" – Teat­te­ri­har­ras­tus kas­vat­ti roh­keut­ta ja toi ys­tä­viä, ker­to­vat Kit­ti­län teat­te­ri­ryh­mä­läi­set

01.11.2019 15:34
Tilaajille
Arvio: Hupailevaa ja vakavaa naisnäkökulmaa Kouta-harrastajateatterifestivaalilla Tervolassa

Arvio: Hu­pai­le­vaa ja vakavaa nais­nä­kö­kul­maa Kou­ta-har­ras­ta­ja­teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la Ter­vo­las­sa

29.09.2019 20:09
Tilaajille