Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Kemin teatteri
Teatterimies palasi takaisin Kemiin töihin

Teat­te­ri­mies palasi ta­kai­sin Kemiin töihin

17.02.2024 15:04
Tilaajille
Arvio: Pohjolaan syntymisen siunaus ja kirous — Kemin teatterin uutuushupailu tutustuttaa kirjavaan joukkoon historiallisia hahmoja

Arvio: Poh­jo­laan syn­ty­mi­sen siunaus ja kirous — Kemin teat­te­rin uu­tuus­hu­pai­lu tu­tus­tut­taa kir­ja­vaan jouk­koon his­to­rial­li­sia hahmoja

29.01.2024 10:30
Tilaajille
Kemin teatterilla nähdään keväällä laaja kirjo esityksiä – "Nyt on kaikille kaikkea"

Kemin teat­te­ril­la nähdään ke­vääl­lä laaja kirjo esi­tyk­siä – "Nyt on kai­kil­le kaik­kea"

15.12.2023 10:30
Pohjolan mieletön historia saa kantaesityksen Kemin teatterissa – Seppo Honkosen näytelmä selvittää kuinka selvitään Pohjois-Suomessa

Poh­jo­lan mie­le­tön his­to­ria saa kan­ta­esi­tyk­sen Kemin teat­te­ris­sa – Seppo Hon­ko­sen näy­tel­mä sel­vit­tää kuinka sel­vi­tään Poh­jois-Suo­mes­sa

13.12.2023 18:00
Tilaajille
Kemi-palkinto Meri-Lapin teatteriyhdistykselle – sen työn myös merilappilaiset voivat edelleen kokea ammattilaisten voimin tehtyä teatteritaidetta

Ke­mi-pal­kin­to Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le – sen työn myös me­ri­lap­pi­lai­set voivat edel­leen kokea am­mat­ti­lais­ten voimin tehtyä teat­te­ri­tai­det­ta

01.12.2023 14:53
Tilaajille
Arvio: Murha, josta puhuttiin ja vaiettiin — Tutkinnan uudelleen avannut Heidi Holmavuon rikoskirja taipuu tiivistunnelmaiseksi näytelmäksi

Arvio: Murha, josta pu­hut­tiin ja vaiet­tiin — Tut­kin­nan uu­del­leen avannut Heidi Hol­ma­vuon ri­kos­kir­ja taipuu tii­vis­tun­nel­mai­sek­si näy­tel­mäk­si

05.11.2023 13:24
Tilaajille
Elli Immon vaiettu murhamysteeri näyttämöllä

Elli Immon vaiettu mur­ha­mys­tee­ri näyt­tä­möl­lä

03.11.2023 08:40
Elli Immon murha nousee valokeilaan – Kemin Teatteri tarttuu kaupunkia vuosikymmeniä puhuttaneeseen ratkaisemattomaan murhamysteeriin

Elli Immon murha nousee va­lo­kei­laan – Kemin Teat­te­ri tarttuu kau­pun­kia vuo­si­kym­me­niä pu­hut­ta­nee­seen rat­kai­se­mat­to­maan mur­ha­mys­tee­riin

01.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Fingerporin kautta teatterin syksyyn

Fin­ger­po­rin kautta teat­te­rin syksyyn

07.09.2023 14:15
Kemin teatterin evakkovuodet ovat ohi ja uuden alun antaa Fingerpori –  Elli Immon murhamysteerin kantaesitys marraskuussa

Kemin teat­te­rin evak­ko­vuo­det ovat ohi ja uuden alun antaa Fin­ger­po­ri – Elli Immon mur­ha­mys­tee­rin kan­ta­esi­tys mar­ras­kuus­sa

06.09.2023 17:30
Tilaajille
Uusia alkuja ja unelmia Kemin teatterissa

Uusia alkuja ja unelmia Kemin teat­te­ris­sa

22.06.2023 16:09
Elli Immon murha tulee näyttämölle – Kemin Teatterin syksyyn kirjoitetaan paikallista murhatarinaa

Elli Immon murha tulee näyt­tä­möl­le – Kemin Teat­te­rin syksyyn kir­joi­te­taan pai­kal­lis­ta mur­ha­ta­ri­naa

09.05.2023 18:00
Tilaajille
Divarin tyttö palaa kotikaupunkiin – Mari Niskanen vaihtoi Tampere-talon tuottajan työn Kemin Teatteriin

Divarin tyttö palaa ko­ti­kau­pun­kiin – Mari Nis­ka­nen vaihtoi Tam­pe­re-ta­lon tuot­ta­jan työn Kemin Teat­te­riin

05.04.2023 20:30
Tilaajille
Mari Niskanen valittiin Kemin teatterin toiminnanjohtajaksi

Mari Nis­ka­nen va­lit­tiin Kemin teat­te­rin toi­min­nan­joh­ta­jak­si

07.03.2023 18:09 1
Tilaajille
Teatterin kotipesä työn alla – Kemin teatterin väki tekee kevään esityksiä evakkotiloissa

Teat­te­rin ko­ti­pe­sä työn alla – Kemin teat­te­rin väki tekee kevään esi­tyk­siä evak­ko­ti­lois­sa

20.01.2023 17:51
Tilaajille
Kemin teatterinjohtaja eduskunnan lahjasta: "Toiminta saadaan alusta asti hyvälle tasolle"

Kemin teat­te­rin­joh­ta­ja edus­kun­nan lah­jas­ta: "Toi­min­ta saadaan alusta asti hyvälle ta­sol­le"

13.12.2022 14:14 1
Tilaajille
Nyt se on varmaa – teatterin toiminta jatkuu Kemissä

Nyt se on varmaa – teat­te­rin toi­min­ta jatkuu Kemissä

08.12.2022 15:25 7
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin teatteri jäi esitystilan vangiksi, ja edessä voi olla toiminnan lopettaminen

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin teat­te­ri jäi esi­tys­ti­lan van­gik­si, ja edessä voi olla toi­min­nan lo­pet­ta­mi­nen

24.11.2022 17:30 14
Tilaajille
Kemi toivoo eduskunnalta "joululahjaa" Meri-Lapin teatteritoiminnan turvaamiseksi

Kemi toivoo edus­kun­nal­ta "jou­lu­lah­jaa" Me­ri-La­pin teat­te­ri­toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si

07.11.2022 17:05 5
Tilaajille
Kemin teatterin jatkosta neuvotellaan – hyvinvointilautakunta ei hyväksy ostopalveluja vaihtoehtona kaupunginteatterille

Kemin teat­te­rin jat­kos­ta neu­vo­tel­laan – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta ei hyväksy os­to­pal­ve­lu­ja vaih­to­eh­to­na kau­pun­gin­teat­te­ril­le

04.11.2022 18:00 1
Tilaajille