Koronavirus: Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

Koronatesti: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Kulttuuripalvelut
Kemissä pohditaan teatterin tilapulmaa ja toimintamallia – päänäyttämöksi voi nousta entinen pankki

Kemissä poh­di­taan teat­te­rin ti­la­pul­maa ja toi­min­ta­mal­lia – pää­näyt­tä­mök­si voi nousta entinen pankki

09.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki jatkaa Kaikukorttien jakamista – nykyinen kokeilukausi päättyy syyskuun lopussa, uudet kortit jaetaan tammikuussa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki jatkaa Kai­ku­kort­tien ja­ka­mis­ta – ny­kyi­nen ko­kei­lu­kau­si päättyy syys­kuun lo­pus­sa, uudet kortit jaetaan tam­mi­kuus­sa

04.09.2020 11:52
Tilaajille
Rovaniemi jatkaa Kaikukortti-toimintaa – suosituin käyntikohde viime vuonna oli uimahalli Vesihiisi

Ro­va­nie­mi jatkaa Kai­ku­kort­ti-toi­min­taa – suo­si­tuin käyn­ti­koh­de viime vuonna oli ui­ma­hal­li Ve­si­hii­si

17.06.2020 13:33
Rovaniemeläinen hyvinvointikeksintö Kunnan Pojat jatkaa perintörahoilla ja kyläsäätiön tuella – Malli viety myös etelään

Ro­va­nie­me­läi­nen hy­vin­voin­ti­kek­sin­tö Kunnan Pojat jatkaa pe­rin­tö­ra­hoil­la ja ky­lä­sää­tiön tuella – Malli viety myös etelään

29.01.2020 11:36
Kemi haluaa pikaisen selvityksen Meri-Lapin musiikkipalveluista naapurikuntien kanssa

Kemi haluaa pi­kai­sen sel­vi­tyk­sen Me­ri-La­pin mu­siik­ki­pal­ve­luis­ta naa­pu­ri­kun­tien kanssa

21.01.2020 10:12
Tilaajille
Ministeriön linjaus teki Kemin kaupunginorkesterin lakkautusaikeista entistä vaikeamman palan

Mi­nis­te­riön linjaus teki Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kau­tus­ai­keis­ta entistä vai­keam­man palan

13.01.2020 16:21
Tilaajille
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Kaikukortti tuo pienen tuuletushetken vähävaraisen arkeen – kortin avulla voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin maksutta

Kai­ku­kort­ti tuo pienen tuu­le­tus­het­ken vä­hä­va­rai­sen arkeen – kortin avulla voi hankkia pää­sy­lip­pu­ja ta­pah­tu­miin mak­sut­ta

16.10.2019 08:11
Tilaajille