Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Kulttuuripalvelut
Nyt saa ehdottaa - Rovaniemen kaupunki palkitsee yhteisöjä kulttuurielämyksillä

Nyt saa eh­dot­taa - Ro­va­nie­men kau­pun­ki pal­kit­see yh­tei­sö­jä kult­tuu­ri­elä­myk­sil­lä

18.11.2022 14:54 2
Tilaajille
Kulttuuri on leipää ja sokeria – arvottava jako korkea- ja populaarikulttuuriin kaipaa pöyhimistä
Kolumni

Kult­tuu­ri on leipää ja sokeria – ar­vot­ta­va jako korkea- ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin kaipaa pöy­hi­mis­tä

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Kulttuuritahto elää vahvana Kemissä – Kemin kulttuuriyhteisöt eivät halua luopua matalan kynnyksen palveluista vaan jatkaa yhteistyötä

Kult­tuu­ri­tah­to elää vahvana Kemissä – Kemin kult­tuu­ri­yh­tei­söt eivät halua luopua matalan kyn­nyk­sen pal­ve­luis­ta vaan jatkaa yh­teis­työ­tä

09.11.2022 17:30
Tilaajille
Uutisanalyysi: Tornion venkoilu suututti kemiläispäättäjät – Meri-Lappi olisi kuitenkin vahvempi yhtenäisenä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Tornion ven­koi­lu suu­tut­ti ke­mi­läis­päät­tä­jät – Me­ri-Lap­pi olisi kui­ten­kin vah­vem­pi yh­te­näi­se­nä

26.09.2022 06:30 17
Tilaajille
Kulttuuriministeri Petri Honkonen sai kuulla Kemissä ryöpyn rahahuolia: "Pliis, auttakaa"

Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Petri Hon­ko­nen sai kuulla Kemissä ryöpyn ra­ha­huo­lia: "Pliis, aut­ta­kaa"

14.09.2022 17:30 2
Tilaajille
Uimahalli, kirjastoja ja nuorisotiloja suljetaan Rovaniemellä lakon ajaksi – museot auki, Lapin kamariorkesterin konsertti järjestetään

Ui­ma­hal­li, kir­jas­to­ja ja nuo­ri­so­ti­lo­ja sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä lakon ajaksi – museot auki, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­sert­ti jär­jes­te­tään

22.03.2022 12:59 1
Tilaajille
Kemissä pohditaan teatterin tilapulmaa ja toimintamallia – päänäyttämöksi voi nousta entinen pankki

Kemissä poh­di­taan teat­te­rin ti­la­pul­maa ja toi­min­ta­mal­lia – pää­näyt­tä­mök­si voi nousta entinen pankki

09.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki jatkaa Kaikukorttien jakamista – nykyinen kokeilukausi päättyy syyskuun lopussa, uudet kortit jaetaan tammikuussa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki jatkaa Kai­ku­kort­tien ja­ka­mis­ta – ny­kyi­nen ko­kei­lu­kau­si päättyy syys­kuun lo­pus­sa, uudet kortit jaetaan tam­mi­kuus­sa

04.09.2020 11:52
Tilaajille
Rovaniemi jatkaa Kaikukortti-toimintaa – suosituin käyntikohde viime vuonna oli uimahalli Vesihiisi

Ro­va­nie­mi jatkaa Kai­ku­kort­ti-toi­min­taa – suo­si­tuin käyn­ti­koh­de viime vuonna oli ui­ma­hal­li Ve­si­hii­si

17.06.2020 13:33
Rovaniemeläinen hyvinvointikeksintö Kunnan Pojat jatkaa perintörahoilla ja kyläsäätiön tuella – Malli viety myös etelään

Ro­va­nie­me­läi­nen hy­vin­voin­ti­kek­sin­tö Kunnan Pojat jatkaa pe­rin­tö­ra­hoil­la ja ky­lä­sää­tiön tuella – Malli viety myös etelään

29.01.2020 11:36
Kemi haluaa pikaisen selvityksen Meri-Lapin musiikkipalveluista naapurikuntien kanssa

Kemi haluaa pi­kai­sen sel­vi­tyk­sen Me­ri-La­pin mu­siik­ki­pal­ve­luis­ta naa­pu­ri­kun­tien kanssa

21.01.2020 10:12
Tilaajille
Ministeriön linjaus teki Kemin kaupunginorkesterin lakkautusaikeista entistä vaikeamman palan

Mi­nis­te­riön linjaus teki Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kau­tus­ai­keis­ta entistä vai­keam­man palan

13.01.2020 16:21
Tilaajille
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Kaikukortti tuo pienen tuuletushetken vähävaraisen arkeen – kortin avulla voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin maksutta

Kai­ku­kort­ti tuo pienen tuu­le­tus­het­ken vä­hä­va­rai­sen arkeen – kortin avulla voi hankkia pää­sy­lip­pu­ja ta­pah­tu­miin mak­sut­ta

16.10.2019 08:11
Tilaajille