Kemin kaupunginorkesteri
"Meri-Lapin nuoriso-orkesteriin ei riitä soittajia, eikä se tule juuri ammattiorkesteria halvemmaksi"

"Me­ri-La­pin nuo­ri­so-or­kes­te­riin ei riitä soit­ta­jia, eikä se tule juuri am­mat­ti­or­kes­te­ria hal­vem­mak­si"

31.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Virve Räisäsen Pohjois-Ruotsissa tehty cembalo on Kemin ensimmäinen – "Kaupunki, jossa on oma orkesteri, tarvitsee cembalon"

Virve Räi­sä­sen Poh­jois-Ruot­sis­sa tehty cembalo on Kemin en­sim­mäi­nen – "Kau­pun­ki, jossa on oma or­kes­te­ri, tar­vit­see cem­ba­lon"

17.07.2020 19:44 1
Tilaajille
Kemin kulttuurilaitoksille 103 000 euron avustus koronaviruskriisistä selviämiseen

Kemin kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le 103 000 euron avustus ko­ro­na­vi­rus­krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

18.06.2020 15:39 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesterin syksy käynnistyy Kotkan poikii ilman siipii -konsertilla – ”Esitys ilahduttaa katsojia mukaansatempaavalla musiikilla”
Mainos Kemin kaupunginorkesteri

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin syksy käyn­nis­tyy Kotkan poikii ilman siipii -kon­ser­til­la – ”Esitys ilah­dut­taa kat­so­jia mu­kaan­sa­tem­paa­val­la mu­sii­kil­la”

27.05.2020 06:00
Lukijalta Mielipide Matti Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Pis­te­tään­kö Kemissä lappu luu­kul­le?

21.04.2020 21:52 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesteri sai armonaikaa syksyyn – valtuusto haluaa vielä kerran selvittää yhteistyömahdollisuuksia lähikuntien kanssa

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ri sai ar­mon­ai­kaa syksyyn – val­tuus­to haluaa vielä kerran sel­vit­tää yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia lä­hi­kun­tien kanssa

20.04.2020 20:57 0
Tilaajille
Taiteellinen johtaja tyrmistyi – Kemin kaupunginorkesterilla on edessä kohtalon hetket

Tai­teel­li­nen johtaja tyr­mis­tyi – Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ril­la on edessä koh­ta­lon hetket

17.04.2020 18:13 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko Kemi jä­mäh­tä­nyt 1970-lu­vul­le?

17.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginorkesterin lakkauttamista – valtuusto päättää orkesterin kohtalosta jo maanantaina

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus esittää yk­si­mie­li­ses­ti kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – val­tuus­to päättää or­kes­te­rin koh­ta­los­ta jo maa­nan­tai­na

14.04.2020 19:51 0
Tilaajille
Valtuusto päätti: Kemi alkaa selvittää kaupunginorkesterin toiminnan jatkumisen edellytyksiä yhdessä naapurikuntien kanssa

Val­tuus­to päätti: Kemi alkaa sel­vit­tää kau­pun­gin­or­kes­te­rin toi­min­nan jat­ku­mi­sen edel­ly­tyk­siä yhdessä naa­pu­ri­kun­tien kanssa

27.01.2020 20:48 0
Tilaajille
Kemi haluaa pikaisen selvityksen Meri-Lapin musiikkipalveluista naapurikuntien kanssa

Kemi haluaa pi­kai­sen sel­vi­tyk­sen Me­ri-La­pin mu­siik­ki­pal­ve­luis­ta naa­pu­ri­kun­tien kanssa

21.01.2020 10:12 0
Tilaajille
Kemi valmistautuu rakenteelliseen säästökuuriin – vasemmiston vieroksumat ulkoistuksetkin halutaan puida läpi

Kemi val­mis­tau­tuu ra­ken­teel­li­seen sääs­tö­kuu­riin – va­sem­mis­ton vie­rok­su­mat ul­kois­tuk­set­kin ha­lu­taan puida läpi

17.01.2020 16:04 0
Tilaajille
Ministeriön linjaus teki Kemin kaupunginorkesterin lakkautusaikeista entistä vaikeamman palan

Mi­nis­te­riön linjaus teki Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kau­tus­ai­keis­ta entistä vai­keam­man palan

13.01.2020 16:21 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesterin kohtalo jäi vieläkin auki – valtuusto hyväksyi tiukan säästöbudjetin

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin kohtalo jäi vie­lä­kin auki – val­tuus­to hy­väk­syi tiukan sääs­tö­bud­je­tin

09.12.2019 20:03 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesterin puolustajat yrittävät vielä vedota suoraan kaupunginvaltuustoon

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin puo­lus­ta­jat yrit­tä­vät vielä vedota suoraan kau­pun­gin­val­tuus­toon

02.12.2019 10:23 0
Tilaajille
Kemi aikoo jäädyttää menot, ettei päätyisi kriisikunnaksi – "Tilanne on vakava"

Kemi aikoo jää­dyt­tää menot, ettei pää­tyi­si krii­si­kun­nak­si – "Ti­lan­ne on vakava"

26.11.2019 19:09 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Lasonpalo

Lu­ki­jal­ta: Ei sääs­te­tä pää­omas­tam­me

20.11.2019 10:53 0
Tilaajille
Muun muassa ex-komissaari Erkki Liikanen ja akateemikko Jorma Panula vetoavat Kemin kaupunginorkesterin puolesta

Muun muassa ex-ko­mis­saa­ri Erkki Lii­ka­nen ja aka­tee­mik­ko Jorma Panula ve­toa­vat Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin puo­les­ta

19.11.2019 20:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hy­väs­tit suu­ril­le kuo­ro­kon­ser­teil­le?

16.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Säilytetään Kemin kaupunginorkesteri
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Säi­ly­te­tään Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ri

11.11.2019 05:00 0
Tilaajille