Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kemin talous
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei näin voi toimia

05.05.2021 05:00
Tilaajille

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:39 8
Tilaajille

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikäviä pää­tök­siä tehtävä

17.03.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kemin ke­sä­mat­kai­lu huo­let­taa

25.07.2020 05:50
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jien on kyet­tä­vä myös ää­nes­tä­jiä suu­tut­ta­viin pää­tök­siin

21.07.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kemin ta­lous­on­gel­mien syyt ja seu­rauk­set

04.05.2020 12:31
Tilaajille

Kemin sääs­töoh­jel­ma: kou­lu­verk­koa tii­vis­te­tään ja van­huk­set koi­te­taan saada pär­jää­mään ko­to­naan

28.04.2020 19:57
Tilaajille

Yh­teis­työ Tornion kanssa voi pe­las­taa Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee pää­tök­sen maa­lis­kuus­sa

19.02.2020 16:35

Miksi Kemin kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­me­not ovat mil­joo­nia euroja suu­rem­mat kuin Tor­nion, jossa on enemmän asuk­kai­ta?

17.12.2019 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sääs­tä­kää Ta­kit­sun pajat

26.11.2019 08:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ei sääs­te­tä pää­omas­tam­me

20.11.2019 10:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Säi­ly­te­tään Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ri

11.11.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Eläköön or­kes­te­ri ja mu­siik­ki­opis­to

09.11.2019 05:00
Tilaajille

Yle: Ta­lou­den kanssa painiva Kemin kau­pun­ki sel­vit­ti kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta, Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti jat­kai­si toi­min­taan­sa

24.10.2019 17:25
Tilaajille

Lu­mi­lin­nan ri­sa­vuo­si painaa Kemin Mat­kai­lu Oy:n ta­lout­ta - "En­nus­tan plus­saa"

26.09.2019 20:48
Tilaajille

Kemin talous pettää tänäkin vuonna pahasti – "Ei tästä oikein juus­to­höy­läl­lä selviä"

16.09.2019 17:10
Tilaajille