Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemin talous
Kunnallinen vai yksityinen yhtiö?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­nen vai yk­si­tyi­nen yhtiö?

21.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Tervola ei elä Kemin siivellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tervola ei elä Kemin sii­vel­lä

06.05.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkeä viesti Vam­ma­vaa­ran lai­das­ta

06.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen so­vi­nis­mia Kemissä

05.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näl­käi­nen, tartu kirjaan

03.05.2022 20:38
Tilaajille
Teatteria, mutta minkä kustannuksella?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­ria, mutta minkä kus­tan­nuk­sel­la?

30.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vi­suut­ta ja ripaus rea­lis­mia Kemiin

30.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kriisi, jota ei saa sanoa krii­sik­si

26.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jät, käykää teat­te­ris­sa

25.04.2022 19:11 1
Tilaajille
Kemin valtuusto hyväksyi säästöpaketin – teatterin kohtalo jäi vielä auki

Kemin val­tuus­to hy­väk­syi sääs­tö­pa­ke­tin – teat­te­rin kohtalo jäi vielä auki

05.04.2022 08:31 2
Tilaajille
Teatterin toiminta jatkuu, ei jatku, jatkuu......?
Pääkirjoitus

Teat­te­rin toi­min­ta jatkuu, ei jatku, jat­kuu......?

31.03.2022 17:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kaa­mi­nen­ko ainoa vaih­toeh­to?

29.03.2022 22:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­te­taan tu­ki­yh­dis­tys

28.03.2022 16:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­oma pitää meidät hen­gis­sä

28.03.2022 16:28 1
Tilaajille
Teatteria tarvitaan tässä ajassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­ria tar­vi­taan tässä ajassa

28.03.2022 16:26
Tilaajille
Kemissä mietitään taas kaupunginteatterin ja -orkesterin lakkauttamista – moni muukin Lapin kunta on arvovalintojen edessä
Pääkirjoitus

Kemissä mie­ti­tään taas kau­pun­gin­teat­te­rin ja -or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – moni muukin Lapin kunta on ar­vo­va­lin­to­jen edessä

22.03.2022 19:00 5
Tilaajille
Kemin teatterin henkilöstö säästöistä: "Pelkomme on, että meidät pusketaan syöksykierteeseen"

Kemin teat­te­rin hen­ki­lös­tö sääs­töis­tä: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

20.01.2022 17:30 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin kulttuurin kruununjalokivi aloittaa juhlavuotensa kriisitunnelmissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin kult­tuu­rin kruu­nun­ja­lo­ki­vi aloit­taa juh­la­vuo­ten­sa krii­si­tun­nel­mis­sa

16.01.2022 10:14 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei näin voi toimia

05.05.2021 05:00
Tilaajille
Pelastaako metsäjätti Kemin talouden? – Vastausta voi etsiä Äänekoskelta: "Vaikka tehdas terästi kansantaloutta, vaikutus ei välttämättä näy alueella"

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:39 8
Tilaajille