Veitsiluodon tehdas
Uutisanalyysi: Paperitehtaita suljetaan, mutta miten käy Veitsiluodon? – Koronan kurittaman tehtaan  tulevaisuus on jäänyt Kemin biotuotetehtaan varjoon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pa­pe­ri­teh­tai­ta sul­je­taan, mutta miten käy Veit­si­luo­don? – Koronan ku­rit­ta­man tehtaan tu­le­vai­suus on jäänyt Kemin bio­tuo­te­teh­taan varjoon

10.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalla koronatartuntoja, yksi osasto kiinni – "Osui lomautusviikolle, joten ei vaikuta tehtaan toimintoihin"

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja, yksi osasto kiinni – "Osui lo­mau­tus­vii­kol­le, joten ei vaikuta tehtaan toi­min­toi­hin"

27.01.2021 21:35
Tilaajille
Veitsiluodon tehdasalueella syttyi työkone ilmiliekkeihin – käsisammuttimet eivät riittäneet

Veit­si­luo­don teh­das­alueel­la syttyi työkone il­mi­liek­kei­hin – kä­si­sam­mut­ti­met eivät riit­tä­neet

23.12.2020 14:41
UPM suunnittelee sulkevansa Kaipolan paperitehtaan, joka oli samalla Talouselämän "kuolemanlistalla" Kemin Veitsiluodon kanssa

UPM suun­nit­te­lee sul­ke­van­sa Kai­po­lan pa­pe­ri­teh­taan, joka oli samalla Ta­lous­elä­män "kuo­le­man­lis­tal­la" Kemin Veit­si­luo­don kanssa

26.08.2020 13:37
Tilaajille
Paperimarkkinoilla ei pidä sortua panikointiin – Veitsiluodon tulevaisuuteen liittyy myönteisiäkin merkkejä
Pääkirjoitus

Pa­pe­ri­mark­ki­noil­la ei pidä sortua pa­ni­koin­tiin – Veit­si­luo­don tu­le­vai­suu­teen liittyy myön­tei­siä­kin merk­ke­jä

15.08.2020 05:00
Tilaajille

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan uudeksi joh­ta­jak­si on ni­mi­tet­ty Tero Siivola – siirtyy teh­tä­viin vii­meis­tään lo­ka­kuun alusta

04.08.2020 11:13
Tilaajille
Stora Enso arvioi, että pandemia kiihdytti paperin alamäkeä pysyvästi – paperitehtaat raskaasti tappiolle

Stora Enso arvioi, että pan­de­mia kiih­dyt­ti paperin ala­mä­keä py­sy­väs­ti – pa­pe­ri­teh­taat ras­kaas­ti tap­piol­le

21.07.2020 13:58
Tilaajille
Kemissä Veitsiluodon tehtaan sahalla tulipalo - sprinklerit ja henkilökunnan alkusammutus estivät paloa leviämästä

Kemissä Veit­si­luo­don tehtaan sahalla tu­li­pa­lo - sprink­le­rit ja hen­ki­lö­kun­nan al­ku­sam­mu­tus estivät paloa le­viä­mäs­tä

28.05.2020 22:50
Veitsiluodon suurlomautukset iskisivät Kemin talouteen miljoonaloven – Moody's alensi Outokummun luottoluokitusta

Veit­si­luo­don suur­lo­mau­tuk­set is­ki­si­vät Kemin ta­lou­teen mil­joo­na­lo­ven – Moody's alensi Ou­to­kum­mun luot­to­luo­ki­tus­ta

02.04.2020 17:36
Tilaajille
Veitsiluodossa aletaan tehdä pakkauspaperia – "Uusi tuote, jota on kehitetty pitemmän aikaa"

Veit­si­luo­dos­sa aletaan tehdä pak­kaus­pa­pe­ria – "Uusi tuote, jota on ke­hi­tet­ty pi­tem­män aikaa"

30.01.2020 16:03
Tilaajille