Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Vetytalous
"Haluamme rakentaa muuallekin kuin Ranualle" – metanoliyhtiö on lähestynyt myös Torniota ja Rovaniemeä

"Ha­luam­me ra­ken­taa muual­le­kin kuin Ra­nual­le" – me­ta­no­li­yh­tiö on lä­hes­ty­nyt myös Tor­nio­ta ja Ro­va­nie­meä

17.08.2023 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puh­taas­ta ener­gias­ta Suomen kil­pai­lu­etu

20.07.2023 21:21 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:ssa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee

17.07.2023 05:01
Miljardidiili tyrkyllä Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen – Amerikkalaisen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hiilineutraalisuustavoite ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

Mil­jar­di­dii­li tyr­kyl­lä Kok­ko­laan, Kris­tii­nan­kau­pun­kiin ja Por­voo­seen – Ame­rik­ka­lai­sen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­te ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

30.05.2023 18:16 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vetyä tar­vi­taan jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa run­saas­ti

29.04.2023 04:59
Ilmastopaneeli: Suomen nykytoimet eivät riitä sovittujen hiilinielutavoitteiden saavuttamiseen – ehdottaa toimenpiteeksi muun muassa hakkuiden sääntelyä

Il­mas­to­pa­nee­li: Suomen ny­ky­toi­met eivät riitä so­vit­tu­jen hii­li­nie­lu­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen – eh­dot­taa toi­men­pi­teek­si muun muassa hak­kui­den sään­te­lyä

23.02.2023 11:08 19
Tilaajille
Lait kuntoon ennen energiavientiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lait kuntoon ennen ener­gia­vien­tiä

15.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Tuleeko Suomesta vetytalousmaa vai halpatuulivoiman siirtomaa?
Kolumni

Tuleeko Suo­mes­ta ve­ty­ta­lous­maa vai hal­pa­tuu­li­voi­man siir­to­maa?

10.02.2023 20:52 36
Suomen suurinta vetylaitosta aletaan suunnitella Perämeren rantaan Kokkolaan

Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta aletaan suun­ni­tel­la Pe­rä­me­ren rantaan Kok­ko­laan

15.11.2022 15:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähköä ra­jat­to­mas­ti tuu­les­ta

14.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 20:30 8
Tilaajille
Ainakin kaksi tuuliyhtiötä haluaa giganttisen merituulipuiston juuri samaan paikkaan Perämerelle

Ainakin kaksi tuu­li­yh­tiö­tä haluaa gi­gant­ti­sen me­ri­tuu­li­puis­ton juuri samaan paik­kaan Pe­rä­me­rel­le

23.10.2022 19:30 6
Tilaajille
Bodenin vihreän terästehtaan toinen rahoituskierros onnistui: uutta pääomaa 260 miljoonaa euroa

Bodenin vihreän te­räs­teh­taan toinen ra­hoi­tus­kier­ros on­nis­tui: uutta pääomaa 260 mil­joo­naa euroa

20.10.2022 16:19 1
Tilaajille
Vety korvaa vielä sähkön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vety korvaa vielä sähkön

01.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Oulun yliopistossa onnistuttiin tuottamaan vetyä luonnonvedestä – täysin päästötön energia voi olla mahdollista tulevaisuudessa

Oulun yli­opis­tos­sa on­nis­tut­tiin tuot­ta­maan vetyä luon­non­ve­des­tä – ­täy­sin pääs­tö­tön energia voi olla mah­dol­lis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

06.06.2022 14:02
Tilaajille
Kaasuverkkoyhtiöt haluavat miljardien vetyputken Perämeren ympäri – se edellyttää lisää tuulivoimaa

Kaa­su­verk­ko­yh­tiöt ha­lua­vat mil­jar­dien ve­ty­put­ken Pe­rä­me­ren ympäri – se edel­lyt­tää lisää tuu­li­voi­maa

22.04.2022 17:28 12
Tilaajille
Vedystä ja hiilidioksidista tehtävien synteettisten polttoaineiden myötä Suomesta voisi tulla polttoaineiden vientimaa – "Jotain on mennyt pahasti pieleen, jos lähivuosina ei tule isoja investointiuutisia"

Vedystä ja hii­li­di­ok­si­dis­ta teh­tä­vien syn­teet­tis­ten polt­to­ai­nei­den myötä Suo­mes­ta voisi tulla polt­to­ai­nei­den vien­ti­maa – "Jotain on mennyt pahasti pie­leen, jos lä­hi­vuo­si­na ei tule isoja in­ves­toin­tiuu­ti­sia"

02.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Pikkukunta Pohjois-Ruotsissa alkaa suunnitella vetylaitosta tuulivoimayhtiö Svevindin kanssa

Pik­ku­kun­ta Poh­jois-Ruot­sis­sa alkaa suun­ni­tel­la ve­ty­lai­tos­ta tuu­li­voi­ma­yh­tiö Sve­vin­din kanssa

22.12.2021 14:19 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemissä kaikki natsaa vetylaitokselle, ainakin maallikon silmin

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemissä kaikki natsaa ve­ty­lai­tok­sel­le, ainakin maal­li­kon silmin

22.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Auttaako vihreä vety energiamurroksessa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­taa­ko vihreä vety ener­gia­mur­rok­ses­sa?

20.12.2021 05:00
Tilaajille