Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lounais-Lappi
Meri-Lapin syysmuutto ponnistaa suotuisasta pesintäkesästä

Me­ri-La­pin syys­muut­to pon­nis­taa suo­tui­sas­ta pe­sin­tä­ke­säs­tä

26.08.2023 14:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan te­ko­ta­pa muut­tu­nut suo­mes­sa

13.04.2023 05:43
Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­seen tulee in­ves­toi­da

27.01.2023 12:36 1
Luonnon uudenvuodenpuhe: "Toivon, että ihminen oppii elämään kohtuullisesti."
Kolumni

Luonnon uu­den­vuo­den­pu­he: "Toi­von, että ihminen oppii elämään koh­tuul­li­ses­ti."

31.12.2022 13:02
Rovaniemeläisistä ken on kaunein? – no kemiläinen Jenna Korkeamäki!

Ro­va­nie­me­läi­sis­tä ken on kau­nein? – no ke­mi­läi­nen Jenna Kor­kea­mä­ki!

15.12.2022 11:27
Ex-jääkiekkotähti tuntee huumemaailman – "Maksan heille takaisin sillä, että pysyn selvin päin"

Ex-jää­kiek­ko­täh­ti tuntee huu­me­maail­man – "­Mak­san heille ta­kai­sin sillä, että pysyn selvin päin"

08.12.2022 10:00 1

Kuka hylkäsi vanhat työ­kamp­peen­sa luon­toon? - lenk­kei­li­jä löysi muun muassa Stora Enson työasun Ajok­ses­ta.

01.12.2022 09:07 5
Veitsiluoto 100 vuotta – testaa Veiska-tietoutesi Lounais-Lapin visassa! Oletko repsikka vai kenties ylimestari?

Veit­si­luo­to 100 vuotta – testaa Veis­ka-tie­tou­te­si Lou­nais-La­pin vi­sas­sa! Oletko rep­sik­ka vai kenties yli­mes­ta­ri?

23.11.2022 14:18
Pohjan Mieslaulajilla 90-vuotisjuhlakonsertti

Pohjan Mies­lau­la­jil­la 90-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti

10.11.2022 20:21
Ilme uusiutui merelliseksi – Kemin "Sittari" somistetaan Nina Suden valokuvateoksilla

Ilme uu­siu­tui me­rel­li­sek­si – Kemin "Sit­ta­ri" so­mis­te­taan Nina Suden va­lo­ku­va­teok­sil­la

01.11.2022 19:30 1
Rovaniemi näivettyy, kun päättäjät kiistelevät vanhoista
Kolumni

Ro­va­nie­mi näi­vet­tyy, kun päät­tä­jät kiis­te­le­vät van­hois­ta

18.10.2022 06:00 15
Tilaajille
Kemi on ottanut hyvin vastaan Kaisla Huovisen, joka kuvaa itseään kesäkemiläiseksi

Kemi on ottanut hyvin vastaan Kaisla Huo­vi­sen, joka kuvaa itseään ke­sä­ke­mi­läi­sek­si

02.03.2022 09:13

Kult­tuu­ri­kau­pun­ki Tornio

03.11.2021 16:06
Tuoksut ovat vahvasti osa arkeologiaa
Kolumni

Tuoksut ovat vah­vas­ti osa ar­keo­lo­giaa

28.07.2021 14:23
Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan kesämoodiin – kesänopeudet heti voimaan, kun merkki vaihdettu

No­peus­ra­joi­tus­mer­kit vaih­de­taan ke­sä­moo­diin – ke­sä­no­peu­det heti voi­maan, kun merkki vaih­det­tu

31.03.2021 09:41
Mitä yhteistä on Kalle Palanderilla, Jope Ruonansuulla ja kaavoitusosaston naisilla?

Mitä yh­teis­tä on Kalle Pa­lan­de­ril­la, Jope Ruo­nan­suul­la ja kaa­voi­tu­so­sas­ton nai­sil­la?

24.02.2021 14:27

Yli­tor­niol­le 15 000 euroa ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen

10.02.2021 20:16 1
Pitkän linjan urheilumiehen Markku Kylmälän sydän sykkii Simon Kirille

Pitkän linjan ur­hei­lu­mie­hen Markku Kyl­mä­län sydän sykkii Simon Kirille

10.02.2021 15:32

Lou­nais-La­pin Haa­pa­ran­nan jakelu kes­key­te­tään noin kuu­kau­dek­si

27.01.2021 11:29
Turvallinen koti on onnellinen koti
Pääkirjoitus

Tur­val­li­nen koti on on­nel­li­nen koti

20.01.2021 11:12