Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen sijoitustoiminta
Yksi henkilö epäiltynä törkeästä petoksesta, mutta poliisi ei vahvista nimeä – kylien kehittämissäätiön sijoituksia koskeva esitutkinta valmistui

Yksi henkilö epäil­ty­nä tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta, mutta poliisi ei vah­vis­ta nimeä – kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sia koskeva esi­tut­kin­ta val­mis­tui

17.01.2023 10:43 15
Tilaajille
Rovaniemi näivettyy, kun päättäjät kiistelevät vanhoista
Kolumni

Ro­va­nie­mi näi­vet­tyy, kun päät­tä­jät kiis­te­le­vät van­hois­ta

18.10.2022 06:00 15
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusoikeudenkäynti alkoi: kaupunki vaatii yli 961 000 euron korvauksia, syytetyt kiistävät rikokset ja korvausvastuun

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­oi­keu­den­käyn­ti alkoi: kau­pun­ki vaatii yli 961 000 euron kor­vauk­sia, syy­te­tyt kiis­tä­vät ri­kok­set ja kor­vaus­vas­tuun

14.06.2022 17:03 28
Tilaajille
Toimittajalta: Kylien kehittämissäätiö tuntuu asettuvan yleisen oikeustajun yläpuolelle, kun se ei hyllytä asiamiestään
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tuntuu aset­tu­van yleisen oi­keus­ta­jun ylä­puo­lel­le, kun se ei hyllytä asia­mies­tään

06.04.2022 07:02 15
Tilaajille
Esko Lotvonen ei saa syytettä Rovaniemen sijoitussotkussa

Esko Lot­vo­nen ei saa syy­tet­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa

31.03.2022 08:41 9
Tilaajille
Poliisi epäilee kolmea kaupungin viranhaltijaa virkarikoksesta Rovaniemen sijoitussotkussa – rangaistuksena enimmillään jopa neljä vuotta vankeutta

Poliisi epäilee kolmea kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­jaa vir­ka­ri­kok­ses­ta Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa – ran­gais­tuk­se­na enim­mil­lään jopa neljä vuotta van­keut­ta

04.03.2022 15:12 8
Tilaajille
Heikki Autto laittaisi Rovaniemen sijoitusvarallisuuden Lapin korkeakoulukonserniin – kysyimme Rovaniemen kansanedustaja-valtuutetuilta kommenttia Rovaniemen sijoitussotkusta

Heikki Autto lait­tai­si Ro­va­nie­men si­joi­tus­va­ral­li­suu­den Lapin kor­kea­kou­lu­kon­ser­niin – ky­syim­me Ro­va­nie­men kan­sa­ne­dus­ta­ja-val­tuu­te­tuil­ta kom­ment­tia Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta

19.01.2022 19:00 5
Tilaajille
Rovaniemi ei täysin kiellä sijoittamasta pikavippifirmoihin – uuden sijoitusohjeen on määrä varmistaa, että Front Finance -sotku ei enää toistuisi

Ro­va­nie­mi ei täysin kiellä si­joit­ta­mas­ta pi­ka­vip­pi­fir­moi­hin – uuden si­joi­tus­oh­jeen on määrä var­mis­taa, että Front Finance -sotku ei enää tois­tui­si

19.01.2022 19:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin tie­do­tus­lin­ja nojaa lakiin

06.01.2022 04:30
Tilaajille
Kuulustelut jatkuvat Rovaniemen sijoitussotkun esitutkinnassa – lisää tietoa luvassa ehkä helmikuussa

Kuu­lus­te­lut jat­ku­vat Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kun esi­tut­kin­nas­sa – lisää tietoa luvassa ehkä hel­mi­kuus­sa

03.01.2022 18:00 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen johtava talousvirka on nyt neljän kauppa – löytyykö tästä joukosta vihdoin kaupunginjohtajan "oikea käsi"?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men johtava ta­lous­vir­ka on nyt neljän kauppa – löy­tyy­kö tästä jou­kos­ta vihdoin kau­pun­gin­joh­ta­jan "oikea käsi"?

13.12.2021 13:39 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaat vas­tuus­ta, ei val­las­ta

24.06.2021 05:05 2
Tilaajille
Vastuuvapauden myöntäminen Rovaniemen kaupunginjohtajalle oli valtuustolta oikea päätös, opiksi otettavaa jäi monelle
Pääkirjoitus

Vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­le oli val­tuus­tol­ta oikea päätös, opiksi otet­ta­vaa jäi monelle

22.06.2021 12:47 14
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio sai vastuuvapauden

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio sai vas­tuu­va­pau­den

21.06.2021 19:15 11
Tilaajille
Tarkastuspäällikkö: Rikosta ei tapahtunut – Kotimäki esittää silti, että kaupunginjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta

Tar­kas­tus­pääl­lik­kö: Rikosta ei ta­pah­tu­nut – Ko­ti­mä­ki esittää silti, että kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ei myön­ne­tä vas­tuu­va­paut­ta

16.06.2021 09:58 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iso se­kaan­nus Ro­va­nie­mel­lä

15.06.2021 05:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus antoi lausuntonsa tarkastuslautakunnalle –  Mahdollinen toimivallan ylitys on  hallinnollinen menettelyvirhe

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­ton­sa tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­le – Mah­dol­li­nen toi­mi­val­lan ylitys on hal­lin­nol­li­nen me­net­te­ly­vir­he

10.06.2021 19:01 15
Tilaajille
Vastine kaupunginjohtajan selityksiin: varainhoitajilta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyytänyt – kotiuttamisesta 2 miljoonan menetykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine kau­pun­gin­joh­ta­jan se­li­tyk­siin: va­rain­hoi­ta­jil­ta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyy­tä­nyt – ko­tiut­ta­mi­ses­ta 2 mil­joo­nan me­ne­tyk­set

10.06.2021 12:07 10
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen: Aiheena kaupunginjohtajaa koskeva muistutus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus ko­koon­tuu yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen: Aiheena kau­pun­gin­joh­ta­jaa koskeva muis­tu­tus

10.06.2021 11:02 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­tu­tus taisi olla ai­heel­li­nen

10.06.2021 07:00 6
Tilaajille