Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Rovaniemen sijoitukset
Kuukausi
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 60
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus: kehittämissäätiön hallituksen on erotettava Heli Välikangas

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tuk­sen on ero­tet­ta­va Heli Vä­li­kan­gas

26.09.2022 20:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki valittaa hovioikeuteen Heli Välikankaan ja Jussi Päkkilän tuomioista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

26.09.2022 20:01 13
Tilaajille
Yle: Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ei aio irtisanoa toimitusjohtaja Välikangasta tai tehdä minkäänlaisia selvityksiä tämän toimista

Yle: Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö ei aio ir­ti­sa­noa toi­mi­tus­joh­ta­ja Vä­li­kan­gas­ta tai tehdä min­kään­lai­sia sel­vi­tyk­siä tämän toi­mis­ta

20.09.2022 22:12 33
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää sijoitusasian viemistä hovioikeuteen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio esittää si­joi­tus­asian vie­mis­tä ho­vi­oi­keu­teen

20.09.2022 19:40 17
Tilaajille
Sijoituskohun ja kehittämissäätiön ympärillä yhä kysymyksiä enemmän kuin vastauksia
Kolumni

Si­joi­tus­ko­hun ja ke­hit­tä­mis­sää­tiön ym­pä­ril­lä yhä ky­sy­myk­siä enemmän kuin vas­tauk­sia

10.09.2022 06:00 18
Tilaajille
"Vahingonkorvaus on pääosin hyvä" – kaupunkia edustanut asianajaja on tyytyväinen käräoikeuden määräämiin vahingonkorvauksiin, vaikka summa on vain pieni osa vaaditusta

"Va­hin­gon­kor­vaus on pääosin hyvä" – kau­pun­kia edus­ta­nut asian­aja­ja on tyy­ty­väi­nen kä­räoi­keu­den mää­rää­miin va­hin­gon­kor­vauk­siin, vaikka summa on vain pieni osa vaa­di­tus­ta

02.09.2022 17:25 4
Tilaajille
Rikosprofessori kommentoi Rovaniemen sijoituksiin liittyvää tuomiota: ”Päätös on syytettyjä kohtaan erittäin kova”

Ri­kos­pro­fes­so­ri kom­men­toi Ro­va­nie­men si­joi­tuk­siin liit­ty­vää tuo­mio­ta: ”Päätös on syy­tet­ty­jä kohtaan erit­täin kova”

01.09.2022 18:10 16
Tilaajille
Heli Välikangas jatkaa tehtävissään ainakin toistaiseksi – Kylien kehittämissäätiön ja Ounastähden hallitukset käyvät läpi toimitusjohtajan asemaa myöhemmin syksyllä pidettävissä kokouksissaan

Heli Vä­li­kan­gas jatkaa teh­tä­vis­sään ainakin tois­tai­sek­si – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön ja Ou­nas­täh­den hal­li­tuk­set käyvät läpi toi­mi­tus­joh­ta­jan asemaa myö­hem­min syk­syl­lä pi­det­tä­vis­sä ko­kouk­sis­saan

01.09.2022 15:30 11
Tilaajille
Vanhemmat
Syyttäjä on pääosin tyytyväinen tuomioon – "Oikeus oli lähes kaikessa samaa mieltä syyttäjän kanssa"

Syyt­tä­jä on pääosin tyy­ty­väi­nen tuo­mioon – "Oi­keus oli lähes kai­kes­sa samaa mieltä syyt­tä­jän kanssa"

31.08.2022 15:55 7
Tilaajille
Totuuden kaivaminen Rovaniemen sijoitussotkuista vaati raskaan oikeuskäsittelyn, nyt on johtopäätösten aika
Pääkirjoitus

To­tuu­den kai­va­mi­nen Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kuis­ta vaati raskaan oi­keus­kä­sit­te­lyn, nyt on joh­to­pää­tös­ten aika

31.08.2022 15:44 14
Tilaajille
Pakoilu tuotti tulosta: Välikankaan alkuperäinen syyte ehti vanhentua, samoin toinen Päkkilän syytteistä

Pakoilu tuotti tu­los­ta: Vä­li­kan­kaan al­ku­pe­räi­nen syyte ehti van­hen­tua, samoin toinen Päk­ki­län syyt­teis­tä

31.08.2022 15:44 32
Tilaajille
Käräjäoikeus hylkäsi syytteet Rovaniemen sijoitusoikeudenkäynnissä – Heli Välikangas ja Jussi Päkkilä joutuvat maksamaan vahingonkorvauksia kaupungille

Kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ro­va­nie­men si­joi­tus­oi­keu­den­käyn­nis­sä – Heli Vä­li­kan­gas ja Jussi Päkkilä jou­tu­vat mak­sa­maan va­hin­gon­kor­vauk­sia kau­pun­gil­le

31.08.2022 10:19 19
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoituksia käsittelevässä oikeudenkäynnissä annetaan tuomiot  keskiviikkona

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sia kä­sit­te­le­väs­sä oi­keu­den­käyn­nis­sä an­ne­taan tuomiot kes­ki­viik­ko­na

30.08.2022 17:27 10
Tilaajille
Ounastähti-kuntayhtymä on pitänyt kesän aikana ylimääräisen yhtymäkokouksen – päätös: Heli Välikangas saa jatkaa toimitusjohtajana, mutta rikostuomio voi muuttaa tilanteen

Ou­nas­täh­ti-kun­tayh­ty­mä on pitänyt kesän aikana yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – päätös: Heli Vä­li­kan­gas saa jatkaa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, mutta ri­kos­tuo­mio voi muuttaa ti­lan­teen

01.08.2022 11:16 15
Tilaajille
”Mitään vahinkoa kaupungille ei ole aiheutunut”  – käräjäoikeudessa kiisteltiin, onko Rovaniemen kaupungilla oikeus vahingonkorvauksiin vai ei

”Mitään va­hin­koa kau­pun­gil­le ei ole ai­heu­tu­nut” – ­kä­rä­jäoi­keu­des­sa kiis­tel­tiin, onko Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la oikeus va­hin­gon­kor­vauk­siin vai ei

01.07.2022 18:21 14
Tilaajille
Todistajien mukaan Välikankaan virka oli pelkkä kirjoitusvirhe – mutta oliko Front Finance hyvämaineinen yhtiö vai pikavippifirma?

To­dis­ta­jien mukaan Vä­li­kan­kaan virka oli pelkkä kir­joi­tus­vir­he – mutta oliko Front Finance hy­vä­mai­nei­nen yhtiö vai pi­ka­vip­pi­fir­ma?

30.06.2022 18:11 23
Tilaajille
Kuka johti ja ketä? – Käräjäoikeudessa on odotettavissa läpivalaisu Rovaniemen hallintoon
Kolumni

Kuka johti ja ketä? – Kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on odo­tet­ta­vis­sa lä­pi­va­lai­su Ro­va­nie­men hal­lin­toon

22.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Oikeudessa kuuma kysymys Esko Lotvoselle: Olisitko esitellyt sijoituspäätöksen, jos olisit tiennyt, että kyse on pikavippifirmoista?

Oi­keu­des­sa kuuma kysymys Esko Lot­vo­sel­le: Oli­sit­ko esi­tel­lyt si­joi­tus­pää­tök­sen, jos olisit tien­nyt, että kyse on pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta?

17.06.2022 17:54 17
Tilaajille
Rovaniemen virkarikoskäräjät jatkuvat syytettyjen kuulemisilla – perjantaina ääneen pääsee myös entinen kaupunginjohtaja Lotvonen

Ro­va­nie­men vir­ka­ri­kos­kä­rä­jät jat­ku­vat syy­tet­ty­jen kuu­le­mi­sil­la – per­jan­tai­na ääneen pääsee myös entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Lot­vo­nen

17.06.2022 07:00 3
Tilaajille