Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Viihde: Jope Ite -do­ku­ment­ti on kai­hoi­sa kuvaus ujosta ke­mi­läis­po­jas­ta, jota pii­nat­tiin kou­lus­sa

Kolumni: Po­pu­lis­ti­nen Teemu Selänne pelkää, että kom­ma­ri-Ma­rin vie pihvin lau­ta­sel­ta – näin idolini olikin idioot­ti

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rovaniemen sijoitukset
Kuukausi
Rovaniemen kaupunki ei hae yhtiöiltä vahingonkorvauksia riskisijoituksista – kaupunginhallitus käsitteli kahden vuoden takaista selvitystä vasta nyt

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei hae yh­tiöil­tä va­hin­gon­kor­vauk­sia ris­ki­si­joi­tuk­sis­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kahden vuoden ta­kais­ta sel­vi­tys­tä vasta nyt

30.01.2023 20:17 6
Tilaajille
Heli Välikankaan työsuhteen purku muuttunee irtisanomiseksi – Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee entisen konserniasiamiehen vaatimuksia maanantaina

Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen purku muut­tu­nee ir­ti­sa­no­mi­sek­si – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee entisen kon­ser­ni­asia­mie­hen vaa­ti­muk­sia maa­nan­tai­na

25.01.2023 16:01 9
Tilaajille
Syyteharkinta Rovaniemen kyläsäätiön sijoituksista valmistuu kevään aikana – syyttäjä ei kommentoi riskiä syytteiden vanhenemisesta

Syy­te­har­kin­ta Ro­va­nie­men ky­lä­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu kevään aikana – syyt­tä­jä ei kom­men­toi riskiä syyt­tei­den van­he­ne­mi­ses­ta

20.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen kaupungin vuoden takaisen päätöksen sijoitusselvityksen salassapidosta

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men kau­pun­gin vuoden ta­kai­sen pää­tök­sen si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen sa­las­sa­pi­dos­ta

19.01.2023 15:59 6
Tilaajille
Heli Välikankaalle ehkä puolen vuoden palkka kaupungilta – erotettu konserniasiamies vaatii kaupungilta 236 000 euron korvauksia

Heli Vä­li­kan­kaal­le ehkä puolen vuoden palkka kau­pun­gil­ta – ero­tet­tu kon­ser­ni­asia­mies vaatii kau­pun­gil­ta 236 000 euron kor­vauk­sia

12.01.2023 15:58 22
Tilaajille
Vanhemmat
Tilapäinen valiokunta pohtii Heli Välikankaan jatkoa Ounastähdessä – edessä on kuukausien mittainen prosessi

Ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta pohtii Heli Vä­li­kan­kaan jatkoa Ou­nas­täh­des­sä – e­des­sä on kuu­kau­sien mit­tai­nen pro­ses­si

28.10.2022 18:26 17
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on purkanut Heli Välikankaan työsopimuksen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on pur­ka­nut Heli Vä­li­kan­kaan työ­so­pi­muk­sen

19.10.2022 19:28 33
Tilaajille
Ounastähden hallitus esittää yhtymäkokoukselle tilapäisen valiokunnan asettamista Välikangas-asiassa

Ou­nas­täh­den hal­li­tus esittää yh­ty­mä­ko­kouk­sel­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mis­ta Vä­li­kan­gas-asias­sa

05.10.2022 20:15 9
Tilaajille
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 67
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus: kehittämissäätiön hallituksen on erotettava Heli Välikangas

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tuk­sen on ero­tet­ta­va Heli Vä­li­kan­gas

26.09.2022 20:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki valittaa hovioikeuteen Heli Välikankaan ja Jussi Päkkilän tuomioista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

26.09.2022 20:01 14
Tilaajille
Yle: Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ei aio irtisanoa toimitusjohtaja Välikangasta tai tehdä minkäänlaisia selvityksiä tämän toimista

Yle: Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö ei aio ir­ti­sa­noa toi­mi­tus­joh­ta­ja Vä­li­kan­gas­ta tai tehdä min­kään­lai­sia sel­vi­tyk­siä tämän toi­mis­ta

20.09.2022 22:12 33
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää sijoitusasian viemistä hovioikeuteen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio esittää si­joi­tus­asian vie­mis­tä ho­vi­oi­keu­teen

20.09.2022 19:40 17
Tilaajille
Sijoituskohun ja kehittämissäätiön ympärillä yhä kysymyksiä enemmän kuin vastauksia
Kolumni

Si­joi­tus­ko­hun ja ke­hit­tä­mis­sää­tiön ym­pä­ril­lä yhä ky­sy­myk­siä enemmän kuin vas­tauk­sia

10.09.2022 06:00 18
Tilaajille
"Vahingonkorvaus on pääosin hyvä" – kaupunkia edustanut asianajaja on tyytyväinen käräoikeuden määräämiin vahingonkorvauksiin, vaikka summa on vain pieni osa vaaditusta

"Va­hin­gon­kor­vaus on pääosin hyvä" – kau­pun­kia edus­ta­nut asian­aja­ja on tyy­ty­väi­nen kä­räoi­keu­den mää­rää­miin va­hin­gon­kor­vauk­siin, vaikka summa on vain pieni osa vaa­di­tus­ta

02.09.2022 17:25 4
Tilaajille
Rikosprofessori kommentoi Rovaniemen sijoituksiin liittyvää tuomiota: ”Päätös on syytettyjä kohtaan erittäin kova”

Ri­kos­pro­fes­so­ri kom­men­toi Ro­va­nie­men si­joi­tuk­siin liit­ty­vää tuo­mio­ta: ”Päätös on syy­tet­ty­jä kohtaan erit­täin kova”

01.09.2022 18:10 16
Tilaajille
Heli Välikangas jatkaa tehtävissään ainakin toistaiseksi – Kylien kehittämissäätiön ja Ounastähden hallitukset käyvät läpi toimitusjohtajan asemaa myöhemmin syksyllä pidettävissä kokouksissaan

Heli Vä­li­kan­gas jatkaa teh­tä­vis­sään ainakin tois­tai­sek­si – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön ja Ou­nas­täh­den hal­li­tuk­set käyvät läpi toi­mi­tus­joh­ta­jan asemaa myö­hem­min syk­syl­lä pi­det­tä­vis­sä ko­kouk­sis­saan

01.09.2022 15:30 11
Tilaajille
Syyttäjä on pääosin tyytyväinen tuomioon – "Oikeus oli lähes kaikessa samaa mieltä syyttäjän kanssa"

Syyt­tä­jä on pääosin tyy­ty­väi­nen tuo­mioon – "Oi­keus oli lähes kai­kes­sa samaa mieltä syyt­tä­jän kanssa"

31.08.2022 15:55 7
Tilaajille
Totuuden kaivaminen Rovaniemen sijoitussotkuista vaati raskaan oikeuskäsittelyn, nyt on johtopäätösten aika
Pääkirjoitus

To­tuu­den kai­va­mi­nen Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kuis­ta vaati raskaan oi­keus­kä­sit­te­lyn, nyt on joh­to­pää­tös­ten aika

31.08.2022 15:44 14
Tilaajille
Pakoilu tuotti tulosta: Välikankaan alkuperäinen syyte ehti vanhentua, samoin toinen Päkkilän syytteistä

Pakoilu tuotti tu­los­ta: Vä­li­kan­kaan al­ku­pe­räi­nen syyte ehti van­hen­tua, samoin toinen Päk­ki­län syyt­teis­tä

31.08.2022 15:44 32
Tilaajille