pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vastine kau­pun­gin­joh­ta­jan se­li­tyk­siin: va­rain­hoi­ta­jil­ta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyy­tä­nyt – ko­tiut­ta­mi­ses­ta 2 mil­joo­nan me­ne­tyk­set

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio antoi viime viikolla vastineen tilintarkastajan muistutukseen. Rovaniemen entinen kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä vastaa nyt Vainion väitteisiin. Päkkilän kirjoitus on vastine myös päätoimittaja Leena Talvensaaren kolumniin, joka ilmestyi 5.6.2021.
Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio antoi viime viikolla vastineen tilintarkastajan muistutukseen. Rovaniemen entinen kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä vastaa nyt Vainion väitteisiin. Päkkilän kirjoitus on vastine myös päätoimittaja Leena Talvensaaren kolumniin, joka ilmestyi 5.6.2021.

Koska kaupunginjohtajan selityksessä tilintarkastajan antamaan muistutukseen viitataan useissa kohdissa  talousjohtoon ja sijoitustoimintaan, haluan antaa oman näkemykseni julki.

Irtisanoutumiseni ei liittynyt mitenkään sijoituksiin. Irtisanouduin koska kaupunginjohtaja uutena toimijana lyhytaikaisen perehtymisen jälkeen ilmoitti päättävänsä muuttaa ja supistaa oleellisesti työtehtäviäni. Koin, että minulta vietiin työt alta perustelematta. Lisäksi kaupunginjohtajan vuorovaikutus muuttui hyökkääväksi, etäiseksi ja syyllistäväksi.

Toimintatapa oli poikkeava, sillä minulle ei annettu mahdollisuutta käydä  keskustelua normaalisti, vaan keskustelua käytiin yksipuolisesti sähköpostin välityksellä.

Kaupungin sijoituksia käytännössä hoiti viisi tunnettua ammattimaista suomalaista varainhoitotaloa. Kaupunginhallitus oli päättänyt sijoitustoiminnan ohjeet, joiden mukaan sijoitukset on hajautettava korko- ja osakesijoituksiin ohjeiden mukaisilla osuuksilla. Perusallokaatio on korot 60 prosenttia, osakkeet 30 prosenttia ja muut 10 prosenttia.

Sijoitusvarallisuutta on päätösten mukaan valittu hoitamaan viisi eri ammattimaista varainhoitajaa, jotta varainhoitajien toimintaa voidaan vertailla ja seurata huomioiden varainhoitosalkkujen hajautus sekä riskipitoisuus. Sijoitusvarallisuus oli näin hajautettuna kymmeniin eri kohteisiin.

Varainhoitajien toiminnan valvonta on järjestetty kunkin käyttämän raportointijärjestelmän kautta reaaliaikaisesti. Sijoitustoiminta on ollut  ohjeiden mukaista ja tuottanut pitkällä aikavälillä tavoitteiden mukaisesti. Yhden tai muutaman yksittäisen sijoituksen mahdollinen tappio ei vaarantanut kaupungin sijoitusvarallisuutta ja sen tuottoa.

Juttu jatkuu sitaatin jälkeen.

"Kaupunginjohtajan mainitsemat sähköpostikyselyt, joihin on vastattu, eivät riitä pitkäaikaisen sijoitustoiminnan kokonaisuuden ymmärtämiseen. Tosiasiallista keskustelua hän ei sijoitustoiminnasta käynyt."

Varainhoitajilta olisi saanut tietoa

Front Financen toiminnassa tapahtui poikkeama, joka välittömästi valmisteltiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2020 Front Financen järjestelyistä, ja tämä tieto luonnollisesti olisi ollut kaupunginjohtajan käytettävissä kuten kaikilla muillakin päättäjillä ja johtavilla virkamiehillä.

Front Finance on käräjäoikeuden vahvistamassa yrityssaneerauksessa ja kaikkia velkojia varten on jo käräjäoikeuden toimesta järjestetty laillisuusvalvonta ja tämä järjestely olisi ollut täysin riittävä ja turvallinen ratkaisu kaupungille. Tämän vuoksi ei erillistä lakipalvelua yli 300 000  eurolla ei olisi tarvinnut hankkia.

Kaupunginjohtajan mainitsemat sähköpostikyselyt, joihin on vastattu, eivät riitä pitkäaikaisen sijoitustoiminnan kokonaisuuden ymmärtämiseen. Tosiasiallista keskustelua hän ei sijoitustoiminnasta käynyt. Tarvittaessa varainhoitajat olisi voitu kutsua kuultavaksi, jossa kaikki kaupunginjohtajalle epäselvät asiat olisi voitu selvittää. Kyllä tietoa olisi saanut, jos sitä olisi ollut mahdollisuus järjestää.

Kaikki varainhoitajat ovat olleet kaupungin  uudenkin virkamiesjohdon käytettävissä, ja heiltä on saanut tarvittaessa tarkan tiedon kaikkien sijoitusten tilanteesta, riskeistä, sijoitusten allokaatiosta ja tuottokehityksestä. Uudella kaupunginjohtajalla ja talous- ja  rahoitusjohtajalla olisi luonnollisesti täytynyt olla tästä ymmärrys tai ainakin ymmärrystä kysyä neuvoa.

Jokainen varanhoitaja on todennäköisesti kertonut oman näkemyksensä sijoitusten kotiuttamisesta juuri sillä hetkellä ja voinevat tarvittaessa antaa tiedon, mitä siinä yhteydessä on kaupungin toimijoille suositeltu.

Juttu jatkuu sitaatin jälkeen.

"Turvaamistoimenpiteenä kaikkien sijoitusten myynti uuden virkamiesjohdon toimesta oli siis harkitsematon, ammattitaidoton, lyhytnäköinen, puutteellisesti valmisteltu ja aivan ylimitoitettu toimenpide."

Kotiuttamisesta 2 miljoonan menetykset

Rovaniemen kaupungin sijoitusten kumulatiivinen voitto noin 8 miljoonaa euroa oli niin suuri, ettei kaupunki ole menettänyt sijoittamiaan pääomia ja niiden voitollista tuottoa korkean riskin sijoituksiin. Kokonaistuotto olisi edelleen kasvanut ja kattanut moninkertaisesti Front Financen sijoituksesta tällä hetkellä arvioidun tappion (noin 210 000 euroa), vaikka se lopullisesti realisoituisi ilmoitettua suurempanakin.

Juuri nyt, jos sijoituksia ei olisi myyty, voidaan arvioida, että kaupungin sijoitusvarallisuuden arvo olisi ennätyksellinen. Sijoitukset olivat tuottavia ja  ne olivat hajautettu laajasti riskien kannalta.

Sijoitusten kotiuttaminen syksyllä 2020 tapahtui jälkimarkkinoilla markkinahintaan ja ajankohta ei ollut kotiuttamiselle hyvä. Sijoituksista saatuja varoja pidettiin pitkään pankkitilillä. Arvonnousun menetykset,  myynnistä aiheutuneet lunastuspalkkiot, asianajotoimiston kulut ja pankkitilillä olleista varoista maksetut negatiiviset korot ovat aiheuttaneet varovaisestikin arvioiden yli 2 miljoonan euron menetykset Rovaniemen kaupungille ja veronmaksajille.

Turvaamistoimenpiteenä kaikkien sijoitusten myynti uuden virkamiesjohdon toimesta oli siis harkitsematon, ammattitaidoton, lyhytnäköinen, puutteellisesti valmisteltu ja aivan ylimitoitettu toimenpide.

Omaisuuden myynnissä toimivallan ylitys

Tilintarkastaja on esittänyt muistutuksen kaupunginjohtajalle sijoitusten myyntipäätöksestä koskevasta  toimivallan ylityksestä ja hankittujen lakipalvelujen hankintapäätöksen ja kilpailuttamisen tekemättä jättämisestä. Kaupunginjohtajan antamassa selityksessä viitataan tapahtumiin, joiden ajallista ja asiallista  yhteyttä ei voida yhdistää muistutuksen kohteena oleviin päätöksiin.

Rovaniemen tarkastuslautakunnalle antamillaan selityksillä kaupunginjohtaja ei voi perustella virheellistä ja puutteellista menettelyä hankinnassa eikä kaupungin noin 20 miljoonan euron arvoisen omaisuuden myyntiä, jossa on tapahtunut toimivallan ylitys.

On huomioitava, että sijoitustoiminnan osuus oli kaupunkikonsernin taloudesta vain noin 2 prosenttia. Kokonaistalouden ongelmat koskivat aivan muita asioita, ja näihin olisikin pitänyt erityisesti kiinnittää huomiota, yksittäisen sijoituksen sijaan.

Kirjoittaja Jussi Päkkilä työskenteli Rovaniemen kaupunginkamreerina 11.8.2020 saakka.

Lisäys 11.6.2021: Jussi Päkkilän kirjoitus on vastine myös päätoimittaja Leena Talvensaaren kolumniin, joka ilmestyi 5.6.2021.