Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rovaniemen kaupunginjohtaja
Kysyimme Rovaniemen valtuustoryhmien johtajilta, onko kaupungin johtaminen rikki – kokoomus kritisoi poliittista johtoa, muut kiistävät kriisin

Ky­syim­me Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien joh­ta­jil­ta, onko kau­pun­gin joh­ta­mi­nen rikki – ko­koo­mus kri­ti­soi po­liit­tis­ta johtoa, muut kiis­tä­vät kriisin

01.02.2022 18:00 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuustopuheet yhtä, teot toista
Kolumni

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to­pu­heet yhtä, teot toista

29.01.2022 09:16 19
Tilaajille
Rovaniemellä käynnissä valtataistelu – kaupunginhallitus hamuaa nimitysvaltaa kaupunginjohtajalta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

20.01.2022 20:00 34
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le avat­tiin uusi pääl­lik­kö­vir­ka – ra­ken­nus­pääl­lik­kö avustaa kau­pun­gin­joh­ta­jaa

03.12.2021 13:16 2
Tilaajille
Vastine kaupunginjohtajan selityksiin: varainhoitajilta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyytänyt – kotiuttamisesta 2 miljoonan menetykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine kau­pun­gin­joh­ta­jan se­li­tyk­siin: va­rain­hoi­ta­jil­ta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyy­tä­nyt – ko­tiut­ta­mi­ses­ta 2 mil­joo­nan me­ne­tyk­set

10.06.2021 12:07 10
Toimittajalta: Pelattiinko rovaniemeläisten rahoilla Monopolia? – Hyvä, että kaupunginjohtaja laittoi pelin poikki
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­lat­tiin­ko ro­va­nie­me­läis­ten ra­hoil­la Mo­no­po­lia? – Hyvä, että kau­pun­gin­joh­ta­ja laittoi pelin poikki

04.06.2021 15:13 3
Rovaniemellä kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmäjohtajat ilmaisevat tukensa kaupunginjohtajalle

Ro­va­nie­mel­lä ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mä­joh­ta­jat il­mai­se­vat tukensa kau­pun­gin­joh­ta­jal­le

04.06.2021 10:40 1
Tilaajille
Rovaniemen epäonnistuneiden sijoitusten jälkipyykki asettaa kaupunginjohtajan kohtuuttomaan tilanteeseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men epä­on­nis­tu­nei­den si­joi­tus­ten jäl­ki­pyyk­ki asettaa kau­pun­gin­joh­ta­jan koh­tuut­to­maan ti­lan­tee­seen

03.06.2021 15:47 8
Tilaajille
Liisa Ansala kutsuu koolle kriisikokouksen puimaan kaupungin sijoituksia – Poliisi ei aloita esitutkintaa kaupunginjohtajan toimista

Liisa Ansala kutsuu koolle krii­si­ko­kouk­sen puimaan kau­pun­gin si­joi­tuk­sia – Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan toi­mis­ta

08.03.2021 10:36 2
Tilaajille
Rovaniemen sijoitustoiminnan aikalisä perusteltu, hämäräsijoituksiin tarvitaan lisävalaistusta
Kolumni

Ro­va­nie­men si­joi­tus­toi­min­nan ai­ka­li­sä pe­rus­tel­tu, hä­mä­rä­si­joi­tuk­siin tar­vi­taan li­sä­va­lais­tus­ta

06.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja käynnistää yritysvierailukierroksen – "Pieni hetki yhden yrityksen arjen keskellä antaa realistisen kuvan yritysten tilanteesta"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja käyn­nis­tää yri­tys­vie­rai­lu­kier­rok­sen – "Pieni hetki yhden yri­tyk­sen arjen kes­kel­lä antaa rea­lis­ti­sen kuvan yri­tys­ten ti­lan­tees­ta"

22.09.2020 19:34
Tilaajille
Säästöjä vähän kaikesta – Rovaniemen kaupunginjohtaja uskoo, että tällä kertaa leikkauslistat toteutuvat

Sääs­tö­jä vähän kai­kes­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja uskoo, että tällä kertaa leik­kaus­lis­tat to­teu­tu­vat

21.09.2020 06:30 11
Tilaajille
Yksi Esko Lotvosen viimeisiä töitä oli kertoa lapsille ranskaksi, että joulupukilla ei ole koronaa

Yksi Esko Lot­vo­sen vii­mei­siä töitä oli kertoa lap­sil­le rans­kak­si, että jou­lu­pu­kil­la ei ole koronaa

22.05.2020 15:30 1
Vaikka olisi kuinka ison talon poika
Kolumni

Vaikka olisi kuinka ison talon poika

21.05.2020 07:00
Tilaajille
Ulla-Kirsikka Vainio aloittaa kaupunginjohtajana maanantaina – Töissä ratkottavana kaupungin talouskurimus, vapaa-ajalla metsästyskortin hankinta

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio aloit­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja­na maa­nan­tai­na – Töissä rat­kot­ta­va­na kau­pun­gin ta­lous­ku­ri­mus, va­paa-ajal­la met­säs­tys­kor­tin han­kin­ta

20.05.2020 10:28
Uuden kaupunginjohtajan shokkialku: Puolessa vuodessa kaikki muuttui  - kukoistavan matkailukaupungin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan shok­kial­ku: Puo­les­sa vuo­des­sa kaikki muuttui - ku­kois­ta­van mat­kai­lu­kau­pun­gin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

16.05.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men joh­ta­mi­ses­sa on­gel­mia

24.04.2020 13:37
Tilaajille
Rovaniemen talous romahti koronan takia – Esko Lotvonen luottaa siihen, että kaupunki elpyy kriisin jälkeen

Ro­va­nie­men talous romahti koronan takia – Esko Lot­vo­nen luottaa siihen, että kau­pun­ki elpyy kriisin jälkeen

07.04.2020 14:55
Lukijalta: Kaupunginjohtajan palkkaan vain maltillinen korotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­jan palk­kaan vain mal­til­li­nen korotus

14.03.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi joh­ta­jan palkka nousee?

12.03.2020 21:40
Tilaajille