Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Rovaniemen kaupunginjohtaja
Vastine kaupunginjohtajan selityksiin: varainhoitajilta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyytänyt – kotiuttamisesta 2 miljoonan menetykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastine kau­pun­gin­joh­ta­jan se­li­tyk­siin: va­rain­hoi­ta­jil­ta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyy­tä­nyt – ko­tiut­ta­mi­ses­ta 2 mil­joo­nan me­ne­tyk­set

10.06.2021 12:07 10
Toimittajalta: Pelattiinko rovaniemeläisten rahoilla Monopolia? – Hyvä, että kaupunginjohtaja laittoi pelin poikki
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­lat­tiin­ko ro­va­nie­me­läis­ten ra­hoil­la Mo­no­po­lia? – Hyvä, että kau­pun­gin­joh­ta­ja laittoi pelin poikki

04.06.2021 15:13 3
Rovaniemellä kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmäjohtajat ilmaisevat tukensa kaupunginjohtajalle

Ro­va­nie­mel­lä ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ryh­mä­joh­ta­jat il­mai­se­vat tukensa kau­pun­gin­joh­ta­jal­le

04.06.2021 10:40 1
Tilaajille
Rovaniemen epäonnistuneiden sijoitusten jälkipyykki asettaa kaupunginjohtajan kohtuuttomaan tilanteeseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men epä­on­nis­tu­nei­den si­joi­tus­ten jäl­ki­pyyk­ki asettaa kau­pun­gin­joh­ta­jan koh­tuut­to­maan ti­lan­tee­seen

03.06.2021 15:47 8
Tilaajille
Liisa Ansala kutsuu koolle kriisikokouksen puimaan kaupungin sijoituksia – Poliisi ei aloita esitutkintaa kaupunginjohtajan toimista

Liisa Ansala kutsuu koolle krii­si­ko­kouk­sen puimaan kau­pun­gin si­joi­tuk­sia – Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa kau­pun­gin­joh­ta­jan toi­mis­ta

08.03.2021 10:36 2
Tilaajille
Rovaniemen sijoitustoiminnan aikalisä perusteltu, hämäräsijoituksiin tarvitaan lisävalaistusta
Kolumni

Ro­va­nie­men si­joi­tus­toi­min­nan ai­ka­li­sä pe­rus­tel­tu, hä­mä­rä­si­joi­tuk­siin tar­vi­taan li­sä­va­lais­tus­ta

06.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja käynnistää yritysvierailukierroksen – "Pieni hetki yhden yrityksen arjen keskellä antaa realistisen kuvan yritysten tilanteesta"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja käyn­nis­tää yri­tys­vie­rai­lu­kier­rok­sen – "Pieni hetki yhden yri­tyk­sen arjen kes­kel­lä antaa rea­lis­ti­sen kuvan yri­tys­ten ti­lan­tees­ta"

22.09.2020 19:34
Tilaajille
Säästöjä vähän kaikesta – Rovaniemen kaupunginjohtaja uskoo, että tällä kertaa leikkauslistat toteutuvat

Sääs­tö­jä vähän kai­kes­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja uskoo, että tällä kertaa leik­kaus­lis­tat to­teu­tu­vat

21.09.2020 06:30 11
Tilaajille
Yksi Esko Lotvosen viimeisiä töitä oli kertoa lapsille ranskaksi, että joulupukilla ei ole koronaa

Yksi Esko Lot­vo­sen vii­mei­siä töitä oli kertoa lap­sil­le rans­kak­si, että jou­lu­pu­kil­la ei ole koronaa

22.05.2020 15:30 1
Vaikka olisi kuinka ison talon poika
Kolumni

Vaikka olisi kuinka ison talon poika

21.05.2020 07:00
Tilaajille
Ulla-Kirsikka Vainio aloittaa kaupunginjohtajana maanantaina – Töissä ratkottavana kaupungin talouskurimus, vapaa-ajalla metsästyskortin hankinta

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio aloit­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja­na maa­nan­tai­na – Töissä rat­kot­ta­va­na kau­pun­gin ta­lous­ku­ri­mus, va­paa-ajal­la met­säs­tys­kor­tin han­kin­ta

20.05.2020 10:28
Uuden kaupunginjohtajan shokkialku: Puolessa vuodessa kaikki muuttui  - kukoistavan matkailukaupungin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan shok­kial­ku: Puo­les­sa vuo­des­sa kaikki muuttui - ku­kois­ta­van mat­kai­lu­kau­pun­gin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

16.05.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men joh­ta­mi­ses­sa on­gel­mia

24.04.2020 13:37
Tilaajille
Rovaniemen talous romahti koronan takia – Esko Lotvonen luottaa siihen, että kaupunki elpyy kriisin jälkeen

Ro­va­nie­men talous romahti koronan takia – Esko Lot­vo­nen luottaa siihen, että kau­pun­ki elpyy kriisin jälkeen

07.04.2020 14:55
Lukijalta: Kaupunginjohtajan palkkaan vain maltillinen korotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­jan palk­kaan vain mal­til­li­nen korotus

14.03.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi joh­ta­jan palkka nousee?

12.03.2020 21:40
Tilaajille
Rovaniemen uudelle kaupunginjohtajalle esitetään 12 500 euron kuukausipalkkaa – kultainen kädenpuristus yli 100 000 euroa

Ro­va­nie­men uudelle kau­pun­gin­joh­ta­jal­le esi­te­tään 12 500 euron kuu­kau­si­palk­kaa – kul­tai­nen kä­den­pu­ris­tus yli 100 000 euroa

11.03.2020 08:59
Tilaajille
Lauantaivieras: Juuret ja ripaus nostalgiaa ovat voimavaroja – niiden ääreltä on hyvä katsoa tulevaan
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Juuret ja ripaus nos­tal­giaa ovat voi­ma­va­ro­ja – niiden ääreltä on hyvä katsoa tu­le­vaan

27.12.2019 09:14
Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja aloittaa työnsä aprillipäivänä

Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja aloit­taa työnsä ap­ril­li­päi­vä­nä

18.12.2019 17:44
Tilaajille
Lukijalta: Kaupunginjohtaja odotusten äärellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­ja odo­tus­ten äärellä

11.12.2019 18:49
Tilaajille