Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­lat­tiin­ko ro­va­nie­me­läis­ten ra­hoil­la Mo­no­po­lia? – Hyvä, että kau­pun­gin­joh­ta­ja laittoi pelin poikki

Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Kaupunkiin tulee uusi kaupunginjohtaja. Yhtenä virkaansa kuuluvana tehtävänä hän alkaa selvittää kaupungin sijoitusomaisuuden tilaa. Hän pyytää sijoituksista raportteja kaupungin talousjohdolta.

Kaupunginjohtaja saa kuitenkin vain summittaista ja osittain ristiriitaista tietoa. Kun kaupunginjohtaja haluaa lisäselvityksiä, kaupunginkamreeri pyytää virkavapaata, ja kun virkavapaa evätään, hän eroaa virastaan. Myöhemmin irtisanoutuu myös toinen sijoituksia hoitanut henkilö.

Uusi vs. talous- ja rahoitusjohtaja perehtyy kaupungin sijoituksiin ja nostaa esiin niiden riskejä sekä epäilyksen, että kaikki sijoitukset eivät ole kaupungin sijoitusohjeen mukaisia. Kaupunginjohtaja alkaa valmistella sijoitusten kotiuttamista ja uutta sijoitusohjetta ja informoi tästä myös kaupunginhallituksen puheenjohtajaa.

"Sitten tulee kutsu velkojainkokoukseen. Kyseessä on yrityssaneeraukseen ajautunut Front Finance oy, johon kaupunki on sijoittanut kaksi miljoonaa euroa."

Sitten tulee kutsu velkojainkokoukseen. Kyseessä on yrityssaneeraukseen ajautunut Front Finance oy, johon kaupunki on sijoittanut kaksi miljoonaa euroa. Kyseessä on ollut ns. korkean tuoton sijoitus, johon liittyvä korkea riski on realisoitunut. Nyt kaupunki on yksi yrityksen suurimmista velkojista.

Tieto Front Financen yrityssaneerauksesta tulee kaupunginjohtajalle yllätyksenä. Yrityssaneeraus on aloitettu puoli vuotta aiemmin, mutta kaupunginjohtaja ei ole saanut siitä tietoa kaupungin entiseltä talousjohdolta.

Kaupunginjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen sijoitusten kotiuttamisesta ja esittelee päätöksen kaupunginhallitukselle, jolle korostetaan, että se voi käyttää kaupunginjohtajan päätökseen otto-oikeutta. Kukaan ei käytä edes puheenvuoroa.

Kaupunginhallitus päättää tilata ulkopuolisen selvityksen Front Finance -sijoituksista. Kun selvitys valmistuu, kaupunginhallitus tekee sijoituksista tutkintapyynnön poliisille, joka päättää käynnistää asiasta esitutkinnan. Poliisi määrää salaiseksi raportin, jonka tarkastuslautakunta on tilannut kaupungin sijoitustoiminnasta.

Poliisille tehdään toinenkin tutkintapyyntö, tällä kertaa kaupunginjohtajan päätöksestä kotiuttaa sijoitukset. Tutkintapyynnön takana on kaksi kaupunginhallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Poliisi ei aloita esitutkintaa, mutta tutkintapyynnöstä seuraa poliittinen sotku.

Sitten valmistuu tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastaja antaa kaupunginjohtajalle muistutuksen, koska hän ylitti toimivaltuutensa sijoitukset kotiuttaessaan. Onko kaupunginvaltuusto samaa vai eri mieltä tilintarkastajan kanssa, se nähdään parin viikon kuluttua, kun valtuusto seuraavan kerran kokoontuu.

Tämä kaikki tapahtuu Rovaniemellä, jossa tavallinen kaupunkilainen ihmettelee, onko kaupungin sijoitusomaisuudella pelattu Monopolia. On hyvä, että uusi kaupunginjohtaja vihelsi pelin poikki.

Lisäys 11.6.2021: Rovaniemen entinen kaupunginkamreeri on kirjoittanut kolumiin vastineen, joka on luettavissa täältä.