Front Finance Oy
Poliisi takavarikoi uuden raportin Rovaniemen riskisijoituksista – tarkastuspäällikkö olisi halunnut raportista osan julki

Poliisi ta­ka­va­ri­koi uuden ra­por­tin Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sis­ta – tar­kas­tus­pääl­lik­kö olisi ha­lun­nut ra­por­tis­ta osan julki

24.03.2021 18:54 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ro­va­nie­mel­lä ei si­joi­tus­tai­toa

20.02.2021 05:00 4
Tilaajille
Rovaniemi kotiutti sijoituksensa myrskyn yltyessä – uudet sijoitusohjeet ovat tekeillä

Ro­va­nie­mi ko­tiut­ti si­joi­tuk­sen­sa myrskyn yl­tyes­sä – uudet si­joi­tus­oh­jeet ovat te­keil­lä

18.02.2021 16:54 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin sijoitustoiminnan sotkut on selvitettävä pohjamutia myöten
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin si­joi­tus­toi­min­nan sotkut on sel­vi­tet­tä­vä poh­ja­mu­tia myöten

10.02.2021 15:47 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus teki valvontapyynnön Kylien kehittämissäätiöstä – "Haluamme, että asia tutkitaan niin perinpohjaisesti kuin voidaan"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus teki val­von­ta­pyyn­nön Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiös­tä – "Ha­luam­me, että asia tut­ki­taan niin pe­rin­poh­jai­ses­ti kuin voi­daan"

10.02.2021 13:51 8
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää erityistilintarkastusta Front Finance -sijoituksista

Kau­pun­gin­hal­li­tus esittää eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta Front Finance -si­joi­tuk­sis­ta

19.01.2021 07:00 4
Tilaajille
Lisäselvitys kaupungin sijoituksista tarpeen – kaupunginhallitus käsittelee vyyhtiä salaisena pykälänä

Li­sä­sel­vi­tys kau­pun­gin si­joi­tuk­sis­ta tarpeen – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee vyyhtiä sa­lai­se­na py­kä­lä­nä

15.01.2021 09:59 4
Tilaajille
Toimittajalta: Riskisijoitus tulee kalliiksi Rovaniemelle, mutta myös sen poliittinen hinta voi olla raskas
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ris­ki­si­joi­tus tulee kal­liik­si Ro­va­nie­mel­le, mutta myös sen po­liit­ti­nen hinta voi olla raskas

13.01.2021 08:47 5
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sääntöjä halutaan uusia – säätiön miljoonaomaisuuden hallinta pysyisi silti tiukasti säätiön hallituksen näpeissä

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön sään­tö­jä ha­lu­taan uusia – säätiön mil­joo­na­omai­suu­den hal­lin­ta pysyisi silti tiu­kas­ti säätiön hal­li­tuk­sen nä­peis­sä

12.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Selvitys Rovaniemen riskisijoituksista valmistuu tammikuussa – Kahden miljoonan sijoitukset tuottivat ainakin 731 000 euroa tappiota

Sel­vi­tys Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu tam­mi­kuus­sa – Kahden mil­joo­nan si­joi­tuk­set tuot­ti­vat ainakin 731 000 euroa tap­pio­ta

22.12.2020 11:33 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tar­koi­tuk­sel­lis­ta har­haan­joh­ta­mis­ta

28.11.2020 10:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aarne Jänkälä

Ta­hal­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä?

21.11.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Front Finance –si­joi­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

13.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Juuruspolvi

Kylien vai ro­va­nie­me­läis­ten rahat?

13.11.2020 05:00 2
Tilaajille
On aika purkaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Pääkirjoitus Lapin Kansa

On aika purkaa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö

09.11.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ris­ki­si­joit­ta­mi­nen tut­kit­ta­va

07.11.2020 05:20 2
Tilaajille
Tällainen on riskibisneksissä mukana oleva Rovaniemen kylien kehittämissäätiö – Miljoonasäätiöllä taivuteltiin Rovaniemen maalaiskunnan päättäjät kuntaliitoksen taakse

Täl­lai­nen on ris­ki­bis­nek­sis­sä mukana oleva Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö – Mil­joo­na­sää­tiöl­lä tai­vu­tel­tiin Ro­va­nie­men maa­lais­kun­nan päät­tä­jät kun­ta­lii­tok­sen taakse

06.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sijoitti lähes kaksi miljoonaa euroa kulutusluottobisnekseen, ja nyt sitä voi uhata iso tappio

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö si­joit­ti lähes kaksi mil­joo­naa euroa ku­lu­tus­luot­to­bis­nek­seen, ja nyt sitä voi uhata iso tappio

06.11.2020 06:30 8
Tilaajille
Rovaniemen päättäjät ovat selityksen velkaa siitä, miksi he päättivät sijoittaa kaupunkilaisten rahoja eettisesti arveluttavaan riskiyhtiöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­va­nie­men päät­tä­jät ovat se­li­tyk­sen velkaa siitä, miksi he päät­ti­vät si­joit­taa kau­pun­ki­lais­ten rahoja eet­ti­ses­ti ar­ve­lut­ta­vaan ris­ki­yh­tiöön

04.11.2020 18:00 17
Tilaajille
Liisa Ansala kommentoi Rovaniemen Front Finance -sijoitusta: "Ei ymmärretty, että kyseessä on korkean riskin sijoitus"

Liisa Ansala kom­men­toi Ro­va­nie­men Front Finance -si­joi­tus­ta: "Ei ym­mär­ret­ty, että ky­sees­sä on korkean riskin si­joi­tus"

04.11.2020 16:01 15
Tilaajille