kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Kuukausi
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 67
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus: kehittämissäätiön hallituksen on erotettava Heli Välikangas

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tuk­sen on ero­tet­ta­va Heli Vä­li­kan­gas

26.09.2022 20:49 16
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön hallitus ei voi sulkea silmiään pahenevalta uskottavuusongelmalta – toimitusjohtajan sijoitustoimet on selvitettävä
Pääkirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus ei voi sulkea sil­miään pa­he­ne­val­ta us­kot­ta­vuus­on­gel­mal­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan si­joi­tus­toi­met on sel­vi­tet­tä­vä

22.09.2022 15:00 40
Tilaajille
"Kylien kehittämissäätiön kannattaisi selvittää asiat jo oman etunsa vuoksi" – hallituksen jäsenillä on kova vastuu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila muistuttaa

"Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön kan­nat­tai­si sel­vit­tää asiat jo oman etunsa vuoksi" – hal­li­tuk­sen jä­se­nil­lä on kova vastuu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la muis­tut­taa

21.09.2022 18:00 17
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja Nina Teräs olisi erottanut Heli Välikankaan, mutta muu hallitus oli eri linjoilla – varapuheenjohtaja kieltäytyy kommentoimasta

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja Nina Teräs olisi erot­ta­nut Heli Vä­li­kan­kaan, mutta muu hal­li­tus oli eri lin­joil­la – va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kiel­täy­tyy kom­men­toi­mas­ta

21.09.2022 13:16 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­sää­tiön toi­min­taa sel­vi­tet­tä­vä

14.09.2022 05:00 5
Tilaajille
Sijoituskohun ja kehittämissäätiön ympärillä yhä kysymyksiä enemmän kuin vastauksia
Kolumni

Si­joi­tus­ko­hun ja ke­hit­tä­mis­sää­tiön ym­pä­ril­lä yhä ky­sy­myk­siä enemmän kuin vas­tauk­sia

10.09.2022 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hit­tä­mis­sää­tiö an­sait­see tun­nus­tus­ta

08.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Heli Välikangas jatkaa tehtävissään ainakin toistaiseksi – Kylien kehittämissäätiön ja Ounastähden hallitukset käyvät läpi toimitusjohtajan asemaa myöhemmin syksyllä pidettävissä kokouksissaan

Heli Vä­li­kan­gas jatkaa teh­tä­vis­sään ainakin tois­tai­sek­si – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön ja Ou­nas­täh­den hal­li­tuk­set käyvät läpi toi­mi­tus­joh­ta­jan asemaa myö­hem­min syk­syl­lä pi­det­tä­vis­sä ko­kouk­sis­saan

01.09.2022 15:30 11
Tilaajille
Tarkastuslautakunta pyytää Kuntaliitolta kannanottoa Rovaniemen kylien kehittämissäätiötä ja kaupunkia koskeviin kysymyksiin – "Tämän tapauksen juridiset kysymykset ovat hankalia"

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta pyytää Kun­ta­lii­tol­ta kan­nan­ot­toa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö­tä ja kau­pun­kia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin – "Tämän ta­pauk­sen ju­ri­di­set ky­sy­myk­set ovat han­ka­lia"

23.08.2022 21:45 19
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiö on ja pysyy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö on ja pysyy

23.08.2022 05:30 1
Tilaajille
Tarkastuspäällikön selvitys: Rovaniemen maalaiskunnan "lahjoitus" kylien kehittämissäätiölle oli vain maksusitoumus uudelle kaupungille

Tar­kas­tus­pääl­li­kön sel­vi­tys: Ro­va­nie­men maa­lais­kun­nan "lah­joi­tus" kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiöl­le oli vain mak­su­si­tou­mus uudelle kau­pun­gil­le

18.08.2022 16:13 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muus sää­tiös­sä liian kova pala?

04.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan sää­tiöl­le työ­rau­ha

01.06.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ke­taan­ko nyt rahoja?

31.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätiön epä­sel­vyy­det sel­vi­tet­tä­vä

26.05.2022 05:00
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiötä ”nyljetään”
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö­tä ”nyl­je­tään”

23.05.2022 22:16 2
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Heli Välikangas nimitettiin Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi – virkarikossyytteitä Rovaniemen sijoitussotkusta käsitellään käräjillä kesäkuussa

Heli Vä­li­kan­gas ni­mi­tet­tiin Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä ke­sä­kuus­sa

02.05.2022 14:39 25
Tilaajille
Toimittajalta: Kylien kehittämissäätiö tuntuu asettuvan yleisen oikeustajun yläpuolelle, kun se ei hyllytä asiamiestään
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tuntuu aset­tu­van yleisen oi­keus­ta­jun ylä­puo­lel­le, kun se ei hyllytä asia­mies­tään

06.04.2022 07:02 15
Tilaajille