Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko laki niin kuin se lue­taan?

05:00
Tilaajille
Kuukausi
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Syyteharkinta Rovaniemen kyläsäätiön sijoituksista valmistuu kevään aikana – syyttäjä ei kommentoi riskiä syytteiden vanhenemisesta

Syy­te­har­kin­ta Ro­va­nie­men ky­lä­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu kevään aikana – syyt­tä­jä ei kom­men­toi riskiä syyt­tei­den van­he­ne­mi­ses­ta

20.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Salailukulttuurista tunnettu Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tarvitsee uuden alun, toimintamallin ja tavoitteen, joista tärkein on kaiken läpäisevä avoimuus
Pääkirjoitus

Sa­lai­lu­kult­tuu­ris­ta tun­net­tu Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tar­vit­see uuden alun, toi­min­ta­mal­lin ja ta­voit­teen, joista tärkein on kaiken lä­päi­se­vä avoi­muus

19.01.2023 10:00 21
Tilaajille
Yksi henkilö epäiltynä törkeästä petoksesta, mutta poliisi ei vahvista nimeä – kylien kehittämissäätiön sijoituksia koskeva esitutkinta valmistui

Yksi henkilö epäil­ty­nä tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta, mutta poliisi ei vah­vis­ta nimeä – kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sia koskeva esi­tut­kin­ta val­mis­tui

17.01.2023 10:43 15
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi haki 15 henkilöä – säätiö ei julkista hakijoiden nimiä

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si haki 15 hen­ki­löä – säätiö ei jul­kis­ta ha­ki­joi­den nimiä

17.01.2023 09:53 16
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö etsii uutta toimitusjohtajaa – nykyinen toimitusjohtaja Heli Välikangas on jäämässä eläkkeelle

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö etsii uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Heli Vä­li­kan­gas on jää­mäs­sä eläk­keel­le

28.12.2022 13:03 21
Tilaajille
Myös kyläsäätiön hallintoneuvosto kehottaa hallitusta erottamaan Heli Välikankaan – Jorma Kiviniemi nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi

Myös ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­to ke­hot­taa hal­li­tus­ta erot­ta­maan Heli Vä­li­kan­kaan – Jorma Ki­vi­nie­mi ni­met­tiin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

15.11.2022 20:24 11
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö erityisvalvonnassa jo toista vuotta – Patentti- ja rekisterihallitus selvittää, onko toiminta laillista ja sääntöjen mukaista

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö eri­tyis­val­von­nas­sa jo toista vuotta – Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus sel­vit­tää, onko toi­min­ta lail­lis­ta ja sään­tö­jen mu­kais­ta

11.11.2022 20:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta myös Auttin suun­taan

11.11.2022 07:15
Tilaajille
Heli Välikankaalla verotettavaa pääomatuloa muutamia tuhansia vuosittain – ansiotulot kasvaneet viime vuosina

Heli Vä­li­kan­kaal­la ve­ro­tet­ta­vaa pää­oma­tu­loa muu­ta­mia tu­han­sia vuo­sit­tain – an­sio­tu­lot kas­va­neet viime vuosina

09.11.2022 08:32
Tilaajille
Jo kolme kaupunginhallituksen jäsentä eronnut Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostosta – nyt vuorossa Sara Seppänen

Jo kolme kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsentä eronnut Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­tos­ta – nyt vuo­ros­sa Sara Sep­pä­nen

07.11.2022 20:58 8
Tilaajille
Kyläsäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Eemeli Kajula vaatii säätiöltä avoimuutta: "Hallituksen pöytäkirjojen pitäisi olla julkisia"

Ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Eemeli Kajula vaatii sää­tiöl­tä avoi­muut­ta: "Hal­li­tuk­sen pöy­tä­kir­jo­jen pitäisi olla jul­ki­sia"

03.11.2022 12:42 5
Tilaajille
Nina Teräs erosi Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä: "Kävi henkisesti liian raskaaksi"

Nina Teräs erosi Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä: "Kävi hen­ki­ses­ti liian ras­kaak­si"

03.11.2022 10:31 35
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kylien kehittämissäätiön hallitus saattaa toimia säätiön etua ja säätiölakia vastaan, kun se haluaa Heli Välikankaan jatkavan toimitusjohtajana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus saattaa toimia säätiön etua ja sää­tiö­la­kia vas­taan, kun se haluaa Heli Vä­li­kan­kaan jat­ka­van toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

21.10.2022 19:30 33
Tilaajille
Kiistellyn kylien kehittämissäätiön perustaminen kirjattiin Rovaniemien yhdistymissopimukseen viime tipassa – "Se ei nostanut minkäänlaisia soraääniä"

Kiis­tel­lyn kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pe­rus­ta­mi­nen kir­jat­tiin Ro­va­nie­mien yh­dis­ty­mis­so­pi­muk­seen viime tipassa – "Se ei nos­ta­nut min­kään­lai­sia so­raää­niä"

15.10.2022 10:32 10
Tilaajille
Maalaiskunnan kunnantaloa puretaan Rovaniemellä, mutta kiistat jäävät – perehtykää yhdistymissopimukseen, neuvoo maalaiskunnan nokkamiehiin kuulunut Riku Tapio

Maa­lais­kun­nan kun­nan­ta­loa pu­re­taan Ro­va­nie­mel­lä, mutta kiistat jäävät – pe­reh­ty­kää yh­dis­ty­mis­so­pi­muk­seen, neuvoo maa­lais­kun­nan nok­ka­mie­hiin kuu­lu­nut Riku Tapio

15.10.2022 06:15 17
Tilaajille
Susanna Junttila eroaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostosta: "Säätiön asiat pitäisi selvittää perinpohjaisesti"

Susanna Junt­ti­la eroaa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­tos­ta: "Sää­tiön asiat pitäisi sel­vit­tää pe­rin­poh­jai­ses­ti"

06.10.2022 14:06 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätiö on to­teut­ta­nut kau­pun­ki­stra­te­giaa

03.10.2022 07:00 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen pitää estää verovarojen kaappaus laittamalla kylien säätiö ruotuun
Kolumni

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

02.10.2022 15:38 54
Tilaajille