juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muus sää­tiös­sä liian kova pala?

04.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan sää­tiöl­le työ­rau­ha

01.06.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ke­taan­ko nyt rahoja?

31.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätiön epä­sel­vyy­det sel­vi­tet­tä­vä

26.05.2022 05:00
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiötä ”nyljetään”
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö­tä ”nyl­je­tään”

23.05.2022 22:16 2
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Heli Välikangas nimitettiin Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi – virkarikossyytteitä Rovaniemen sijoitussotkusta käsitellään käräjillä kesäkuussa

Heli Vä­li­kan­gas ni­mi­tet­tiin Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­ta kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä ke­sä­kuus­sa

02.05.2022 14:39 25
Tilaajille
Toimittajalta: Kylien kehittämissäätiö tuntuu asettuvan yleisen oikeustajun yläpuolelle, kun se ei hyllytä asiamiestään
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tuntuu aset­tu­van yleisen oi­keus­ta­jun ylä­puo­lel­le, kun se ei hyllytä asia­mies­tään

06.04.2022 07:02 15
Tilaajille
Sijoitussotkua istutaan käräjillä vasta kesäkuussa – Heli Välikangas jatkaa kylien kehittämissäätiön asiamiehenä

Si­joi­tus­sot­kua is­tu­taan kä­rä­jil­lä vasta ke­sä­kuus­sa – Heli Vä­li­kan­gas jatkaa kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön asia­mie­he­nä

01.04.2022 20:23 18
Tilaajille
Ristiriitaisia Excel-taulukoita ja yksi pylväsdiagrammi – uuden kaupunginjohtajan saamat tiedot sijoituksista olivat vajavaisia

Ris­ti­rii­tai­sia Ex­cel-tau­lu­koi­ta ja yksi pyl­väs­dia­gram­mi – uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan saamat tiedot si­joi­tuk­sis­ta olivat va­ja­vai­sia

31.03.2022 16:43 5
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkussa nostettiin syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta – syyttäjä: "Epäillyt pakoilivat haasteita"

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa nos­tet­tiin syyt­teet tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – syyt­tä­jä: "E­päil­lyt pa­koi­li­vat haas­tei­ta"

31.03.2022 12:22 15
Tilaajille
Esko Lotvonen ei saa syytettä Rovaniemen sijoitussotkussa

Esko Lot­vo­nen ei saa syy­tet­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa

31.03.2022 08:41 9
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kaupunginvaltuusto keskustelikin ihan asiallisesti – näkemyseroja ei pidä dramatisoida, sillä ne kuuluvat politiikkaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to kes­kus­te­li­kin ihan asial­li­ses­ti – nä­ke­mys­ero­ja ei pidä dra­ma­ti­soi­da, sillä ne kuu­lu­vat po­li­tiik­kaan

09.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta yh­teis­työ­hön

05.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muus ei kes­kus­tal­le kelpaa

05.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen eväät syöty?

02.02.2022 04:30
Tilaajille
Kolme kutsutaan haastatteluun kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi - säätiön asiamies Heli Välikangas on haastateltavien joukossa

Kolme kut­su­taan haas­tat­te­luun kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si - säätiön asia­mies Heli Vä­li­kan­gas on haas­ta­tel­ta­vien jou­kos­sa

21.01.2022 16:09 20
Tilaajille
Rovaniemi ei täysin kiellä sijoittamasta pikavippifirmoihin – uuden sijoitusohjeen on määrä varmistaa, että Front Finance -sotku ei enää toistuisi

Ro­va­nie­mi ei täysin kiellä si­joit­ta­mas­ta pi­ka­vip­pi­fir­moi­hin – uuden si­joi­tus­oh­jeen on määrä var­mis­taa, että Front Finance -sotku ei enää tois­tui­si

19.01.2022 19:00 7
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotku syvenee entisestään, luottamuksen palauttaminen vaatii isoja muutoksia
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku syvenee en­ti­ses­tään, luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen vaatii isoja muu­tok­sia

04.01.2022 06:00 6
Tilaajille
Kuulustelut jatkuvat Rovaniemen sijoitussotkun esitutkinnassa – lisää tietoa luvassa ehkä helmikuussa

Kuu­lus­te­lut jat­ku­vat Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kun esi­tut­kin­nas­sa – lisää tietoa luvassa ehkä hel­mi­kuus­sa

03.01.2022 18:00 4
Tilaajille