Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Susanna Junttila joutui uudelleen Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvoston johtoon ja esittää nyt hallintoneuvoston lakkauttamista: "Todellinen valta puuttuu"

Susanna Junt­ti­la joutui uu­del­leen Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­ton johtoon ja esittää nyt hal­lin­to­neu­vos­ton lak­kaut­ta­mis­ta: "To­del­li­nen valta puut­tuu"

25.10.2023 05:00 7
Tilaajille
Matti Alatalo Rovaniemen kylien kehittämissäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi – Heli Välikangas jää eläkkeelle

Matti Alatalo Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – Heli Vä­li­kan­gas jää eläk­keel­le

17.10.2023 10:28 5
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sijoitustoiminta oli yli kaksi miljoonaa euroa tappiollista viime vuonna

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tus­toi­min­ta oli yli kaksi mil­joo­naa euroa tap­piol­lis­ta viime vuonna

08.09.2023 14:47 10
Tilaajille
Risto Koskiniemi vetäytyy Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajan tehtävän vastaanottamisesta – valittiin tehtävään vasta viime viikolla

Risto Kos­ki­nie­mi ve­täy­tyy Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vän vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta – va­lit­tiin teh­tä­vään vasta viime vii­kol­la

15.03.2023 09:18 10
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi Finnveran aluepäällikkö Risto Koskiniemi

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Finn­ve­ran alue­pääl­lik­kö Risto Kos­ki­nie­mi

09.03.2023 16:42 14
Tilaajille
Heli Välikankaalle ei syytettä Rovaniemen kylien kehittämissäätiön esitutkinnassa

Heli Vä­li­kan­kaal­le ei syy­tet­tä Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön esi­tut­kin­nas­sa

03.03.2023 14:50 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko laki niin kuin se lue­taan?

28.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Syyteharkinta Rovaniemen kyläsäätiön sijoituksista valmistuu kevään aikana – syyttäjä ei kommentoi riskiä syytteiden vanhenemisesta

Syy­te­har­kin­ta Ro­va­nie­men ky­lä­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu kevään aikana – syyt­tä­jä ei kom­men­toi riskiä syyt­tei­den van­he­ne­mi­ses­ta

20.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Salailukulttuurista tunnettu Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tarvitsee uuden alun, toimintamallin ja tavoitteen, joista tärkein on kaiken läpäisevä avoimuus
Pääkirjoitus

Sa­lai­lu­kult­tuu­ris­ta tun­net­tu Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tar­vit­see uuden alun, toi­min­ta­mal­lin ja ta­voit­teen, joista tärkein on kaiken lä­päi­se­vä avoi­muus

19.01.2023 10:00 21
Tilaajille
Yksi henkilö epäiltynä törkeästä petoksesta, mutta poliisi ei vahvista nimeä – kylien kehittämissäätiön sijoituksia koskeva esitutkinta valmistui

Yksi henkilö epäil­ty­nä tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta, mutta poliisi ei vah­vis­ta nimeä – kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sia koskeva esi­tut­kin­ta val­mis­tui

17.01.2023 10:43 15
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi haki 15 henkilöä – säätiö ei julkista hakijoiden nimiä

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si haki 15 hen­ki­löä – säätiö ei jul­kis­ta ha­ki­joi­den nimiä

17.01.2023 09:53 17
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö etsii uutta toimitusjohtajaa – nykyinen toimitusjohtaja Heli Välikangas on jäämässä eläkkeelle

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö etsii uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Heli Vä­li­kan­gas on jää­mäs­sä eläk­keel­le

28.12.2022 13:03 21
Tilaajille
Myös kyläsäätiön hallintoneuvosto kehottaa hallitusta erottamaan Heli Välikankaan – Jorma Kiviniemi nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi

Myös ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­to ke­hot­taa hal­li­tus­ta erot­ta­maan Heli Vä­li­kan­kaan – Jorma Ki­vi­nie­mi ni­met­tiin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

15.11.2022 20:24 11
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö erityisvalvonnassa jo toista vuotta – Patentti- ja rekisterihallitus selvittää, onko toiminta laillista ja sääntöjen mukaista

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö eri­tyis­val­von­nas­sa jo toista vuotta – Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus sel­vit­tää, onko toi­min­ta lail­lis­ta ja sään­tö­jen mu­kais­ta

11.11.2022 20:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta myös Auttin suun­taan

11.11.2022 07:15
Tilaajille
Heli Välikankaalla verotettavaa pääomatuloa muutamia tuhansia vuosittain – ansiotulot kasvaneet viime vuosina

Heli Vä­li­kan­kaal­la ve­ro­tet­ta­vaa pää­oma­tu­loa muu­ta­mia tu­han­sia vuo­sit­tain – an­sio­tu­lot kas­va­neet viime vuosina

09.11.2022 08:32
Tilaajille
Jo kolme kaupunginhallituksen jäsentä eronnut Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostosta – nyt vuorossa Sara Seppänen

Jo kolme kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsentä eronnut Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­tos­ta – nyt vuo­ros­sa Sara Sep­pä­nen

07.11.2022 20:58 8
Tilaajille
Kyläsäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Eemeli Kajula vaatii säätiöltä avoimuutta: "Hallituksen pöytäkirjojen pitäisi olla julkisia"

Ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Eemeli Kajula vaatii sää­tiöl­tä avoi­muut­ta: "Hal­li­tuk­sen pöy­tä­kir­jo­jen pitäisi olla jul­ki­sia"

03.11.2022 12:42 5
Tilaajille