Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­joh­to teki vir­hei­tä

10.06.2021 21:30 3
Tilaajille
Elinvoimaisilla kylillä hyvä elää ja yrittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­mai­sil­la kylillä hyvä elää ja yrittää

27.05.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Torvi ke­hit­tä­mis­ra­has­tol­le?

07.05.2021 06:00 2
Tilaajille
Verorahoja ei voi jakaa salassa – kylien säätiön tulisi julkistaa avustusten saajat
Kolumni

Ve­ro­ra­ho­ja ei voi jakaa salassa – kylien säätiön tulisi jul­kis­taa avus­tus­ten saajat

30.04.2021 20:00 26
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö teki 746 000 euron tappion viime vuonna

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö teki 746 000 euron tappion viime vuonna

26.04.2021 20:25 12
Tilaajille
Poliisi käynnistää esitutkinnan Rovaniemen sijoitustoimista

Poliisi käyn­nis­tää esi­tut­kin­nan Ro­va­nie­men si­joi­tus­toi­mis­ta

02.03.2021 12:51 4
Tilaajille

Kaup­pa­leh­ti: Pi­ka­vip­pi­yh­tiö Mashin sa­nee­raus hy­lät­tiin, yhtiö oli yksi niistä yri­tyk­sis­tä joiden tap­piol­li­sia vel­ka­kir­jo­ja Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö omisti

24.02.2021 09:16 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Kylien elin­kei­no­jen puo­lus­ta­ja­na esiin­ty­nyt Heli Vä­li­kan­gas on jou­tu­nut ajo­jah­din koh­teek­si"

11.02.2021 17:48
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin sijoitustoiminnan sotkut on selvitettävä pohjamutia myöten
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin si­joi­tus­toi­min­nan sotkut on sel­vi­tet­tä­vä poh­ja­mu­tia myöten

10.02.2021 15:47 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus teki valvontapyynnön Kylien kehittämissäätiöstä – "Haluamme, että asia tutkitaan niin perinpohjaisesti kuin voidaan"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus teki val­von­ta­pyyn­nön Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiös­tä – "Ha­luam­me, että asia tut­ki­taan niin pe­rin­poh­jai­ses­ti kuin voi­daan"

10.02.2021 13:51 8
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sääntöjä halutaan uusia – säätiön miljoonaomaisuuden hallinta pysyisi silti tiukasti säätiön hallituksen näpeissä

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön sään­tö­jä ha­lu­taan uusia – säätiön mil­joo­na­omai­suu­den hal­lin­ta pysyisi silti tiu­kas­ti säätiön hal­li­tuk­sen nä­peis­sä

12.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki muutti Heli Välikankaan tehtäväkuvaa määräajaksi – "Jatkan Ounastähden toimitusjohtajana ja säätiön asiamiehenä normaalisti"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki muutti Heli Vä­li­kan­kaan teh­tä­vä­ku­vaa mää­rä­ajak­si – "Jatkan Ou­nas­täh­den toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja säätiön asia­mie­he­nä nor­maa­lis­ti"

22.12.2020 19:59 4
Tilaajille

Vuoden 2020 ro­va­nie­me­läi­nen maa­seu­tu­yri­tys on Maan­siir­to­lii­ke Här­kö­nen – "Meillä on ollut enemmän töitä kuin kos­kaan"

17.12.2020 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­joi­tus­on­gel­mien siir­tä­mi­nen si­vu­rai­teel­le jatkuu

05.12.2020 05:44
Tilaajille

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta tehdään ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys – Säätiö ei kotiuta si­joi­tuk­siaan

04.12.2020 16:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jien ym­mär­rys ka­teis­sa

04.12.2020 05:50
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö pui perjantaina riskisijoituksiaan – Sijoitustoiminnasta tehtiin kantelu

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö pui per­jan­tai­na ris­ki­si­joi­tuk­siaan – Si­joi­tus­toi­min­nas­ta tehtiin kantelu

03.12.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä yh­dis­tä­mi­ses­sä so­vit­tiin?

02.12.2020 07:54 1
Tilaajille
Kuntosali ja uudet ikkunat kylätalolle – Kylien kehittämissäätiö jakaa Rovaniemen kylille korottomia lainoja ja tukea pieniin hankkeisiin

Kun­to­sa­li ja uudet ikkunat ky­lä­ta­lol­le – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö jakaa Ro­va­nie­men kylille ko­rot­to­mia lainoja ja tukea pieniin hank­kei­siin

30.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­hal­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä?

21.11.2020 05:30
Tilaajille