Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Säätiö on pe­rus­tet­tu kylien ke­hit­tä­mi­sek­si

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostona toimii kaupunginhallitus, joka nimeää hallituksen ja valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa hallintoa. Valvonnan tasosta ja muodosta päättää hallintoneuvosto, eivät sen yksittäiset jäsenet. Asetelma on ongelmallinen, koska säätiön toimielimen jäsenet toimivat toisen yhteisön hallituksen jäseninä.

Useisiin kylien EU-avustuksiin edellytetään yksityistä rahaa. Ilman kaupungin nimitysvaltaa säätiön varat voitaisiin katsoa yksityiseksi rahaksi ja tämä olisi merkittävä etu kehitettäessä kyläalueita.

Hallintoneuvoston tarpeellisuudesta keskusteltiin ensimmäisen kerran säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston koulutustilaisuudessa maaliskuussa 2022. Puheenjohtaja teki hallitukselle syksyllä 2022 aloitteen sääntöjen muutostarpeesta ja tämän jälkeen asiaa on käsitelty useasti säätiön eri toimielimissä.

Säätiön toiminnasta ei ole ollut huomautettavaa.

Patentti- ja rekisterihallitus otti kantaa kaupungin omistajaohjaukseen päätöksessään: ”Säätiö on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, jonka toiminnassa tulee ensisijaisesti noudattaa säätiölakia ja säätiön etua. Säätiön perustamisen jälkeen perustajan valta säätiöön ja sille lahjoitettuun omaisuuteen katkeaa. Säätiöllä ei ole omistajia. Kirjanpidollinen konsernisuhde, joka kaupungilla on säätiön hallituksen nimitysoikeuden perusteella, ei siten luo kaupungille oikeutta antaa säätiölle omistajaohjausta vastaavalla tavoin kuin sen omistamille yhtiöille.”

Hallintoneuvoston ja ammattitilintarkastajan lisäksi säätiön toiminta on aina viranomaisvalvonnan alaista. PRH valvoo, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH:lle lähetetään joka vuosi sen valvontatehtävää varten tarvitsemat asiakirjat. Toiminnasta ei ole ollut huomautettavaa.

Moniportainen hallintojärjestelmä ei ole pienissä ja keskisuurissa säätiöissä säätiön edun mukaista. Jokainen toimielin kasvattaa säätiön kuluja.

Säätiö on vakavarainen – sen varallisuus on 23 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminta on tuottanut 13 miljoonaa euroa. Säätiö on jakanut varoja 7 miljoonaa euroa. Varojen hakumahdollisuudesta ja käytöstä on tietoa säätiön kotisivuilla (rkks.fi). Iso kiitos aktiivisesta toiminnasta kuuluu kylien toimijoille ja yrityksille.

Jorma Kiviniemipuheenjohtaja, Yläkemijoki
Kari Hämäläinenvarapuheenjohtaja, Ounasjoki
Taija AikioRanuantie
Riitta LiinamaaAlakemijoki
Olli TiainenSodankyläntie, Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitus