Sijoitukset
Viimeisin tunti
Lisäselvitys kaupungin sijoituksista tarpeen – kaupunginhallitus käsittelee vyyhtiä salaisena pykälänä

Li­sä­sel­vi­tys kau­pun­gin si­joi­tuk­sis­ta tarpeen – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee vyyhtiä sa­lai­se­na py­kä­lä­nä

09:54 4
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Ken leik­kiin ryhtyy se leikin kes­tä­köön

08.12.2020 05:10 2
Tilaajille

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta tehdään ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys – Säätiö ei kotiuta si­joi­tuk­siaan

04.12.2020 16:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tar­koi­tuk­sel­lis­ta har­haan­joh­ta­mis­ta

28.11.2020 10:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aarne Jänkälä

Ta­hal­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä?

21.11.2020 05:30
Tilaajille

Ro­va­nie­men ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tus­koh­de pyrkii taas suojaan vel­ko­jil­ta - 200 000 euron si­joi­tuk­set vaa­ras­sa

20.11.2020 12:25 1
Tilaajille
Juhani Juuruspolven mukaan tietoa kaupungin sijoituksista ei annettu, vaikka hän sitä toistuvasti pyysi – Hän myöntää heränneensä liian myöhään

Juhani Juu­rus­pol­ven mukaan tietoa kau­pun­gin si­joi­tuk­sis­ta ei an­net­tu, vaikka hän sitä tois­tu­vas­ti pyysi – Hän myöntää he­rän­neen­sä liian myöhään

13.11.2020 06:30 4
Tilaajille
Rovaniemi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa sijoittaa – Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja: "Niitä käytetään vasta tiukan paikan tullen"

Ro­va­nie­mi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa si­joit­taa – Ranuan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Niitä käy­te­tään vasta tiukan paikan tullen"

13.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Front Finance –si­joi­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

13.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Juuruspolvi

Kylien vai ro­va­nie­me­läis­ten rahat?

13.11.2020 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ris­ki­si­joit­ta­mi­nen tut­kit­ta­va

07.11.2020 05:20 2
Tilaajille
Liisa Ansala kommentoi Rovaniemen Front Finance -sijoitusta: "Ei ymmärretty, että kyseessä on korkean riskin sijoitus"

Liisa Ansala kom­men­toi Ro­va­nie­men Front Finance -si­joi­tus­ta: "Ei ym­mär­ret­ty, että ky­sees­sä on korkean riskin si­joi­tus"

04.11.2020 16:01 15
Tilaajille
Korkean tuoton korkea riski kävi toteen – Rovaniemen kaupunginhallitus päätti sijoittaa kaksi miljoonaa Front Financen velkakirjoihin, ja nyt kaupunkia uhkaa 731 000 euron tappio

Korkean tuoton korkea riski kävi toteen – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti si­joit­taa kaksi mil­joo­naa Front Fi­nan­cen vel­ka­kir­joi­hin, ja nyt kau­pun­kia uhkaa 731 000 euron tappio

03.11.2020 16:04 4
Tilaajille