Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Sijoitukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­tu­tus taisi olla ai­heel­li­nen

10.06.2021 07:00 6
Tilaajille
Sijoitustoiminnan uusista säännöistä tiukka äänestys Rovaniemellä

Si­joi­tus­toi­min­nan uusista sään­nöis­tä tiukka ää­nes­tys Ro­va­nie­mel­lä

10.05.2021 20:20 2
Tilaajille
Ehkä tomu kohta laskeutuu
Kolumni

Ehkä tomu kohta las­keu­tuu

25.03.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riskit mi­ni­miin si­joit­ta­mi­ses­sa

18.03.2021 04:15
Tilaajille
Kaupunginhallitus aikoo antaa varoituksen tutkintapyynnön tehneille – Varoitusta ei ole kuntalaissa

Kau­pun­gin­hal­li­tus aikoo antaa va­roi­tuk­sen tut­kin­ta­pyyn­nön teh­neil­le – Va­roi­tus­ta ei ole kun­ta­lais­sa

15.03.2021 15:47 8
Tilaajille
Rovaniemen sijoituskohu puhuttaa vaalien alla – Kaupunki kokosi kysymyksiä ja vastauksia kaupungin sijoitustoiminnasta

Ro­va­nie­men si­joi­tus­ko­hu pu­hut­taa vaalien alla – Kau­pun­ki kokosi ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia kau­pun­gin si­joi­tus­toi­min­nas­ta

23.02.2021 10:31 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätös oi­kais­ta­va

15.02.2021 08:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­la­myh­käi­syys Ro­va­nie­men si­joi­tus­ten sel­vi­tyk­ses­sä jatkuu

12.02.2021 19:40 4
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten uusin käänne: Tutkintapyyntö poliisille ja virasta pidättäminen

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten uusin käänne: Tut­kin­ta­pyyn­tö po­lii­sil­le ja virasta pi­dät­tä­mi­nen

08.02.2021 21:28 18
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää erityistilintarkastusta Front Finance -sijoituksista

Kau­pun­gin­hal­li­tus esittää eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta Front Finance -si­joi­tuk­sis­ta

19.01.2021 07:00 4
Tilaajille
Lisäselvitys kaupungin sijoituksista tarpeen – kaupunginhallitus käsittelee vyyhtiä salaisena pykälänä

Li­sä­sel­vi­tys kau­pun­gin si­joi­tuk­sis­ta tarpeen – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee vyyhtiä sa­lai­se­na py­kä­lä­nä

15.01.2021 09:59 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ken leik­kiin ryhtyy se leikin kes­tä­köön

08.12.2020 05:10 2
Tilaajille

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta tehdään ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys – Säätiö ei kotiuta si­joi­tuk­siaan

04.12.2020 16:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­koi­tuk­sel­lis­ta har­haan­joh­ta­mis­ta

28.11.2020 10:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­hal­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä?

21.11.2020 05:30
Tilaajille

Ro­va­nie­men ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tus­koh­de pyrkii taas suojaan vel­ko­jil­ta - 200 000 euron si­joi­tuk­set vaa­ras­sa

20.11.2020 12:25 1
Tilaajille
Juhani Juuruspolven mukaan tietoa kaupungin sijoituksista ei annettu, vaikka hän sitä toistuvasti pyysi – Hän myöntää heränneensä liian myöhään

Juhani Juu­rus­pol­ven mukaan tietoa kau­pun­gin si­joi­tuk­sis­ta ei an­net­tu, vaikka hän sitä tois­tu­vas­ti pyysi – Hän myöntää he­rän­neen­sä liian myöhään

13.11.2020 07:51 4
Tilaajille
Rovaniemi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa sijoittaa – Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja: "Niitä käytetään vasta tiukan paikan tullen"

Ro­va­nie­mi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa si­joit­taa – Ranuan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Niitä käy­te­tään vasta tiukan paikan tullen"

13.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Front Finance –si­joi­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

13.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylien vai ro­va­nie­me­läis­ten rahat?

13.11.2020 05:00 2
Tilaajille